Anda di halaman 1dari 2

SMK DATUK HAJI AHMAD SAID, 13800, SG.

DUA BUTTERWORTH
JADUAL PEMULANGAN DAN PENGAGIHAN BUKU TEKS TAHUN 2020
TINGKATAN 1, 2, 3 & 4

TARIKH MASA KELAS TERLIBAT BILANGA CATATAN


PEMULANGA PEMULANGAN N MURID
N
20 JAN 2021 7.30 – 8.00 PG 4 AL-BIRUNI 17 *PENGAGIHAN BUKU
(RABU) 8.00 – 9.00 PG 4 AL-FARABI 31 TEKS TG. 5 (KECUALI
9.00 – 10.00 PG 4 AL-GHAZALI 33 BUKU KOMSAS DAN
10.00 – 11.00 PG 4 AL-HANBALI 34 MPEI)
11.00 – 12.00 TGH 4 AL-JAZARI 28 **PDP BERSEMUKA
12.00 – 1.00 TGH 4 AL-KHWARIZMI 28
1.00 – 2.00 TGH 4 AL-MALIKI 24
195
7.30 – 8.00 PG 3 AL-BIRUNI 21 *PENGAGIHAN BUKU
8.00 – 9.00 PG 3 AL-FARABI 31 TEKS TG.4 (TERAS
21 JAN 2021 9.00 – 10.00 PG 3 AL-GHAZALI 32 SAHAJA)
(KHAMIS) 10.00 – 11.00 PG 3 AL-HANBALI 33 **PDP BERSEMUKA
11.00 – 12.00 TGH 3 AL-JAZARI 33
12.00 – 1.00 TGH 3 AL-KHWARIZMI 32
182
22 JAN 2021 7.30 – 8.00 2 AL-BIRUNI 19 *PENGAGIHAN BUKU
(JUMAAT) 7.30 – 8.30 PG 2 AL-FARABI 34 TEKS TG.3
8.30 – 9.30 PG 2 AL-GHAZALI 34 **PDPR
9.30 – 10.00 PG 2 AL-HANBALI 30
10.00 – 11.00 PG 2 AL-JAZARI 31
11.00 – 12.00 TGH 2 AL-KHWARIZMI 27
175
8.00 – 8.30 1 AL-BIRUNI 23 *PENGAMBILAN BUKU
8.30 – 9.00 1 AL-FARABI 32 TEKS TG. 2
9.00 – 10.00 PG 1 AL-GHAZALI 34 **PDPR
23 JAN 2021 10.00 – 10.30 PG 1 AL-HANBALI 34
(SABTU) 10.30 - 11.30 PG 1 AL-JAZARI 34
11.30 – 12.30 TGH 1 AL-KHWARIZMI 32
189
7.30 – 8.00 1 AL-BIRUNI **PDP BERSEMUKA
7.30 – 8.30 PG 1 AL-FARABI
25 JAN 2021 8.30 – 9.30 PG 1 AL-GHAZALI
(ISNIN) 9.30 – 10.00 PG 1 AL-HANBALI
10.00 – 11.00 PG 1 AL-JAZARI
11.00 – 12.00 TGH 1 AL-KHWARIZMI
*Guru Tingkatan diminta mengingatkan murid-murid supaya :
1. Menulis nama pada setiap buku teks yang dipinjam pada ruang yang disediakan.
2. Membalut setiap buku teks yang dipinjam dengan plastik lutsinar.
3. Menggantikan buku teks yang rosak atau hilang.

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

………………………………………
(RAFIDAH BINTI ABDUL RAHIM)
PENYELARAS SPBT