Anda di halaman 1dari 4

NAMA : FRANSISCA REGINA DEOMEGA

KELAS : XII MIPA 4

SUSUNAN IBADAH SABDA

1. Lagu pembukaan

2. Salam Pembuka

Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus

P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Amin

P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan
persekutuan Roh Kudus beserta kita

U : Sekarang dan selama-lamanya

3. Kata Pengantar

P : Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang menyatukan dan
membimbing kita pada ibadat sabda ini. Semoga, berkat dan bacaan
sabda-Nya dapat menuntun kita menuju kehidupan yang sesuai dengan
kehendak-Nya. Serta juga dapat memberikan kelancaran dan kesuksesan
bagi orang – orang yang berjuang menggapai cita – cita yang
mereka inginkan.

4. Doa Tobat

P :Sebelum kita memulai ibadat sabda, marilah kita merenungkan dosa –


dosa kita, mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita pantas dan layak
untuk mengikuti ibadat sabda pada hari ini.

( Saya mengaku, kepada Allah yang maha kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa
saya telah berdosa, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya
berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon, kepada santa
perawan maria dan kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.)

P : Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa – dosa kita dan menghantar kita
ke hidup yang kekal.

U : Amin.
5. Tuhan Kasianilah Kami

P : Tuhan kasihanilah kami


U : Tuhan kasihanilah kami
P : Kristus kasihanilah kami
U : Kristus kasihanilah kami
P : Tuhan kasihanilah kami
U : Tuhan kasihanilah kami
6. Doa Pembuka
P : Ya Allah Bapa yang Maha baik, kami bersyukur kepada-Mu atas anugrah hidupyang
kau berikan. Ya Tuhan seringkali kami mencobai-Mu, maka kami mohon ampunilah dosa
kami dan tamabakan iman kami agar kami mendengarkan, meresapi, menyimak dan
melakukan firman-Mu dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Memberikan kami
pandangan yang positif memaknai stiap firman-Mu supaya kami senantiasa mengupayakan
untuk memaknai setiap firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami dan sungguh-sungguh
menjadi sarana mengenal Engkau. Sebab,Engkaulah  Kristus Tuhan kami yang hidup dan
berkuasa dalam persektuan dengan Roh Kudus  Allah sepanjang segala masa.

U : Amin.

7. Bacaan Kitab Suci

Bacaan pertama

Bacaan Injil

8. Homili

9. Doa Umat

P :Yesus telah berada di tengah – tengah kita, dialah Tuhan yang menyayangi dan
mencintai umatnya dalam kondisi apapun. Maka marilah kita panjatkan doa kepada-Nya.

P : Bagi kami yang berkumpul di tempat ini.

Ya Bapa Yang Maha Baik, berikanlah kami kesehatan jiwa dan raga yang baik agar kami
boleh memuji dan memuliakan Dikau di dalam kegembiraan dan kebahagiaan hati kami hari
ini dan selalu. Kuatkanlah iman kami dalam menghadapi situasi pengalaman pahit dan
kenyataan hidup yang menggoncangkan iman kami.
Marilah kita mohon …
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan
P : Bagi Para Guru
Ya Bapa Yang Maha Pengasih, kuatkanlah mereka agar mereka tabah dan tidak mudah putus
asa. Semoga beban dan penderitaan yang mereka terima mendatangkan rahmat dan kebaikan
bagi mereka sendiri maupun bagi kami. Berikanlah mereka kesehatan, kerukunan, dan
kedamaian. Bila godaan datang kuatkanlah mereka agar mereka tetap berlaku adil dan
bijaksana.
Marilah kita mohon …
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

P : Bagi mereka yang sedang sakit, terkena luka batin dan yang sedang
menderita.
Bapa yang pengasih dan penyayang, kami mohon kepada-Mu berilah keteguhan dan
penghiburan bagi mereka yang sedang sakit, terkena luka batin dan yang sedang menderita
baik jiwa maupun raganya. Semoga mereka dapat memperoleh jamahan tangan kasih-Mu,
sehingga mereka semua dapat sembuh dan kembali untuk dapat memuliakan nama-Mu dalam
perjalanan hidup mereka. Dan juga melalui penghiburan-Mu mereka dapat menghayati
penderitaannya sebagai keikutsertaan dalam penderitaan-Mu, bukan sebagai hukuman.
Marilah kita mohon…..
U : Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan

P : Bagi Bangsa dan Negara ini


Ya Bapa, kami bersyukur atas kelimpahan kekayaan alam yang kami terima.
Kami berterima kasih karena telah Kauhimpun dari berbagai suku bangsa dan bahasa menjadi
satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Kami mohon berkat-Mu bagi semua yang telah
memperjuangkan kemerdekaan tanah air ini,
semoga kami semua berusaha menjaga, memelihara dan memajukannya. Bebaskanlah tanah
air kami dari bahaya : bencana alam, kelaparan, perang dan wabah penyakit. Semoga kami
semua tekun membangun tanah air kami
demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa.
Marilah kita mohon …
U : Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan

P : Bagi Gereja yang tersebar di seluruh Dunia

Ya Bapa, kami bersyukur kepada-Mu, karena Engkau menyediakan bagi kami tempat untuk
tumbuh dan berkembang dalam iman, semoga gereja yang tersebar di seluruh Dunia, dengan
pertolongan kekuatan Roh Kudus-Mu, senantiasa mampu mengemban amanat suci dari-Mu,
mendorong seluruh umat manusia mecinta dan menjadi pelopor dalam pertobatan hidup
dengan perbuatan baik bagi semua orang.
Marilah kita mohon …
U : Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan
P : Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus
kepada kita
Bapa Kami yang ada di Surga..

10. Doa Penutup

P : Allah Bapa Yang Mahakuasa, kami berterimakasih atas rahmat dan anugrah
yang kau limpahkan sepanjang ibadat sabda ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang
telah dibacakan dapat menjadi pedoman hidup kita di masa yang mendatang. Dengan
perantaraan Kristus Tuhan Kami.
U : Amin

11. Berkat Tuhan

P : Tuhan beserta kita


U : Sekarang dan selama - lamanya
P : Semoga kita sekalian, diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala
kegiatan yang akan kami lakukan di hari – hari mendatang.
U : Amin
P : Semoga kita sekalian, diberkati oleh Allah yang mahakuasa, dalam nama
Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U : Amin

Anda mungkin juga menyukai