Anda di halaman 1dari 3

SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN

LAPORAN PELAKSANAAN PENGURUSAN PLC: Teacher Sharing Sessions (TSS)

TARIKH : 09/02/2021 TEMPAT / KELAS / MEDIUM : ATAS TALIAN (WHATSAPP)


MATEMATIK / PENGHANTARAN RPH MELALUI AKAUN DELIMA (GOOGLE
PANITIA/ PERKARA :
CLASSROOM)

NAMA AHLI : 1. PN MARSITAH BINTI OTHAMAN


2. EN. MUHAMMAD FIRDAUS BIN ABDUL MANAWI

FASA
BIL AKTIVITI YA TIDAK CATATAN
(PLAN)
1. Bina Kumpulan 1 Kumpulan TSS ditubuhkan. /
2 Pelantikan ketua kumpulan. /
2. Tentukan Fokus 3 Matlamat Perkongsian ditetapkan. /

3. Inkuiri 4 Ahli kumpulan menetapkan jenis strategi /


untuk perkongsian.

4. Inovasi 5 Penetapan tarikh, masa dan tempat / 09/02/2021


dilaksanakan. 10.00 – 11.00
pagi
(dari rumah –
atas talian)

FASA
BIL AKTIVITI YA TIDAK CATATAN
(DO)
6 Strategi 1 : Show, Tell, Share

12.1 Perkongsian membentangkan /


kaedah/amalan/inovasi terbaik
5. Praktis Perkongsian
dilaksanakan.
langkah- langkah
12.2 Pembentang menggunakan / menghantar RPH
kaedah yang bersesuaian. menggunakan
akaun DELIMA
(power point, demonstrasi, modelling)
12.3 Pembentang mengedarkan /
bahan kepada ahli kumpulan.
7 Strategi 2 : Pillow Talk & Gallery
Walk
13.1 Pembahagian peserta kepada
kumpulan kecil /
(5 orang sekumpulan)
13.2 Sesi Pillow Talk dilaksanakan /
dimana hanya SATU isu
dibincangkan.
13.3 Peserta menghasilkan
nota/catatan pada kertas mah-jong /
untuk tujaun Gallery Walk.
13.4 Sesi Gallery Walk dilaksanakan
dan wakil membentangkan catatan /
masing-masing.
8 Strategi 3 : Tongkat Sakti
14.1 TIGA jenis aktiviti dibincangkan /
untuk dibuat perubahan.
14.2 Peserta berbincang mengenai /
keperluan perubahan.

FASA
BIL AKTIVITI YA TIDAK CATATAN
(CHECK)
9 Peserta membuat refleksi terhadap /
6. Refleksi pembelajaran yang dilaksanakan dan
membincangkan bersama.

16.1 Perkongsian menggunakan mod /


komunikasi verbal

16.2 Catatan isi penting /


didokumentasikan.

FASA
BIL AKTIVITI YA TIDAK CATATAN
(ACTION)
10 Idea yang dijana dikongsikan /
7. Penam- bersama guru lain untuk melihat
bahbaikan tahap realistik pelaksanaan di
peringkat sekolah.

Disediakan Oleh:

………………………

NAMA : MARSITAH BINTI OTHAMAN


JAWATAN : KETUA PANITIA MATEMATIK
TARIKH : 09/02/2021
GAMBAR

PAPARAN PERBUALAN MELALUI APLIKASI WHATSAPP UNTUK PENGHANTARAN RPH


MENGGUNAKAN AKAUN DELIMA (GOOGLE CLASSROOM)

Anda mungkin juga menyukai