Anda di halaman 1dari 22

NOTA PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020

Disediakan oleh: Cikgu Nor Ain


SOALAN 1

Generasi muda hari ini dikatakan ketandusan budi bahasa sehingga menimbulkan kegusaran pihak kerajaan kerana mereka merupakan pemimpin masa depan
negara.
Jelaskan peranan ibu bapa untuk melahirkan generasi muda yang berbudi bahasa.
1

Isi 1: Isi 2:
Ibu bapa menitikberatkan didikan agama Ibu bapa menjadi suri teladan kepada anak-anak
 didikan agama yang sempurna merupakan benteng yang ampuh untuk  ibu bapa merupakan individu yang paling dekat dengan anak-anak -
menghalang anak-anak daripada melakukan perbuatan yang tidak bermoral memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan anak - anak ibarat kain
 memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia merupakan perkara yang putih, ibu bapalah yang bertanggungjawab mencorakkannya
dituntut oleh setiap agama  contoh: ibu bapa memberikan kasih sayang, sikap hormat-menghormati
 contoh: anak diajar tentang cara solat, mengaji Al-Quran, berpuasa – jika dan mementingkan adab sopan dalam perbuatan dan percakapan- ibu bapa
tidak mampu mengajar sendiri – hantar belajar dengan guru agama, ustaz tidak boleh bersikap seperti ketam mengajar anaknya berjalan betul
atau orang alim  sikap berbudi bahasa yang ditunjukkan oleh ibu bapa akan diperhatikan
 contoh: bagi meningkatkan sahsiah anak-anak, ibu bapa menghantar anak- oleh anak-anak - menimbulkan rasa hormat dalam diri anak-anak kepada
anak mengikuti kem-kem ibadah, kem bina semangat atau program ibu bapa - mencontohi sikap ibu bapa dengan turut mengamalkan budi
motivasi yang diadakan ketika cuti sekolah bahasa yang tinggi- ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi
 mempunyai jati diri yang utuh dalam melawan ancaman pemikiran dan
NOTA PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020
budaya negatif dalam kehidupan – mengelakkan diri daripada bertindak
mengikut emosi dan nafsu semata-mata

Isi 3: Isi 4:
Ibu bapa memberikan didikan kepada anak-anak tentang amalan berbudi Ibu bapa bersikap cakna kepada persekitaran anak-anak
bahasa sejak kecil  anak-anak mudah terpengaruh oleh persekitaran mereka, terutamanya
 nilai budi pekerti dan akhlak yang baik lebih mudah untuk disemai dalam rakan sebaya serta media massa
diri anak ketika usia yang masih muda sesuai dengan peribahasa melentur  contoh: ibu bapa perlulah mengenal pasti rakan anak-anak mereka dan
buluh biarlah dari rebungnya mengetahui latar belakang mereka - memastikan anak-anak sentiasa
 contoh: anak-anak perlu diajar cara-cara menghormati ibu bapa, guru dan berdamping dan bergaul dengan rakan yang mempunyai sahsiah yang baik
orang yang lebih tua - ibu bapa memberikan nasihat tentang kepentingan dan taat akan agama
berbudi bahasa - dituntut dalam semua agama - membentuk keharmonian  contoh: ibu bapa perlu memastikan anak-anak tidak menonton rancangan-
dalam masyarakat rancangan televisyen yang menggunakan bahasa yang kasar, mengandungi
 contoh: ibu bapa menegur tingkah laku/ kelakuan anak-anak yang kasar adegan-adegan yang kurang sopan atau bersifat lucah
dan kurang sopan secara berhikmah agar anak-anak tidak berkecil hati  anak-anak bebas daripada unsur negatif yang akan menjejaskan
dengan teguran yang diberikan pembentukan sahsiah diri
 nilai berbudi bahasa yang telah diterapkan dalam diri anak-anak akan
menjadi pegangan sehingga bila-bila

Jangan mengalah sebelum berjuang! 1


SOALAN 2

Kini, alam pekerjaan memerlukan individu yang memiliki pelbagai ilmu dan kemahiran.
Sebagai seorang murid, huraikan persediaan-persediaan anda untuk menempuh alam pekerjaan.

Isi 1: Isi 2:
Mendapatkan kelayakan akademik yang sesuai dengan pengkhususan Bersedia dari segi fizikal dan mental sebelum memasuki alam pekerjaan
pekerjaan  seseorang pekerja seharusnya mempunyai fizikal dan mental yang kuat
 jika seseorang individu ingin menceburkan diri dalam sesuatu bidang untuk membolehkan mereka menghadapi tekanan kerja yang boleh
pekerjaan sudah tentu pihak majikan akan meneliti tentang kemahiran memudaratkan bukan sahaja emosi malah kesihatan sekiranya tidak dapat
atau kebolehan yang setaraf dengan sektor atau jabatan yang dapat dijawat ditangani dengan baik
melalui kelayakan akademiknya  contoh: elemen ketahanan fizikal dan mental termasuklah setiap individu
 contoh: mengambil jurusan yang bersesuaian dengan pekerjaan yang ingin mampu berdikari, berdisiplin dalam melaksanakan tugasan, bijak membuat
diceburi di universiti / pusat pengajian keputusan dan seorang yang proaktif yang boleh dipelajari melalui kem-
 seseorang individu dapat menumpukan perhatian ketika di bangku sekolah kem motivasi yang dianjurkan oleh sekolah/ kolej/ universiti
terhadap bidang yang berkaitan dengan pengkhususan pekerjaan yang  kelebihan semangat berdikari mendorong setiap individu betah dan
sesuai dengan cita-citanya sentiasa memiliki keyakinan diri yang tinggi dalam menyelesaikan segala
 mengelakkan pengangguran akibat tidak memenuhi kriteria yang cabaran yang mendatang. Berdisiplin dalam menjalankan tugas pula dapat
sepatutnya ada apabila berkhidmat di bawah sesebuah agensi sama ada memastikan seseorang melaksanakan proses tugasan yang diamanahkan
kerajaan mahupun swasta dengan penuh bertanggungjawab manakala bijak membuat keputusan
menjadikan individu seorang pemikir yang matang, pintar dan
NOTA PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020 berkeyakinan.

Isi 3: Isi 4:
Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik Menguasai pelbagai bahasa utama dunia
 komunikasi yang baik dapat membantu seseorang menyesuaikan diri  menguasai pelbagai bahasa membolehkan kita menambah pelbagai input
dengan suasana tempat kerja melalui khidmat nasihat dan pergaulan yang ilmu melalui pengajian dan bacaan buku-buku ilmiah berkaitan kerjaya
baik sesama rakan sekerja pilihan kita.
 contoh: kebolehan bertutur ini boleh dikuasai dengan baik menerusi  contoh: antara bahasa utama yang perlu dikuasai termasuklah bahasa
amalan bertutur dengan rakan, guru, dan masyarakat secara umum tanpa Inggeris, bahasa Mandarin dan bahasa Jerman
mengira situasinya  contoh: saya perlu mengikuti kelas-kelas bahasa asing sewaktu cuti
 contoh: perlu banyak melibatkan diri dalam aktiviti pengucapan awam sekolah
seperti pidato dan bahas agar dapat membiasakan diri bercakap di  dapat meningkatkan keyakinan dalam diri dan membuka peluang yang
khalayak ramai lebih luas kepada setiap individu untuk merebut peluang kerjaya yang
 individu yang pandai menjaga tutur kata dan adab sesama rakan akan disediakan di seluruh dunia.
mudah digauli serta mendapat bimbingan
 dapat memperoleh kepercayaan majikan serta pelanggan dalam memberi
komitmen dalam tugasan secara profesional
SOALAN 3

Kecemerlangan dalam bidang akademik menjadi impian setiap murid.


Huraikan faktor-faktor kecemerlangan murid dalam bidang akademik.

Isi 1: Isi 2:
Tumpuan ketika guru mengajar di bilik darjah semasa proses pengajaran dan Penganjuran program kecemerlangan akademik oleh pihak sekolah
pembelajaran  melalui pelaksanaan program ini, murid-murid dapat memupuk minat
 sekiranya seseorang murid itu menumpukan perhatian semasa guru mereka dalam subjek tertentu dan seterusnya memperoleh keputusan yang
mengajar di bilik darjah, sudah tentu pelajaran tersebut lebih cepat diserap cemerlang dalam akademik.
masuk ke dalam minda murid-murid  contoh: pihak sekolah juga banyak mengadakan bengkel teknik menjawab
 contoh: tidak berbuat bising, berbual dengan rakan dan melakukan kerja soalan bagi subjek-subjek tertentu - dengan menghadiri bengkel menjawab
lain semasa guru sedang mengajar soalan, murid-murid dapat mengetahui kelemahan mereka dalam sesuatu
 contoh: murid juga perlu melibatkan diri dalam aktiviti bilik darjah secara subjek dan membaiki kelemahan tersebut - mendedahkan murid-murid
proaktif bagi membantu mewujudkan proses pengajaran guru yang berkaitan teknik untuk menjawab soalan peperiksaan sebenar dengan
menarik dan berkesan betul
 contoh: murid perlu menghindari perasaan malu atau segan untuk  contoh: program Hari Anugerah Cemerlang yang diadakan pada setiap
bertanya apa-apa masalah tentang akademik kepada guru mereka kerana tahun juga turut memberikan suntikan motivasi kepada murid supaya
peribahasa menyatakan, malas berkayuh perahu hanyut, segan bertanya belajar bersungguh-sungguh
sesat jalan  murid-murid lebih berkeyakinan semasa menjawab soalan dalam
 perhatian serta fokus yang tinggi semasa di bilik darjah meningkatkan peperiksaan yang sebenar.
NOTA PADAT ISI-ISI
penguasaan KARANGAN
sesuatu BAHASA MELAYU SPM 2020
topik pembelajaran

Isi 3: Isi 4:
Kumpulan perbincangan Sokongan dan dorongan daripada kedua-dua ibu bapa
 selain guru, penerangan dan penjelasan daripada rakan-rakan dalam  dorongan daripada ibu bapa dapat menjadikan seseorang murid itu rajin
kumpulan perbincangan berkaitan sesuatu topik amat penting untuk dan gigih berusaha untuk mencapai kecemerlangan - dorongan daripada
meningkatkan pemahaman murid terhadap tajuk pelajaran yang kurang ibu bapa merupakan satu sumber inspirasi kepada anak-anak
difahami semasa di kelas  contoh: ibu bapa memberikan dorongan kepada anak-anak adalah dengan
 contoh: menyiapkan kerja rumah dan latihan yang diberi oleh guru memperuntukkan sejumlah wang untuk anak-anak menghadiri kelas
bersama-sama pada hujung minggu - membincangkan topik yang sukar tuisyen dan menyediakan kemudahan untuk anak mereka belajar di
bersama-sama rumah
 contoh: memilih rakan-rakan yang memiliki kepakaran dalam subjek-  contoh: ibu bapa juga boleh menyediakan perpustakaan mini di rumah
subjek kritikal untuk menyertai kumpulan perbincangan - mendapatkan untuk memupuk budaya membaca dalam diri anak-anak
tunjuk ajar  anak- anak akan lebih berjaya dalam pelajaran mahupun dalam hidup
 murid-murid yang menyertai kumpulan perbincangan di sekolah akan dengan adanya dorongan, motivasi, kata-kata perangsang, restu, dan
lebih bersedia dan berkeyakinan ketika menghadapi peperiksaan keredaan daripada ibu bapa
SOALAN 4

Perjuangan nenek moyang sejak dahulu untuk mempertahankan negara dibina hasil perpaduan kaum. Sehubungan dengan itu, perpaduan hendaklah dikekalkan
demi kepentingan generasi akan datang.
Huraikan usaha-usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk mengekalkan perpaduan kaum.
Isi 1: Isi 2:
Penganjuran aktiviti gotong-royong oleh persatuan penduduk Peranan institusi pendidikan - mewujudkan satu sistem pendidikan berteras
 warga kota tidak punya banyak masa untuk berkenal kenalan dengan kebangsaan
lebih rapat dengan jiran mereka disebabkan kesibukan mengejar masa  pelajar-pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum dapat duduk berkumpul
dan kerjaya - aktiviti ini dapat menjadi medan sosial untuk para penduduk dalam satu bumbung untuk mendapatkan ilmu pengetahuan - Mereka
berkumpul dan berkomunikasi antara mereka belajar bersama-sama di dalam satu kelas dan menjalani aktiviti
 contoh: sikap kerjasama dalam kalangan ahli masyarakat dapat dibentuk kokurikulum di sekolah bersama-sama
tanpa mengira umur, bangsa, dan agama melalui pembahagian kerja  contoh: pelajar-pelajar yang berbilang kaum ini akan berinteraksi, bergaul,
sehingga kerja yang berat menjadi ringan, bak kata peribahasa, berat bermain dan sebagainya semasa melakukan aktiviti di kawasan sekolah -
sama dipikul, ringan sama dijinjing mereka dapat melahirkan idea untuk memahami dan menyelesaikan sesuatu
 peribahasa Melayu, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana bersama-sama.
muafakat jelas menitikberatkan nilai muafakat dalam kalangan ahli  contoh: menerusi sukatan pelajaran Bahasa Melayu, Sejarah, Sivik dan
masyarakat demi keharmonian hidup manusia Kewarganegaraan, sifat perpaduan kaum dapat dipupuk dalam kalangan
 selain dapat mengeratkan hubungan yang wujud dari kaum yang berbeza, pelajar
kawasan menjadi bersih dan penyakit yang berpunca daripada  sikap ini akan terbawa-bawa apabila mereka dewasa kerana mereka akan
persekitaran yang kotor dapat dikurangkan lebih berfikiran terbuka dan bersikap bagai aur dengan tebing serta sikap
prejudis terhadap sesuatu kaum dapat dielakkan
NOTA PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020
 generasi muda akan sedar bahawa mereka mesti mengukuhkan perpaduan
demi keamanan dan kesejahteraan bersama agar peristiwa 13 Mei 1969 yang
menyebabkan perpecahan kaum tidak akan berulang lagi.
Isi 3: Isi 4:
Kerajaan menganjurkan program majlis rumah terbuka sempena perayaan Penganjuran aktiviti sukan oleh pihak kerajaan dan swasta
 kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia telah mewujudkan budaya dan  perpaduan yang dipupuk bukan sahaja dalam kalangan atlet tetapi juga
cara hidup yang berbeza dan oleh itu rakyat Malaysia turut menyambut mendorong rakyat berbilang kaum, etnik, dan budaya menggembleng
sambutan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, dan Hari Deepavali semangat berbakti dan berkorban untuk negara
 contoh: kita dapat menikmati juadah tradisional pelbagai kaum sambil  contoh: pihak swasta boleh bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk
dihiburkan oleh nyanyian dan persembahan kebudayaan pelbagai kaum menjayakan pelbagai jenis sukan di negara kita secara sukarela termasuk
 contoh: masyarakat bukan Melayu akan teruja dengan hidangan masakan Sukan Sukma, Sukan Sea dan Sukan Komanwel
Melayu seperti rendang, ketupat, soto, lemang dan sebagainya yang tidak  hal ini dapat mengukuhkan nilai perpaduan seperti kerjasama, toleransi,
ada dalam menu rumah terbuka atau ketika perayaan agama lain meletakkan kepentingan kebangsaan melebihi kepentingan peribadi dan
 rakyat dapat memahami budaya sesuatu kaum dengan lebih dekat dan sebagainya
akan lebih menghormati budaya sesuatu kaum setelah mengenalinya  dengan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, mereka akan
kerana tak kenal maka tak cinta memberikan sokongan yang padu kepada atlet negara kita untuk memenangi
sesuatu pertandingan
SOALAN 5

Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan remaja pada masa ini. Jelaskan peranan ibu bapa dalam menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak-anak.

Isi 1: Isi 2:
Ibu bapa seharusnya sentiasa membawa anak-anak melawat ke tempat-tempat ibu bapa juga hendaklah membeli buku-buku yang berkaitan dengan sejarah
yang bersejarah atau buku-buku novel bertemakan semangat patriotik
 lawatan ke tempat bersejarah dapat memberikan pengalaman sebenar  melalui proses pembacaan, anak-anak dapat mengetahui lebih banyak
kepada anak-anak melihat kesan peninggalan sejarah yang berharga perkara berkaitan dengan sejarah negara - membaca jambatan ilmu
 contoh: tempat-tempat bersejarah seperti Lembah Bujang, Seri Menanti,  contoh: misalnya komik bertemakan sejarah yang bukan sahaja menepati
Kota Belanda di Perak dan sebagainya boleh dijadikan sebagai destinasi cita rasa generasi muda, malah sarat dengan pelbagai informasi
lawatan  contoh: ibu bapa boleh menjadikan buku-buku sejarah sebagai hadiah hari
 contoh: aktiviti ini boleh dilakukan semasa cuti hujung minggu atau cuti lahir buat anak-anak mereka - novel Kapten Hassan Wira Bangsa yang
persekolahan memaparkan perjuangan wira negara dalam mempertahankan tanah air
 amalan ini dapat menimbulkan dan melahirkan minat anak-anak untuk  penguasaan yang luas dalam sejarah negara membolehkan anak-anak
mengetahui latar belakang dan asal-usul pembentukan negara tetapi juga berfikiran matang dan tidak mudah terperdaya dengan hasutan-hasutan
dapat mengekalkan hubungan silaturahim yang erat antara keluarga berkaitan isu-isu sensitif yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab

Isi 3: Isi 4:
Ibu bapa haruslah menjadi ‘role model’ atau suri teladan kepada anak-anak ibu bapa perlu meluangkan masa untuk bercerita mengenai peristiwa-peristiwa
NOTA PADAT
ibu bapaISI-ISI
perlu KARANGAN
sedar bahawaBAHASA
segala MELAYU
perbuatan,SPM 2020
perlakuan, amalan, atau kisah yang berkaitan dengan sejarah kepada anak-anak
pertuturan dan pemikiran mereka akan diikuti oleh anak-anak  masa yang diluangkan oleh ibu bapa bersama anak-anak dapat membantu
 contoh: ibu bapa boleh mengibarkan bendera di rumah semasa Bulan pembentukan karakter yang positif dalam diri anak-anak pada peringkat
Kebangsaan atau melakukan aktiviti yang boleh menunjukkan sokongan awal
terhadap negara - Ibu bapa janganlah menyertai apa-apa protes terhadap  contoh: sebelum anak-anak masuk tidur, ibu bapa boleh membacakan
negara kerana perbuatan sedemikian hanya akan menjadi seperti ketam cerita mengenai pejuang-pejuang bangsa kepada anak-anak seperti kisah
mengajar anak berjalan betul, tetapi diri sendiri tidak betul perjuangan Datuk Bahaman, Datuk Maharajalela, Mat Kilau, Kapten Hasan
 contoh: ibu bapa boleh membawa anak-anak menyertai program ceramah - amalan ini haruslah dilaksanakan dengan berterusan kerana alah bisa
kemerdekaan atau lawatan ke Muzium Negara tegal dek biasa
 anak-anak yang dibesarkan dapat menjadi insan yang cinta akan negara  contoh: ibu bapa bolehlah juga menceritakan sendiri pengalaman nenek
dan bersemangat patriotik moyang terdahulu, betapa mereka menderita dizalimi dan didera semasa
zaman penjajahan Jepun di negara kita sehingga terpaksa makan ubi kayu
sahaja
 anak-anak akan insaf dan sedar susahnya kehidupan pada zaman
penjajahan dan lahirnya perasaan mensyukuri nikmat kemerdekaan yang
ada sekarang
SOALAN 6

Setiap remaja mempunyai tanggungjawab untuk menunjukkan perasaan cinta akan negara.
Jelaskan cara-cara yang dapat anda lakukan untuk menunjukkan perasaan cinta anda terhadap negara.

Isi 1: Isi 2:
Menyambut bulan kemerdekaan negara Menjaga nama baik negara
 memasang bendera di rumah/ basikal/ motosikal/ kereta  tidak memburukkan negara dalam media sosial dengan menyebarkan
 menyertai aktiviti bulan kemerdekaan peringkat sekolah - pertandingan fitnah, tuduhan atau menimbulkan isu-isu sensitif
melukis poster tokoh kemerdekaan, pertandingan mendeklamasikan sajak  menyantuni pelancong / menunjukkan tingkah laku positif di hadapan
kemerdekaan, nyanyian lagu patriotik pelancong - bersikap ramah dan mesra
 membantu pihak sekolah memasang bendera di sekitar kawasan sekolah

Isi 3: Isi 4:
Belajar dengan bersungguh-sungguh Menjaga kebersihan alam sekitar
 memanfaatkan masa untuk mengulang kaji pelajaran/ tidak membuang  tidak membuang sampah di merata-rata tempat
masa  melibatkan diri dengan aktiviti memelihara alam sekitar
 meningkatkan kecemerlangan akademik  melakukan kitar semula
 menyahut seruan kerajaan untuk menguasai pelbagai kemahiran
 dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan dan pembangunan
negara
NOTA PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020
Isi 5:
Tidak terlibat dalam tingkah laku negatif / menjaga tingkah laku
 tidak melakukan gejala sosial / jenayah
 tidak terlibat dalam penyalahgunaan dadah
 menjaga batas pergaulan
 tidak melakukan vandalisme
SOALAN 7

Permainan tradisional semakin dipinggirkan oleh generasi muda. Jelaskan usaha-usaha yang boleh anda lakukan bagi memartabatkan permainan tradisional di
negara kita.

Isi 1: Isi 2:
Memupuk minat diri sendiri terhadap permainan tradisional Saya menjadikan permainan tradisional sebagai pengisi masa lapang
 sebagai generasi muda, saya harus sedar bahawa saya berperanan  kemunculan media sosial dengan pengaruh hiburan yang kuat
memartabatkan permainan tradisional. menyebabkan generasi muda menganggap permainan tradisional sudah
 contoh: saya akan mencari pelbagai informasi berkaitan dengan lapuk dan ketinggalan zaman
permainan tradisional - Saya akan mengakses maklumat tentang  contoh: hal ini boleh dilakukan dengan rakan-rakan sebaya pada waktu
permainan tradisional di Internet agar dapat memahami dengan lebih petang atau pada masa cuti sekolah bagi menggantikan permainan
jelas setiap permainan tradisional yang ada di negara kita. moden
 wujud kesedaran dalam diri sendiri untuk memartabatkan permainan  contoh: saya boleh meminta tunjuk ajar daripada golongan yang lebih tua
tradisional di negara ini bagi menyaingi permainan moden yang semakin tentang cara-cara permainan tradisional tersebut bagi membolehkan saya
popular dalam kalangan remaja dan rakan-rakan memainkannya bersama rakan-rakan
 langkah ini dapat memberikan kesedaran tentang keseronokan bermain
permainan tradisional

Isi 3: Isi 4:
NOTA
Saya PADAT
sebagai ISI-ISI
pelajar KARANGAN
sekolah haruslahBAHASA MELAYU SPM
berani mengesyorkan 2020guru-guru
kepada Saya sebagai remaja perlu menanamkan semangat cinta akan budaya
di sekolah agar permainan tradisional menjadi salah satu aktiviti semasa terutama permainan tradisional
perjumpaan kokurikulum  permainan tradisional merupakan budaya masyarakat Malaysia sejak
 dapat memperkenalkan permainan tradisional kepada semua pelajar dahulu dan perlu diteruskan dan dipelihara agar dikenali oleh generasi
 contoh: saya akan menulis surat kepada pihak sekolah menerusi akan datang
persatuan agar memasukkan permainan tradisional menjadi sebahagian  contoh: saya haruslah sentiasa mengingati warisan nenek moyang ini dan
daripada aktiviti kokurikulum di sekolah. sekali gus mempraktikkannya dalam kehidupan seharian
 contoh: saya juga akan menyertai permainan tradisional yang  contoh: saya mempelajari dan menceburkan diri dalam bidang
dipertandingkan di peringkat sekolah semasa aktiviti kokurikulum – kebudayaan agar dapat terus melaksanakan usaha memartabatkan
pertandingan congkak, membuat wau dan lain-lain permainan tradisional
 minat remaja terhadap permainan tradisional dapat dipupuk agar  jika remaja seperti saya telah mula menanamkan sikap sayang dan cinta
kepelbagaian permainan tradisional dapat dipelihara - tak kenal maka tak akan budaya masyarakat ini, maka sudah pasti permainan tradisional
cinta terpelihara megah dalam kalangan masyarakat Malaysia.
SOALAN 8

Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang semakin dipinggirkan oleh generasi kini. Permainan tradisional seperti congkak, batu seremban, sepak raga
dan gasing tidak mendapat tempat di hati generasi muda kini.
Berikan pendapat anda tentang peranan pihak sekolah untuk melestarikan permainan tradisional.

Isi 1: Isi 2:
Guru memberikan pendedahan kepada murid tentang permainan tradisional Pihak sekolah menubuhkan kelab permainan tradisional sebagai aktiviti
dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas kokurikulum
 murid menghabiskan masa selama enam hingga tujuh jam mengikuti  penubuhan kelab permainan tradisional memberikan peluang kepada murid
pembelajaran di sekolah berkecimpung dalam permainan tradisional sebagai kegiatan di luar bilik
 pendedahan awal sejak di bangku sekolah amat penting agar darjah kerana pembelajaran tidak hanya terhad di dalam bilik darjah
minat/kecenderungan murid terhadap permainan tradisional dapat  contoh: Guru penasihat boleh menjemput individu yang pakar dalam
dipupuk - melentur buluh biarlah dari rebungnya permainan tradisional untuk memberikan tunjuk ajar tentang cara bermain
 contoh: Guru menayangkan video tentang permainan tradisional seperti yang betul - hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar
gasing dan congkak di dalam kelas memanjat dapatkan tupai
 contoh: Guru boleh mengajarkan murid-murid cara bermain permainan  contoh: Pihak sekolah juga boleh menggiatkan permainan tradisional dalam
tradisional semasa subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan kalangan pelajar sekolah dengan menyediakan lebih banyak alatan
 pendedahan secara teori dan praktikal membolehkan murid permainan ini seperti congkak, batu seremban
mengadaptasikannya dalam kehidupan - menimbulkan rasa ingin tahu  murid dapat memupuk rasa cinta dan kagum akan permainan tradisional
yang lebih mendalam kepada murid tentang permainan tradisional yang yang menjadi kebanggaan zaman berzaman - tak kenal maka tak cinta
NOTA PADAT
dipelajariISI-ISI KARANGAN
di sekolah - memintaBAHASA MELAYU SPM
ibu bapa membelikan 2020 tradisional
permainan
buat mereka untuk dimainkan di rumah

Isi 3: Isi 4:
Pihak sekolah menganjurkan pertandingan permainan tradisional di sekolah Permainan tradisional dimasukkan sebagai salah satu acara dalam kejohanan
 penganjuran pertandingan permainan tradisional membolehkan pencarian sukan di sekolah
bakat-bakat baharu - menghasilkan pelapis dalam kalangan generasi muda  murid-murid lebih mengenali permainan tradisional yang menjadi warisan
 contoh: Karnival Permainan Tradisional sempena Minggu Kesenian dan nenek moyang - tak kenal maka tak cinta
Kebudayaan - pertandingan secara individu dan berkumpulan  contoh: pertandingan melibatkan murid-murid pelbagai kaum - sepak raga,
 contoh: hadiah yang menarik - wang tunai, piala dan sijil penghargaan - kabadi, catur cina
mendorong murid menyertainya - kalau tidak dipecahkan ruyung manakan  contoh: acara ini juga terbuka kepada ibu bapa dan guru yang hadir
dapat sagunya  murid akan menyedari keseronokan dan kepuasan bermain permainan
 bakat baharu dapat dicungkil dan diketengahkan ke peringkat yang lebih tradisional - membuka mata golongan muda bahawa permainan tradisional
tinggi - mempopularkan permainan tradisional kembali dalam kalangan juga setanding dengan permainan moden - berdiri sama tinggi, duduk sama
generasi muda rendah
SOALAN 9

Pengaruh teknologi menyebabkan golongan muda semakin lupa akan permainan tradisi masyarakat dahulu.
Jelaskan langkah-langkah yang terbaik untuk memperkenalkan permainan tradisi ini dalam kalangan anak muda.

Isi 1: Isi 2:
Ibu bapa memberikan pendedahan awal tentang permainan tradisional kepada Pihak sekolah menubuhkan kelab permainan tradisional sebagai aktiviti
anak-anak kokurikulum
 ibu bapa merupakan insan yang paling dekat kepada anak-anak dan  penubuhan kelab permainan tradisional memberikan peluang kepada murid
memberikan pengaruh yang besar dalam diri anak-anak berkecimpung dalam permainan tradisional sebagai kegiatan di luar bilik
 contoh: membelikan anak-anak mereka permainan tradisional sebagai darjah kerana pembelajaran tidak hanya terhad di dalam bilik darjah
hadiah sempena hari ulang tahun ataupun sebagai hadiah kerana  contoh: Guru penasihat boleh menjemput individu yang pakar dalam
pencapaian cemerlang dalam akademik di sekolah permainan tradisional untuk memberikan tunjuk ajar tentang cara bermain
 contoh: ibu bapa boleh mengajar anak-anak teknik bermain permainan yang betul - hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar
tradisional seperti wau, gasing, congkak dan batu seremban sebagai aktiviti memanjat dapatkan tupai
keluarga pada hujung minggu  contoh: Pihak sekolah juga boleh menggiatkan permainan tradisional dalam
 pendedahan pada usia yang masih muda bertepatan dengan peribahasa kalangan pelajar sekolah dengan menyediakan lebih banyak alatan
melentur buluh biarlah dari rebungnya dapat memupuk minat bermain permainan ini seperti congkak, batu seremban
permainan tradisional  murid dapat memupuk rasa cinta dan kagum akan permainan tradisional
yang menjadi kebanggaan zaman berzaman - tak kenal maka tak cinta

NOTA
Isi 3: PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020 Isi 4:
Kementerian Belia dan Sukan menganjurkan pertandingan permainan Peranan media massa mengadakan kempen permainan tradisional
tradisional  media massa merupakan medium yang paling berpengaruh dan bertindak
 penganjuran pertandingan permainan tradisional membolehkan pencarian sebagai serampang dua mata, iaitu memberikan hiburan dan mendidik
bakat-bakat baharu - menghasilkan pelapis dalam kalangan generasi muda masyarakat
 contoh: Karnival Permainan Tradisional sempena Bulan Kesenian dan  contoh: kempen ini perlu dijalankan oleh Jabatan Kebudayaan dan
Kebudayaan - pertandingan secara individu dan berkumpulan Kesenian Negara secara terancang dan berkesan dengan kerjasama pihak
 contoh: hadiah yang menarik - wang tunai, piala dan sijil penghargaan - media cetak dan media elektronik seperti akhbar dan televisyen
mendorong murid menyertainya - kalau tidak dipecahkan ruyung manakan  contoh: pihak media massa perlu menyiarkan rencana dan dokumentari
dapat sagunya untuk memperkenalkan permainan tradisional di negara kita seperti wau,
 bakat baharu dapat dicungkil dan diketengahkan ke peringkat yang lebih gasing, congkak dan lain-lain
tinggi - mempopularkan permainan tradisional kembali dalam kalangan  kempen yang dilaksanakan secara terancang dan konsisten akan
generasi muda memberikan pengetahuan dan kesedaran kepada masyarakat tentang
kepentingan memartabatkan permainan tradisional agar tak lapuk dek
hujan tak lekang dek panas
SOALAN 10

Semangat kejiranan perlu ditingkatkan dalam kalangan masyarakat.


Jelaskan peranan ibu bapa dalam usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan anak-anak.

Isi 1: Isi 2:
Ibu bapa membawa anak-anak menyertai aktiviti kemasyarakatan Ibu bapa menjadi suri teladan kepada anak-anak
 Penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan membolehkan anak-anak  Ibu bapa merupakan individu yang paling dekat dengan anak-anak -
belajar bergaul dengan komuniti setempat yang terdiri daripada pelbagai memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan anak - anak ibarat kain
bangsa dan lapisan umur putih, ibu bapalah yang bertanggungjawab mencorakkannya
 Contoh: Ibu bapa membawa anak-anak menyertai gotong-royong bersama  Contoh: ketika jiran menghadapi kecemasan, ibu bapa boleh menunjukkan
penduduk di kawasan perumahan - menyertai gotong-royong sempena teladan yang baik dengan menghulurkan pertolongan kepada jiran agar
kenduri-kendera seperti majlis perkahwinan - bagai aur dengan tebing dapat meringankan beban mereka - menziarahi/menghantar jiran yang
 Apabila berkumpul, masyarakat dapat berbual-bual dan berkenal-kenalan sakit ke hospital - membantu mengawasi kediaman jiran yang tiada di
sesama mereka - mengenal hati budi jiran tetangga dengan lebih baik rumah
 Anak-anak akan terbiasa menyertai aktiviti kemasyarakatan dan menjadi  Sikap prihatin yang ditunjukkan oleh ibu bapa terhadap jiran tetangga akan
amalan sehingga dewasa - alah bisa tegal biasa diperhatikan oleh anak-anak - menimbulkan rasa hormat dalam diri anak-
anak kepada ibu bapa - mencontohi sikap ibu bapa dengan mengambil
berat terhadap jiran tetangga - ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke
nasi

NOTA PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020


Isi 3: Isi 4:
Ibu bapa memberikan didikan dan nasihat kepada anak-anak tentang Ibu bapa menggalakkan anak-anak menghadiri majlis-majlis keramaian
kepentingan semangat kejiranan sejak kecil  membentuk pemikiran dan diri anak-anak menjadi lebih matang dan
 nasihat dan teguran yang berhikmah akan menimbulkan kesedaran dalam dewasa dalam hal ehwal kemasyarakatan
diri anak-anak - sayangkan isteri tinggal-tinggalkan, sayangkan anak  contoh: jika ibu bapa tidak dapat menghadiri sesuatu majlis yang diadakan
tangan-tangankan oleh jiran, ibu bapa boleh mewakilkan anak-anak untuk menghadirinya -
 contoh: ibu bapa memberikan nasihat tentang kepentingan berbuat baik majlis tahlil dan doa selamat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Islam
terhadap jiran - dituntut dalam semua agama - membentuk keharmonian  contoh: ibu bapa mendorong anak-anak menjadi ahli jawatankuasa dalam
dalam masyarakat aktiviti sosial seperti Hari Keluarga, - membentuk sikap kasih sayang dan
 contoh: ibu bapa menegur tingkah laku/ kelakuan anak-anak yang tidak prihatin - membuang sikap mementingkan diri sendiri - ibarat enau dalam
baik seperti berbuat bising sehingga mengganggu ketenteraman jiran - belukar melepaskan pucuk masing-masing
anak-anak dididik tentang amalan berbudi bahasa, semangat kerjasama,  memastikan anak-anak terbiasa dengan suasana hidup bermasyarakat dan
tolong-menolong faham bahawa tiada sesiapa yang boleh hidup sendirian kerana manusia
 Didikan sejak peringkat awal memudahkan penerapan nilai-nilai murni saling memerlukan untuk meneruskan kelangsungan kehidupan
dalam jiwa anak-anak yang akan menjadi pegangan sehingga bila-bila -
melentur buluh biarlah dari rebungnya
SOALAN 11

Kesibukan bekerja menyebabkan semangat kejiranan semakin pudar dalam kalangan masyarakat moden pada masa ini.
Huraikan cara-cara mewujudkan semangat kejiranan tersebut.

Isi 1: Isi 2:
Ibu bapa mendidik anak-anak tentang kepentingan semangat kejiranan sejak Penganjuran aktiviti kemasyarakatan oleh persatuan penduduk
kecil  penganjuran aktiviti kemasyarakatan memberikan peluang kepada para
 ibu bapa merupakan individu yang paling dekat dengan anak-anak- penduduk untuk bersua muka, bertegur sapa dan mengenali antara satu
memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan anak - anak ibarat sama lain
kain putih, ibu bapalah yang bertanggungjawab mencorakkannya  contoh: aktiviti gotong-royong - berlakunya pembahagian kerja dalam
 contoh: ibu bapa menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak kumpulan yang melibatkan penduduk pelbagai kaum dan lapisan usia -
dalam menyantuni jiran tetangga - ketika jiran menghadapi kecemasan, kerjasama setiap individu diperlukan untuk memastikan kerja dapat
ibu bapa boleh menunjukkan teladan yang baik dengan menghulurkan disiapkan dengan sempurna - sesuai dengan peribahasa muafakat
pertolongan kepada jiran agar dapat meringankan beban mereka - membawa berkat
menziarahi/menghantar jiran yang sakit ke hospital - membantu  contoh: majlis rumah terbuka perayaan - Tahun Baru Cina, Hari Raya
mengawasi kediaman jiran yang tiada di rumah Aidilfitri, Deepavali - beramah mesra sambil menikmati hidangan yang
 sikap prihatin yang ditunjukkan oleh ibu bapa terhadap jiran tetangga menyelerakan - mengenali adat dan budaya sesuatu kaum - tak kenal
akan diperhatikan oleh anak-anak - menimbulkan rasa hormat dalam diri maka tak cinta
anak-anak kepada ibu bapa - mencontohi sikap ibu bapa dengan  membentuk persefahaman dalam sesebuah komuniti - mewujudkan
mengambil berat terhadap jiran tetangga - ke mana tumpahnya kuah perpaduan yang utuh dan menghadapi susah senang bersama-sama -
NOTA PADAT ISI-ISI
kalau tidak KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020
ke nasi bersatu teguh bercerai roboh

Isi 3: Isi 4:
Peranan media massa Penerapan semangat kejiranan melalui pengajaran dan pembelajaran di
 media massa merupakan medium yang paling berpengaruh dan bertindak sekolah oleh guru
sebagai serampang dua mata, iaitu memberikan hiburan dan mendidik  pendedahan tentang semangat kejiranan perlu bermula dari peringkat
masyarakat awal - pelajar-pelajar menghabiskan kebanyakan masa mereka di sekolah
 contoh: stesen televisyen perlu menayangkan filem atau drama yang - guru merupakan ibu bapa kedua
mengandungi nilai-nilai kemasyarakatan seperti nilai kerjasama,  contoh: guru-guru menekankan kepentingan menghormati jiran dalam
keprihatinan, tolong-menolong - filem P.Ramlee yang sarat dengan sesi pembelajaran melalui subjek Pendidikan Moral, Pendidikan Islam dan
pengajaran dan tidak jemu ditonton, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
 contoh: artikel, komik pendek, video pendek bertemakan semangat  contoh: pelajar-pelajar dibawa menyertai aktiviti-aktiviti komuniti seperti
kejiranan perlu disiarkan dalam akhbar/majalah serta media-media sosial jualan amal, gotong-royong sebagai kegiatan di luar bilik darjah
seperti Facebook dan Instagram  menyuburkan nilai-nilai murni dalam jiwa generasi muda yang akan
 sebaran informasi secara meluas dan konsisten dapat memberikan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat
kesedaran terhadap orang ramai tentang kepentingan semangat kejiranan
SOALAN 12

Kesihatan amat penting dalam melahirkan generasi yang cergas dan berjaya.
Jelaskan peranan yang seharusnya dimainkan oleh ibu bapa dalam memastikan tahap kesihatan anak-anak terpelihara.

Isi 1: Isi 2:
Ibu bapa menjaga pemakanan keluarga Ibu bapa menggalakkan ahli keluarga beriadah dan bersenam
 pemakanan akan mempengaruhi tahap kesihatan ahli keluarga  aktiviti riadah dan senaman yang dilakukan dapat meregangkan otot-otot
 contoh: ibu bapa menggalakkan anak-anak mengamalkan pemakanan badan dan membolehkan toksin dikeluarkan melalui perpeluhan
seimbang - memastikan makanan yang disediakan mengandungi  contoh: anak-anak tidak perlu dihalang jika mereka ingin bermain bola
karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, air dan serat sepak, badminton atau bola jaring di sekolah
 contoh: ibu bapa melarang anak-anak mengamalkan pengambilan  contoh: ibu bapa membenarkan anak-anak bermain pada waktu petang di
makanan segera dan minuman berkarbonat yang boleh menyebabkan kawasan lapang atau padang awam - lebih baik jika ibu atau bapa
obesiti - mencegah lebih baik dari mengubati beriadah bersama-sama anak-anak seperti berjoging, menunggang basikal
 contoh: ibu bapa elakkan membawa anak-anak makan di luar dengan di taman rekreasi atau taman perumahan
kerap kerana kebanyakan makanan tersebut mengandungi kalori dan  ibu bapa dapat mengelakkan anak-anak daripada leka dengan teknologi
lemak yang tinggi selain diragui tahap kebersihannya moden seperti asyik melayari Internet - membentuk kecergasan fizikal dan
 amalan pemakanan yang seimbang dapat mengelakkan anak-anak mental - memupuk kemesraan dalam keluarga
mendapat penyakit berbahaya seperti kencing manis - melahirkan
keluarga yang sihat dan ceria
NOTA PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020
Isi 3: Isi 4:
Ibu bapa membawa ahli keluarga menjalani pemeriksaan kesihatan Ibu bapa mendidik dan melatih anak-anak menjaga kebersihan
 pemeriksaan kesihatan secara berkala penting untuk memastikan tahap  pendedahan awal tentang aspek penjagaan kebersihan dalam diri anak-
kesihatan keluarga dalam keadaan terbaik anak akan menggalakkan mereka untuk mempraktikkannya dalam
 contoh: ibu bapa membawa anak-anak menjalani pemeriksaan gigi, kehidupan seharian - melentur buluh biarlah dari rebungnya
pemeriksaan tahap kolesterol, ujian darah dan lain-lain  contoh: ibu bapa sentiasa mengingatkan anak-anak untuk menjaga
 contoh: ibu bapa perlu membenarkan anak-anak diberikan suntikan kebersihan diri dengan menggosok gigi, mandi sekurang-kurangnya dua
vaksin yang bersesuaian seperti yang disarankan oleh kerajaan seperti kali sehari
suntikan HPV yang diberikan kepada pelajar perempuan untuk mencegah  contoh: latih anak-anak dengan meminta mereka mencuci tangan sebelum
kanser serviks dan selepas makan serta selepas ke tandas - ibu bapa juga boleh
 dapat mengesan penyakit pada peringkat awal - rawatan dapat dijalankan melakukan aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan dalam dan luar
dengan segera sebelum terlambat - sesal dahulu pendapatan, sesal rumah bersama anak-anak pada hujung minggu
kemudian tidak berguna  jika perkara ini sering diingatkan tabiat ini akan menjadi kebiasaan dalam
diri anak-anak sehingga dewasa dan membentuk gaya hidup yang sihat -
alah bisa tegal biasa
SOALAN 13

Tahap kesihatan yang baik berkait rapat dengan gaya hidup masyarakat pada masa ini. Ulaskan penyataan di atas.

Isi 1: Isi 2:
Mengamalkan pemakanan seimbang Bersenam
 tubuh mendapat bekalan nutrien yang diperlukan dengan mencukupi  berpeluh - keluar toksin dan garam berlebihan
 serat dan air kosong yang mencukupi membantu melancarkan sistem  pengaliran darah lebih lancar - mampu angkut oksigen dan nutrien
perkumuhan dengan efisien
 mengurangkan risiko lebihan lemak, minyak, gula dan garam dalam  sistem kardiovaskular berfungsi dengan baik
tubuh

Isi 3: Isi 4:
Bijak menangani tekanan/ stres Mengambil makanan kesihatan tambahan
 mengelakkan kemurungan  membantu tubuh mendapat vitamin yang mencukupi
 tidak akan melakukan perbuatan yang dapat memudaratkan diri  meningkatkan stamina
 mendapatkan khidmat kaunseling jika menyedari diri berhadapan dengan  meningkatkan daya tahan tubuh menentang penyakit
tekanan yang berpanjangan
NOTA PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020

.
SOALAN 14

Keluarga yang bahagia menjadi impian setiap orang.


Jelaskan peranan yang dimainkan oleh ibu bapa dalam mewujudkan keluarga yang bahagia.

Isi 1: Isi 2:
Ibu bapa memberikan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi kepada anak- Ibu bapa memastikan keselamatan ahli keluarga
anak  dunia hari ini penuh dengan kejadian yang tidak diingini seperti rompakan,
 kasih sayang yang ditunjukkan oleh ibu bapa merupakan elemen yang culik, ugutan dan lain yang memerlukan ibu bapa melindungi anak-anak
mengukuhkan hubungan kekeluargaan - menatang minyak yang penuh mereka sebaik-baiknya
 contoh: ibu bapa meluangkan masa bersama anak-anak - berbual-bual  contoh: ibu bapa sentiasa memberikan peringatan kepada anak-anak agar
serta bertanya tentang masalah yang dihadapi oleh anak-anak sama ada tidak mudah mempercayai dan mengikut ajakan orang yang tidak dikenali
masalah peribadi, masalah dalam pembelajaran atau masalah rakan dan tidak menerima apa-apa pemberian daripada orang yang baru ditemui -
sebaya - beri peluang kepada anak-anak untuk menyatakan pendapat berikan peringatan melalui mesej WhatsApp atau Telegram
mereka  contoh: ibu bapa perlu mengajar anak-anak tentang langkah yang perlu
 contoh: ibu bapa mengajak anak makan bersama-sama di rumah atau dilakukan apabila menghadapi kecemasan
makan di luar sekali-sekala - menyambut hari istimewa dalam keluarga  keprihatinan ibu bapa tentang keselamatan anak-anak dapat mengelakkan
seperti hari lahir, memberikan hadiah kepada anak-anak sekiranya kejadian yang tidak diingini - ahli keluarga dalam keadaan yang selamat
memperoleh pencapaian yang boleh dibanggakan dan sejahtera
 anak-anak mempunyai kepercayaan yang utuh kepada ibu bapa -
menjadikan ibu bapa sebagai tempat rujukan
NOTA PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020
Isi 3: Isi 4:
Ibu bapa memberikan didikan agama dan moral kepada anak-anak Ibu bapa menjalankan tanggungjawab menyara dan menafkahi keluarga
 didikan agama dan moral merupakan benteng yang menahan diri  ibu bapa yang menginginkan kebahagiaan dalam keluarga akan
seseorang daripada melakukan perbuatan yang salah dan dapat memastikan tanggungjawab mereka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
membezakan perkara yang baik dengan perkara yang tidak baik  contoh: ibu bapa perlu menyediakan makan minum, pakaian, perubatan
 contoh: bagi yang beragama Islam, anak-anak diajar cara bersolat dan dan tempat tinggal yang sesuai agar ahli keluarga dapat menjalani
mengaji kehidupan dengan lebih baik
 contoh: bagi meningkatkan sahsiah anak-anak, ibu bapa menghantar  contoh: ibu bapa juga perlu memastikan anak-anak mendapat kemudahan
anak-anak mengikuti kem-kem ibadah, kem bina semangat atau program pendidikan agar mereka tidak tercicir dalam pembelajaran kerana hanya
motivasi yang diadakan ketika cuti sekolah ilmu yang boleh mengubah kehidupan - ilmu pelita hidup -- anak-anak
 pendidikan agama dan moral akan menjadikan ahli keluarga sentiasa tidak sepatutnya diminta keluar bekerja bagi menampung kehidupan
menjaga perlakuan mereka dengan memastikan tutur kata yang baik dan keluarga
tingkah laku yang sopan seterusnya mewujudkan keharmonian dan  pengorbanan dan penat lelah ibu bapa dalam mencari rezeki bagi
ketenangan dalam keluarga memenuhi keperluan keluarga akan dihargai oleh anak-anak - anak-anak
menghormati ibu bapa - mencapai hasrat untuk membentuk keluarga yang
bahagia
SOALAN 15

Teknologi siber kini semakin berkembang maju. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam mengawal kecenderungan anak-anak melayari Internet.
Jelaskan peranan ibu bapa untuk mendidik anak-anak memanfaatkan Internet dalam kehidupan mereka.

Isi 1: Isi 2:
Menerapkan dan memberikan didikan agama yang sempurna Memberikan pendedahan kepada anak-anak dengan segala maklumat berkaitan
 agama merupakan benteng yang paling ampuh untuk menangkis anasir- dengan Internet
anasir negatif yang dibawa masuk melalui tingkap globalisasi serta konsep  anak-anak perlu diberitahu mengenai baik buruk penggunaan Internet
langit terbuka. sebelum mereka didedahkan dengan cara menggunakan kemudahan
 anak-anak yang diasuh dan dibesarkan dengan didikan agama yang internet secara bijak.
mantap dapat membezakan dosa dan pahala ketika melayari laman  sekiranya anak-anak sudah diajar dari awal, sudah tentu anak-anak akan
sesawang. lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan kemudahan Internet
 Sebagai contoh, anak-anak tidak akan melayari laman sesawang yang pada masa-masa akan datang bak kata peribahasa, sediakan payung
mengandungi unsur pornografi yang mampu mencemarkan minda dan sebelum hujan.
sekali gus mampu mendorong meruntuhkan akhlak anak-anak yang masih  ibu bapa perlu faham, bijak dan memahami fungsi Internet dalam
separa matang kehidupan - sekiranya ibu bapa sendiri faham dan cakna fungsi Internet
 Sekiranya anak-anak telah diterapkan dengan didikan agama dan nilai-nilai dalam kehidupan sudah pasti anak-anak akan faham dan tidak terjebak
murni, sudah pasti akan lahirlah insan yang memiliki sahsiah yang terpuji perbuatan salah laku semasa menggunakan Internet
Isi 3: Isi 4:
Ibu bapa juga berperanan untuk memantau anak-anak semasa menggunakan memperkenalkan kepada mereka dengan medium-medium pembelajaran
kemudahan Internet menerusi Internet
NOTA PADAT
PemantauanISI-ISI KARANGAN
ibu BAHASAmampu
bapa sebenarnya MELAYU SPM 2020 anak-anak
mengelakkan  sudah banyak aplikasi dan laman sesawang yang menyediakan aktiviti
daripada mengakses laman-laman sesawang yang berunsurkan pornografi, pembelajaran menggunakan kemudahan Internet, namun malangnya laman
mahupun melakukan jenayah siber seperti mencetak rompak bahan media, sesawang ini kurang mendapat sambutan dalam kalangan pengguna
mencetuskan provokasi atau menggodam laman sesawang. Internet masa kini
 Ibu bapa boleh membuat pemeriksaan tentang sejarah carian di enjin-enjin  pendedahan oleh ibu bapa terhadap kemudahan pembelajaran maya akan
carian seperti Google dan Firefox untuk mengenal pasti sekiranya anak menggalakkan mereka untuk mula meneroka dan memanfaatkan
mereka mengakses laman yang tidak baik penggunaan Internet serta bijak menggunakannya.
 ibu bapa yang tahu ruangan “history” akan tahu kecenderungan anak-  contoh laman web pembelajaran maya: Kahoot, Quizlet
anak, sama ada mereka melayari Internet untuk tujuan mencari hiburan,  ibu bapa juga tidak perlu risau sekiranya anak-anak menghabiskan masa
maklumat pelajaran atau melayari Internet untuk melihat gambar atau dengan melayari internet mahupun menghadap peranti pintar sepanjang
video yang boleh merosakkan akhlak mereka- membolehkan mereka masa, sekiranya peranti-peranti di rumah diisi dengan aplikasi dan laman
mengawal kegiatan Internet anak-anak. pembelajaran yang berguna kepada anak-anak.
 Ibu bapa mengehadkan dan memperuntukkan masa yang sewajarnya
untuk anak-anak melayari Internet- mengelakkan anak-anak terus menjadi
terlalu obses terhadap komputer dan Internet
 anak-anak akan dapat menggunakan masa senggang dengan lebih baik
kerana ibu bapa dapat mengesan segala aktiviti mereka semasa melayari
laman sesawang di Internet.
* ISI YANG SAMA BOLEH DIGUNAKAN BAGI ISU PENGGUNAAN TELEFON PINTAR
Soalan 16

Keluarga memainkan peranan penting dalam mencorakkan kehidupan anak-anak. Oleh itu, pendidikan anak-anak sebenarnya bermula di rumah.
Berikan pendapat anda tentang peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak.

Isi 1: Isi 2:
Ibu bapa memberikan didikan agama yang sempurna dalam diri anak-anak Ahli keluarga seperti abang atau kakak berperanan sebagai suri teladan kepada
 didikan agama yang sempurna merupakan benteng yang ampuh untuk ahli keluarga yang lebih muda
mengelakkan anak-anak terjebak dalam kancah gejala sosial  anak-anak yang berusia setahun jagung memang mudah mencontohi
 penerapan nilai agama dapat membantu anak-anak untuk membezakan sebarang bentuk perlakuan orang yang lebih dewasa daripadanya
antara baik dan buruk perlakuan yang akan dilakukan  sekiranya ahli keluarga yang lebih tua memiliki sahsiah yang baik, sudah
 contoh: bagi yang beragama Islam, anak-anak diajar cara bersolat dan tentu perbuatan ini dapat dicontohi oleh anak-anak kerana peribahasa
mengaji Melayu ada mengatakan bahawa ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke
 contoh: bagi meningkatkan sahsiah anak-anak, ibu bapa menghantar nasi
anak-anak mengikuti kem-kem ibadah, kem bina semangat atau program  contoh: kakak atau abang menunjukkan contoh yang baik kepada adik-
motivasi yang diadakan ketika cuti sekolah adik dengan sentiasa membantu ibu bapa di rumah, belajar bersungguh-
 anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan didikan sungguh - kejayaan kakak/abang menjadi sumber inspirasi kepada adik-
agama akan menjadi anak yang baik sahsiah dan akhlaknya adik
 anak-anak yang sering mencontohi perbuatan ahli keluarga yang baik,
tidak akan sesekali cuba melakukan sesuatu yang boleh menconteng arang
atau menjatuhkan maruah keluarga
NOTA PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020
Isi 3: Isi 4:
ibu bapa perlulah memantau serta mengawasi gerak geri anak-anak khususnya Ibu bapa juga perlulah melatih anak-anak agar saling bekerjasama dan berkasih
anak-anak yang sudah meningkat remaja sayang bagi melahirkan anak-anak yang bersahsiah mulia
 pergaulan anak-anak dengan rakan sebaya memberikan pengaruh yang  ibu bapa perlulah memberikan sepenuh kasih sayang kepada diri anak-
besar terhadap masa depan anak-anak kerana anak-anak lebih mudah anak bagai menatang minyak yang penuh agar anak-anak tahu menghargai
dipengaruhi oleh rakan sebaya dalam segala tindakan atau kelakuannya hidup untuk saling berkasih sayang
kerana mereka mempunyai prinsip, nilai dan identiti yang hampir sama  contoh: ibu bapa perlu meletakkan panggilan manja untuk anak-anak
 contoh: ibu bapa perlulah mengambil berat dengan mengetahui dan seperti panggilan Kak Long atau Abang Long bagi anak sulung dan Kak
mengenali sahabat atau rakan anak mereka Ngah atau Abang Ngah bagi anak kedua supaya kemesraan dan kasih
 contoh: ibu bapa bertanya tentang tujuan anak keluar rumah dan sebab sayang sesama ahli keluarga tidak luput
anak balik lewat ke rumah  contoh: ibu bapa juga hendaklah melatih anak-anak bekerjasama bagai aur
 ibu bapa perlulah mengenal pasti perubahan yang berlaku terhadap anak- dengan tebing dalam melakukan sesuatu perkara dan kerja rumah agar
anak pada setiap masa agar ibu bapa boleh bertindak lebih awal, bak kata anak-anak membesar dalam suasana yang saling bekerjasama
peribahasa, sediakan payung sebelum hujan  perbuatan seperti ini akan terbawa-bawa apabila anak-anak sudah dewasa
dan mempunyai keluarga sendiri - alah bisa tegal biasa
SOALAN 17

Setiap ibu bapa mengharapkan anak-anak berjaya dalam kehidupan.


Bincangkan usaha-usaha yang wajar anda lakukan untuk memastikan harapan mereka itu tercapai.

Isi 1: Isi 2:
Saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan dalam Saya juga akan sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dan berbudi bahasa
peperiksaan dalam kehidupan
 kecemerlangan dalam bidang akademik pada zaman ini menentukan  saya sedar bahawa orang yang berjaya dalam kehidupan bukan sahaja
keadaan masa hadapan seseorang kerana mereka yang cemerlang dalam perlu cemerlang dalam bidang akademik, malahan perlu menjadi seorang
akademik biasanya mempunyai masa hadapan yang cerah yang cemerlang dari segi akhlak, rohani, intelek dan emosi
 contoh: saya akan menumpukan sepenuh perhatian semasa guru sedang  contoh: saya akan mengamalkan nilai ketabahan, kerajinan, amanah, tidak
mengajar di kelas - sekiranya terdapat topik yang tidak difahami, saya akan berputus asa dan berkeyakinan tinggi dalam usaha mencapai kejayaan.
bertanya kepada guru kerana malu berdayung perahu hanyut, malu  contoh: saya akan sentiasa bersopan santun dan menghormati ibu bapa,
bertanya sesat jalan guru-guru, jiran tetangga dan orang di sekeliling saya.
 contoh: saya akan membuat persediaan yang rapi sebelum menduduki  sahsiah mulia yang saya miliki ini pasti akan menggembirakan hati kedua-
peperiksaan agar saya dapat menjawab semua soalan dengan cemerlang dua ibu bapa saya - memastikan nama baik kedua-dua ibu bapa
kerana di mana ada kemahuan di situ pasti ada jalan terpelihara
 kejayaan yang saya capai ini sudah pasti dapat membanggakan kedua-dua
ibu bapa dan keluarga

NOTA PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020


Isi 3: Isi 4:
Saya juga akan sentiasa berpegang teguh kepada ajaran agama Saya akan sentiasa mendengar nasihat ibu bapa
 pegangan agama yang teguh membolehkan saya mempunyai benteng  ibu bapa merupakan insan yang lebih tua dan mereka terlebih dahulu
keimanan yang kukuh dan ampuh bagi mengelakkan diri saya daripada makan garam daripada saya. Oleh itu, ibu bapa mempunyai pengalaman
pengaruh negatif yang dapat menjejaskan kehidupan saya yang kaya dan luas dalam masyarakat dan dunia luar
 contoh: saya akan melaksanakan segala suruhan Tuhan seperti solat,  Tuhan hanya akan menolong dan memberkati hidup anak yang taat kepada
membaca al-Quran, berpuasa ibu bapa.
 contoh: saya juga berusaha melakukan amal kebaikan seperti membantu  contoh: saya akan sentiasa patuh kepada arahan ibu bapa tanpa sebarang
ibu bapa, guru rungutan kerana saya sedar bahawa syurga terletak di bawah tapak kaki
 dengan berpegang teguh kepada ajaran agama, saya akan memiliki jati diri ibu.
. yang utuh untuk melawan serangan pemikiran yang boleh menjerumuskan  contoh: saya akan meminta dan menerima pandangan mereka dalam segala
saya ke kancah maksiat. hal agar dapat membuat keputusan yang wajar
 pegangan kepada agama juga dapat meningkatkan keyakinan diri saya dan  saya tidak akan melakukan kesilapan yang mungkin mengakibatkan saya
membolehkan saya mempunyai matlamat yang jelas dalam hidup. berasa menyesal buat seumur hidup saya - sesal dahulu pendapatan, sesal
 pendidikan agama yang saya peroleh, menjadi pedoman hidup yang boleh kemudian tidak berguna
membentuk saya menjadi seorang yang positif dalam segala hal.

SOALAN 18
Kejadian jenayah seperti penculikan dan pembunuhan sering dipaparkan dalam media massa. Sehubungan dengan itu, keluarga memainkan peranan penting dalam
menjamin keselamatan anak-anak.
Bincangkan peranan keluarga dalam menjamin keselamatan anak-anak.

Isi 1: Isi 2:
Ibu bapa mengawasi keselamatan anak-anak Ibu bapa memantau pergerakan anak-anak
 sebarang kejadian yang tidak diingini boleh berlaku pada bila-bila  ibu bapa dapat mengenal pasti penglibatan anak dalam perkara yang tidak
sekiranya ibu bapa bersikap cuai sesuai dengan peribahasa malang tidak baik dengan lebih awal - sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak
berbau berguna
 contoh: ketika membawa anak-anak ke tempat tumpuan awam seperti  contoh: ibu bapa perlu mengambil tahu rakan atau sahabat anak-anak
pusat beli-belah, pasar atau taman permainan, pergerakan mereka mereka - memastikan mereka tidak terlibat dengan golongan yang tidak
hendaklah sentiasa diawasi bermoral
 contoh: anak-anak kecil jangan ditinggalkan bersendirian di rumah tanpa  contoh: ibu bapa memeriksa telefon bimbit anak-anak -ibu bapa boleh
kehadiran orang dewasa - anak-anak juga dilarang keluar rumah pada membuat pemeriksaan tentang sejarah carian di enjin-enjin carian seperti
waktu malam Google dan Firefox untuk mengenal pasti sekiranya anak mereka
 pengawasan yang teliti oleh ibu bapa dapat mengelakkan penjenayah mengakses laman yang tidak baik
mengambil kesempatan  sikap mengambil berat dan prihatin terhadap pergaulan serta aktiviti anak-
anak akan dapat mengelakkan anak-anak terjerumus dalam kegiatan
jenayah

NOTA
Isi 3: PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020 Isi 4:
Ibu bapa dan ahli keluarga yang lebih tua perlu menunjukkan contoh teladan Ibu bapa memberikan didikan tentang keselamatan diri kepada anak-anak
yang baik  kanak-kanak pada awal usia seharusnya didedahkan dan memahami
 anak-anak mudah mengikuti perlakuan ibu bapa atau orang yang terdekat mengenai pelbagai risiko dan bahaya yang tidak dijangka ketika berada di
dengannya - bagaimana acuan begitulah kuihnya luar rumah - melentur buluh biarlah dari rebungnya
 contoh: ibu bapa tidak bergaduh di hadapan anak-anak - memberikan  contoh: ibu bapa mengajar anak-anak tentang sentuhan selamat dan
kesan negatif terhadap emosi mereka - meyakinkan anak-anak bahawa sentuhan tidak selamat untuk mengelakkan mereka daripada jenayah
keluarga mereka merupakan tempat perlindungan yang selamat cabul dan rogol
 contoh: bapa juga tidak boleh memukul isteri dan anak-anak dengan  contoh: ibu bapa sentiasa memberikan peringatan kepada anak-anak agar
sewenang-wenangnya disebabkan oleh sikap panas baran, sebaliknya bapa tidak mudah mempercayai dan mengikut ajakan orang yang tidak dikenali
perlulah sentiasa melindungi ahli keluarga daripada bahaya dan tidak menerima apa-apa pemberian daripada orang yang baru ditemui
 anak-anak tidak akan mencari ketenteraman dan keseronokan di luar  anak-anak akan mempunyai kesedaran dan pengetahuan tentang
rumah yang penuh dengan bahaya sekiranya kediamannya dipenuhi kasih penjagaan keselamatan diri sama ada di dalam atau di luar rumah -
sayang sesuai dengan konsep rumahku syurgaku - terhindar daripada sediakan payung sebelum hujan
bahaya yang tidak diundang
SOALAN 19

Menabung amat penting untuk menjamin kehidupan pada masa hadapan.


Jelaskan peranan ibu bapa dalam memastikan amalan menabung menjadi budaya dalam kalangan anak-anak.

Isi 1: Isi 2:
Ibu bapa menjadi suri teladan kepada anak-anak Ibu bapa membuka akaun simpanan untuk anak-anak sejak kecil
 ibu bapa merupakan individu yang terdekat kepada anak-anak - anak-anak  anak-anak perlulah didedahkan tentang kepentingan amalan menabung
mempunyai tanggapan bahawa ibu bapa merupakan insan yang perlu sejak kecil - melentur buluh biarlah dari rebungnya
dicontohi  contoh: ibu bapa boleh membuka akaun dalam Skim Simpanan Pendidikan
 contoh: ibu bapa perlulah bersederhana dalam pembelian peralatan di Nasional (SSPN) sebagai persediaan dan persiapan untuk anak-anak
rumah untuk mengelakkan pembaziran daripada berlaku dan tidak sekiranya mereka dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih
berpegang kepada prinsip biar papa asal bergaya tinggi - sediakan payung sebelum hujan
 contoh: ibu bapa memasukkan duit ke dalam tabung keluarga yang  contoh: anak-anak diminta dan diingatkan untuk menyisihkan sedikit duit
disediakan di rumah - dilakukan di hadapan anak-anak sambil perbelanjaan harian untuk disimpan dan dimasukkan ke dalam akaun
mengingatkan mereka untuk turut membuat tabungan sebagai persediaan simpanan mereka dari semasa ke semasa - menjadikan tabungan itu
menghadapi situasi kecemasan kerana malang tidak berbau sebagai persediaan membina kehidupan
 anak-anak akan mengikuti tingkah laku ibu bapa yang suka menabung  amalan menabung akan menjadi kebiasaan sehingga bila-bila - alah bisa
sesuai dengan peribahasa ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi tegal biasa

Isi 3: Isi 4:
NOTA PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020
Ibu bapa memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak-anak tentang Ibu bapa memberikan ganjaran kepada anak-anak dalam usaha menabung
kepentingan amalan menabung dalam kehidupan  menghargai usaha anak-anak menabung
 bimbingan dan nasihat dapat menjadi panduan kepada anak-anak dalam  contoh: ibu bapa memberikan hadiah kepada anak-anak yang mempunyai
menguruskan perbelanjaan mereka nilai tabungan paling tinggi dalam tempoh tertentu
 contoh: ibu bapa perlu mengawal dan membuat pemantauan terhadap  contoh: ibu bapa juga boleh memberikan kebenaran kepada anak-anak
perbelanjaan harian anak-anak mereka untuk memastikan anak-anak untuk membeli sesuatu yang diinginkan menggunakan wang tabungan
berbelanja mengikut keperluan dan bukannya kemahuan - memberikan mereka - memberikan kesedaran bahawa sekiranya inginkan sesuatu
teguran sekiranya anak-anak melakukan pembaziran kerana membazir impian/ matlamat, mereka perlu berusaha untuk menabung terlebih
amalan syaitan dahulu
 contoh: ibu bapa boleh menunjukkan contoh-contoh pihak yang terkesan  anak-anak akan berasa seronok dan suka untuk menabung
akibat sikap tidak berhemat ketika berbelanja seperti yang terpapar dalam
media massa - misalnya ada pihak yang diugut oleh si pengutip hutang
akibat kegagalan membayar hutang
 anak-anak akan lebih memahami kepentingan amalan menabung dalam
kehidupan

SOALAN 20

Amalan rumah terbuka sering diadakan pada setiap musim perayaan di Malaysia sekali gus dapat mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk.
Ulaskan pernyataan tersebut.
Isi 1: Isi 2:
Memupuk perpaduan kaum Mengenali budaya kaum lain
 masyarakat bebas untuk berkunjung ke rumah terbuka yang dianjurkan  kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia telah mewujudkan budaya dan cara
tanpa mengira bangsa, agama umur mahupun warna kulit hidup yang berbeza dan oleh itu rakyat Malaysia turut menyambut sambutan
 contoh: semasa menghadiri rumah terbuka tersebut para tetamu yang Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, dan Hari Deepavali
hadir akan beramah mesra dengan tetamu yang lain - membolehkan  contoh: masyarakat bukan Melayu dapat melihat budaya rumah orang
mereka berbual mesra dan mengenali hati budi antara satu sama lain Melayu serta amalan mulia orang Melayu yang bersalam-salaman serta cara
 contoh: para tetamu juga berpeluang menambah kenalan baharu untuk orang Melayu melayan tetamu
meluaskan jaringan perhubungan, sesuai dengan konsep berkawan biar  contoh: masyarakat bukan Melayu juga akan teruja dengan hidangan
seribu masakan Melayu seperti rendang, ketupat, soto, lemang dan sebagainya yang
 perpaduan yang terjalin sekali gus dapat memudahkan pencapaian tidak ada dalam menu rumah terbuka atau ketika perayaan agama lain
matlamat atau misi dan visi negara dalam usaha untuk menjadikan  akan mendidik jiwa masyarakat pelbagai kaum untuk menerima kepelbagaian
Malaysia sebuah negara bangsa dan mengelakkan sebarang prejudis budaya yang wujud di negara ini dan akan lebih menghormati budaya
terhadap keharmonian kaum sesuatu kaum setelah mengenalinya kerana tak kenal maka tak cinta

Isi 3: Isi 4:
Memupuk semangat kerjasama Menjadi daya tarikan pelancong asing
 penganjuran rumah terbuka dapat dijalankan dengan lancar sekiranya  mereka bukan sahaja datang ke Malaysia untuk melancong dan menikmati
mendapat bantuan jiran tetangga sesuai dengan peribahasa berat sama keindahan negara tetapi mereka juga dapat mengalami dan memahami
NOTA PADAT ISI-ISI
dipikul ringan KARANGAN
sama dijinjing BAHASA MELAYU SPM 2020 sendiri keunikan dan keharmonian pelbagai kaum di negara ini semasa
 contoh: sekiranya rumah terbuka diadakan di kawasan kejiranan, para menyambut perayaan kaum masing-masing - jauh perjalanan luas
penduduk boleh membantu menyediakan juadah atau mempersiapkan pemandangan
tempat  contoh: Kerajaan melalui Kementerian Pelancongan, Seni, dan Budaya telah
 contoh: tetamu yang hadir juga boleh mencuci pinggan dan mengemas mengadakan majlis rumah terbuka Malaysia semasa Hari Raya Aidilfitri,
rumah setelah majlis selesai dijalankan Tahun Baru Cina, Pesta Keamatan, Hari Gawai, Deepavali dan Krismas
 kerjasama yang ditunjukkan dapat mengeratkan hubungan antara jiran  pengalaman pelancong asing meraikan perayaan-perayaan yang terdapat di
tetangga Malaysia akan menjadikan nama Malaysia sentiasa meniti dari bibir ke bibir
mereka sekembalinya mereka ke negara asal mereka dan sekali gus dapat
merancakkan industri pelancongan negara
Soalan 21

Sebilangan remaja hari ini banyak membuang masa dengan aktiviti yang melekakan seperti melayari Internet.
Sebagai remaja, jelaskan cara-cara yang dapat dilakukan oleh remaja untuk mengisi masa lapang.

Isi 1: Isi 2:
Menimba ilmu yang merangkumi pelbagai bidang Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan
 ilmu merupakan penyuluh kehidupan, sesuai dengan peribahasa ilmu  penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan membolehkan remaja belajar
pelita hidup bergaul dan berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat
 contoh: remaja boleh belajar cara-cara membuat kek, mencuba pelbagai  contoh: remaja boleh mengikuti aktiviti gotong-royong atau rewang jika ada
resipi masakan, menghias landskap dan lain-lain melalui pembacaan atau majlis kenduri perkahwinan atau doa selamat di kawasan tempat tinggal
pembelajaran melalui YouTube mereka
 contoh: bagi remaja Islam, masa terluang boleh diisi dengan membaca al-  contoh: remaja juga boleh terlibat kerja-kerja amal yang sering dilakukan
Quran atau mendengar kuliah-kuliah agama daripada penceramah atau oleh pertubuhan-pertubuhan sukarela untuk membantu golongan yang
tokoh agama yang berpengalaman luas. kurang bernasib baik seperti menyediakan makanan buat golongan
 sekiranya remaja rajin menimba ilmu, banyak pengetahuan dan gelandangan
pengalaman akan diperoleh yang akan mematangkan pemikiran seseorang  aktiviti ini dapat menerapkan nilai-nilai murni seperti nilai kasih sayang,
- tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung keprihatinan dan bantu-membantu dalam diri remaja
 remaja yang berilmu dapat membina masa depan yang lebih baik dan  melahirkan generasi yang memiliki keperibadian unggul - pemuda harapan
memberikan manfaat kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. bangsa, pemudi tiang negara

NOTA PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020


Isi 3: Isi 4:
Melakukan kerja sampingan ketika cuti persekolahan Melakukan aktiviti kecergasan/bersukan
 pendedahan awal kepada alam pekerjaan yang sebenar  remaja yang berwawasan bukan sahaja mempunyai ilmu yang luas, tetapi
 contoh: remaja boleh mengambil upah bekerja sebagai pembantu kedai memiliki tubuh badan yang sihat dan cergas
makan, penjual sambilan atau sebagai juruwang di pasar-pasar raya.  contoh: pada waktu petang, remaja boleh bermain bola sepak, berbasikal
 contoh: remaja juga boleh melakukan perniagaan dalam talian untuk atau bermain badminton bersama ahli keluarga atau rakan-rakan - mereka
membantu ibu bapa menambahkan sumber pendapatan keluarga juga boleh berkunjung ke gimnasium yang menawarkan perkhidmatan
 remaja memperoleh pengalaman bekerja serta dapat menyimpan wang percuma untuk meningkatkan kekuatan fizikal
untuk kegunaan masa hadapan seperti membeli barang keperluan sekolah,  contoh: remaja juga boleh menjadikan penglibatan dalam aktiviti sukan
melanjutkan pelajaran dan lain-lain - sesuai dengan peribahasa sediakan sebagai kerjaya yang dapat menjamin masa depan dengan menjadi pemain
payung sebelum hujan profesional, pengurus pasukan dan jurulatih.
 aktiviti sukan pada masa lapang dapat melahirkan generasi yang aktif dan
terhindar daripada penyakit kronik seperti penyakit jantung, darah tinggi
dan diabetes sesuai dengan peribahasa mencegah lebih baik daripada
mengubati
Soalan 22

Remaja hari ini perlu mempunyai wawasan yang jelas bagi mencapai cita-cita.
Jelaskan ciri-ciri remaja berwawasan.

Isi 1: Isi 2:
Memiliki akhlak atau budi pekerti yang mulia Mempunyai pengetahuan yang tinggi
 remaja yang memiliki akhlak yang mulia akan mengelakkan diri daripada  remaja yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mencakupi semua bidang
melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral dan dapat membezakan dapat membuat penilaian dan keputusan yang bijak dalam menghadapi
perkara yang baik dengan perkara yang buruk kehidupan yang penuh dengan onak dan duri - ilmu pelita hidup
 contoh: remaja perlulah bersopan santun dan beradab ketika berbicara  contoh: remaja kita perlu proaktif menimba ilmu bukan sahaja di dalam
dengan orang yang lebih tua kelas tetapi juga menuntut segala pengetahuan, terutamanya ilmu sains
 contoh: remaja juga tidak teragak-agak untuk menghulurkan bantuan dan matematik melalui pelbagai wahana, seperti membaca buku , melayari
apabila terlihat individu yang berada di dalam kesulitan seperti lebuh raya maklumat di dunia maya dan sebagainya
mengutamakan warga emas ketika beratur dan memberikan tempat duduk  contoh: remaja juga perlu meningkatkan kemahiran diri seperti kemahiran
di dalam kenderaan awam kepada wanita mengandung komunikasi, kemahiran menguruskan stres dan kemahiran menguruskan
 sikap yang mulia menjadikan remaja mempunyai imej diri yang positif - masa.
disenangi dan dihormati oleh orang-orang sekeliling  remaja yang berilmu pengetahuan dapat memberikan sumbangan yang
besar kepada pembangunan negara - pemuda harapan bangsa, pemudi
tiang negara

NOTA PADAT ISI-ISI KARANGAN BAHASA MELAYU SPM 2020


Isi 3: Isi 4:
Mempunyai semangat patriotik yang tinggi Memiliki kecergasan fizikal dan mental
 sebagai bakal pemimpin negara sudah pasti mereka perlu sentiasa  kecergasan fizikal dan mental penting untuk membolehkan remaja
berusaha untuk memelihara imej negara daripada tercemar dan menjadi melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan sebaik-baiknya
bahan cemuhan masyarakat luar  contoh: pada waktu petang, remaja boleh bermain bola sepak, berbasikal
 contoh: remaja perlulah menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip atau bermain badminton bersama ahli keluarga atau rakan-rakan - mereka
Rukun Negara juga boleh berkunjung ke gimnasium yang menawarkan perkhidmatan
 contoh: mereka perlu mengelakkan perbuatan-perbuatan jenayah yang percuma untuk meningkatkan kekuatan fizikal
boleh mencemarkan imej dan kedaulatan negara seperti menimbulkan isu-  contoh: remaja juga perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti tidak
isu sensitif yang boleh merosakkan perpaduan kaum - di mana bumi merokok, mendapat tidur yang mencukupi serta berupaya menguruskan
dipijak, di situ langit dijunjung tekanan dengan bijak - amalan kerohanian seperti solat juga dapat
 remaja yang memiliki semangat cinta akan tanah air yang mendalam akan meningkatkan tahap kesihatan mental
mempunyai jati diri yang teguh  remaja yang memiliki kecergasan fizikal dan mental akan mempunyai daya
ketahanan yang tinggi apabila berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam
usaha mencapai impian dan cita-citanya