GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.

104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

NO I 1

GOLONGAN SIAGA MULA

PROGRAM KEGIATAN Rajin dan giat mengikuti perindukan siaga sekurang kurangnya 6 kali berturut turut

MATERI KEGIATAN Pengabsenan, pemeriksaan catatan latihan

SAMPUL LATIHAN METODE Tutor sebaya keterlibatan pemimpin barung dalam pembukaan latihan

TUJUAN / SASARAN SKU / SKK SKU No 1 / Adm

TEMPAT Sanggar

ALAT/SUMBER /BAHAN Buku Adm, Pedoman membina siaga

WAKTU 30 menit

PETUG AS Pembina dan pembant u Pembina Siaga Pembina Siaga

2

Hapal dan mengerti isi Dwi Darma dan Dwi Satya

Pemahaman isi Dwi Darma dan Dwi Satya

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) ceramah dan permainan yang berhubungan dengan Dwi Satya/ Dwi Darma dalam lingkaran siaga Belajar sambil melakukan (Learning by doing) Pada waktu upacara latihan dan dalam permainan salam pramuka dalam lingkaran siaga Bermain peran dalam barisan (PBB) Belajar sambil melakukan (Learning by doing) pada waktu upacara latihandan permainan Baris Bernaris dalam lingkaran siaga Belajar sambil melakukan

SKU No 2 / SKK 1 Patriotisme

Lapang Upacara

Pedoman Membina Siaga

30 Menit

3

Dapat memberi salam pramuka

Pemberian contoh tentang salam pramuka dan tata caranya serta maksud dan tujuannya Penjelasaan tentang warna kebangsaan Indonesia Latihan menghormat bendera merah putih

SKU No 3 / mental Ideologi

Lapang Upacara

Pedoman membina siaga

30 menit

Pembina siaga

4

Tahu arti kiasan warna bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu Bendera Kebangsaan di kibarkan Biasa berbahasa Indonesia di

SKU No 4

Lapang Upacara

Bendera Merah Putih Pedoman membina siaga

30 menit

Pembina siaga

5

Belajar berpidato dan

SKU No 5 Mental

Sanggar

Pedoman

30 menit

Pembant

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

waktu pertemuan latihan

wawancara dengan teman dengan bahasa Indonesia

(Learning by Doing) pada waktu upacara latihan dan permainan bercerita seperti pidato dalam lingkaran siaga Belajar sambil melakukan (Learning by doing) Pada waktu upacara latihan dan permainan lagu perorangan di depan teman – teman di perindukan siaga

Ideologi

membina siaga

u Pembina siaga 30 menit Pembina siaga

6

Dapat dengan hapal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia bait pertama di mukavperindukan siaga atau dimuka pendengar dan tahu sikap yang harus dilakukan jika lagi kebangsaan dikumandangkan atau sikap pada upacara Memiliki buku Tabanas atau buku tabungan Setia membayar iuran kepada Gudep dengan uang yang diperolehnya sendiri Selalu berpakain rapi

Latihan bernyanyi bersama

SKU No 6 / SKK 2 Patriotisme

Lapang upacara

Buku lagu – lagu wajib Pedoman membina siaga

7

Pandataan aktivitas menabung

Pengecekan Amd keuangan oleh Pembina terutama tabungan Tutor sebaya keterlibatan pemimpin barung dalam latihan memimpin dan dipimpin Pembina mengadakan inpeksi barisan setiap akan upacara pembukaan latihan didampingi oleh sulung (Peminmpin barung)

SKU No 7 / Adm

Lapang upacara Sanggar

Buku Adm Pedoman membina Siaga Buku Adm

15 menit

Pembina Siaga Pembina Siaga Pembina siaga

8

Pendataan dalam iuran gugus depan Pemeriksaan barisan setiap akan di mulai upacara pembukaan latihan

SKU No 8 / Adm

15 menit

9

SKU No 9 Patriotisme

Lapang upacara

Pedoman membina siaga

30 menit

10

Untuk siaga yang beragama islam • Dapat mengucapkan dua kalimat syahadat

Pembahasan Keagamaan tentang Syahadat dan surat Al

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) pada waktu

SKU No 5 Mental ideologi

Mesjid / mushola

Buku pembinaan agama islam

30 menit

Pembina siaga

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

Dapat mengucapkan surat Al Fatiha

Fatihah

latihan dengan permainan keagamaan

Pedoman membina siaga

CATATAN KEGIATAN KHUSUS : 1. UJIAN SKU TIDAK SEREMPAK ( DISESUAIKAN DENGAN MINAT DAN KEMAMPUAN ) 2. PENGUJI TIDAK HARUS SELALU PEMBINA TAPI DALAM PENANDATANGAN SKU HARUS OLEH PEMBINA PERINDUKAN SIAGA 3. PELANTIKAN SIAGA MULA DILAKUKAN SETIAP KALI LATIHAN PADA WAKTU UPACARA PEMBUKAAN DAN TIDAK SEREMPAK DISESUAIKAN DENGAN SKU YANG TELAH DIUJI OLEH PEMBINA 4. PELANTIKAN DILAKSANAKAN SETELAH 85 % SKU TERUJI DAN BATAS KEMAMPUANNYA HANYA 85 % LEBIH BAIK JIKA MENCAPAI 100 % 5. PELANTIKAN PALING BANYAK 3 ORANG 6. SISTEM PELANTIKAN SIAGA DAPAT DILIHAT DARI PEDOMAN PEMBINA SIAGA MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN

NO I 1

GOLONGAN SIAGA BANTU

PROGRAM KEGIATAN

MATERI KEGIATAN

SAMPUL LATIHAN METODE

TUJUAN / SASARAN SKU / SKK SKU No 1 / Adm

TEMPAT

ALAT/SUMBER /BAHAN

WAKTU

PETUG AS

Rajin dan giat mengikuti perindukan siaga sekurang kurangnya 10 kali berturut -

Pengabsenan, pemeriksaan catatan latihan

Tutor sebaya keterlibatan pemimpin barung dalam pembukaan latihan

Sanggar

Buku Adm, Pedoman membina siaga

30 menit

Pembin a dan pembant

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

turut

u Pembin a Siaga Pendalaman dan Pemahaman isi Dwi Darma dan Dwi Satya dan prateknya Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) ceramah dan permainan yang berhubungan dengan Dwi Satya/ Dwi Darma dalam lingkaran siaga Pemberian ceramah, diskusi pengenalan gambar lambang gerakan pramuka kemudian diberikan permaianan menempelkan lambang gerakan pramuka yang masih abstrak Bermain peran dalam barisan (PBB) Belajar sambil melakukan (Learning by doing) pada waktu upacara latihan dan permainan yang menggunakan bendera merah putih dalam lingkaran siaga Ceramah dan diskusi tentang nama Negara Ibu Kota Negara dan Kepala Negara RI Diberi potongan karton,nama Negara RI gambar Presiden dll SKU No 2 / SKK 1 Patriotisme Lapang Upacara Pedoman Membina Siaga 30 Menit Pembin a Siaga

2

Bersungguh – sungguh mengamalkan Dwi Darma dan Dwi Satya

3

Tahu arti Lambang Gerakan Pramuka

Penjelasan tentang arti lambang gerakan pramuka maksud dan tujuannya

SKU No 3 / mental Ideologi

Lapang Upacara

Gambar tunas kelapa yang dipotong – potong Pedoman membina siaga

30 menit

Pembin a siaga Dan pembant u Pembin a siaga Pembin a siaga

4

Dapat memelihara Bendera Kebangsaan Indonesia

Penjelasaan tentang bagaimana memelihara bendera Latihan menghormat bendera merah putih

SKU No 4

Lapang Upacara

Bendera Merah Putih Pedoman membina siaga

30 menit

5

Tahu nama Negara Ibu kota Negara dan Kepala Negara Republik Indonesia

Penejelasan tentang nama Negara Ibu kota Negara dan Kepala Negara Republik Indonesia

SKU No 5 / SKU No 2 /SKK 1 Patriotisme

Sanggar

Buku Adm Pedoman membina siaga Alat peraga Gambar

30 menit

Pemban tu Pembin a siaga

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

6

Hapal Pancasila

Penjelasan tentang Pancasila

Pemberian ceramah, diskusi tentang Pancasila kemudian diberikan permaianan menempelkan lambang pancasila yang masih abstrak Pemberian ceramah, diskusi tentang nama dan alamat kepala Desa dan beberapa tokoh masyarakat dan dibawa kunjungan Pemberian ceramah, diskusi tentang pengetahuan jam Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) ceramah dan permainan yang berhubungan serta permainan kompas dalam lingkaran siaga) Pembina memberikan permainan ke olahragaan untuk keseimbangan badan dan melempar bola

SKU No 6 Mental Ideologi

Lapang upacara

Gambar lambang – lambang pancasila Pedoman membina siaga

30 menit

Pembin a siaga

7

Tahu nama dan alamat Kepala Desa Dan Beberapa tokoh masyarakat setempat

Penjelasan tentang nama dan alamat kepala Desa dan beberapa tokoh masyarakat setempat Penjelasan tentang jam dan kegunaannya Penjelasan tentang pengetahuan arah mata angin

SKU No 7

Kegiatan ke Buku Adm luar Pedoman membina Siaga

30 menit

Pembin a Siaga

8 9

Dapat membaca jam Dapat menunjukan sedikitnya empat arah mata angin

SKU No 8 SKU No 9 SKU No 2 / SKK 1 Patriotisme

Ruangan kelas Lapang upacara Lapangan

Pedoman Pembina siaga Alat peraga Pedoman membina siaga

30 menit 60 menit

Pembin a Siaga Pembin a siaga

10

• •

Dapat menjalankan latihan – latihan keseimbangan badan. Dapat melempar danmenerima lemparan bola dengan tangan kanan dan kiri

Praktek olah raga tentang latihan – latihan keseimbangan badan melempar dan menerima lemparan bola dengan tangan

SKU No 10 / SKK 8 Ketangkasan

Lapang upacara

Bola dan tongkat Pedoman membina siaga

60 menit

Pembin a siaga

11

Dapat membuat dan menggunakan simpul mati,

Praktek lapangan dan permainan simpul

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) pada waktu

SKU No 11/ SKK 13 ketangkasan

Lapangan

Tambang Pedoman

30 menit

Pembin a siaga

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

simpul anyam, dan simpul pangkal 12 Memelihara sedikitnya 1 tanaman berguna, atau sedikitnya memelihara 1 hewan ternak selama dua bulan Memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumahnya, sekolah atau tempat ibadah Kegiatan ke luar berkunjung ke rumah anggota siaga

latihan dan permainan yang menggunakan tali temali dalam lingkaran siaga Out door activiti SKU No 12 / SKK 15 Berkebun / beternak

Lapang upacara Rumah anggota siaga Halaman sekolah Halaman sekolah dan rumah masing – msing Halaman Sekolah Halaman sekolah

membina siaga Alat peraga gambar Tanaman sekolah dan media lain Pedoman membina siaga 30 menit Pembin a dan pembant u pembina siaga Pembin a dan pembant u pembina siaga Pembin a siaga Pembin a siaga

13

Kegiatan di sekolah atau mushola

Pembina memberikan kegiatan di sekolah dan meminta surat keterangan dari orang tua tentang aktivitas di rumahnya

SKU No 13 / SKK 15 Tata laksana rumah tangga

Pedoman membina siaga

30 menit

14 15

Dapat mencuci dan melipat pakaian sendiri Dapat menyebutkan rukun iman dan menyebutkan rukun islam
CATATAN KEGIATAN KHUSUS : 1. 2. 3. 4.

Kegiatan kebersihan pribadi Kegiatan keagamaan

Pembina memberikan kegiatan kebersihan pribadi Pembina memberikan kegiatan keagamaan dengan permainan yang menarik

SKU No 14/SKK 15 Seni Budaya SKU No 15 / SKK 1 Mental Ideologi

Pedoman membina siaga Pedoman membina siaga

15 menit 15 menit

UJIAN SKU TIDAK SEREMPAK ( DISESUAIKAN DENGAN MINAT DAN KEMAMPUAN ) PENGUJI TIDAK HARUS SELALU PEMBINA TAPI DALAM PENANDATANGAN SKU HARUS OLEH PEMBINA PERINDUKAN SIAGA PELANTIKAN SIAGA BANTU DILAKUKAN SETIAP KALI LATIHAN PADA WAKTU UPACARA PEMBUKAAN DAN TIDAK SEREMPAK DISESUAIKAN DENGAN SKU YANG TELAH DIUJI OLEH PEMBINA PELANTIKAN DILAKSANAKAN SETELAH 85 % SKU TERUJI DAN BATAS KEMAMPUANNYA HANYA 85 % LEBIH BAIK JIKA MENCAPAI 100 %

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

5. 6.

PELANTIKAN PALING BANYAK 3 ORANG SISTEM PELANTIKAN SIAGA DAPAT DILIHAT DARI PEDOMAN PEMBINA SIAGA

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN

NO I 1

GOLONGAN SIAGA TATA

PROGRAM KEGIATAN Dapat menyampaikan berita lisan

MATERI KEGIATAN Praktek lapangan dengan permainan berita lisan

SAMPUL LATIHAN METODE Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) latihan dan permainan yang menggunakan kata – kata isyarat dalam lingkungan siaga Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)latihan dan permainan yang berhubungan dengan P3K dalam lingkaran siaga

TUJUAN / SASARAN SKU / SKK SKU No 8 / SKK 13 Ketangkasan

TEMPAT lapangan

ALAT/SUMBER /BAHAN Kertas sandi Pedoman membina siaga

WAKTU 30 menit

PETUG AS Pembina dan pembantu Pembina Siaga Pembina Siaga

2

Dapat mengumpulkan keterangan untuk memperoleh keterangan P3K dan dapat melaporkan kepada dokter, rumah sakit pamong Praja polisi, dan keluarga korban Tahu bahan – bahan makanan yang bergizi

Praktek lapangan dengan permainan P3K dan penanggulangannya

SKU No 9 / SKK 15 P3k

Halaman sekolah

Pedoman Membina Siaga

30 Menit

3

Mempelajari makan – makanan yang brgizi dengan

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) permainan

SKU No 10 / SKK 10 Ketangkasan

Halaman sekolah dan

Alat peraga dan pedoman

30 menit

Pembina siaga

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

permainan menunjukan makanan bergizi

yang berhubungan dengan makanan yang brgizi

apotek hidup

membina siaga

Dan pembantu Pembina siaga 30 menit Pembina siaga

4

Melakukan salah satu cabang atletik atau salah satu cabang olah raga renang Tahu beberapa macam penyakit menular

Praktek olah raga atletik dan renang

Belajar sambil melakukan (Learning by doing) permainan yang berhubungan dengan olah raga atletik dan renang Belajar sambil melakukan (Learning by doing) latihan dan permaian yang menggunakan kata – kata tentang penyakit menular Belajar sambil melakukan (Learning by doing) latihan dan permaian yang berhubungan dengan PPPK Belajar sambil melakukan (Learning by doing) latihan dan permaian yang berhubungan dengan makanan bergizi Belajar sambil melakukan (Learning by doing) permainan yang berhubungan dengan olah raga atletik dan renang Belajar sambil melakukan (Learning by doing) latihan dan

SKU No 15 / SKK 12 Ketangkasan

Lapangan atau kolam renang Lapangan

Guru Penjas Pedoman membina siaga Kertas sandi Pedoman membina siaga Alat peraga Gambar Tambang Pedoman membina siaga Alat peraga Dan pedoman membina siaga Guru Penjas Pedoman membina siaga Kertas sandi Pedoman

5

Praktek lapangan dengan pemahaman tentang penyakit menular

SKU No 12 /SKK 15 PPPK

30 menit

Pembantu Pembina siaga

6

Memelihara kebersihan

Praktek lapangan dengan permainan PPPK dan penagnggulangannya Mempelajari makanan bergizi dengan permainan menunjukan makanan bergizi Praktek olah raga atletik dan renang

SKU ketangkasanNo 9 /SKK 15 SKU No 10 / SKK 10 ketangkasan SKU No 15 / SKK 1 Ketangkasan / mental ideologi SKU No 12 /SKK 15 PPPK

Lapang upacara Halaman sekolah Halaman sekolah dan apotek hidup Lapangan atau kolam renang Lapangan

30 menit

Pembina siaga

7

Tahu bahan – bahan makanan yang bergizi

30 menit

Pembina Siaga

8

Melakukan salah satu cabang atletik atau salah satu cabang olah raga renang Tahu beberapa macam penyakit menular

30 menit

Pembina Siaga

9

Praktek lapangan dengan pemahaman tentang penyakit

30 menit

Pembina siaga

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

menular dan cara pencegahannya 10 • Memelihara kebersihan salah satu ruangan dir umahnya, sekolah, atau tempat ibadah dan di tempat lain. Dapat menyajikan salah satu seni budaya Kegiatan kerja bakti di sekolah dan mushola

permaian yang menggunakan kata – kata tentang penyakit menular Pembina memberikan kegiatan di sekolah dan meminta surat dari orang tua tentang aktivitas di rumahnya Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) permainan yang berhubungan dengan seni budaya Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) ceramah dan permainan yang berhubungan dengan adt sopan santun Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) penjelan tentang caar hidup hemat Pengecekan Adm keuangan oleh pembina terutama tabungan di sekolah dan meminta surat keterangan dari orang tua tentang aktivitas meanbung di rumahnya SKU No 13 / SKK 15 Tata laksana rumah tangga SKU No 14 / SKK 10 seni budaya Halaman sekolah dan rumah masing – masing Halaman sekolah dan ruamham kelas Lapang upacara sanggar

membina siaga Alat peraga Gambar Pedoman membina siaga 30 menit Pembina siaga

Kegiatan di ruangan kelas

Pedoman membina siaga

11

Tahu adat sopan santun pergaulan di Indonesia

Penjelasan dan Praktek lapangan tentang adat sopan santun pergaulan di Indonesia

SKU No 15/ SKK 25 Mental ideologi

Pedoman membina siaga

15 menit

Pembina siaga

12

Hemat dan cermat dengan miliknya Memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, menabung uang secara teratur, sekurang – kuarangya 8 minggu sejak menjadi siaga bantu, dan seluruhnya atau sebagian diperoleh dari usanhanya sendiri

Penjelasan tentang cara hidup hemat Pendataan aktivitas menabung

SKU No 16

Sanggar Halaman sekolah Sekolah dan sanggar pramuka

Pedoman membina siaga ADM GUDEP Pedoman membina siaga

10 menit

Pembina siaga Pembina dan pembantu pembina siaga

13

SKU No 17 / SKK 21 Menabung

15 menit

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

14

Setia membayar iuaran kepada gugus depan seluruhnya atapun sebagian diperoleh dari uasahanya sendiri

Pendataan aktivitas iuran gudep

Pengecekan Adm iuran gudep oleh pembina dan meminta surat keterangan dari orang tua tentang aktivitas iuaran gudep. Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)ceramah dan permainan yang berhubungan. Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)ceramah dan permainan yang berhubungandengan salah satu TKK yang diinginkan Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) ceramah dan praktek aplikasi

SKU No 18/SKK 10 Seni Budaya

Sekolah dan sanggar pramuka

Adm gudep Pedoman membina siaga

15 menit

Pembina siaga

15

Memiliki sedikitnya satu tanda kecakapan khusus

Penjelasan tentang dan mempraktekan salah satu TKK yang diinginkan

SKU No 19 / SKK 25 Mental Ideologi

Sekolah dan sanggar pramuka

Pedoman membina siaga

30 menit

Pembina siaga

16

Melakukan sholat dan dapat membaca doa – doa harian
CATATAN KEGIATAN KHUSUS : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Praktek sholat dan membaca doa harian

SKU No 20 / SKK 25 Mental ideologi

Halaman Sekolah dan rumah

Pedoman membina siaga

30 menit

Pembina siaga

UJIAN SKU TIDAK SEREMPAK ( DISESUAIKAN DENGAN MINAT DAN KEMAMPUAN ) PENGUJI TIDAK HARUS SELALU PEMBINA TAPI DALAM PENANDATANGAN SKU HARUS OLEH PEMBINA PERINDUKAN SIAGA PELANTIKAN SIAGA TATA DILAKUKAN SETIAP KALI LATIHAN PADA WAKTU UPACARA PEMBUKAAN DAN TIDAK SEREMPAK DISESUAIKAN DENGAN SKU YANG TELAH DIUJI OLEH PEMBINA PELANTIKAN DILAKSANAKAN SETELAH 85 % SKU TERUJI DAN BATAS KEMAMPUANNYA HANYA 85 % LEBIH BAIK JIKA MENCAPAI 100 % PELANTIKAN PALING BANYAK 3 ORANG SISTEM PELANTIKAN SIAGA DAPAT DILIHAT DARI PEDOMAN PEMBINA SIAGA

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN
MABIGUS SDN GANJAR SABAR 3 PEMBINA PERINDUKAN SIAGA SDN GANJAR SABAR 3

DIAN HERDIANI S.Pd NTA. 0904

Sumarni S. Pd NTA. 0904 3001

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

NO II 1

GOLONGAN
PENGGALANG RAMU

PROGRAM KEGIATAN

MATERI KEGIATAN

SAMPUL LATIHAN METODE

TUJUAN / SASARAN SKU / SKK SKU No 1 Adm

TEMPAT

ALAT/SUMBER /BAHAN

WAKTU

PETUG AS

Rajin dan giat mengikuti pasukan penggalang sekurang – kurangnya enam kali latihan berturut - turut

Pengabsenan dan pemeriksaan catatan latihan

Tutor sebaya keterlibatan pemimpin pasukan dalam pembukaan latiha

Sanggar

Buku Adm Pedoman membina penggalang

30 menit

Pembina dan pembantu Pembina penggalan g Pembina Penggala ng

2

Hapal dan mengerti isi Dasa Darma dan Tri Satya

Pemahaman isi Dasa Darma dan tri Satya dan prakteknya

n Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)cermah dan diskusi serta latihan dan permainan yang berhubungan dengan Dasa Darma dan tri Satya dalam lingkaran Persaudaraan Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) pada waktu upacara pembukaan latihan dan permainan salam pramukabdalam lingkaran persaudaraan

SKU No 2 / SKK 1 Patriotisme

Lapang upacara

Buku Adm Pedoman Membina Penggalang

30 Menit

3

Dapat member salam pramuka dan tahu maksud penggunaannya

Pemebrian contoh tentang salam pramuka dan tata caranya , maksud dan penggunaannya

SKU No 3 Mental Ideologi

Lapang upacara

Pedoman membina Penggalang

30 menit

Pembina penggalan g Dan pembantu Pembina penggalan g

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

4

Tahu arti lambang gerakan pramuka

Penjelasan tentang Lambang Gerakan Pramuka

Belajar sambil melakukan (Learning by doing) ceramah dan diskusi serta kegiatan berupa permaian yang berhubungan dengan Lambang Gerakan Pramuka Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) ceramah dan diskusi serta kegiatan berupa permaian yang berhubungan Bendera Kebangsaan Indonesia Raya dalam lingkaran persaudaraan Belajar sambil melakukan (Learning by doing) mempraktekan lagu pada waktu upacara latihan dan permainan yang berhubungan dengan lagu kebangsaan Indonesia raya dalam lingkaran persaudaraan

SKU No 4

Lapang upacara

Pedoman membina penggalang

30 menit

Pembina penggalan g

5

Tahu cara menggunakan Bendera Kebangsaan Indonesia , tahu sejarahnya dan arti kiasan warna warnanya

Penejlasan tentang cara menggunakan Bendera Merah Putih sejarah dan arti kiasan dasarnya

SKU No 5 / SKK 15 Patriotisme

Lapang upacara

Pedoman membina penggalang

60 menit

Pembina penggalan g

6

Dapat dengan lapal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya bait pertama di muka pasukan penggalang atau di muka pendengar – pendengar lain dan tahub sikap yang harus dilakukan jika lagu Indonesia raya di perdengarkan atau dinyanyikan pada suatu upacara serta tau sejarah lagu kebangsaan Indonesia raya Hapal pancasila dan tahu artinya

Pemberian contoh tentang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya ,dan memberikan penjelasan tentang sejarahnya

SKU No 6 Mental Ideologi

Lapang upacara Halaman sekolah

Kumpulan lagu – lagu wajib Pedoman membina penggalang

60 menit

Pembina penggalan g

7

Penejelasan tentang pancasila dan arti dari masing – masing sila – sila dari pancasila

Belajar sambil melakukan (Learning by doing) ceramah dan diskusi serta kegiatan

SKU No 7 / SKK 15 Patriotisme

Halaman sekolah dan lapang

Dan pedoman membina penggalang

30 menit

Pembina penggalan g

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

berupa permainan yang berhubungan dengan pancasila 8 Biasa berbahasa Indonesia diwaktu mengikuti pertemuan – pertemuan penggalang Penjelasan tentang bagaimana cara berbahasa Indonesia di setiap pertemuan penggalang Belajar sambil melakukan (Learning by doing) ceramah dan diskusi serta kegiatan berupa permainan yang berhubungan dengan bahasa dan pidato membaca puisi dll dalam lingkaran persaudaraan Belajar sambil melakukan (Learning by doing) ceramah dan diskusi serta kegiatan berupa permainan yang berhubungan dengan struktur organisasi dan tanda pengenal dalam gugus depan di sanggar pramuka Praktek baris berbaris SKU No 7 / SKK 17Patriotisme

upacara Lapang upacara Pedoman membina penggalang 30 menit Pembina penggalan g

9

Tahu struktur organisasi dan tanda pengenal dalam gugus depan

Penjelasan tentang struktur organisasi dan tanda pengenal dalam gugus depan

SKU No 19 /

Sanggar pramuka

Pedoman membina penggalang Alat peraga Gambar

30 menit

Pembina penggalan g

10

Dapat berbaris

Pemebrian contoh tentang baris – berbaris

SKU No 10 / SKK 20 ketangkasan

lapangan

Pedoman membina penggalang

30 menit

Pembina penggalan g

11

Dapat menunjukan sedikitnya delapan arah mata angin dan dapat menggunakan kompas dan dapat membaca jam

Penjelasan tentang kompas dan cara menggunakan jam serta mempraktekannya

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) penjelan tentang kompas dan prakteknya

SKU No 11 / SKK 20 Ketangkasan

Lapangan

Pedoman membina penggalang Kompas Jam

60 menit

Pembina dan pembantu pembina penggalan g

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

12

Dapat membuat dan menggunakan simpul mati, hidup, anyam, tiang, pangkal, dan dapat menyusuk tali

Penjelasan tentang simpul – simpul dan mempraktekannya

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) penjelan tentang simpul dan prakteknya

SKU No 12 / SKK 20 Ketangkasan

lapangan

Pedoman membina penggalang Tali dan gambar

60 menit

Pembina dan pembantu pembina penggalan g Pembina dan pembantu pembina penggalan g Pembina penggalan g

13

Dapat menyampaikan berita secara lisan

Penjelasan tentang amanat suatu pesan

Belajar sambil melakukan (Learning by doing) ceramah dan diskusi serta kegiatan berupa permainan yang berhubungan dengan berita lisan dan surat amanat lisan Belajar sambil melakukan (Learning by doing) ceramah dan diskusi serta kegiatan berupa permainan yang berhubungan dengan P3K

SKU No 13 /

Sekolah dan sanggar pramuka

Pedoman membina penggalang

30 menit

14

Dapat mengumpulkan keterangan untuk memperoleh pertolongan pertama pada kecelakaan dan dapat melaporkan kepada dokter, rumah sakit dan keluarga korban Selalu berpakain rapid an memelihara kesehatan badan

Penjelasan tentang P3k dan prakteknya

SKU No 14/

Sekolah dan sanggar pramuka

Pedoman membina penggalang

30 menit

15

Penjelasan tentang cara hidup sehat

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)ceramah dan permainan yang berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) ceramah dan praktek aplikasi tentang manjamu tamu dan membuat

SKU No 195/ SKK 25 Mental Ideologi

Sekolah dan sanggar pramuka

Pedoman membina penggalang

30 menit

Pembina penggalan g

16

A.Untuk putri : dapat mengatur meja makan atau menghidangkan minuman dan makanan kecil kepada

Penjelasan tentang cara mengatur hidangan kepada tamu

SKU No 16 / SKK 20 Ketangkasan

Halaman Sekolah dan rumah

Pedoman membina penggalang

30 menit

Pembina penggalan g

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

tamu B.Untuk Putra : dapat membuat dua macam hasta karya 17 Memiliki buku tabanas , buku tabungan pramuka, atau buku tabungan pelajar

Mempraktekan hasta karya

hasta karya

Pendataan aktivitas menabung

Pengecekan Adm keuangan oleh pembina penggalang terutam disekolah dan meminta surat kepada orang tua tentang aktivitas menabung Pengecekan Adm keuangan oleh pembina penggalang terutama disekolah dan meminta surat kepada orang tua tentang aktivitas menabung Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) ceramah, diskusi tentang keagamaan dan praktek langsung

SKU No 17 / SKK 21 Menabung

Sekolah Dan rumah masing masing

Adm keuangan dan pedoman membina penggalang

15 menit

Pembina dan pembantu pembina penggalan g Pembina dan pembantu pembina penggalan g Pembina penggalan g

18

Setia membayar iuran kepada gugus depan

Pendataan aktivitas keuangan gugus depan

SKU No 18

Sekolah Dan rumah masing masing

Adm keuangan dan pedoman membina penggalang

15 menit

19

A.Dapat mengucapkan dua kalimat syahadat dan tahu artinya B.Mengerti rukun iman dan rukun islam C.Melakukan sholat berjamaah

Pembahsaan dan praktek lapangan

SKU No 20 / SKK 25 Mental ideologi

Sekolah Dan rumah masing masing

Pedoman membina penggalang

60 menit

CATATAN KEGIATAN KHUSUS : 1. UJIAN SKU TIDAK SEREMPAK ( DISESUAIKAN DENGAN MINAT DAN KEMAMPUAN ) 2. PENGUJI TIDAK HARUS SELALU PEMBINA TAPI DALAM PENANDATANGAN SKU HARUS OLEH PEMBINA PASUKAN PENGGALANG

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

3. PELANTIKAN PENGGALANG RAMU DILAKUKAN SETIAP KALI LATIHAN PADA WAKTU UPACARA PEMBUKAAN DAN TIDAK SEREMPAK DISESUAIKAN DENGAN SKU YANG TELAH DIUJI OLEH PEMBINA 4. PELANTIKAN DILAKSANAKAN SETELAH 85 % SKU TERUJI DAN BATAS KEMAMPUANNYA HANYA 85 % LEBIH BAIK JIKA MENCAPAI 100 % 5. PELANTIKAN PALING BANYAK 3 ORANG 6. SISTEM PELANTIKAN PENGGALANG DAPAT DILIHAT DARI PEDOMAN PEMBINA PENGGALANG MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN

MABIGUS SMP YADIKA 1 CICALENGKA

PEMBINA PASUKAN PENGGALANG SMP YADIKA 1 CICALENGKA

TETENG HUSENUDIN NTA. 0904

ADANGSUDRAJAT NTA. 0904

NO II 1

GOLONGAN
PENGGALANG RAKIT

PROGRAM KEGIATAN

MATERI KEGIATAN

SAMPUL LATIHAN METODE

TUJUAN / SASARAN SKU / SKK SKU No 1 Adm

TEMPAT

ALAT/SUMBER /BAHAN

WAKTU

PETUG AS

Rajin dan giat mengikuti pasukan penggalang Ramu

Pengabsenan dan pemeriksaan catatan latihan

Tutor sebaya keterlibatan pemimpin pasukan dalam

Sanggar

Buku Adm Pedoman

30 menit

Pembina dan

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

sekurang – kurangnya sepuluh kali latihan berturut turut 2 Bersungguh – sungguh mengamalkan Dasa Darma dan Tri Satya Pemahaman isi Dasa Darma dan tri Satya dan prakteknya

pembukaan latihan

membina penggalang

pembantu Pembina penggalan g 30 Menit Pembina Penggala ng

n Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)cermah dan diskusi serta latihan dan permainan yang berhubungan dengan Dasa Darma dan tri Satya dalam lingkaran Persaudaraan Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) pada waktu upacara pembukaan latihan dan permainan tentang tanda pengenal

SKU No 2 / SKK 1 Patriotisme

Lapang upacara

Buku Adm Pedoman Membina Penggalang

3

Tahu struktur organisasi dan tanda – tanda pengenal dalam gerakan pramuka

Pembahsan tentang Organisasi Gerakan pramuka dan tanda – tanda pengenalnnya

SKU No 3 /SKK No 25 mental ideologi

Lapang upacara

Pedoman membina Penggalang

30 menit

Pembina penggalan g Dan pembantu Pembina penggalan g Pembina penggalan g

4

Tahu arti lambang Negara Republik Indonesia

Penjelasan tentang Lambang Negara Republik Indonesia

Belajar sambil melakukan (Learning by doing) ceramah dan diskusi serta kegiatan berupa permaian yang berhubungan dengan Lambang Negara Republik Indonesia Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) ceramah dan diskusi serta kegiatan berupa permaian yang

SKU No 4 / SKK No 1 Patriotisme

Sanggar

Pedoman membina penggalang

30 menit

5

Tahu hari – hari raya Nasional dan sejarahnya sedikitnya tiga pahlawan nasional

Penejlasan tentang sejarah pahlawan nasional

SKU No 5 / SKK 1 Patriotisme

Lapang upacara

Pedoman membina penggalang

60 menit

Pembina penggalan g

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

berhubungan hari – hari raya Nasional dan sejarahnya sedikitnya tiga pahlawan nasional 6 Tahu susunan pemerintahan Daerah Tingkat II dan alamat ke Desa dan Beberapa tokoh masyarakat Pernah ikut serta kerja bakti gotong royong yang ditugaskan oleh pembina di sekolahnya, di kampungnnya, atau di tempat lain Dapat dengan hapal menyanyikan lagu – lagi wajib (Sang Merah putih, Bagimu Negeri, Maju Tak Gentar, Satu Nusa Satu Bangsa, Dari Barat sampai ke Timur, dan sedikitnya satu lagu daerah tempat tinggalnya) Dapat menyajikan satu kegiatan seni budaya Penejelasan tentang susunan PEMDA Tingkat II dan alamat para tokoh masyarakat di desa Belajar sambil melakukan (Learning by doing) mempraktekan lagu pada waktu upacara latihan atau study tour ke PEMDA Belajar sambil melakukan (Learning by doing) ceramah dan diskusi serta kegiatan berupa kerja bakti gotong royong Belajar sambil melakukan (Learning by doing) kegiatan bernyanyi SKU No 6 Mental Ideologi Lapang upacara Halaman sekolah Halaman sekolah dan rumah Buku Pemerintahan Pedoman membina penggalang pedoman membina penggalang 30 menit Pembina penggalan g

7

Ikut kerja bakti di sekolah, rumah, dll

SKU No 7 / SKK 15 Patriotisme

30 menit

Pembina penggalan g

8

Praktek bernyanyi lagu – lagu wajib dan daerah

SKU No 8 / SKK 1 Patriotisme

Sanggar pramuka

Pedoman membina penggalang Buku lagu – lagu wajib

30 menit

Pembina penggalan g

9

Praktek seni budaya

Belajar sambil melakukan (Learning by doing) kegiatan langsung di lapangan

SKU No 9 / SKK 1 Patriotisme

Lapang upacara

Pedoman membina penggalang

30 menit

Pembina penggalan g

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

10

Tahu adat sopan santun pergaulan indonesia

Pembahsan tentang sopan santun

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)

SKU No 10 / SKK 1 patriotisme

Sanggar

Pedoman membina penggalang

30 menit

Pembina penggalan g

11

Dapat meminpin barisan pramuka

Praktek memimpin barisan dalam PBB

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) kegiatan langsung di lapangan

SKU No 11 / SKK 20 Ketangkasan

Lapangan

Pedoman membina penggalang

30 menit

Pembina dan pembantu pembina penggalan g Pembina dan pembantu pembina penggalan g Pembina dan pembantu pembina penggalan g Pembina penggalan g

12

Dapat mengirim pesan menggunakan Morse atau tahu menggunakan isyarat morse dan semaphore

Praktek langsung morse dan semaphore

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) penjelasan tentang morse dan semaphore dan prakteknya

SKU No 12 / SKK 20 Ketangkasan

lapangan

Pedoman membina penggalang Bendera morse dan semaphore dan gambar Pedoman membina penggalang

60 menit

13

Dapat memperbaiki kerusakan kecil pada alat – alat rumah tangga dan pakaian

Praktek memperbaiki kerusakan kecil pada alat – alat rumah tangga

Belajar sambil melakukan (Learning by doing) kegiatan langsung di lapangan

SKU No 13

Sekolah dan sanggar pramuka

30 menit

14

Dapat memberi pertolongan pertama pada kecelakaan kecil

Penjelasan tentang P3k dan prakteknya

Belajar sambil melakukan (Learning by doing) ceramah dan diskusi serta kegiatan berupa permainan yang

SKU No 14/ SKK 20 Ketangkasan

Sekolah dan sanggar pramuka

Pedoman membina penggalang

30 menit

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

berhubungan dengan P3K 15 Jika disekitar tempat tinggal ada pesawat telepon tahu cara menggunakannya Tahu bahan – bahan makanan yang bergizi Tahu beberapa macam penyakit menular Penjelasan tentang penggunaan pesawat telepon Pembahasan tentang bahan makan yang bergizi Pembahsan tentang penyakit menular Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)kegiatan langsung di lapangan Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)kegiatan langsung di lapangan Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)kegiatan langsung di lapangan SKU No 15/ SKK 20 ketangkasan SKU No 16 / SKK 12 tata laksana SKU No 17 Sekolah dan sanggar pramuka Halaman Sekolah Sanggar Sekolah Dan rumah masing masing Pedoman membina penggalang Pedoman membina penggalang pedoman membina penggalang 30 menit Pembina penggalan g Pembina penggalan g Pembina dan pembantu pembina penggalan g Pembina dan pembantu pembina penggalan g Pembina penggalan g Pembina penggalan g aguru penjas

16

30 menit

17

30 menit

18

Memelihara kebersihan salah satu ruangan dan halaman di rumah, sekolah, tempat ibadah, atau di tempat lain

Pembahsan tentang kebersihan

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)kegiatan langsung di lapangan

SKU No 18 / SKK 12 tata laksana

Sekolah Dan rumah masing masing

pedoman membina penggalang

15 menit

19

Dapat memasak makanan di perkemahan sedikitnya untuk lima orang Melakukan salah satu cabang olah raga atletik atau salah satu cabang renang

Pembahsaan dan praktek lapangan

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)kegiatan langsung di lapangan Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) kegiatan langsung di lapangan

SKU No 19 / SKK 12 tata laksana rumah tangga SKU No 20 / SKK 20 Ketangkasan

Sekolah Dan rumah masing masing Lapangan atau kolam renang

Pedoman membina penggalang Pedoman membina penggalang

60 menit

20

Praktek olah raga

60 menit

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

21

Hemat dan cermat dalam segala miliknya

Penjelasan tentang hidup hemat

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) ceramah dan diskusi serta kegiatan langsung di lapangan Pengecekan Adm keuangan oleh pembina terutama tabungan di sekolah dan meminta surat keterangan dari orang tua tentang aktivitas menabung di rumahnya

SKU No 21

Sanggar

Pedoman membina penggalang Adm Pedoman membina penggalang

30 menit

Pembina penggalan g Pembina penggalan g

22

Memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, buku tabungan pelajar dan sudah menabung uang secara teratur dalam buku tabungan itu sekurang – kurangnya delapan minngu selama menjadi anggota penggalang ramu Setia membayar iuran kepada gugus depannya sedapat – dapatnya dengan uang yang didapat dari usahanya sendiri

Pendataan tentang menabung

SKU No 22

Sanggar

15 menit

23

Pendataan tentang iuran

Pengecekan Adm keuangan oleh pembina terutama tabungan di sekolah dan meminta surat keterangan dari orang tua tentang aktivitas menabung di rumahnya Membawa bukti fisik tanaman dan hewan peliharaan

SKU No 23

Sanggar

Adm Pedoman membina penggalang

15 menit

Pembina penggalan g

24

Pernah memelihara sedikitnya satu macam tanaman berguna atau sedikitnya satu jenis binatang ternak selama kira – kira 2 bulan Dapat membuat peta lapangan dan sketsa pemandangan

Pendataan tentang berkebun dan berternak di rumah

SKU No 24

Sanggar Halaman sekolah

Pedoman Pembina penggalang

15 menit

Pembina penggalan g

25

Pembahsan tentang praktek kompas dan peta

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) kegiatan langsung di lapangan

SKU No 25 / SKK 20 Ketangkasan

Sanggar lapangan

Pedoman Pembina penggalang Kompas

60 menit

Pembina penggalan g

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

Peta pita Gambar 26 Sudah pernah berkemah sekurang – kurangnya empat hari berturut - turut Hafal dan dapat membaca doa harian Tahu sejarah singkat Nabi Muhammad SAW berkemah Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) kegiatan langsung di lapangan Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) kegiatan langsung di lapangan Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) kegiatan langsung di lapangan SKU No 26 / SKK 12 Kemah SKU No 27 Lapangan Pedoman membina penggalang Pedoman membiona penggalang Pedoman membina penggalang 60 menit Pembina penggalan g Pembina penggalan g Pembina penggalan g

27

Pembahasan tentang dan praktek doa harian Pembahsan tentang sejarah singkat Nabi Muhammad SAW

Sanggar Halaman sekolah Sanggar

30 menit

28

SKU No 28

30 menit

CATATAN KEGIATAN KHUSUS : 1. UJIAN SKU TIDAK SEREMPAK ( DISESUAIKAN DENGAN MINAT DAN KEMAMPUAN ) 2. PENGUJI TIDAK HARUS SELALU PEMBINA TAPI DALAM PENANDATANGAN SKU HARUS OLEH PEMBINA PASUKAN PENGGALANG 3. PELANTIKAN PENGGALANG RAKIT DILAKUKAN SETIAP KALI LATIHAN PADA WAKTU UPACARA PEMBUKAAN DAN TIDAK SEREMPAK DISESUAIKAN DENGAN SKU YANG TELAH DIUJI OLEH PEMBINA 4. PELANTIKAN DILAKSANAKAN SETELAH 85 % SKU TERUJI DAN BATAS KEMAMPUANNYA HANYA 85 % LEBIH BAIK JIKA MENCAPAI 100 % 5. PELANTIKAN PALING BANYAK 3 ORANG 6. SISTEM PELANTIKAN PENGALANG DAPAT DILIHAT DARI PEDOMAN PEMBINA PENGGALANG MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN
MABIGUS SMP YADIKA 1 CICALENGKA PEMBINA PASUKAN PENGGALANG SMP YADIKA 1 CICALENGKA

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

TETENG HUSENUDIN NTA. 0904

ADANG SUDRAJAT NTA. 0904

NO II 1

GOLONGAN
PENGGALANG TERAP

PROGRAM KEGIATAN

MATERI KEGIATAN

SAMPUL LATIHAN METODE

TUJUAN / SASARAN SKU / SKK SKU No 1 Adm

TEMPAT

ALAT/SUMBER /BAHAN

WAKTU

PETUG AS

Rajin dan giat mengikuti pasukan penggalang Rakit sekurang – kurangnya sepuluh kali latihan berturut – turut Tahu arti dan sejarah sumpah pemuda

Pengabsenan dan pemeriksaan catatan latihan

Tutor sebaya keterlibatan pemimpin pasukan dalam pembukaan latihan

Sanggar

Buku Adm Pedoman membina penggalang

30 menit

Pembina dan pembantu Pembina penggalan g Pembina Penggala ng

2

Pemahaman isi dan arti sumpah pemuda

n Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)cermah dan diskusi serta latihan dan permainan yang berhubungan dengan sumpah pemuda Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) pada waktu upacara pembukaan latihan dan permainan tentang Pancasila

SKU No 2 / SKK 1 Patriotisme

Lapang upacara

Buku Adm Pedoman Membina Penggalang Pedoman membina Penggalang

30 Menit

3

Bersungguh – sungguh mengamalkan Pancasila

Pemahaman isi tentang pancasila

SKU No 3 /SKK No 25 mental ideologi

Lapang upacara

30 menit

Pembina penggalan g Dan

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

pembantu Pembina penggalan g 4 Mengetahui tentang perserikatan bangsa - bangsa Pembahsan tentang perserikatan bangsa - bangsa Belajar sambil melakukan (Learning by doing) ceramah dan diskusi serta kegiatan berupa permaian yang berhubungan dengan perserikatan bangsa – bangsa Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) ceramah dan diskusi serta kegiatan langsung di lapangan Membawa hasil Home Industri setempat SKU No 4 / SKK No 1 Patriotisme Sanggar Pedoman membina penggalang 30 menit Pembina penggalan g

5

Tahu tempat – tempat penting di kecamatan tempat tinggal Membuktikan perhatiannya terhadap industry yang ada di daerahnya atau melatih diri dalam suatu kerajinan tangan yang berguna Pernah ikut serta kerja bakti gotong royong yang ditugaskan oleh pembina di sekolahnya, di kampungnnya, atau di tempat lain atau pernah membantu lembaga seperti PMI, LDS, BIMAS, PKK, Karang Taruna, atau lainnya

Pembahasan tentang tempat – tempat penting di kecamatan

SKU No 5 / SKK 1 Patriotisme

Lapang upacara

Pedoman membina penggalang Buku Pemerintahan Pedoman membina penggalang pedoman membina penggalang

60 menit

Pembina penggalan g Pembina penggalan g

6

Pembahasan dan praktek tentang industri

SKU No 6 / SKK 1 Mental Ideologi

Lapang upacara Halaman sekolah Halaman sekolah dan rumah

30 menit

7

Pendataan aktivitas gotong royong di daerahnya masing masing

Belajar sambil melakukan (Learning by doing) ceramah dan diskusi serta tugas untuk kerja bakti dimasyarakat

SKU No 7 / SKK 15 Patriotisme

30 menit

Pembina penggalan g

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

8

Dapat menaksir jarak tinggi, luas, isi, berat, kecepatan, suhu, dan sebagainya

Pembahasan dan praktek tentang menaksir

Belajar sambil melakukan (Learning by doing) kegiatan menaksir langsung di lapangan

SKU No 8 / SKK 20 ketangkasan

Lapangan

Pedoman membina penggalang Kompas Tongkat Pedoman membina penggalang Pedoman membina penggalang

60 menit

Pembina penggalan g

9

Dapat membuat peta pita

Praktek pembuatan peta lapangan

Belajar sambil melakukan (Learning by doing) kegiatan langsung di lapangan Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) kegiatan langsung di lapangan

SKU No 9 / 20 ketangkasan

Lapangan

60 menit

Pembina penggalan g Pembina dan pembantu pembina penggalan g Pembina dan pembantu pembina penggalan g Pembina dan pembantu pembina penggalan g Pembina

10

Dapat menentukan arah mata angin tanpa menggunakan kompas

Pembahsan tentang mata angin tanpa alat bantu kompas

SKU No 10 / SKK 20 Ketangkasan

Lapangan

30 menit

11

Dapat merencanakan dan mempersiapkan rapat kecil

pembahsan tentang perencanaan

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) kegiatan langsung di lapangan

SKU No 11 / SKK 20 Ketangkasan

Lapangan

Pedoman membina penggalang

30 menit

12

Dapat membuat alat rumah tangga yang sederhana

Pembahasan dan praktek tentang alat rumah tangga

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing) kegiatan langsung dilapangan

SKU No 12 / SKK 20 Ketangkasan

lapangan

Pedoman membina penggalang Alat – alat rumah tangga Pedoman

60 menit

13

Dapat memberikan

Pembahasan dan praktek

Belajar sambil melakukan

SKU No 13

Sekolah

30 menit

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

pertolongan pertama pada kecelakaan

tentang PPPK

(Learning by doing) kegiatan langsung di lapangan

dan sanggar pramuka

membina penggalang

dan pembantu pembina penggalan g 30 menit Pembina penggalan g

14

Dapat menerapkan pengetahuan tentang kesehatan dan tentang kebersihan kamar mandi, cuci kakus di perkemahan, di rumah atau di tempat lain Melakukan salah satu cabang olahraga atletik atau salah satu cabang olahraga renang dan melakukan salah satu cabang olahraga lain serta peraturan permainannya Memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, buku tabungan pelajar dan sudah meanbung uang secara teratur dalam buku tabungan itu sekurang – kurangnya 8 minggu sejak menjadi penggalang rakit, dan sebagian dari uang itu diperolehnya dari usahanya sendiri Memiliki sedikitnya satu

Pembahasan dan praktek tentang kebersihan diri

Belajar sambil melakukan (Learning by doing) ceramah dan diskusi serta kegiatan langsung dilapangan

SKU No 14/ SKK 20 Ketangkasan

Sekolah dan sanggar pramuka

Pedoman membina penggalang

15

Pembahsan dan praktek olah raga

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)kegiatan langsung di lapangan

SKU No 15/ SKK 20 ketangkasan

Sekolah dan halaman sekolah atau kolam renang Sanggar

Pedoman membina penggalang

60 menit

Pembina penggalan g

16

Pendataan tentang keuangan terutama tabungan

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)kegiatan langsung di lapangan Tutor sebaya

SKU No 16 / Adm

Pedoman membina penggalang

30 menit

Pembina penggalan g

17

Pendataan tentang SKK yang

Belajar sambil melakukan

SKU No 17

Sekolah

pedoman

30 menit

Pembina

GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 21.103 – 21.104 PANGKALAN SMP YADIKA 1 CICAELNGKA
KWARTIR RANTING KEC.CICALENGKA KWARTIR CABANG KAB. BANDUNG PROGRAM LATIHAN MINGGU KE……………………… BULAN : …………………………….

tanda kecakapan khusus

tekah di peroleh

(Learning by Doing)kegiatan langsung di lapangan

Lapangan

membina penggalang

dan pembantu pembina penggalan g 15 menit Pembina dan pembantu pembina penggalan g

18

A.Tahu hari – hari raya islam B.Dapat bertindak sebagai imam dalam sholat berjamaah di perkemahan

Pembahasan dan praktek tentang pelajaran keagamaan

Belajar sambil melakukan (Learning by Doing)kegiatan langsung di lapangan

SKU No 18

Sekolah Dan rumah masing masing

pedoman membina penggalang

CATATAN KEGIATAN KHUSUS : 1. 2. 3. 4. 5. 6. UJIAN SKU TIDAK SEREMPAK ( DISESUAIKAN DENGAN MINAT DAN KEMAMPUAN ) PENGUJI TIDAK HARUS SELALU PEMBINA TAPI DALAM PENANDATANGAN SKU HARUS OLEH PEMBINA PASUKAN PENGGALANG PELANTIKAN PENGGALANG TERAP DILAKUKAN SETIAP KALI LATIHAN PADA WAKTU UPACARA PEMBUKAAN DAN TIDAK SEREMPAK DISESUAIKAN DENGAN SKU YANG TELAH DIUJI OLEH PEMBINA PELANTIKAN DILAKSANAKAN SETELAH 85 % SKU TERUJI DAN BATAS KEMAMPUANNYA HANYA 85 % LEBIH BAIK JIKA MENCAPAI 100 % PELANTIKAN PALING BANYAK 3 ORANG SISTEM PELANTIKAN PENGGALANG DAPAT DILIHAT DARI PEDOMAN PEMBINA PENGGALANG

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN MABIGUS SMP YADIKA 1 CICALENGKA PEMBINA PASUKAN PENGGALANG SMP YADIKA 1 CICALENGKA

SMP YADIKA 1 CICALENGKA NTA. 0904

ADANG SUDRAJAT NTA. 0904

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful