Anda di halaman 1dari 1

BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU (BPPI)

NUMERASI

NAMA MURID : TAHUN :

KELAS :

SARINGAN 1 SARINGAN 2
KONSTRUK
LISAN TARIKH BERTULIS TARIKH PENGUASAAN LISAN TARIKH BERTULIS TARIKH PENGUASAAN
()/(x) ()/(x) ()/(x) ()/(x) ()/(x) ()/(x)

1 1 1 1 1
2 2 2 2
2 3 3 3 3
4 4 4 4
3 5 5 5 5
6 6 6 6
4 7 7
8 8
5 9 9
10 10
6 11 7 11 7
12 8 12 8
7 13 9 13 9
14 10 14 10
8 15 11 15 11
16 12 16 12
9 17 13 17 13
18 14 18 14
10 19 15 19 15
20 16 20 16
11 21 17 21 17
22 18 22 18
12 23 19 23 19
24 20 24 20
Penguasaan Keseluruhan Penguasaan Keseluruhan

Menguasai Tidak Menguasai Tidak


Menguasai Menguasai

Nama Guru: Nama Guru:

Tandatangan: Tandatangan:

Panduan Pentadbiran Saringan LINUS2.0 2017


LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017