Anda di halaman 1dari 13

DATA KUTIPAN : 31 Januari

UNIT PENDIDIKAN KHAS


SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

DATA PEMULIHAN KHAS NEGERI PERAK 2020


KOD SEKOLAH : 0

DAERAH : JENIS SEKOLAH : SESI : TEL :


WARAN : GRED : FAKS :
SEKOLAH : KAWASAN : EMEL :

TAHAP 1
MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI ASLI SABAH & SARAWAK BUKAN WARGANEGARA LAIN-LAIN
TAHAP TARIKH M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek.
1 L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

TAHUN 1 31 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 2 31 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 3 31 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHAP 2
MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI ASLI SABAH & SARAWAK BUKAN WARGANEGARA LAIN-LAIN
TAHAP TARIKH M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek.
2
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

TAHUN 4 31 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 5 31 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 6 31 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RUMUSAN
TAHAP 1 TAHAP 2
KATEGORI MURID TARIKH TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 KESELURUHAN
JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM %

Murid Pemulihan Khas 0 0 0 0 0 0 0


31 Januari ### ### ### ### ### ### #DIV/0!
Enrolmen Sekolah 0 0 0 0 0 0 0

Justifikasi Pertambahan Murid : ISIKAN JUSTIFIKASI UNTUK MAKLUMAN PEGAWAI

Disediakan oleh : Disahkan oleh :


Panduan Mengisi Borang
1. Enrolmen Sekolah perlu diisi secara manual.
…………………………...……… ………………..……………...…………… 2. Bilangan Murid Pemulihan akan diisi secara automatik apabila
Penyelaras 3M Cop & Tandatangan Guru Besar nama murid dan kod ditaip di dalam sheet 'Murid'.
Tarikh : Tarikh :
BILANGAN MURID MURID BERKEPERLUAN KHAS TAHUN 2019 : 31 Januari

TAHAP 1
MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI ASLI SABAH & SARAWAK BUKAN WARGANEGARA LAIN-LAIN
TAHAP TARIKH M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek.
1 L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

TAHUN 1 31 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 2 31 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 3 31 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHAP 2
MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI ASLI SABAH & SARAWAK BUKAN WARGANEGARA LAIN-LAIN
TAHAP TARIKH M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek.
2
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

TAHUN 4 31 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 5 31 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 6 31 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RUMUSAN
TAHAP 1 TAHAP 2
KATEGORI MURID TARIKH TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 KESELURUHAN
JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM %

Murid Berkeperluan Khas 0 0 0 0 0 0 0


31 Januari ### ### ### ### ### ### #DIV/0!
Enrolmen Sekolah 0 0 0 0 0 0 0

Justifikasi Pertambahan Murid :

Disediakan oleh : Disahkan oleh :


Panduan Mengisi Borang

1. Enrolmen Sekolah perlu diisi secara manual.


…………………………...……… ………………..……………...…………… 2. Bilangan Murid Pemulihan akan diisi secara automatik apabila
Penyelaras 3M Cop & Tandatangan Guru Besar nama murid dan kod ditaip di dalam sheet 'Murid'.
Tarikh : Tarikh :
ETNIK KOD
MELAYU M
CINA C
INDIA I
ORANG ASLI OA
ASLI SABAH & SARAWAK BS
BUKAN WARGANEGARA BW
LAIN-LAIN LL

SEKOLAH :

Data Berakhir : 31 Januari


Bil Nama Murid No.KP Murid OKU No. Kad OKU Jantina Etnik Tahun BM MT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
AS LI SABAH BUKAN ASLI SABAH BU KAN ASLI SABAH BUKAN ASLI SABAH BU KAN ASLI S ABAH BUKAN
MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI & S ARAWAK WARGANEGARA LAIN LAIN MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI & SARAWAK WARGAN EGARA LAIN LAIN MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI & SARAWAK WARGANEGARA LAIN LAIN MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI & S ARAWAK WARGAN EGARA LAIN LAIN MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI & SARAWAK WARGANE GARA LAIN LAIN MELAYU CINA INDIA

M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L

31 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RUMUSAN UNTUK SEMAKAN


TAHAP 1 TAHAP 2
KESELURUHAN
KATEGORI MURID TARIKH TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM %

Murid Pemulihan Khas 0 0 0 0 0 0 0


31 Januari #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Enrolmen Sekolah 0 0 0 0 0 0 0

ANALISA MENGIKUT JANTINA DAN TAHAP


TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
ENROLMEN MURID PEMULIHAN JUMLAH MURID PERATUS MURID ENROLMEN MURID PEMULIHAN JUMLAH MURID PERATUS MURID ENROLMEN MURID PEMULIHAN JUMLAH MURID PERATUS MURID ENROLMEN MURID PEMULIHAN JUMLAH MURID PERATUS MURID ENROLMEN MURID PEMULIHAN JUMLAH MURID PERATUS MURID ENROLMEN MURID PEMULIHAN JUMLAH MURID PERATUS MURID
MURID L P PEMULIHAN PEMULIHAN MURID L P PEMULIHAN PEMULIHAN MURID L P PEMULIHAN PEMULIHAN MURID L P PEMULIHAN PEMULIHAN MURID L P PEMULIHAN PEMULIHAN MURID L P PEMULIHAN PEMULIHAN
31 Januari 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!

ANALISA MENGIKUT JANTINA DAN RAS


TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 JUMLAH
M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL
LELAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEREMPUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Januari

DATA MURID TIDAK BOLEH MENGUASAI 3M : BAHASA MELAYU


TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 JUMLAH
M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL
LELAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Januari
PEREMPUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DATA MURID TIDAK BOLEH MENGUASAI 3M : MATEMATIK


TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 JUMLAH
M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL
LELAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Januari PEREMPUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN 6
ASLI S ABAH BUKAN
INDIA ORANG ASLI & SARAWAK WARGANE GARA LAIN LAIN

M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek.

P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPSYEN BUKAN OPSYEN LANTIKAN OLEH JPN PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN KHAS BILIK DARJAH

JANTINA
LAMA KAUM KURSUS
LAMA SIJIL KURSUS KURSUS
NO HP / MENGAJAR SIJIL SIJIL ASAS
NO TEL NO FAX NO KAD PENG ENALAN BERKHIDMAT OPSYEN SEBENAR IJAZAH KPLI KPLI SIJIL DLM CUTI ASAS
DAERAH TARIKH NAMA SEKOLAH GRED KOD JENIS SEK NAMA GURU BESAR NAMA GURU PEMULIHAN NO TEL RUMAH PEMULIHAN IJAZAH DIP KHAS PEND PERGURUAN PERGURUAN PEMULIHAN 4 TIADA TARIKH SEKIRA STATUS PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN KHAS ADALAH : EMAIL PERIBADI
(00-0000000) (00-0000000) (000000-00-0000) G RED ( BIL IKHTISAS SARJANAMUDA (SEPENUH MASA) (LPBS / KDC) MINOR PISMP KURSUS (KDC) PEND. PEMULIHAN
(000-0000000) ( (RUJUK SARJANAMUDA PEMULIHAN KHAS (KSPK) KHAS (KSPK) HARI (BUKAN KURSUS STATUS LANTIKAN NO. RUJUKAN SURAT LANTIKAN LANTIKAN STATUS PELAKSANAAN (1) TIDAK SEPENUH MASA DAN (2) TIDAK DILAKSANAKAN, NYATAKAN KELUASAN STATUS NAIKTARAF TAHUN NAIKTARAF
JAWATAN TAHUN) PEND KHAS PENDIDIKAN PEMULIHAN PEMULIHAN KSPK PEMULIHAN 4 HARI
BIL TAHUN) CATATAN) PEMULIHAN (KDP) 1 THN 1 6 OPSYEN PENDEDAHAN (00-00-0000) SEBABNYA.
(PEMULIHAN) PEMULIHAN KHAS 14 MINGGU 1 (OPSYEN BM
TAHUN BULAN BM ATAU
TAHUN ATAU MATH)
MATH)

31 Januari 0 00-0000000 00-0000000


TARIKH PPD KOD NAMA SEKOLAH GURU PEMULIHAN LINUS NKRA KPUTAMA GRED JAWATAN AKADEMIK TERTINGGI OPSYEN 1 OPSYEN 2 KURSUS PEMULIHAN EMAIL PERIBADI

31 Januari 0 000000-00-0000 1234@aaa.com


BIL PPD KOD NAMA SEKOLAH NAMA GURU KPUTAMA GRED JAWATAN AKADEMIK TERTINGGI OPSYEN 1 OPSYEN 2 JUSTIFIKASI TIDAK MENGAJAR EMAIL PERIBADI

1 0 XXXXXXXX 000000-00-0000 DG44 SARJANAMUDA PENDIDIKAN PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN PEMULIHAN SEKOLAH KEKURANGAN WARAN XXXXXXXXXX1234@XXXX.COM

2 0 XXXXXXXX 000000-00-0001 DG45 SARJANAMUDA PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS XXXXXXXXXX1234@XXXX.COM

3 0 XXXXXXXX 000000-00-0002 DG46 SARJANAMUDA PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS XXXXXXXXXX1234@XXXX.COM

4 0 XXXXXXXX 000000-00-0003 DG47 SARJANAMUDA PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS XXXXXXXXXX1234@XXXX.COM

5 0 XXXXXXXX 000000-00-0004 DG48 SARJANAMUDA PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS XXXXXXXXXX1234@XXXX.COM


ANALISIS ENROLMEN DAN PENCAPAIAN MURID PEMULIHAN KHAS TAHUN 2019 : 31 Januari

KOD : 0 SEKOLAH : KATEGORI :

MURID YANG TIDAK MENGUASAI BAHASA MELAYU ( K1 - K12 ) TIDAK MENGUASAI


MENGUASAI

BIL. TAHUN * ENROL


ASLI BUKAN
MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI LAIN LAIN
SABAH SARAYAK WARGANEGARA (2) (3)
JUMLAH KESELURUHAN % JUMLAH %
(A+B+C+D+E+F+G) (1 - 2)
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12
JUM JUM JUM JUM JUM JUM JUM

1 TAHUN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

2 TAHUN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

3 TAHUN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

JUMLAH KESELURUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERATUS (%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

MURID YANG TIDAK MENGUASAI MATEMATIK ( K1 - K12 ) TIDAK MENGUASAI


MENGUASAI

BIL. TAHUN * ENROL


ASLI BUKAN
MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI LAIN LAIN
SABAH SARAYAK WARGANEGARA (2) (3)
JUMLAH KESELURUHAN % JUMLAH %
(A+B+C+D+E+F+G) (1 - 2)
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12
JUM JUM JUM JUM JUM JUM JUM

1 TAHUN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

2 TAHUN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

3 TAHUN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

JUMLAH KESELURUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERATUS (%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

* ENROL : Jumlah bilangan murid dalam Tahun berkenaan

Jumlah bilangan murid di dalam jadual ini mestilah seiringan bilangan nama murid Tahun 1, 2 dan 3 dalam DPEM