Anda di halaman 1dari 69

See

discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/308414617

ASAS KAUNSELING

Research · September 2016


DOI: 10.13140/RG.2.2.17023.82085

CITATIONS READS

0 479

1 author:

Ahmad Rozelan Yunus


Technical University of Malaysia Malacca
44 PUBLICATIONS 20 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

short term project View project

All content following this page was uploaded by Ahmad Rozelan Yunus on 22 September 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


Siri Latihan Pembangunan Staf
ASAS KAUNSELING

Ahmad Rozelan Yunus


KANDUNGAN

PRAKATA
PENGERTIAN KAUNSELING
PRINSIP-PRINSIP KAUNSELING
MOTIVASI DAN KAUNSELING
KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING
JENIS DAN BENTUK KAUNSELING
PROSES KAUNSELING
ETIKA KAUNSELING
KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING
PENGENALAN KEPADA TEORI KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI
TEORI DAN TEKNIK ASAS DALAM KAUNSELING
PRAKATA

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Sesungguhnya ucapan syukur yang paling dalam dan syahdu adalah kepada Yang Maha
Esa kerana mengizinkan kita semua menghirup udara segar, nikmat yang seharusnya
menginsafkan kita sebagai hambaNya. Dalam ruangan yang penuh maksudnya, ingin
menyatakan bahawa saya sangat berasa gembira di atas penampilan modul ini. Modul
ini bertajuk “Siri Latihan Pembangunan Staf: Asas Kaunseling“ merupakan bahan-bahan
yang telah saya gunakan sejak 15 tahun lalu dan ditambah nilai dengan bahan-bahan
terkini dan telah disampaikan kepada para peserta melalui kaedah latihan kontemporari
yang memberikan kesan yang sangat positif. Berdasarkan kepada maklumbalas dan
harapan yang diberikan, modul ini diyakini dapat membantu dalam membangunkan
individu pekerja dalam sesebuah organisasi.

Modul ini mengupas beberapa konsep asas dan strategi dalam kaunseling. antara topik
yang diketengahkan ialah Pengertian Kaunseling, Prinsip-prinsip Kaunseling, Motivasi
dan Kaunseling, Kemahiran Asas Kaunseling, Jenis dan Bentuk Kaunseling, Proses
Paunseling, Etika Kaunseling, Kemahiran Asas Kaunseling, Ppengenalan kepada Teori
Kaunseling dan Psikoterapi, serta Teori dan Teknik Asas dalam Kaunseling.

Persembahan dalam modul ini mungkin ada kekurangan dan kelebihannya, tinggi dan
rendahnya. Tapi, sebaiknya biarlah karya-karya dalam modul ini sendiri yang
menyampaikan maksudnya. Saya mengambil kesempatan ini merakamkan penghargaan
dan unbgkapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan saya iaitu Amir Aris dan Nor
Shuhaney Mohd Said yang telah banyak membantu dalam penerbitan modul ini. Akhir
kata, dengan rendah hati, saya memohon maaf di atas kecacatan yang ada. Wassalam.

Salam hormat,

Ahmad Rozelan Yunus


PENGERTIAN KAUNSELING

Definisi Kaunseling

Apakah itu kaunseling? Sebelum itu, dilihat dulu apa yang BUKAN KAUNSELING.

# Kaunseling bukan memberi nasihat. Walaubagaimanapun, memberi nasihat


terdapat dalam kaunseling, tetapi adalah lebih kepada salah satu strategi yang
terdapat dalam kaunseling.

# Kaunseling bukan sesi sembang-sembang atau bercerita kosong seperti mana


yang berlaku di kedai kopi, di kantin, di tempat menunggu bas, atau di pusat
hiburan dan pusat membeli belah. Kaunseling mempunyai matlamat tertentu dan
dijalankan di tempat khas (khususnya di bilik kaunseling), pada masa yang telah
dipersetujui bersama, dan dikendalikan oleh seorang yang terlatih dalam bidang
kaunseling.

# Kaunseling bukan untuk individu yang mempunyai masalah mental. Malah


sebenarnya kaunseling adalah untuk orang “normal” yang boleh mengurus
kehidupannya sendiri, tetapi pada ketika tertentu menjadi buntu atau merasa
tertekan. Individu yang mempunyai masalah mental perlu mendapat rawatan
dari psikiatris atau pakar sakit jiwa.

# Dalam kaunseling, kaunselor bukan berfungsi untuk menyelesaikan masalah


klien. Peranan kaunselor adalah membantu klien memahami masalahnya untuk
terus bertindak menyelesaikan masalah berkenaan.
Terdapat banyak definisi yang telah dikemukakan tentang kaunseling, dan tidak
terdapat satu definisi khusus yang boleh diterima oleh semua orang. Ini kerana definisi
yang dikemukakan banyak bergantung kepada pendekatan atau teori yang digunakan.
Berikut adalah sebahagian daripada definisi kaunseling :

“Counseling is a process concerned with assisting normal people to achieve their


goals or functions more effectively”

Ivey, Ivey dan Downing (1987, m.s. 18)

“The counseling process ia a helping relationship and is directed toward assisting


the client in experiencing a lessening of mental tension and achieving a sense off
well-being. Counseling involves interpersonal exchanges between a trained
counselor and a person who seeks relief from mental anguish, indecision, or
perhaps painful inadequacies.”

Robinson (1988, m.s. 13)

“Counseling ia a process that helps people learn about themselves, their


enviroment, and ways to handle their roles and relationships. Although
individuals seeks counseling because they are experiencing problems, counseling
is not necessarily remedial.”

Hansen, Rossberg dan Cramer (1994, m.s. xi)


Dari beberapa definisi di atas, kita boleh melihat terdapat beberapa elemen yang
sama:

 Kaunseling merupakan satu proses


 Dalam kaunseling terdapat kaunselor yang membantu, dan klien yang
dibantu
 Tujuan kaunseling ialah membantu klien agar dapat berfungsi dengan
lebih berkesan

Othman Mohamed (2000), mendefinisikan kaunseling sebagaisatu bidang sains


perlakuan terapan kerana berikut:

 Ilmu psikologi, pendidikan, sosiologi, pengurusan dan perkembangan.


 Semua pendekatan kaunseling menumpukan kepada konsep menolong insan
 Proses interaksi dua hala

Daripada beberapa definisi di atas, terdapat elemen yang sama tentang


kaunseling iaitu:

 Kaunseling merupakan satu proses yang berprosedur


 Dalam kaunseling, kaunselor membantu dan klien dibantu
 Tujuan kaunseling ialah membantu klien agar dapat berfungsi dengan lebih
berkesan
PRINSIP KAUNSELING

Terdapat beberapa prinsip penting tentang manusia yang menjadi asas kepada
aktiviti kaunseling. Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim dan Halimatun Halaliah Mokhtar
(1996), meneyenaraikan lima prinsip utama :

1. Manusia mempunyai harga diri


2. Manusia itu unik
3. Manusia yang memiliki personaliti yang bersepadu adalah manusia yang
sihat
4. Manusia cenderung ke arah kesempurnaan kendiri
5. Manusia berkembang melalui proses sosiolisasi

1. Manusia mempunyai harga diri

Setiap kaunselor mesti percaya bahawa setiap individu mempunyai harga


diri atau maruah. Kepercayaan ini akan menyakinkan kaunselor bahawa semua
orang mesti dihormati. Kaunselor yang memegang kepada kepercayaan ini akan
sentiasa mengawal dirinya agar tidak memperkecilkan klien dan meremehkan
masalahnya.

Sikap kaunselor menghormati klien akan menimbulkan rasa hormat klien


terhadap kaunselor. Ini seterusnya akan mencetus rasa percaya dan yakin
terhadap kaunselor, yang akan memudahkan proses kaunseling.

Bila individu dikatakan bermasalah, dia sebenarnya sedang mengalami


ketidakselesaan perasaan seperti kegelisahan, kesedihan, dan kemarahan.
Perasaan begini berpunca dari beberapa sebab. Antara yang utama ialah samada
harga dirinya dicabar atau dia sendiri kurang berkeyakinan terhadap harga
dirinya sendiri. Memahami keadaan ini, kaunselor yang ingin membantu klien
mengendalikan masalahnya atau menenangkan dirinya dari perasaan tidak
selesa itu perlu memberi perhatian kepada membantu klien merasa yakin
terhadap harga dirinya.

2. Manusia itu unik

Didunia ini tidak ada dua individu yang sama dalam segala aspek, biarpun
mereka merupakan kembar seiras. Jika wajah dan aspek fizikal sama
sekalipun, perbezaan wujud dari segi sikap, perlakuan (cara bertindak), pola
berfikir, tindakan fisiologi, dan luahan emosi. Kesemua aspek ini menyumbang
kepada keunikan individu. Individu itu dikatakan unik kerana setiap dari kita
berbeza dari segi keupayaan dan kelemahan, juga pendidikan dan budaya hidup.

Kaunselor yang percaya bahawa setiap individu itu unik akan lebih
bersedia menerima kelainan di antara individu. Penerimaan ini seterusnya
menghindar kaunselor dari melebel dan menstereotaip individu mengikut
kelompok tertentu.

Bila berhadapan dengan klien, kaunselor akan mendengar dengan aktif


untuk memahami dan tidak cepat membuat rumusan tentang masalah klien
sebelum memahami sepenuhnya. Ini kerana walaupun permasalahan yang
dinyatakan seolah seperti klien lain, namun kaunselor peka bahawa bagaimana
masalah timbul, kesan emosi dan psikologi kepada klien, tentunya berlainan.

Seterusnya kaunselor ini akan berusaha mencari strategi khusus


membantu klien dihadapannya.
3. Manusia yang memiliki personaliti bersepadu adalah manusia yang sihat

Setiap individu mempunyai komponen psikomotor, kognitif, dan emosi.


Ketiga-tiaga komponen ini bertindak antara mereka untuk menggerakkan
individu dalam kehidupannya. Ketiga-tiaga komponen ini mesti seimbang.
Individu tidak boleh terlelu cenderung kepada satu-satu komponen.
Perkembangan dan penyuburan ketiga-tiga komponen ini perlu diberi perhatian
yang sama. Individu yang berjaya mengimbangkan tuntutan ketiga-tiga
komponen ini dikatakan memiliki personaliti bersepadu.

Individu yang memiliki personaliti bersepadu juga dikatakan seseorang


yang tahu keupayaan dan kekuatan dirinya di samping kelemahan yang dimiliki.
Individu sebegini berusaha memperbaiki diri di mana perlu. Sekali gus individu
sebegini jelas tentang nilainya, sikapnya, hasrat, dan matlamat hidupnya.
Individu begini adalah individu yang sihat. Dan kaunseling kerap kali berperanan
membantu individu menjadi manusia yang sihat.

4. Manusia cenderung ke arah kesempurnaan kendiri

Setiap kaunselor mesti percaya bahawa tidak ada mansuia yang mahu
dirinya lemah atau berada dalam kekurangan. Semua orang mahukan yang
terbaik dan mahukan dirinya menjadi yang terbaik (mengikut tafsirannya
sendiri). Dengan itu individu yang sedar bahawa dia berada di tahap yang
rendah akan cuba mengubah keadaan. Teori keperluan Maslow misalnya
menjelaskan bagaimana usaha individu adalah ke arah kesempurnaan kendiri.
Sementara Carl Rogers juga percaya bahawa individu sentiasa bergerak ke arah
kesempurnaan kendiri.
Kepercayaan tentang perkara ini akan membuat kaunselor seorang yang
berpandangan positif. Kaunselor tidak akan mudah marah atau mengalah bila
kliennya gagal menunjukkan perubahan, kerana dia pasti kliennya mahu berubah
ke arah yang lebih baik. Cuma mungkin masa atau caranya belum berkesan.

Kaunselor yang tidak percaya kepada prinsip ini berkemungkinan sukar


menjadi efektif bila memberi khidmat kaunseling kerana dia tidak percaya
individu mahu menuju ke arah yang lebih baik bagi dirinya. Dengan kepercayaan
begini kaunselor tentu tidak bersungguh dalam membantu klien.

5. Manusia berkembang melalui proses sosiolisasi

Manusia adalah makhluk sodial. Ini bermakna individu perlukan orang lain
untuk hidup dan berkembang. Segala kemahiran hidup dipelajari dari orang
sekelilingnya, sama ada ibu bapa dan ahli keluarga terdekat, rakan sepermainan
dan sekelas, jiran tetangga, dan guru-guru. Jika masyarakat mengajar individu
bagaimana untuk bertingkah laku dan bersikap mengikut norma, masyarakat
juga mengajar individu tentang salah laku.

Kaunselor yang percaya bahawa individu berkembang melalui proses


sosiolisasi juga percaya bahawa masalah individu biasanya disebabkan oleh
proses sosiolisasi. Dengan itu jalan penyelesaian kepada masalah individu itu
berkemungkinan akan melibatkan orang lain.
MOTIVASI DAN KEMAHIRAN KAUNSELING

Motivasi (Pendahuluan)
 Jalinan menyeluruh antara manusia dengan penciptanya
 Jalinan baik antara manusia dengan alam persekitaran.
 Jalinan baik antara manusia dengan manusia

Empat Unsur Utama Dalam Diri Manusia


1. Kerohanian
2. Jasmani
3. Kognitif
4. Emosi

Kerohanian
 Tuhan mencipta manusia
 manusia wajib menjalin hubungan dengan pencipta.
 Ketiadaan hubungan - manusia akan merosakkan diri sendiri
 Hubungan – niat + perbuatan

Jasmani
 Personaliti
 Perbuatan kendiri
 manusia sebaik-baik kejadian

“Sesunggunya Kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian.”

Surah at-Tin : ayat 4


Kognitif
 Otak
 Berfikir
 Akal
 Orang yang jarang berfikir – 10,000,000,00 sel otak (neurons)
 Orang yang suka berfikir 1,000,000,000,000 sel otak
 Semakin banyak berfikir semakin banyak sel otak terbentuk

Kehebatan Otak
 Setiap sel otak mempunyai kapasiti seperti satu komputer
 Otak mampu menampung sekurang-kurangnya 120 kemahiran
 Manusia hanya menggunakan 5-10 dari otaknya.

Emosi
 Mempengaruhi corak perhubungan antara manusia
 Dapat dilahirkan melalui perbuatan dan sahsiah
 Emosi positif
 Emosi negatif

Perhubungan Yang Seimbang


 Suasana keluarga yang murni
 Kehidupan bermasyarakat
 Keharmonian di tempat bekerja
 Fokus hidup berilmu( k- worker )
BAGAIMANA MEMBINA JATI DIRI YANG SEMPURNA

Tahap 1
 Persediaan konsep kendiri
 Latar belakang seseorang/kumpulan manusia
 Menyediakan diri sendiri

Manusia Yang Tidak Mahu Membina Perhubungan


 Tiada matlamat yang jelas
 Tidak menilai diri
 Rendah konsep kendiri
 Dikuasai pemikiran negatif
 Tidak mengenal diri
 Dipengaruhi oleh persekitaran

Membina Perhubungan

Apakah ciri-ciri yang perlu ada……………..

1. Selesaikan Perjuangan Pertama

 Elakkan “unfinished business”


 Bina diri supaya yakin diri.
 Rangka rancangan perhubungan yang baik.
2. Pergaulan Serasa

 Rakan /jiran/ yang sama :


- minat
- kesukaan
- hobi
- cita-cita
- budaya

3. Berfikir Untuk Mempelajari

 Berfikir secara menegak (vertical)


 Berfikir secara melintang (horizontal)
 Belajar+berfikir+bertindak

4. Menghayati cabaran

 Tukar masalah kepada cabaran


 Berkongsi rakan sekerja
 Mengenalpasti berbagai strategi
 Selalu berkata saya boleh melakukannya.

5. Mempertingkat Semangat Dayajuang

 Semangat jatidiri
 Berani bertanggungjawab
 Tidak takut apa orang lain kata
 Saya adalah saya.
6. Berani Menghadapi Risiko

 Kesilapan adalah pengalaman yang sangat berharga


 Kesilapan yang berulang-ulang kali perlu dielakkan
 Kesilapan bukan bermakna kegagalan

Teori Maslow

 Kehendak fisiologi
 Kehendak keselamatan
 Kehendak kasih sayang
 Penghargaan kendiri
 Kehendak kesempurnaan diri
Kecenderungan Tingkahlaku Manusia
 Aktif
 Proaktif
 Asertif
 Pasif
 Agresif

Tingkahlaku Manusia
 Ibarat air di lautan
 Berubah mengikut masa
contoh : pagi, tengahari, petang dan malam
 Dicorakkan oleh dorongan dalaman dan luaran
 Persekitaran
 Kesihatan

Zon Selesa
 Cukup sekadar apa yang ada
 Kurang visi & misi
 Takut meghadapi risiko
 Takut kepada cabaran
 Tidak asertif

Rumusan (Motivasi)
 Semua manusia perlu membina perhubungan yang baik
 Peranan individu dan masyarakat boleh mempengaruhi perhubungan seseorang
 Perhubungan perlu dibina setiap masa.
JENIS DAN BENTUK KAUNSELING

Jenis Dan Bentuk Kaunseling

Terbahagi kepada 2 Bentuk

# Kaunseling Individu
# Kaunseling Kelompok

Kaunseling Individu

# Satu perhubungan bersemuka, klien dapatkan bantuan seorang kaunselor. Klien


diterima secara tulen, hormat menghormati, keperluan dan perasaan klien
diutamakan
Boy & Pine (1968)

# Proses interaksi yang memudahkan kefahaman bermakna mengenai diri dan


persekitarannya dengan menentukan matlamat dan nilai masa depan
Shertzer & Stone (1974)

# Proses menolong individu untuk melihat siapa dirinya yang sebenar, apa yang
dimilikinya dan tidak dimilikinya serta apa yang boleh dicapainya dan tidak boleh
dicapainya.
Arbuckle (1965)
=> Pertemuan seorang klien dengan kaunselor
=> Menyedia interaksi bersemuka
=> Klien berpeluang membina kesedaran dan pemahaman diri
=> Klien berubah mencapai dan memenuhi keperluan diri dan
persekitarannya
Ciri-Ciri Kaunseling Individu

# Hormati kesediaan klien datang berkongsi


# Nyatakan matlamat dan limitasi kaunseling
# Kaunselor tahu keupayaan dirinya
# Menghormati etika dan tanggungjawab
# Merujuk dan melapor kepada pihak tertentu bila perlu.

Kaunseling Kelompok

# Proses menolong kepada klien melebihi satu orang. Fokus kepada perbincangan
tentang perasaan, pengalaman dan pendapat.

# Perhubungan dan ciri kepercayaan, penerimaan, hormat-menghormati,


kemesraan, komunikasi dan memahami. Terdiri daripada seorang kaunselor dan
beberapa orang klien pada sesuatu masa
Trotzer J.P (1977)

# Proses penyesuaian diri rutin atau satu kumpulan yang menyediakan


pengalaman perkembangan diri ahli seperti perubahan kelakuan, baiki kemahiran
berhubung, sikap, nilai, kerjaya atau membuat keputusan dalam kehidupan.

Gibson & Mttchell (1981)

=> Proses menghubung individu berkumpulan


=> Fokus tentang tingkah laku, pemikiran, meluahkan perasaan, saling
mempercayai, mengambil berat, persefahaman, penerimaan dan
sokongan
Ciri-Ciri Kaunseling Kelompok

# Proses terapeutik melalui proses demokratik dengan pimpinan kaunselor


# Sukarela dan bersedia berkongsi dan merubah diri
# Klien diijelaskan tentang objektif
# Klien bertanggungjawab terhadap tingkah laku dan bersedia berubah secara
positif
# Ahli antara 8 – 10 orang dalam masa antara 50 hingga 70 minit
# Setiap ahli berperanan menggerakkan kelompok
# Kejelekitan asas kelompok yang dinamik
# Pematuhan etika kerahsiaan
# Setiap ahli perlu mematuhi, menghormati ahli dan pemimpin kelompok

Nilai Kaunseling Kelompok

# Meningkatkan kemahiran berhubung


# Menimbulkan hormat menghormati melalui kerjasama yang terbentuk
# Ahli dan kaunselor sama taraf, begitu juga ahli dengan ahli-ahli yang lain
# Berhak memberi dan menerima pertolongan daripada ahli lain
# Demokratik kerana bebas bersuara
# Ahli akan rasa dihargai kerana didengari dan diberi peluang menyumbang
# Sense of belonging akan pupuk rasa diterima, bebas bersuara, bebas memberi
sokongan
# Dapat memberi kalumbalas secara terus kepada ahli lain
# Kikis curiga tentang maklumbalas, kerana datang dari ahli, bukan kaunselor
# Ahli bebas mempamer diri sebenar, tanpa berlakon
# Berpeluang uji idea dan mendapat maklumbalas tulen dan jujur
# Berpeluang memulih diri dari perkongsian ahli lain.
PROSES KAUNSELING

Kaunseling adalah proses yang berprosedur. Ini bermaksud sesi kaunseling yang
berkesan adalah sesi yang melalui tahap-tahap dalam perkembangan prosesnya.
Berikut ini dibincangkan tahap dalam kaunseling menurut Walmsley (1994)

1. Develop relationship (Bina hubungan)


2. Define problem (Kenalpasti masalah)
3. Determine goals (Tentukan matlamat)
4. Decide plan of action (Pilih plan tindakan)
5. Do follow-up (Susulan)

Develop
Relationship

Define Problem
Do Follow-up

Decide Plan of Determine Goals


Action

Walmsley (1994)
1. Develop relationship (Bina hubungan)

Wujudkan rapport
Penerimaan tanpa syarat (Carl Rogers)

Amalan sesuai :

Saling hormat menghormati


Ketulenan
Empati
Kesamaan
Mendengar dengan aktif
Kerahsiaan

2. Define problem (Kenalpasti masalah)

Melalui proses penerokaan

Amalan sesuai :

Perspektif klien
Fokus dan mengikut kepentingan
Bina perspektif baru
Penerimaan
Kepunyaan
Bertanggung jawab
3. Determine goals (Tentukan matlamat)

Tentukan apa yang klien mahu


Kenalpasti perubahan dikehendaki

Amalan sesuai :

Pilih matlamat
Tentukan prioriti
Bina objektif yang konkrit
Komitmen terhadap matlamat

4. Decide plan of action (Pilih plan tindakan)

Tindakan yang konkrik


Klien sendiri sediakan alternatif

Amalan sesuai :

Gubal alternatif
Pertimbangan seimbang
Buat keputusan
Jelaskan langkah akan dibuat
Spesifikkan perkara dilakukan
5. Do follow-up (Susulan)

Pastikan tindakan dilaksanakan


Sebagai unsur penggerak klien

Amalan sesuai :

Perancangan dilaksana
Bantuan melaksana tindakan
Bantuan motivasi
Sokongan emosi

Kaunseling adalah satu proses menolong. Istilah “proses” membawa maksud


bahawa ianya satu fenomena atau peristiwa yang berlaku secara berterusan mengikut
urutan tertentu, atau mempunyai tahap tertentu yang boleh dikenalpasti. Sebagai
contoh, perkembangan pendidikan kanak-kanak di Malaysia bermula dari tadika,
sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya ke peringkat pengajian tinggi
adalah satu proses. Kaunseling juga adalah satu proses di mana ia mempunyai tahap-
tahap atau peringkat tertentu.

Perbincangan proses kaunseling ini adalah merujuk kepada proses dalam sesi
kaunseling dan proses dalam hubungan kaunseling. Sesi kaunseling merujuk
kepada satu pertemuan kaunseling antara klien dengan kaunselor manakala hubungan
kaunseling pula adalah pertalian formal dan professional antara klien dan kaunselor.
Hubungan kaunseling mungkin hanya mengambil satu sesi, atau beberapa sesi.
Proses kaunseling, samada merujuk kepada sesi kaunseling atau hubungan
kaunseling boleh dikenalpasti mengikut beberapa tahap iaitu membina
hubungan, penerokaan, mengenalpasti masalah, memilih alternatif, mengambil
tindakan dan penamatan. Tahap-tahap ini mesti dilalui mengikut urutan. Sebagai
contoh, tahap membina hubungan mesti dilalui dahulu sebelum tahap penerokaan, dan
tahap mengenalpasti masalah mesti dilalui dahulu sebelum tahap memilih alternatif
boleh dibuat. Jika tidak, proses kaunseling tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar
dan berkesan. Setiap tahap mempunyai matlamatnya sendiri. Dan untuk mempastikan
keberkesanan proses kaunseling, matlamat setiap tahap mesti dicapai, barulah boleh
bergerak ke tahap seterusnya.

Namun secara realiti, proses kaunseling tidak berlaku sebegitu sistematik. Kerap
kali berlaku pertindanan di antara tahap kerana perbezaan antara tahap kurang jelas.
Biasanya perkara ini akan berlaku disebabkan kegagalan kaunselor mempastikan
matlamat setiap tahap tercapai.

Sebenarnya, tidaklah menjadi kesalahan jika kaunselor terpaksa berpatah balik


ke tahap sebelumnya. Apa yang penting ialah kaunselor mesti bersikap fleksibel iaitu
tidak rigid bila mengendalikan sesi kaunseling. Jika situasi memerlukan kaunselor
berpatah balik ke tahap penerokaan walaupun kini berada di tahap mengambil
tindakan, maka kaunselor boleh berbuat demikian.

Setiap tahap atau peringkat proses kaunseling mempunyai matlamat sendiri.


Kaunselor dan klien mempunyai peranan masing-masing untuk menjayakan matlamat
setiap tahap. Dengan itu modul ini membuat perincian setiap tahap berkaitan
tanggungjawab kaunselor dan bagaimana kaunselor boleh membantu klien mencapai
matlamat setiap tahap. Berikut ini dibincangkan secara terperinci menganai tahap-tahap
umum bagi sesuatu sesi kaunseling.
Tahap Membina Hubungan

Tahap ini bermula pada ketika klien berjumpa kaunselor dan menyatakan
hasratnya untuk mendapatkan khidmat kaunseling, dan kaunselor bersetuju memberi
khidmat tersebut. Namun dalam kes klien dirujuk, tahap ini bermula apabila kaunselor
berjumpa klien dan menawarkan khidmat kaunseling, dan klien bersetuju menerima
khidmat tersebut.

Pada tahap ini tanggungjawab kaunselor ialah mewujudkan satu suasana


terapeutik di mana klien merasa dia diterima dan dihormati, selesa dan selamat.
Menurut pendekatan Carl Rogers, kaunselor perlu mempamerkan kemesraan dan
penerimaan tanpa syarat, serta ikhlas untuk menolong klien. Hanya apabila klien dapat
merasa dia dihormati barulah dia dapat berkongsi dengan kaunselor tentang dirinya dan
situasi yang dihadapi olehnya. Apabila klien mengetahui yang dia dihormati akan
mencetus rasa mempercayai dan yakin terhadap kaunselor.

Sesuai dengan sifatnya iaitu merupakan proses interaksi antara kaunselor


dengan klien, maka sebenarnya kedua-dua pihak kaunselor dan klien mempunyai
peranan dan tanggungjawab. Selain dari mewujudkan suasana terapeutik dengan
cara melayan dan penampilan ciri peribadi yang positif, kaunselor perlu menguasai
dan menggunakan kemahiran asas kaunseling untuk berinteraksi dengan klien.
Manakala klien pula perlu memberi kerjasama iaitu dengan menerima hakikat bahawa
dia menghadapi halangan dalam hidupnya, dan dia bersedia untuk berubah. Untuk
berubah pula, kilen perlu bersedia membuat pendedahan kendiri secara jujur atau tidak
dengan sengaja mengadakan-adakan cerita.
Umumnya matlamat tahap membina hubungan ini ialah untuk membuatkan klien
yakin bahawa dia boleh mempercayai kaunselor. Perasaan mempercayai kaunselor ini
akan menimbulkan rasa selamat klien dan ini sebenarnya adalah pra syarat kepada
pendedahan kendiri dan penerokaan kendiri.

Tahap Penerokaan

Apabila hubungan baik sudah terjalin, barulah tahap penerokaan dimasuki.


Penerokaan merujuk kepada aktiviti pendedahan kendiri dan memberi penerangan oleh
klien tentang situasi yang dihadapi. Ini bertujuan memahamkan kaunselor dan
membolehkan kaunselor membantu klien.

Ketika membuat pendedahan kendiri, klien juga terdorong untuk berfikir dan
dapat “mendengar” ceritanya sendiri. Proses berfikir dan mendengar cerita sendiri ini
sebenarnya mampu menimbulkan kesedaran kepada diri klien itu sendiri. Dengan itu
aktiviti pendedahan kendiri ini tidak hanya untuk kaunselor memahami klien, tetapi juga
mendapat perspektif yang baru dalam melihat dirinya dan menilai situasinya.

Apabila menghadapi masalah, manusia biasanya menjadi keliru dan buntu. Kerap
kali dia dipengaruhi oleh pelbagai emosi negatif. Individu bermasalah juga menjadi
sempit pandangan dan singkat pemikiran. Ramai yang menjadi keliru dengan apa yang
dirasainya. Perasaan konflik, was-was dan kurang yakin terhadap orang lain dan dirinya
menyekat dia dari melihat situasi secara objektif. Individu begini perlukan bantuan,
dorongan, dan sokongan seorang kaunselor untuk berkongsi pengalaman dan
perasaanya. Sehubungan itu dalam tahap penerokaan ini tanggung jawab kaunselor
ialah membimbing klien meneroka situasinya dan dirinya.
Tahap penerokaan adalah tahap yang amat penting. Ini kerana sebelum
kaunselor boleh menolong klien, dia mesti memahami masalah dan keadaan diri klien.
Kefahaman ini boleh dicapai jika klien dapat bercerita apa yang sebenarnya kepada
kaunselor, dan kaunselor mendengar dengan aktif. Kaunselor mesti sabar mendengar
dan bersedia untuk memperuntukkan masa yang banyak untuk tahap ini. Penerokaan
juga dibuat sebaik mungkin. Penerokaan yang dibuat adalah kepada aspek isi
(pengalaman) dan aspek perasaan.

Kegagalan membuat penerokaan yang menyeluruh dan mendalam akan


menimbulkan salah faham kaunselor kepada klien atau boleh menyebabkan definisi
masalah tidak tepat, dan ini seterusnya akan menyebabkn matlamat kaunseling juga
tidak bersesuaian dengan keperluan klien. Ringkasnya hubungan kaunseling gagal.

Kejayaan tahap ini juga bergantung kepada klien. Klien mesti bersedia dan jujur
dalam penerokaan, dan berani mengambil risiko membuat pendedahan kendiri agar
keadaan berubah kepada yang lebih baik. Jika klien tidak jujur di dalam pendedahan
kendiri atau pun masih tidak percaya kepada kaunselor, proses penerokaan tentunya
tidak akan berkesan. Dan jika tahap penerokaan ini gagal, sudah tentulah tahap lain
tidak dapat dilalui. Hubungan kaunseling sudah tentu tidak dapat diwujudkan.

Penerokaan yang mendalam akan menimbulkan rasa empati pada diri kaunselor
dan seterusnya mempastikan kaunselor memahami klien dan masalahnya. Dengan
menggunakan kemahiran kaunseling, seseorang kaunselor mampu membimbing klien
dalam penerokaan tentang isu yang dibincangkan dari pelbagai perspektif, yang selama
ini tidak dapat dilihat oleh klien.
Perbincangan pada tahap penerokaan telah membuat kedua-dua kaunselor dan
klien memahami diri klien dan isu yang dibincangkan. Langkah seterusnya ialah
mengenal pasti masalah klien yang ingin dikendalikan melalui kaunseling. Kedua-dua
kaunselor dan klien mesti bersetuju dengan definisi masalah. Tanpa persetujuan khusus
antara kaunselor dan klien, kaunseling tidak akan mendatangkan manafaat seperti
mana yang diharapkan.

Ini bermakna, sebelum tahap ini berakhir, mesti ada pengucapan tentang apakah
masalah klien. Pengucapan ini biasanya dikemukakan oleh kaunselor dan dipersetujui
oleh klien. Apa juga ketikanya klien yang diminta membuat pengucapan definisi
masalah, dan dipersetujui oleh kaunselor. Apa yang perlu diingatkan oleh kaunselor
ialah dia tidak boleh sekali-kali mengandaikan apakah masalah klien, tanpa memberi
peluang kepada klien untuk menentukan ketepatan andaian itu.
ETIKA KAUNSELING

Satu sistem tingkah laku


- Persatuan Kaunseling Malaysia (PEERKAMA)
- Akta Kaunselor 1998 (AKTA 580)

ETIKA KAUNSELING PERKAMA

Mengandungi 8 bahagian
Bahagian A: Peraturan Am
Bahagian B: Perhubungan Kaunseling
Bahagian C: Khidmat Persendirian
Bahagian D: Perkhidmatan Personalia
Bahagian E: Penyelidikan dan Penerbitan
Bahagian F: Perundingan
Bahagian G: Latihan
Bahagian H: Pengukuran dan Penilaian

Bahagian B: Perhubungan Kaunseling


Sedar jenis hubungan, hormati klien, elak terlibat dengan aktiviti yang memenuhi
kehendak peribadi kaunselor
Hak klien dijaga dalam hal keputusan berkongsi isu
Memelihara kebajikan klien
Mematuhi kerahsiaan
Sebelum mulakan hubungan menolong, jalankan penstrukturan
Tidak menjalankan kaunseling kepada individu yang telah membuat hubungan
kaunseling dengan profesional lain
Menimbangkan mengikut keperluan jika perlu merujuk klien kepada pihak
tertentu termasuk kerana limitasi sendiri
Mendapatkan konsultasi dari profesional lain jika terdapat hal yang perlu, dan
penting untuk tidak bercanggah pendapat
Menamatkan hubungan menolong jika didapati sudah tidak mampu membantu
klien
Tiada hubungan pentadbiran antara klien
Elakkan menjalankan hubungan menolong dengan ahli keluarga atau individu
yang mempunyai hubungan emosi atau seks
Setiap prosedur terapi yang ingin dilaksanakan, perlu dinyatakan kepada klien
Dalam hubungan kelompok, kaunselor perlu berhati-hati melindungi ahli
daripada gangguan fizikal
Kaunselor perlu menyaring ahli kelompok mengikut matlamat, khususnya berkait
dengan pendedahan kendiri, dan sedar tentang perkembangan semua ahli
sepanjang hayat kelompok
Bagi kelompok singkat/marathon, kaunselor perlu menentukan adanya bantuan
susulan dari ahli profesional
Dokumentasi yang diambil adalah rahsia, dan tidak boleh menjadi rekod agensi,
dan jika diperlukan juga, dihasilkan semula dalam bentuk yang memelihara hal-
hal peribadi klien
Data tentang klien kepada mana-mana pihak cuma dalam bentuk kandungan isu
sahaja tanpa mendedahkan identiti klien
Dengan keperluan organisasi, jika kaunselor perlu mengubahsuai segala
garispanduan di atas, perlu berunding dengan profesional lain untuk mendapat
pandangan terhadap pindaan-pindaan yang ingin dibuat
AKTA KAUNSELOR 1998 (Akta 580)

Undang-undang untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran dan amalan kaunselo


dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya

Intipati Akta 580 adalah:


Majlis Penasihat Kaunselor Malaysia
Lembaga Kaunselor
Pendaftaran Kaunselor dan Perakuan Amalan
Pertubuhan perbadanan menjalankan amalan sebagai kaunselor
Prosiding Tatatertib
Kesalahan dan Penalti

Perkara 22 (1) a

Tiada seorang pun boleh:


mengamalkan atau menjalankan atau mengendalikan, atau mengemukakan
dirinya sebagai mengamalkan atau menjalankan atau mengendalikan, amalan
sebagai kaunselor atau bekerja sebagai kaunselor

Melainkan jika dia didaftarkan di bawah Akta ini

Perkara 22 (2)

Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) adalah melakukan sesuatu


kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga puluh ribu ringgit
atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya
KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING

A. BUKAN LISAN

B. LISAN

A. BUKAN LISAN

1. Cara Duduk

S - Squarely

0 - Open Posture

L - Lean

E - Eyes contact

R - Relax

2. Ruang

- sensitif dengan apa yang diperlukan klien

- jarak yang menimbulkan rasa selesa klien


3. Penampilan Diri

- pandang pertama

- raut wajah dan cara berpakaian

4. Ekspresi Muka

- penglahiran rasa hati, emosi, fikiran

- selari antara memek dan nada suara

5. Pandangan Atau Kontak Mata

- menumpukan pandangan ke arah muka klien

- boleh ubah pandangan sekali sekala

6. Pergerakan Badan

- sensitif terhadap pergerakan dilakukan klien

- sedar tentang pergerakan dilakukan diri sendiri

cth: gosok hidung, goncangkan bahu, melihat jam


7. Senyuman

- penting dalam peringkat awal

- penjalin hubungan yang baik

- sensitif terhadap senyuman klien

- hilang rasa takut

8. Nada Suara

- nada suara selalu bawa bersama emosi terkandung

- beri erti tegang, marah, sedih, tidak bermaya

9. Suara-suara Separa Bahasa (Paralinguistic Cues)

- Suara yang membawa makna tersendiri walaupun sebenarnya itu tidak

membawa erti

cth: terbatuk-batuk, ketawa, merungut, berbisik sendiri, mengeluh dll

- Perlu ambil perhatian, ia boleh beri maksud yang dalam

- dapatkan penjelasan mengenai suara-suara separa bahasa ini


10. Kemahiran Mendengar

- untuk mendapat kefahaman terhadap klien dan isunya

- untuk memberi tindakbalas yang betul

- untuk tunjukkan hormat kepada klien

- beri perhatian kepada tingkah laku lisan dan bukan lisan

- wujudkan kontak mata dengan memandang kearah klien ketika mereka

bercakap

11. Kesenyapan

- senyap seketika tanpa kata-kata

- bukan berhenti antara perkataan, malah lebih lama

- kesenyapan boleh bawa maksud:

# berfikir atau memproses

# tanda penolakan

# tiada idea

# halangan - diburu kebimbangan

# menghayati kesakitan dirasai

# menunggu respons berikutnya

# peralihan apa yang dirasa – biasa kepada sedih


12. Teknik Gambar / Melukis

- mendapat maklumat tambahan tentang persekitaran

- harap klien sedar tentang dirinya

- memantapkan klien tentang kelebihan dirinya

B. LISAN

1. Menyoal

- untuk memahami lanjut isu klien

- mendapat maklumat tepat

- mendapat kepastian

Soalan Tertutup dan Soalan Terbuka

2. Parafrasa
- satu usaha memahami klien dari sudut pandangan klien

- idea yang disampaikan klien dinyatakan semula oleh kaunselor dengan

menggunakan perkataan sendiri yang ringkas dan padat

Cth: “Kerja di pejabat ini berbagai-bagai, semunya memerlukan kepada


kemahiran tersendiri. Oleh itu kami harus diberikan sedikit masa
untuk menyesuaikan diri.”
Respons:

“Anda rasa perlu masa yang lebih panjang untuk mempelajari


berbagai kemahiran yang diperlukan.”

3. Refleksi

Refleksi Perasaan

- pernyataan semula tentang perasaan klien

cth : “Kadang-kadang saya sendiri tak faham, apa yang saya buat, s
emua tak kena, yang dicarinya hanyalah salah saya sahaja. A
pakah saya tak pernah betul?”

Respons:

“Anda marah dengan keadaan yang sedang anda alami ini.”

Refleksi Pengalaman

- dilakukan dengan memerhati gerak badan klien

- beri perhatian kepada nada suara, pernafasan, wajah, air muka, mata

cth: “Saya sebenarnya sangat sayang kepada anak isteri saya. Inilah yang
saya tak faham, mengapa mereka sanggup meninggalkan saya?” (Sambil
tunduk dan murung)

Respons:

“Anda terlalu sedih kerana ditinggalkan oleh keluarga yang anda

sayangi”
PENGENALAN KEPADA TEORI KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI

1.1 TEORI KAUNSELING : MAZHAB PENTING DALAM KAUNSELING

Pentingnya mengenal pendekatan

Pelatih kaunseling perlu mengenali pendekatan-pendekatan dalam psikoterapi


dan kaunseling kerana:

1. memahami sesuatu teori kaunseling

2. membantu menyedari sistem mana lebih secocok dengan pengalaman peribadi,


gaya personaliti dan kaedah yang boleh dikuasainya

3. menjadi pegangan dalam memberi perkhidmatan yang konsisten

4. kaunselor tanpa pegangan akan buntu dalam menolong kliennya

Students in counseling and psychotherapy should exposed early in their


preparation to the major approaches or points of view.
Pengenalan

Terdapat banyak sistem kaunseling dan psikoterapi. Corsini (1981)


menyenaraikan 250 jenis. Ada yang dikenali ada yang tidak diketahui langsung. Ia
seperti agama, ada agama daripada pecahan-pecahan sesuatu agama, dan kaunseling
juga ada pendekatan besar dan juga ada yang dilihat mengikut pecahan-pecahannya.
Ada cara membahagikan pendekatan dalam kaunseling. Caranya adalah seperti berikut:

 Mengikut kronologi sejarah perkembangan


 Mengikut faktor personaliti
 Mengikut pengkaedahan
 Mengikut asas pandangan terhadap sifat asas manusia

Pembahagian mengikut kronologi sejarah

Pada perspektif ini banyak pihak menganggap bahawa psikoterapi bermula


dengan Freud. Menurut Corsini (1984) sebelum Freud telah ada Paul Dubois yang
merawat pesakit psikotik melalui kaedah bercakap dengan pesakit itu. Selain itu
Hippolyte Bernheim, Pierre Janet dan Martin Charcot juga telah melakukan psikoterapi
lebih awal daripada Freud.

Freud dengan psikoanalisisnya menjadi kuat kerana beliau berjaya


mengumpulkan rakan-rakan dalam bidang yang sama untuk membincangkan teori
personaliti. Antara ahlinya termasuk Alred Adler dan Carl G. Jung. Kumpulan mereka
dikenali sebagai Wednesday Psychological Society. Ahli-ahlinya tetap mempunyai aliran
atau fahaman yang berbeza. Kaedah Freud mekanistik-deterministik. Adler berdasarkan
commonsense dan Jung lebih bersifat mistik, keagamaan dan kreatif.
Oleh itu pendekatan psikoanalisis dianggap sebagai pendekatan terawal wujud
sebagai aliran yang mempunyai pengikut, tetapi ia bukanlah kerja psikoterapi yang
terawal. Mengikut sudut sejarah ini maka pendekatan dalam sistem psikoterapi dan
kaunseling akan dilihat dari sudut perkembangan sistem itu dan pengikut-pengikutnya
bermula dengan psikoanalisis hingga ke beberapa sistem yang lebih baru.

Pembahagian mengikut faktor personaliti

Pembahagian mengikut cara ini mengambilkira faktor personaliti seperti taakulan


(cognition), perlakuan (behavior) dan perasaan (affection). Seberapa banyak sistem
psioterapi dan kaunseling yang ada boleh dikelompokkan kepada tiga kumpulan seperti
yang disebutkan tadi.

Pembahagian mengikut pengkaedahan

Pembahagaian mengikut cara ini melihat psikoterapi dan kaunseling dalam dua
kumpulan:

Mengarah Tidak Mengarah

(directive) vs (non-directive)

-----------------------------------------------------------------------------

Contohnya, RET (Ellis) diletakkan ke dalam satu kumpulan dan sistem person-centred
(Rogers) dalam satu kumpulan yang lain.
Pembahagian mengikut asas pandangan terhadap sifat asas manusia

Pembahagian cara ini akan mengelompokkan sistem psikoterapi dan kaunseling kepada
lebih banyak kumpulan. Pembahagian yang mudah mungkin melihatnya dua kumpulan:

 Yang menganggap manusia itu buruk, ganas dan suka memusnah (destructive)
 Yang menganggap manusia itu sentiasa ke hadapan dan membina (constructive)

Pembahagian lain termasuk manusia yang dilihat sebagai berkeupayaan menentukan


hidupnya sendiri dan ada pula yang berpandangan manusia itu lemah dan sentiasa
dikuasai oleh hal-hal luaran dirinya.

Panduan cara mengenal sesuatu pendekatan

Cara untuk membuat pengelompokan sistem dalam kaunseling dengan melihat


persamaan-persamaan dan perbezaan yang terdapat antara satu sistem dengan satu
sistem yang lain. Ia meliputi:

1. Latar belakang hidup pencipta teori

 Kaji latar belakang pencipta teori


 Bila dia mencipta?
 Apa hubungan pencipta terdahulu?
 Adakah ia dipengaruhi oleh pencipta terdahulu?
 Mungkin teorinya sama saja dengan yang diutarakan orang sebelumnya.
2. Cara teori berkembang

 Bagaimana teori itu berkembang?


 Adakah melalui penyelidikan?
 Jika melalui penyelidikan, apakah kaedah digunakan?
 Dalam setting apa ia digunakan?
 Siapa subjek kajiannya?
 Adakah kaedah yang digunakan itu mempunyai pengaruh kepada sesuatu
falsafah, konsep dan kaedah utamanya?

3. Pandangan asas terhadap manusia

 Apakah pandangan asasnya terhadap sifat asas manusia?


 Bagaimana huraiannya tentang manusia?
 Bagaimana manusia membesar, tumbuh, berkembang dan manju?
 Bagaimanakah pandangannya tentang hidup yang baik?
 Apakah hubungan manusia dengan alamnya?

4. Falsafah dan konsep-konsep

 Apakah prinsip-prinsip asas psikoterapi dan kaunseling mengikut sistem


tersebut?
 Apakah konsep-konsep utama yang mesti difahami oleh pengamalnya?

5. Matlamat

 Apakah matlamat kaunseling atau psikoterapi mengikut sistem tersebut?


6. Proses

 Apakah proses yang akan dilalui oleh kaunselor dan kliennya?


 Apakah peringkat-peringkat kaunseling?

7. Teknik yang digunakan

 Pelajar teknik yang digunakan mengikut sesuatu sistem psikoterapi dan


kaunseling itu.
 Teliti sama ada tekniknya mempunyai persamaan atau perbezaan dengan
sistem-sistem yang lain.

Pertentangan antara Kaunseling Mengarah dengan Tidak Mengarah

Perbahasan dan perbincangan tentang peranan dalam kaunseling ialah mengenai


suasana terapeutik. Rogers misalnya menekankan tentang kaunselor mesti tidak banyak
mencampuri (terlibat) urusan klien sebaliknya ahli-ahli teori lain seperti Horney dan
Thorne cenderung mencadangkan campur tangan dan aktiviti kaunselor yang banyak
dalam hubungan kaunseling.

Peroalannya, adakah ia memberi kesan dalam hubungan kaunseling yang ideal?


Kajian Fred E. Feidler (1950) mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan antara
pelbagai pendekatan tentang hubungan kaunseling yang terepeutik. Kajian itu
melibatkan:
6 orang terapis psikoanalisis
4 orang terapis non-directive
2 orang eklektik
1 orang terapis Adlerian
3 orang terapis tidak terlatih
Pendapat mereka tentang hubungan terapeutik yang ideal adalah seperti berikut:

 Hubungan yang ada empati


 Terapis dan pesakit yang boleh berhubung dengan baik
 Terapis yang tidak melencong daripada membincangkan masalah klien
 Hubungan kaunselor dan klien rapat
 Pesakit memain peranan yang aktif
 Terapis memberi kebebasan kepada pesakit untuk membuat pilihan sendiri
 Terapis menerima semua perasaan yang diluahkan oleh pesakit sebagai normal
dan boleh difahami
 Wujud suasana toleransi
 Terapis sentiasa memahami
 Pesakit merasa dia sentiasa difahami
 Terapis benar-benar boleh memahami pesakit
 Terapis berusaha bersungguh-sungguh memahami perasaan pesakitnya

Berikut pula ialah ciri-ciri yang dianggap tidak terapeutik

 Terapis yang gemar menghukum


 Terapis yang menyebabkan pesakit marasa tidak diterima
 Terapis yang tidak menghormati klien
 Hubungan yang tidak peribadi dan dingin
 Terapis yang selalu menghendaki klien macam kaunselor
 Terapis yang memihak kepada pesakit
 Terapis yang suka impress klien dengan kecekapan dan pengetahuannya
 Terapis yang melayan pesakitnya seperti kanak-kanak
Teori Kaunseling: Kepentingan Dan Pendekatan

Seseorang kaunselor perlu mempunyai pengetahuan mengenai teori-teori atau


pendekatan yang akan diaplikasi apabila berhadapan dengan klien, kerana klien adalah
merupakan individu unik dengan berbagai personaliti. Dengan itu pendekatan
kaunseling adalah penting untuk dijadikan satu garis panduan dalam proses
pengendalian sesi-sesi kaunseling.

Teori-Pendekatan Kaunseling:

a. Psikoanalitik - Psikoanalisis
Adlerian
b. Afektif - Pemusatan Klien (Person-Centred)
Kewujudan (Existential)
Gestalt (Gestalt therapy)
c. Kognitif - Terapi Rasional Emotif Perlakuan (REBT)
Teori Analisis Salinghubung (Transactional Analysis)
d. Tingkah Laku - Teori Tingkah Laku
Teori Kognitif Tingkah Laku
Teori Realiti
TEKNIK ASAS DALAM KAUNSELING

PENDAHULUAN

Seseorang kaunselor perlu mempunyai pengetahuan mengenai teori-teori atau


pendekatan yang akan diaplikasi apabila berhadapan dengan klien, kerana klien adalah
merupakan individu unik dengan berbagai personaliti. Dengan itu pendekatan
kaunseling adalah penting untuk dijadikan satu garis panduan dalam proses
pengendalian sesi-sesi kaunseling.

TEORI-PENDEKATAN KAUNSELING

a. Psikoanalitik - Psikoanalisis
Adlerian
b. Afektif - Pemusatan Klien (Person-Centred) Kewujudan (Existential)
Gestalt (Gestalt therapy)
c. Kognitif - Terapi Rasional Emotif Perlakuan (REBT)
Teori Analisis Salinghubung (Transactional Analysis)
d. Tingkah Laku - Teori Tingkah Laku

Teori Kognitif Tingkah Laku

Teori Realiti
PSIKOANALATIK

1. Teori Psikoanalisis

Teori Psikoanalisis merupakan satu model perkembangan personaliti yang


dikemukakan oleh Sigmund Freud

Pendukung : Sigmund Freud

Pandangan Terhadap Manusia:

Manusia merupakan organisma yang dinamik- terdiri dari unsur-unsur pemikiran,


sedar, prasedar dan tidak sedar, mempunyai naluri, tenaga sex.

Dilahirkan untuk memenuhi naluri sex dan kerangsangan

boleh bertindak bengis

anti sosial dan tidak matang kerana bertujuan mempertahankan diri.

Terdiri dari 3 elemen utama dalam proses pembentukan peribadi:

 Id - Komponen biologi, mementingkan keseronokan

 Ego - Komponen psikologikal, mengutamakan realiti, pemikiran


logik

 Superego - Komponen Sosial, etika moral, kecemerlangan bukan


untuk keseronokan

Apabila wujud konflik antara id, ego dan superego akan menghasilkan “anxiety”
Matlamat

Membawa manusia dari keadaan tidak sedar kepada sedar melalui keseimbangan
id, ego dan superego.

Teknik dan Peranan Kaunselor:

a. Perkaitan bebas
b. Pentafsiran
c. Takbir mimpi
d. Analisa dan Penahanan
e. Analisa dan pemindahan
f. Ujian Projektif
Kaunselor memain peranan meneroka unsur tidak sedar klien

2. Terapi Adlerian

Pendukung : Alfred Adler (1870 - 1937) Penzig, Austria

Key Concepts

Four counseling stages

1. Establishing and maintaining a good working relationship

2. Exploring clients dynamics

3. Encouraging client to develop insight and understanding

4. Helping client to see new alternatives and make choices


Analysis and assessment of life style and explore social relationship Identify "basic
mistakes"

Basic Assumptions

+ Humans are social by nature


+ Positive view of human nature
+ Striving towards goals
+ People are in control, not victims of fate
+ Personality created early in life
+ Growth model

Personality development - Key concepts

+ Family constellation
+ Life tasks more important than life stages
+ "Creative self" developed through striving for superiority
+ Pathology may develop as an inferiority complex from neglect, pampering or

organic deficiency.

Pathology

+ Discouraged
+ Inferiority complex
Goals of therapy
+ Challenge basic premises and goals
+ To offer encouragement
+ Change faulty motivations
+ Help feel equal to others

Techniques
+ Encouragement
+ Confrontation
+ Develop goals
+ Paradoxical intention
+ Suggestions
+ Homework assignments
+ Re-educate
+ Explore private logic
+ Contracts

Applications
+ Parent - Child
+ Marriage and Family
+ Individual
+ Children and Adolescents
+ Rehabilitation counseling
+ Substance abuse
+ Preventative mental health
AFEKTIF

3. Pendekatan Pemusatan Klien

Teori afektif adalah menekankan kepada emosi dn perubahan yang diharapkan oleh
klien. Pendekatan-pedekatan tergolong di bawahnya adalah seperi pemusatan klien,
gestalt dan “existential” – kewujudan.

Pendukung, di antaranya: Carl Rogers, Angelo Boy, Fritz Perls…

Pemusatan Klien:

Pendekatan Pemusatan Klien (Person-Centred Counseling- PCC), adalah memfokus


kepada sesuatu fenomenologi klien yang mempunyai hubungkait dengan perasaan dan
juga konsep kendiri. Kendiri yang sihat adalah wujud mengikut keperluan manusia –
rasa dihormati, kemesraan, kasih sayang, rasa diterima, - diterima tanpa syarat-syarat
tertentu yang dikenakan. Konflik atau permasalah akan timbul bila wujudnya
pertentangan antara “ideal self” dan “”real self”

Pandangan Terhadap Manusia

- adalah baik, positif dan rational. Manusia bergerak ke arah penyempurnaan kendiri
(self-actualization) sekiranya mereka di beri peluang atau kebebasan memenuhi
keperluan asasnya. (rujuk keperluan asas Maslow).
Matlamat:

Membantu menyelesai masalah untuk memperkembangkan diri dan dapat menghadapi


cabaran akan datang

Teknik dan Peranan Kaunselor:

a. mengutamakan hubungan selesa antara klien dan kaunselor

b. memberi fokus utama terhadap isu konsep kendiri/emosi yang tertekan

c. kaunselor dan klien berkerjasama mengenalpasti masalah dalam suasana mesra


dan tidak menghukum

d. wujudkan rasa empati, jujur, kefahaman mendalam dan penerimaan tanpa


syarat

e. kaunselor memain peranan sebagai fasilitator dan banayk mendengar

Pendekatan PCC adalah merupakan pendekatan yang pernah dikenali sebagai


“nondirective method”.
4. Pendekatan Kewujudan (Existential)

Pendekatan ini menekankan kebebasan individu, mereka tidak disekat oleh kuasa tidak
sedar sebagaimana mengikutfahaman psikoanalisa. Manusia sedar tentang
kewujudannya, tanggungjawabnya dan ia boleh memilih.

Pandangan Terhadap Manusia:

Man is the being who can be consious of, and therefore responsible for, his existence. It
is this capacity to become aware of his own being which distinguishes the human being
from other beings.

Patterson(1980, dalam Amir, hal., 526)

Frankl melihat manusia di mana teras kehidupannya adalah mencari makna dan tujuan
untuk hidup. Dengan itu pendekatan ini menekankan kerangka dunia kehidupan
seseorang, kesedaran kendiri dan kesedaran semasa. Pendekatan ini juga merupakan
gabungan antara psikoanalisa dan modifikasi tingkah laku.

Matlamat:

Manusia dibantu untuk menyedari dan merasai kebebasan dan tanggungjawab yang
ada padanya yang boleh digunakan dalam menjalani kehidupannya. Di samping itu juga
ia akan dibantu untuk menghadapi kerisauan kerana ia mempunyai kemampuan
memilih dan bertanggungjawab.
Teknik:

 Fleksible dan berkebolehan, berbeza antara kaunselor


 menggunakan amalan psikoanalisa
 menekankan realiti - memahami pengalaman dan perasaan klien.
 membina sikap – komitmen
 menekankan masa kini. Masa lampau atau masa depan menjadi penting
sekiranya berkaitan dengan masa kini.

5. Gestalt Therapy -- Fritz Perls

Key Concepts

Focus on unfinished business with others.

Reexperience past feelings and how they are blocking current relationships
Use "empty chair" technique to reexperience feelings with others, bring others into
therapy session

Help client gain a fuller sense of what he is doing in the present


Gain awareness of dependency to find internal capacity to strive for own wishes rather
than be controlled by expectations of others
Pay attention to body language, does it relate to what client is saying?
Holistic, view client and problems as whole, mind and body.
Express "Here and Now" and "What and How"
Basic Assumptions
+ Holism, Unity of mind, body, feelings
+ Antideterministic
+ Growth involves moving to self-support
+ Here and Now.
+ What and How

Personality Development -- Key Concepts


+ Personal responsibility
+ Unfinished Business
+ Avoiding contact
+ Moment to moment experiencing
+ Body Language

Pathology
+ Inauthentic
+ Introjection -- accept others beliefs as standards
+ Projection -- Disown self from the environment
+ Retroflection -- Turning back on ourselves what we want to happen to others

+ Deflection -- Distortion, difficult to maintain contact


+ Confluence -- Blurring of distinction between self and the environment
+ Resistance to contact

Goals of Therapy
+ To assist clients in gaining moment to moment awareness
+ Challenge clients to accept responsibility for internal support not based on
external support
Techniques

+ Confrontation
+ Dialog with polarities
+ Role playing
+ Staying with the feeling
+ Reexperiencing unfinished business
+ Dream work
+ No formal diagnosis
+ What and How questions
+ Empty Chair

Applications

+ Crisis Intervention
+ Psychosomatic
+ Marriage and Family
+ Behavior of problem children
+ Group + Individual
+ Get clients in touch with present-centered experiences
KOGNITIF

6. Rational Emotive (RET) and Cognitive Behavioral Therapy – Ellis


REBT

Key Concepts
Client to minimize self defeating attitudes and acquire a realistic outlook on life
Teach client how to identify thoughts that result in feeling upset
Teach client to think more "rationally"
Challenge client to examine "Shoulds, Musts and Oughts" that were blindly
accepted
Examine outcomes. Are they really catastrophic?
Homework to deal with specific fears
Role playing, humor and modeling
Have client read Ellis's book "How to Stubbornly Refuse to Make Yourself
Miserable About Anything - Yes Anything"

Focus on cognitive and behavioral dimensions


Client learn constructive "self-statements", "self-talk"
Client learn new coping skills - practice in and out of sessions

Basic Assumptions
+ Humans are born with potential for rational thinking but also crooked thinking
+ Fall victim to irrational beliefs
+ Therapy is a process of reeducation
Personality Development -- Key Concepts

+ Emotional disturbances are rooted in childhood but perpetuated through


reindoctrination in the now.

+ Belief system is cause of emotional problems

+ ABC -- Actival event, Belief, Consequences

+ B is cause -- not A as in Psychodynamics

+ Behavior change is DEF (Disputing, Effect + new Feelings)

Pathology
+ Irrational Thinking
+ Irrational Beliefs

Goals of Therapy
+ To eliminate self defeating outlook on life
+ Therapist helps client acquire rationality and avoid absolute

views
+ Client must do cognitive restructuring

Techniques
+ Therapist functions as teacher, client as student
+ Disputing irrational beliefs
+ Cognitive homework

+ Emotive techniques - role playing - Imagery - Shame attacking exercises


+ Behavioral techniques to engage client in doing work required by therapy
Applications
+ Sex Therapy
+ Education
+ Group
+ Assertion training
+ Depression
+ Child therapy
+ Crisis intervention
+ Marriage and Family

7. Transactional Analysis -- Eric Berne

Key Concepts
Develop contract of specified areas to change
Client learn how to feel "OK"
Focus on present behavior, transactions with others, attitudes toward self
If necessary, develop a "No Suicide" contract for specified amount of time
Explore cultural background and values and how they relate to now
Confront client about games, "Poor me", "Victim", "Martyr" and "Helpless one"
Examine feelings that justify "Life Script"
Analyze "Life Script" maybe redecisions about life
Examine ego states, too much (?) parent, adult, child

Basic Assumptions
+ People function according to cognitive and behavioral scripts
+ Scripts decided early in life but people are free to make Redecisions later
+ Basic human motivation is strokes of recognition
+ Now and freedom of choice
+ Awareness and non-awareness instead of consciousness or unconsciousness
Personality Development -- Key Concepts
+ Focus on games played to avoid intimacy in transactions
+ Personality - Parent (critical), Adult (logical), Child () -clients
taught to recognize ego state they are functioning in.
+ Baby is born a natural child...

+ Other ego states are a result of positive or negative strokes.


+ Strokes -> Transactions -> Scripts/games -> Rackets -> life position (OK)

Pathology
+ Contamination
+ Exclusion
+ Too Much (Parent, Adult, Child)

Goals of Therapy
+ Awareness
+ Redecision
+ Help clients be script free -- game free

Techniques
+ Script analysis checklist
+ Combine TA and Gestalt
+ Confrontation
+ Contracts
+ Questioning
+ Some type of diagnosis to assess nature of problem
Applications
+ Group
+ Individual
+ Marriage and Family
+ Parent - Child relations
+ Criminal behavior
+ Addiction -- Drugs, alcohol
+ Reparenting Schizophrenics

+ Interpersonal problems

TINGKAH LAKU

8. Teori Kaunseling Tingkah Laku

Pendekatan Modifikasi Tingkah laku

Pendekatan ini pada awalnya adalah berkaitan dengan teori pembelajaran tingkah laku
yang di kemukakan oleh Ivan Pavlov (teori pembelajaran pelaziman klasik) dan Skinner
(teori pembelajaran operan) juga ada perkaitannya teori pembelajaran sosial (Bandura),
ia itu menekankan kepada rangsangan dan gerak balas, namun begitu ia telah
perkembangkan lagi dengan memberi penekanan kepada aspek kognitif – behavioral
and cognitive behavioral counseling. Dengan itu pendekatan ini berorientasikan kepada
tindak balas dan tanggungjawab individu untuk mewujudkan satu tingkah laku baru
yang dingininya. Secara amnya pendekatan ini mengutamakan tingkah laku yang nyata.

Pendukung Pendekatan Tingkah Laku:

Di antaranya Wolpe, Lazarus, Bandura, Krumboltz


Pandangan Terhadap Manusia:

Skinner melihat tingkah laku manusia sebagai dipelajari sama ada sesuai ataupun tidak.
Manakala Bandura melihat proses pembelajaran manusia melalui peniruan - ia itu
manusia sebagai model kepada orang lain. Perlakuan manusia juga lahir daripada
pelaziman operan.

Manusia juga:

a. mempunyai kemampuan untuk berubah kepada tingkah laku baru

b. boleh mempengaruhi dan dipengaruhi dari aspek pelakuan masing-masing

c. lahir daripada pelaziman sosiobudaya

Matlamat :

Menolong manusia memiliki tingkahlaku yang telah diubahsuai bertindak bebas atau
menyediakan persekitaran untuk menghapuskan respon yang salah atau tingkah laku
yang tidak sesuai.

Teknik: Di antaranya:-

1. latihan beristirahat/relaxation

2. penghapusan deria secara bersistem

3. tenik yang menyakitkan (kejutan letrik, time out, aversi kimia...)

4. contohan/model (live model)

5. ekonomi token
Peranan Kaunselor:

1. seorang yang aktif /kolaboratif

2. perunding

3. guru

4. fasilitator

5. penasihat

Klien juga diharapkan memainkan peranan yang aktif dalam proses kaunseling dan
bertanggungjawab dengan perubahan yang diharapkan.

9. Reality Therapy -- Glasser

Key Concepts
Guided by concepts of control theory
Teach better alternatives of getting wants and needs met
Teach client that he doesn't have to be a victim of past events over which he had no
control
Help client understand the options available for change
Defocus on symptoms such as depression

Question "Is what you are doing now getting you where you want to be?"
Make plans for future
Encourage client to do things, experience success
Basic Assumptions
+ We are responsible for what we choose to do with our life
+ People are autonomous
+ People choose, they are in charge of their lives
+ People try to control their world to get what they want
+ All behavior is purposeful aims to satisfy 5 human needs:
Survival, Belonging, Power, Freedom, Fun

Personality Development -- Key Concepts


+ Based on their "picture album" of how to do things
+ Focus is on what clients are doing and how to evaluate whether present ways
Are working for them.
+ People create feelings by choices they make and what they do
+ A persons belief system is the cause of emotional problems

Pathology
+ Failure Identity
+ Ineffective "control" of life
+ Weakness and Irresponsibility, rather then strength, responsibility and self-
discipline
+ Paining behavior - depressing, headaching, anxieting

Goals of Therapy
+ Client accepts responsibility, meets own needs without

interfering with others needs


+ Accept responsibility of actions
+ Client finds more effective ways of meeting 5 needs, leads to success identity
+ Evaluate what they are doing and how well it is working for them
Techniques
+ Find out what client wants
+ Help make plan for change
+ Get client to make a commitment
+ Active directive therapy
+ Exploring - wants, needs, perceptions
+ Focus on current total behavior
+ Evaluating "Will your present behavior get you what you want

+ Commitment - Work out a realistic plan


+ Paradoxical

Applications
+ Teach people to control life effectively
+ Group
+ Youthful law offenders
+ Marriage and Family
+ Crisis Intervention
+ Schools
+ Substance Abuse
Rujukan:

Ahmad Rozelan Yunus (2001). Kesediaan pendedahan kendiri kepada kaunselor dan
orang signifikan; Kajian di sebuah sekolah di Kuala Lumpur. Laporan kajian yang
tidak diterbitkan.

Aminah Haji Hashim & Arthur P. Lyod. (1995). Bimbingan & Kaunseling Dalam
Pendidikan. Kuala Lumpur: Federal.

Bayne, R. , Horton, R & Bimrose, J. (1996). New Orientations in Counselling. Routledge:


London.

Brown, D. & Srebalus, D.J. (1996). Introduction to the Counselling Profession. Ally &
Brown.

Brammer. L.M. (2003). The Helping Relationship: Process and Skills. (8th ed.) Boston:
Allyn and Bacon.

Corey, G. (2000). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Stamford:


Brools/Cole.

Corey, G. (1996). Theory and practice of counselling and psychotherapy (5th ed.).
Pacific Grove.

Ee Ah Meng. (1989). Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling. Kuala Lumpur: Fajar


Bakti Sdn. Bhd.
Gibson, R. & Mitchell, M. (1995). Introduction to counseling and Guidance (4th ed.).
Prentice Hall: New Jersey.

Gladding, S.T. (1996). Counseling A Comprehensive Profession. Ohio: Merill, an imprint


of Prentice Hall.

Harper. F.D. & Bruce-Stanford. G.C. (1989). Counseling Techniques: An Outline &
Overview. Alexandria: Douglass Publishers.

Mizan Adiliah Ahmad Ibrahin & Halimatun Halaliah Mokhtar. (1996). Kaunseling Individu
: Apa Dan Bagaimana. Ahah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Muhd Mansur Abdullah & Siti Nordinar Mohd Tamin (1994). Proses Kaunseling. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Othman Mohamed (2000). Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling.


Serdang, Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Walmsley, Hilary. (1994). Counselling Techniques for Managers. London: Kogan Page
Limited.

View publication stats

Anda mungkin juga menyukai