Anda di halaman 1dari 6

PENGURUSAN KOKURIKULUM

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN TAHUN 4


MINGGU TOPIK OBJEKTIF AKTIVITI ABM/BBM
1 PENDAFTARAN Mendaftar ahli baru dan 1. Mendaftar ahli baru.  Borang pendaftaran
3/2/2021 pembahagian kumpulan. 2. Pembahagian kepada 6 kumpulan  Buku log
( Melur, Teratai, Kenanga, Kesidang,
Siantan dan Cempaka.
3. Pengenalan kepada pakaian Pandu
Puteri Tunas.
4. Nyanyian lagu Dunia.

2 BUKU LOG Menyediakan buku log 1. Murid meyediakan buku log dengan:  Buku log
3/3/2021  Biodata / Profil diri  Kertas A4
 Lencana Dunia
 Lencana Pandu Puteri Tunas
 Lambang Kumpulan Berenam sendiri

3 KAWAD KAKI LADAM Belajar asas kawad dan arahan 1. Murid melalukan latihan kawad statik
24/3/2021 KUDA kawad. dengan bimbingan guru.
2. Murid melakukan latihan kawad kaki
dengan bimbingan guru.

4 PERTANDINGAN Mewujudkan semangat setiakawan 1. Pertandingan kawad kaki antara unit –


21/4/2021 KAWAD KAKI dalam pertandingan. unit uniform di sekolah dan di luar
sekolah.
5 PRA-PERSETIAAN Mengetahui, menghayati dan 1. Ikrar Persetiaan Pandu Puteri Tunas  Buku log
19/5/2021 mengamalkan Persetiaan, undang- 2. Undang-undang Pandu Puteri Tunas  Kertas A4
undang dan cogan kata Pandu 3. Congan kata Pandu Puteri Tunas
Puteri Tunas, syarat hormat, Isyarat tangan, Berjabat tangan,
berjabat tangan, senyuman dan Senyum dan khidmat.
khidmat.
6 PRA-PERSETIAAN Mengetahui, cerita Pandu Puteri 1. Murid bercerita - Brownie  Buku log
30/6/2021 Tunas, iaitu asal Brownie. 2. Menyenaraikan sumbangan sebagai  Kertas A4
Pandu Puteri Tunas (kepada
masyarakat, di rumah dan di sekolah)
– Perbincangan kumpulan /
pembentangan

7 CALIT EMAS Mengenal dan mengetahui warna 1. Bendera negara Malaysia, Bendera  Buku log
PENGURUSAN KOKURIKULUM

28/7/2021 dan maksud bendera-bendera Negeri dan bendera Pandu Puteri  Kertas A4
Malaysia, negeri-negeri dan tunas.
bendera Pandu Puteri Tunas. 2. Menyenaraikan maksud warna-warna
bendera.
3. Keselamatan jalan raya – bila dan
dimana boleh menyeberang jalan,
peraturan bagi penunggang
basikal/penumpang bas. (peta minda)

8 CALIT EMAS Pengenalan kepada Simpulan Buku 1. Simpulan  Buku log


18/8/2021 Sila, Bunga Geti, Lilit Dua Simpul, Simpulan Buku Sila, Bunga Geti, Lilit  Kertas A4
Lilit Pemati Mudah, Ikatan Pemukat Dua Simpul, Lilit Pemati Mudah, Ikatan  Tali
dan Lilit Manuk Pemukat dan Lilit Manuk

9 CALIT EMAS Mengenal cara mendandan perca 1. Ahli membuat dandanan perca kain  Buku log
8/9/2021 kain dan tali. dan tali.  Kain perca
2. Ahli menunjukkan hasil kerja.  Tali

10 TANGGA EMAS Kemahiran Rumah Tangga – 1. Menyediakan sandwich  Bahan-bahan sandwich


16/10/202 memasak tanpa api. 2. Menghias meja  Kelengkapan meja
1
11 TANGGA EMAS Kemahiran Rumah Tangga 1. Menjahit – jelujur/lilit ubi dan  Kain
27/10/202 menjahit butang lubang 2, butang  Benang dan jarum
1 lubang 4.  Butang
2. Menghasilkan batu Seremban

12 HARI BAKAT Mencari bakat ahli Pandu Puteri 1. Menyertai pertandingan pakaian
24/11/202 Tunas dalam beberapa beragam, bercerita Brownie, Karaoke
1 pertandingan. dan dandanan.
2. Pemenang menerima hadiah.

Disediakan oleh Disahkan oleh

______________________________ __________________________

( ) ( )
PENGURUSAN KOKURIKULUM

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN TAHUN 5


MINGGU TOPIK OBJEKTIF AKTIVITI ABM/BBM
1 BUKU LOG Menyemak kandungan buku 1. Murid meyediakan buku log dengan:  Buku log
3/2/2021 log.  Biodata / Profil diri  Kertas A4
 Lencana Dunia
 Lencana Pandu Puteri Tunas
 Lambang Kumpulan Berenam sendiri

2 CALIT EMAS Mengenal cara mendandan 1. Ahli membuat dandanan perca kain dan tali.  Buku log
3/3/2021 perca kain dan tali. 2. Ahli menunjukkan hasil kerja.  Kain perca
 Tali

3 KAWAD KAKI Pendedahan kawad kaki Membuat latihan kawad kaki.


24/3/2021 kepada murid

4 PERTANDINGAN Menyertai pertandingan Menyertai Pertandingan Kawad Kaki peringkat


21/4/2021 KAWAD KAKI sekolah

5 CALIT EMAS Pengenalan kepada Simpulan 1. Simpulan  Buku log


19/5/2021 Buku Sila, Bunga Geti, Lilit Dua Simpulan Buku Sila, Bunga Geti, Lilit Dua  Kertas A4
Simpul, Lilit Pemati Mudah, Simpul, Lilit Pemati Mudah, Ikatan Pemukat  Tali
Ikatan Pemukat dan Lilit dan Lilit Manuk
Manuk

6 CALIT EMAS Pendedahan mengenai 1. Menyediakan poster COVID 19 dengan  Buku log
30/6/2021 penjagaan kesihatan diri Teknik kolaj.  Kertas warna
2. Memasukkan maklumat terkini mengenai  Alat tulis
COVID 19.

7 TANGGA EMAS Kemahiran Rumah Tangga – 1. Menyediakan sarapan pagi dengan air.  Bahan-bahan untuk
28/7/2021 menyediakan sarapan pagi 2. Menghias meja sarapan
 Kelengkapan meja

8 TANGGA EMAS Kemahiran Rumah Tangga – 1. Menjahit – jelujur/lilit ubi dan menjahit  Kain
18/8/2021 jahitan butang lubang 2, butang lubang 4.  Benang dan jarum
2. Menghasilkan batu Seremban  Butang
PENGURUSAN KOKURIKULUM

9 TANGGA EMAS Kreativiti mendandan muka. 1. Setiap kumpulan memilih seoarang wakil  Alat solek.
8/9/2021 murid dan mendandan muka. 

10 TANGGA EMAS Kreativiti menyediakan 1. Murid dalam kumpulan menyediakan  Bahan kitar semula
16/10/2021 pakaian Kitar Semula dari pakaian yang menggunakan bahan kita  Alat tulis
bahan yang boleh dikitar semula.
semula.

11 ASAS Mempelajari teknik 1. Murid-murid dibahagikan kepada beberapa  Buku log


27/10/2021 PERKHEMAHA pemasangan khemah kumpulan.  Khemah
N 2. Murid memasang khemah

12 PERTANDINGAN Menyertai pertandingan Menyertai pertandingan memasak peringkat sekolah


24/11/2021 MEMASAK &
PEMBINAAN
GADGET

Disediakan oleh Disahkan oleh

______________________________ __________________________

( ) ( )
PENGURUSAN KOKURIKULUM

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN TAHUN 6


MINGGU TOPIK OBJEKTIF AKTIVITI ABM/BBM
1 BUKU LOG Menyemak kandungan buku 1. Murid meyediakan buku log dengan:  Buku log
3/2/2021 log.  Biodata / Profil diri  Kertas A4
 Lencana Dunia
 Lencana Pandu Puteri Tunas
 Lambang Kumpulan Berenam sendiri

2 CALIT EMAS Pengenalan kepada Simpulan 2. Simpulan  Buku log


3/3/2021 Buku Sila, Bunga Geti, Lilit Dua Simpulan Buku Sila, Bunga Geti, Lilit Dua  Kertas A4
Simpul, Lilit Pemati Mudah, Simpul, Lilit Pemati Mudah, Ikatan Pemukat  Tali
Ikatan Pemukat dan Lilit dan Lilit Manuk
Manuk

3 KAWAD KAKI Pendedahan kawad kaki Membuat latihan kawad kaki.


24/3/2021 kepada murid tahun 6

4 PERTANDINGAN Menyertai pertandingan Menyertai Pertandingan Kawad Kaki peringkat


21/4/2021 KAWAD KAKI sekolah

5 CALIT EMAS Mengenal cara mendandan 1. Ahli membuat dandanan perca kain dan tali.  Buku log
19/5/2021 perca kain dan tali. 2. Ahli menunjukkan hasil kerja.  Kain perca
 Tali
6 CALIT EMAS Pendedahan mengenai 1. Menyediakan poster COVID 19.  Buku log
30/6/2021 penjagaan kesihatan diri 2. Memasukkan maklumat terkini mengenai  Kertas A4
COVID 19.  Alat tulis

7 TANGGA EMAS Kemahiran Rumah Tangga – 1. Menjahit – jelujur/lilit ubi dan menjahit  Kain
28/7/2021 jahitan butang lubang 2, butang lubang 4.  Benang dan jarum
2. Menghasilkan topeng muka  Butang

8 TANGGA EMAS Kemahiran Rumah Tangga – 1. Menyediakan sarapan pagi dengan air.  Bahan-bahan untuk
18/8/2021 menyediakan sarapan pagi 2. Menghias meja sarapan
 Kelengkapan meja

9 TANGGA EMAS Kreativiti menyediakan 1. Murid dalam kumpulan menyediakan  Bahan kitar semula
8/9/2021
PENGURUSAN KOKURIKULUM

pakaian Kitar Semula dari pakaian yang menggunakan bahan kita  Alat tulis
bahan yang boleh dikitar semula.
semula.

10 TANGGA EMAS Kreativiti mendandan muka. 2. Setiap kumpulan memilih seoarang wakil  Alat solek.
16/10/2021 murid dan mendandan muka. 

11 ASAS Mempelajari teknik 1. Murid-murid dibahagikan kepada beberapa  Buku log


27/10/2021 PERKHEMAHA pemasangan khemah kumpulan.  Khemah
N 2. Murid memasang khemah

12 HARI BAKAT Mencari bakat ahli Pandu 1. Menyertai pertandingan pakaian beragam,
24/11/2021 Puteri Tunas dalam beberapa bercerita Brownie, Karaoke dan dandanan.
pertandingan. 2. Pemenang menerima hadiah.

Disediakan oleh Disahkan oleh

______________________________ __________________________

( ) ( )