Anda di halaman 1dari 3

Asbabun nuzul surah al baqarah ayat 83 adalah ketika para pendeta yahudi

mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam taurat


sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah, namun kemudian mereka ingkar
terhadaap kitab mereka sendiri dan menyambunyikan hal ini tehadap orang
lain dengan mengubah isi dari kitab taurat itu.

Isi kandungan Perintah untuk mendirikan salat dan menunaikan


zakat, perintah berbuat baik pada orang tua, anak yatim dan
fakir miskin serta larangan untuk berbuat syirik

Asbabun Nuzul turunnya Surah Ali - Imran ayat 190-191 yaitu diawali oleh
kedatangan orang – orang Quraisy ke kaum Yahudi. Kemudian mereka para
kaum Quraisy bertanya mengenai bukti – bukti kebenaran yang dibawa nabi
Musa dan bukti – bukti kebenaran yang dibawa nabi Isa. Kaum Yahudi pun
menjawab bahwa tangan dan tongkat nabi Musa mampu bersinar putih,
sedangkan nabi Isa mampu menyembuhkan mata buta, penyakit sopak, serta
mampu menghidupkan orang yang sudah mati.

Penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang


merupakan tanda kekuasaan Allah yang diketahui oleh Ulul
Albab. Ciri ciri dari Ulul Albab adalah orang orang yang berfikir
dan berdzikir kepada Allah S.W.T
asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat, namun tidak semua ayat
memiliki asbabun nuzul, kadang tanpa asbabun Allah menurunkan ayat,
adapun asbabun nuzul dari surat al-imran ayat 159 ini adalah sebagai
berikut:ketika usai perang badar, dimana kemenangan ada ditangan ummat
islam, rosulullah mengajak para sahabat untuk musyawarah, menentukan apa
yang akan diperbuat terhadap para tawanan,usul abu bakar r.a dikembalikan
pada keluarganya dengan syarat membayar tebusan,sedangkan umar bin
khottob r.a mengusulkan untuk membunuhnya namun bukan orang muslimin
yang membunuh, tp keluarganya yang diminta untuk membunuhnya,
rosulullah bingung untuk memutuskan masalah ini,
ahirnya turunlah ayat ini sebagai solusi dari Allah untuk nabi Muhammad

Q.S Ali Imran 159


Perintah Allah S.W.T untuk berlemah lembut, memaafkan
orang lain, bertawakal dan bermusyawarah ketika terjadi
perselisihan.

Sebab turunya surah Luqman pada ayat 13 yaitu diawali dengan merasa
keberatannya para sahabat nabi dengan turunya surah Al – An’am ayat 82,
mereka kemudian mendatangi Rasulullah SAW kemudian bertanya “ Wahai
Rasulullah, siapakah diantara kami yang dapat membersihkan keimanannya
dari perbuatan zalim ?”.
Lantas Rasulullah menawab “Bukan begitu,bukanlah kamu telah
mendengarkan wasiat Lukman Hakim kepada anaknya : Hai anakku,
janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan
Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar 
Perintah untuk mentauhidkan Allah S.W.T dan menjauhi
perbuatan menyekutukan Allah S.W.T dan perintah untuk
menghormati, memuliakan dan mendoakan orang tua