Anda di halaman 1dari 2

REFLEKSI MUZIK

Nyanyian semerta dan aural.

Nyanyian semerta

- Sm
- Lsm
- Smd
- Lsmrd

Aural

- Irama
- Jeda
- Kord
- Meter lazim
- Menuliskan irama dan melodi berdasarkan Lsmrd

Melalui tajuk ini saya dapat mengetahui apa yang dikatakan dengan nyanyian
semerta dan aural ini. Ini menjadikan saya lebih memahami. Pada awalnya , saya
agak susah untuk ketahui apa yang soalan nyatakan, namun dengan adanya
bantuan sahabat-sahabat menjadikan saya lebih memahami soalan ini.

Selain itu, saya juga telah menggunakan buku dan bahan sumber rujukan yang
lain untuk mencari maklumat ini. Malah, sahabat-sahabat yang lain juga turut
membantu dalam perkongsian idea ini. Ini menjadikan komunikasi antara kami dapat
disemai dengan baik.

Seterusnya ialah berkaitan dengan aural. Dibawah aural ini merupakan irama, jeda,
kord, meter lazim dan menuliskan irama dan melodi dengan berdasarkan lsmrd.
Untuk irama pula, ia merupakan contoh yang seperti krocet, minim, semibrif, kuaver
dan lain-lain. Semua ini mempunyai kiraan bacaan yang tersendiri. Sememangnya,
ini dapat membantu sedikit sebanyak kefahaman anda.
Tambahan lagi, saya dapat ketahui bahawa meter lazim mempunyai yang
pelbagai jenis.Contohnya meter 2-an, 3 –an. Dengan adanya skor-skor ini, maka kita
dapat ketahui dan belajar. Ini dapat membantu kami dalam bermain alat muzik
dengan mengikut not-not yang ditetapkan.

Melalui tajuk ini juga dapat membantu saya untuk menulis irama dan melodi
berdasarkan lsrmd.Sahabat-sahabat juga banyak membantu saya, ini membuatkan
saya rasa seronok untk belajar tajuk ini.