Anda di halaman 1dari 2

PENDAFTARAN KONTRAKTOR G1 BUMIPUTERA

Kontraktor yang berkelayakan boleh memohon untuk berdaftar sebagai kontraktor G1 Bumiputera
bermula pada 1 September 2019.

Permohonan boleh dibuat melalui sistem CIMS CIDB di pautan :


cims.cidb.gov.my

SYARAT- SYARAT PERMOHONAN TEMPOH PROSES SIJIL TARAF


PENDAFTARAN BARU G1 (BUMIPUTERA) BUMIPUTERA (STB)
 Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang masih sah. 3 HARI selepas dokumen lengkap diterima
 Bebas dari sabitan tindakan tatatertib atau mahkamah. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
 Modal berbayar/modal terkumpul untuk SPKK adalah  Salinan e-info SSM cetakan tahun terkini (ROC/ROB)
RM10,000.
 Salinan Sijil Kelahiran setiap Pemegang Saham/Ahli
 Mempunyai seorang personel teknikal yang terdiri Lembaga Pengarah/Penama Dalam Sijil
daripada pemilik/pekerja (sijil teknikal, SKK, Sijil
 Salinan Kad Pengenalan Pemegang Saham/Ahli
akademik berkaitan bidang pembinaan).
Lembaga Pengarah/Penama Dalam Sijil
 100% BUMIPUTERA dari segi Pegangan Saham,  Borang Perakuan Pekerjaan
Lembaga Pengarah, Pengurusan dan Pekerja.
 Surat Pengesahan Bank Penandatangan Cek
 Ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan Utama, Personel  Penyata A KWSP (sekiranya Penama Dalam Sijil @
Teknikal, Orang Kompeten dan Penama SPKK syarikat
Penandatangan Cek atau kedua-duanya bukan terdiri
yang telah memiliki SPKK tidak boleh wujud/
didaftarkan dalam mana-mana syarikat lain yang telah daripada Pemegang Saham/Ahli Lembaga Pengarah)
mempunyai SPKK.
 Tempoh maksimum bagi pendaftaran baru dalam gred
G1 adalah 12 tahun (4 kali pembaharuan pendaftaran).

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR ADALAH PERCUMA

Hubungi Kami:
Email: tanya.g1bumi@medac.gov.my
Tel: 03-8880 5202
FAQs
BIL SOALAN JAWAPAN
Berapakah had umur pemilik/pengarah syarikat yang
1 Tiada syarat had umur ditetapkan.
ingin mendaftar dalam Gred G1 Bumiputera?
Individu (pemilik syarikat/salah seorang pengarah) yang telah mendaftar
Siapakah yang layak memohon untuk berdaftar sebagai
2 syarikat dengan mana-mana badan pendaftaran yang berkaitan. (SSM/ROS/
kontraktor G1 Bumiputera
SKM/ Lesen Perniagaan Sabah/ Pendaftaran Perniagaan Sarawak)
Berapakah modal terkumpul atau berbayar minimum
3 Modul terkumpul atau modul berbayar minimum adalah sebanyak RM10 ribu
yang diperlukan?
Tempoh maksimum pendaftaran dalam gred G1 Bumiputera baru adalah 12
Berapakah tempoh maksimum pendaftaran baru dalam
4 tahun (4 kali pembaharuan pendaftaran) yang dikira dari tarikh mula daftar
Gred G1 Bumiputera?
SPKK .
i) Bagi kontraktor G1 (Bumiputera) sediada dan telah berdaftar 20 tahun ke atas,
hanya dibenarkan dua (2) kali pembaharuan pendaftaran dengan tempoh sah
Berapakah tempoh pendaftaran bagi kontraktor G1 laku enam (6) tahun.
5
Bumiputera sediada ? ii) Bagi kontraktor G1 (Bumiputera) sediada yang berdaftar kurang daripada 20
tahun tempoh maksimum pendaftaran adalah sehingga 26 tahun dari tarikh
mula berdaftar
Syarikat perlu memiliki kelayakan teknikal ke atas pemilik/pekerja syarikat.(sijil
6 Adakah syarat teknikal diperlukan?
teknikal, SKK, Sijil akademik berkaitan bidang pembinaan)
Adakah kontraktor sediada gred G2 dan ke atas yang
7 memiliki PPK sahaja, boleh turun gred dan memohon Boleh
untuk berdaftar dalam G1 SPKK baru?
Adakah kontraktor sediada gred G2 dan ke atas yang
8 memiliki SPKK, boleh turun gred dan mohon untuk Tidak boleh.
berdaftar dalam G1 SPKK?
Adakah kontraktor sediaada G2 dan ke atas yang Tidak boleh
9 memiliki SPKK boleh membatalkan pendaftarannya dan
mohon daftar baru G1 SPKK?
Bagi kontraktor G1 Bumiputera sediada, sekiranya
memohon untuk naik ke gred lebih tinggi dalam tempoh Kontraktor sediaada tidak boleh turun semula ke G1 Bumiputera
10
12 tahun, adakah boleh kembali ke gred G1 Bumiputera
semula.
Kontraktor telah daftar G1 sediada dan hampir habis Boleh batal pendaftaran tersebut tetapi tidak dibenarkan berdaftar semula di
tempoh 12 tahun, mohon batal pendaftaran dengan bawah gred G1 Bumiputera.
11
alasan ingin mendaftar semula PPK & SPKK baru supaya
dapat 12 tahun. Adakah dibenarkan?
Setelah tamat tempoh pendaftaran G1 Bumiputera yang
Kontraktor masih boleh berdaftar dengan CIDB tetapi perlu berdaftar dalam gred
dibenarkan (12 tahun bagi kontraktor baru @ 6 tahun
12 yang lebih tinggi G2-G7 (naik gred) dengan memenuhi syarat mengikut gred
bagi kontraktor sediada), apakah yang perlu dibuat oleh
yang ditetapkan.
kontraktor jika ingin terus berdaftar dengan CIDB?