Anda di halaman 1dari 5

PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT 06.09.

2019

1) 3, 5 , 8, 13, 21, ______ Turutan nombor siri berikutnya adalah

A. 4 3 (+2) , 5 (+3) , 8 (+5), 13 (+8), 21 (+13), 34


B. 21
C. 31
D. 34

2) Satu mesin menghasilkan 840 buku roti dalam masa 2 jam 30 minit. Berapakah bilangan
buku roti yang dapat dihasilkan oelh mesin itu dalam 20 minit.

A. 80 840 = 2 Jam 30 minit


B. 100 2 jam 30 minit = 150 minit
C. 112 R? = 20 minit
D. 140 (840/150) *20= 112

3) Di beri P : Q = 3: 6 dan P + Q = 81. Nilai P ialah

A. 3 P=3; Q=6
P+Q =81 ;
B. 9
3+6 = 9
C. 27 P = 3 *9 = 27 (P)
D. 54 Q 6 *9 54 (Q)

27+54 =81;
4. (4,5,7,6,3,10,9,3,4,2) adalah satu set data. Apakah median data tersebut?

A. 3.5 Median = (n+1)/2


B. 4.5
2,3,3,4,4,5,6,7,9,10
C. 5.5
D. 6.5 = (4+5)/2 = 4.5

5) Aisyah menggunakan 10% daripada gaji beliau untuk membayar ansuran kereta. Jumlah
simpanannya sama dengan jumlah perbelanjaan bulanannya. Sekiranya perbelanjaan bulanan
yang diperuntukkan ialah RM2160, hitung gaji yang diterima oleh Aisyah.

A. RM4104 10% : Ansuran kereta


B. RM4320 90% : Simpanan = Perbelanjaan (2160)
C. RM4752 90% : 2160 + 2160 = 4320
Gaji = ansuran kereta +perbelanjaan + simpanan
D. RM4800
Ansuran kereta = 4320/90 = 48 *10 = 480
GaJI : 480 + 4320 =4800
6) Jarak diantara bandar T dan Q adalah 275km. Sekirannya Meng memandu dengan kelajuan
110km/j dan sampai di Bandar Q pada jam 10 pagi, pukul berapakah Meng telah bertolak dari
Bandar T?
Kelajuan = jarak/masa ; 110km/j = jarak /masa ; 110 = 275/m
A. 6.30 pagi
M= 275/110 = 2.5 jam (2 jam 30 minit)
B. 7.00 pagi
C. 7.30 pagi P = ? ; Q = 10 pagi
D. 8.00 pagi
P = 10 pagi – 2 jam 30 minit = 7.30 pagi

7) Encik Rahim telah menganggarkan 80% daripada 1260 penjawat awam dan ahli keluarga
akan hadir pada Hari Keluarga anjuran Kelab Sukan dan Kebajikan Jabatan Akauntan
Malaysia. Pada hari tersebut, seramai 920 orang telah hadir. Berapakah perbezaan di antara
anggaran bilanganpenjawat awam dan ahli keluarga dengan bilangan sebenar yang hadir?

A. 88 80 % * 1260 = 1008
B. 920
Beza : anggaran – yang hadir
C. 1008
D. 1200 Beza = 1008 – 920 = 88

8) 75cm panjang tali diperlukan untuk mengikat bungkusan bersaiz A, manakala bungkusan
bersaiz B memerlukan tali berukuran 1/3 lebih panjang daripada ukuran tali bungkusan bersaiz
A. Sekiranya segulung Talib berukuran 15m digunakan untuk mengikat 10 bungkusan bersaiz A
dan 5 bungkusan bersaiz B, berapakaha baki tali yang tidak digunakan?

A. 100cm A = 75cm ;
B. 250cm B= (1/3 *A)+A ; B = (1/3*75) + 75 = 100cm
15meter = 1500cm
C. 375cm
10 A = 75*10 = 750cm
D. 500cm 5 B = 100*5 = 500cm
Baki tali = 1500cm – (750+500) = 250cm

9) Encik Darus memperuntukkan masa 2 jam30 minit setiap hari untuk mengurusakan kebun
beliau. Sekiranya beliau mula membersihkan kebun pada jam 6.15 pagi dan berhenti rehat
setelah bekerja selama 2/5 jam daripada masa yang diperuntukkan, pada jam berapakah Encik
Darus berhenti rehat?
Masa urus kebun = 2 jam 30 minit (150 minit)
A. 6.45 pagi
B. 7.15 pagi Mula = 6.15 pagi ; rehat = 2/5jam daripada masa urus kebun
C. 7.45 pagi Jam berhenti = (2/5*150minit) + 6.15 pagi
D. 8.15 pagi
= 60 minit (1jam) + 6.15 pagi = 7.15 pagi
10) Dua biji dadu dilemparkan secara serentak. Antara berikut, yang manakah peristiwa yang
tidak mungkin bagi eksperimen tersebut?

A. Beza antara dua nombor yang diperolehi ialah 5


B. Beza antara dua nombor yang diperolehi lebih besar daripada 10
C. Hasil tambah dua nombor yang diperolehi ialah 5
D. Hasil tambah dua nombor yang diperolehi lebih besar daripada 10

(x,y)
(1,1), (1,2),(1,3), (1,4), (1,5), (1,6)
(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)
(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6)
(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5),(4,6)
(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6)
(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)

11) Syarikat LMW Sdn. Bhd. Membeli peralatan pada bulan januari 2005 dengan kos berjumlah
RM40,000. Peralatan ini dijangka mempunyai nilai sisa sebanyak RM10,000 dengan tempoh
usia guna selama 5 tahun. Berdasarkan kaedah susut nilai garis lurus, berapakah nilai susut
nilai tahunan peralatan berkenaan?

A. RM4,000
B. RM6,000 Susut nilai garis lurus = (kos asal – nilai skrap)/ usia guna asset (tahun)
C. RM8,000 Susut nilai = (40000 -10000)/5 = 6000
D. RM10,000

13) Enam pasukan futsal mengambil bahagian dalam sebuah pertandingan. Jika pertandingan
diadakan secara liga, berapakah jumlah permainan akan dilangsungkan dalam pertandingan
tersebut?
Liga = n(n-1)/2
A. 12
B. 15 = 6(6-1)/2 = 15
C. 17
D. 18

13) Bekas M dan N masing-masing mengandungi 740ml dan 650ml air. 2/5 bahagian air
daripada setiap bekas itu dituangkan ke dalam bekas P yang kosong. Berapakah isipadu (ml)
air dalam bekas P?

A. 556 M = 740 ml
B. 558
N = 650ml
C. 565
D. 566 P= 2/5M + 2/5N = (2/5*740)+(2/5*650)= 296+260 = 556
14) 4, 5, 7, 1

Dengan menggunakan kesemua nombor diatas, bentukkan satu nombor yang terkecil.

A. 1457
B. 1547
C. 1745
D. 1754

15) Sebuah kilang bercadang untuk mengurangkan pekerja daripada 3,850 kepada 3,773
orang. Berapa peratuskah pekerja yang dikurangkan?

A. 2% % kurang = 3850-3773 = 77
B. 3%
C. 4% % kurang = (77/3850) *100%
D. 5%
= 2%

16) Kamal dapat mengecat 5 buah basikal dalam masa 2 jam 30 minit. Sehari kamal hanya
bekerja dari jam 0800 hingga jam 1300. Berapa harikah yang diperlukan oleh Kamal untuk
menyiapkan kerja-kerja mengecat sebanyak 65 buah basikal?

A. 6 hari 5 basikal = 2 jam 30 minit (150 minit)


B. 5 hari
Sehari = 08.00 – 1300 (5 jam=300minit)
C. 7 hari
D. 8 hari 65 basikal = hari
1 basikal = 150minit /5 basikal = 30 minit
65 basikal * 30 minit = 1950minit
Sehari = 1950/300 = 6.5 hari

17) Jika sesetengah jururawat adalah perempuan. Semua jururawat adalah cantik.

Maka ; Pernyataan 1:Semua jururawat adalah cantik.

Pernyataan 2 : Semua perempuan adalah jururawat

A. Hanya pernyataan 1 betul


B. Hanya pernyataan 2 betul
C. Pernyataan 1 dan 2 adalah betul
D. Pernyataan 1 dan 2 adalah salah
18) Susun semula perkataan berikut untuk menjadikansatu perkataan yang membawa makna
dan kenalpasti kategorinya. R A S P I

A. HAIWAN PARSI = HAIWAN


B. BANDAR
C. SAYURAN
D. BUAH-BUAHAN

19) Diberi jumlah jualan Syarikat Bumi Segar Sdn. Bhd. Bernilai RM457,303, kos barang dijual
berjumlah RM230,855 dan kos operasi berjumlah RM133,244. Kira untung kasar bagi firma ini.

A. RM93,204
B. RM226,448 Untung kasar = Jualan bersih – Kos Jualan
C. RM324,059
Untung kasar = RM457303 – RM230855
D. RM457,303
Untung kasar = RM226448

20) Manakah antara berikut memberi nilai paling besar?

A. 20% daripada 3,000 = (600)


B. 25% daripada 2,500 = (625)
C. 40% daripada 1,500 = (600)
D. 70% daripada 800 = (560)

Anda mungkin juga menyukai