Anda di halaman 1dari 3

Pegawai Bomba KB19 – 20.02.

2020

1) Ramli menjual 3 jenis sayur-sayuran iaitu 35% adalah sawi, 45% bayam dan selebihnya adalah 25kg kangkung.
Berapakah jumlah keseluruhan sayur-sayuran tersebut?

A) 100kg 100% - 35% - 45% = 20%


B) 115kg
C) 125kg 20% = 25kg
D) 150kg 100/20 X 25 = 125kg

2) Sejumlah 290 bungkus makanan ringan di dalam almari G dan 270 bungkus di dalam almari H. Berapakah
bilangan bungkusan yang perlu ditambah di dalam almari G supaya bilangan bungkusan itu lebih 135 buah
daripada bilangan di dalam almari H?

A) 75 G = 290 290 – 270 = 20


B) 115
C) 155
H = 270 135 – 20 = 115
D) 425

3) Ramli berlari selama 15 minit 35 saat. Kemudian dia melakukan senaman ringan selama 5 minit dan berlari
semula selama 25 minit 45 saat. Berapakah keseluruhan masa yang diambil untuk aktiviti tersebut?

A) 46 minit 20 saat
B) 45 minit 20 saat 15m 35s + 5m + 25m 45s = 46 minit 20 saat
C) 41 minit 25 saat
D) 41 minit 21 saat

4) Sebalang gula-gula mengandungi 430 biji gula-gula pelbagai perisa. Jika sebiji gula-gula dipilih secara rawak
kebarangkalian gula-gula berperisa limau terpilih adalah 0.35. Berapakah bilangan gula-gula selain berperisa limau
di dalam 3 balang yang serupa?

A) 258 1 – 0.35 = 0.65


B) 452
0.65 X 430 X 3 = 838.5 = 839
C) 839
D) 1290

5) 2.25kg gula-gula akan diagihkan mengikut nisbah 2:3. Berat 30 biji gula-gula tersebut adalah 150g. Berapakah
bilangan gula-gula bagi bahagian yang lebih besar?
2+3=5
A) 90
B) 180
3/5 X 2.25 = 1.35kg X 1000 = 1350g
C) 270
D) 360 1350/150 X 30 = 270
6) {525, 490, 455, R, S}. Apakah nilai R + S?

A) 375 525 – 490 = 35


B) 410 490 – 455 = 35 R + S = 420 + 385 = 805
C) 805
D) 905 R = 455 – 35 = 420
S = 420 – 35 = 385
7) 3 pasang kasut berharga RM272.00 dan 6 helai seluar sukan pula berharga RM240.00. Berapakah harga bagi 2
pasang kasut dan 3 helai seluar sukan setelah mendapat diskaun harga sebanyak 5%?

A) RM120.00 100% - 5% = 95%


Kasut = 2/3 X 272 = 181.33
B) RM181.33
181.33 + 120 = 301.33
C) RM286.26 Seluar sukan = 3/6 X 240 = 120
D) RM310.33
95/100 X 301.33 = 286.26
8) Ramli menjual sawi dengan harga RM3.30 setiap 500g dan bayam berharga kurang 50 sen daripada harga 500g
sawi. Dia dapat menjual 35kg sawi dan 22.5kg bayam. Berapakah jumlah hasil jualannya?

A) RM126.00 Sawi = 3.30 X 2 = 6.60 X 35 = 231


B) RM221.00
Bayam = 3.30 – 0.50 = 2.80 X 2 = 5.6 X 22.5 = 126
C) RM357.00
D) RM379.50 231 + 126 = RM357
9) Ramli membawa 3 jenis sayur yang kesemuanya berjumlah 55kg. 1/6 daripada jumlah tersebut adalah sawi dan
2/5 adalah bayam. Berapakah jumlah kangkung?

A) 23.8kg Kangkung = 1 – 1/6 – 2/5 = 13/30


B) 24.0kg
C) 30.1kg 13/30 X 55 = 23.8kg
D) 31.2kg

10) 25% daripada jumlah wang simpanan Remy diberikan kepada 6 orang anaknya. Setiap seorang mendapat
RM270. Berapakah jumlah keseluruhan wang simpanan Remy?

A) RM1,080 270 X 6 = 1620


B) RM6,480
C) RM1,620 25% = 1620
D) RM7,290
100/25 X 1620 = 6480
11) Harga sebuah almari dan 2 buah meja bejumlah RM2,330. Harga satu set tilam adalah 35% kurang daripada
jumlah harga tersebut. Berapakah harga bagi 3 set tilam?

A) RM1,514.50 100% - 35% = 65%


B) RM4,543.50
65/100 X 2330 = 1514.50
C) RM1,819.15
D) RM4,592.45 1514.50 X 3 = 4543.50
12) Sebuah lori dipandu dari Bandar S ke Bandar T yang jaraknya 420km dalam masa 5 jam 15 minit. Berapakah
laju purata lori tersebut dipandu?
15/60 = 0.25 + 5 = 5.25 jam
A) 78km/j
B) 80km/j Purata laju = jarak/masa
C) 90km/j
D) 95km/j 420/5.25 = 80km/j

13) Sebuah kotak boleh memuatkan maksimum 3,375 biji gula-gula. Berapakah bilangan gula-gula yang boleh
dimuatkan ke dalam 3 1/3 kotak tersebut?

A) 1,125
B) 7,875
10/3 X 3375 = 11,250
C) 10,125
D) 11,250
14) Purata pendapatan seorang pekedai sebulan bagi bulan Mei hingga Ogos 2019 ialaha sebanyak RM30,600.
Pada bulan September tahun itu pendapatannya meningkat kepada RM33,500. Berapakah jumlah keseluruhan
pendapatannya bagi 5 bulan berkenaan?

A) RM31,180 30600 X 4 = 122400


B) RM38,975
C) RM64,100 122400 + 33500 = 155,900
D) RM155,900

15) Sebuah kilang mengeluarkan 48,900 bungkusan makanan ringan untuk di hantar sama banyak ke 3 buah
pekan. Di pekan Q bungkusan itu diagihkan sama banyak juga kepada 18 buah kedai. Berapakah baki bungkusan di
pekan Q yang tidak diagihkan?
48900/3 = 16300
A) 5 16300 – 16290 = 10
B) 6 16300/18 = 905.55
C) 8
905 X 18 = 16290
D) 10

16) F = 5, G = 4 dan H + 3 = F + G. Oleh itu F + G + H = ?

A) 14 H+3=5+4 H=6
B) 15 H+3=9
C) 18 H=9 – 3 = 6 F + G + H = 5 + 4 + 6 = 15
D) 19

17) Sebuah kedai runcit menjual 250 jenis barang. 65% adalah terdiri daripada makanan dalam tin. 15% daripada
selebihnya adalah jenis sayur-sayuran. Berapakah jenis sayur-sayuran yang dijual di kedai tersebut? (Bundarkan
jawapan kepada nombor bulat.)

A) 12 100% - 65% = 35% X 250 = 87.5


B) 13
C) 37 15/100 X 87.5 = 13
D) 38

18) Sebuah besen mengandungi 20 liter air. Kemudian 12 orang kanak-kanak menambah air tersebut sebanyak
350ml setiap seorang. Berapakah jumlah isi padu air di dalam besen itu?

A) 4.2 liter 350ml X 12 = 4200ml/1000 = 4.2 liter


B) 24.2 liter
C) 42.0 liter 20 + 4.2 = 24.2 liter
D) 42.2 liter

19) Jarak dari bandar P ke bandar Q ialah 125km dan jarak dari bandar Q ke bandar R ialah 3/5 jarak dari bandar P
ke bandar Q. Berapakah jarak dari bandar P ke bandar R melalui Q?

A) 200km P ke Q = 125km
B) 215km
Q ke R = 3/5 X 125 = 75km
C) 225km
D) 235km P ke R = 125 + 75 = 200km
20) 4 ikat sayur berlabel W, X, Y dan Z masing-masing mempunyai berat 1245g, 2135g, 1550g dan 2140g. 2/5
bahagian daripada sayur X dan Y telah dijual. Berapakah jumlah berat sayur yang tinggal?

A) 1,671g W = 1245g X + Y = 2135 + 1550 = 3685 X 3/5 = 2211


B) 2,916g X = 2135g
C) 4,859g Y = 1550G 1245 + 2211 + 2140 = 5596g
D) 5,596g Z = 2140G

Anda mungkin juga menyukai