Anda di halaman 1dari 7

Jawab semua soalan.

1. Tulis semula 50 007 dalam perkataan. (1 markah)

2.

62 475

Cari jumlah nilai bagi digit yang bergaris. (1 markah)

3. 70 345 - = 3 540 (1 markah)

4. Cari hasil darab bagi nilai digit yang bergaris dalam kad nombor di bawah.

4 756 3 194 (2 markah)


5. Bahagikan 5 427 dengan 15. (1 markah)

6.

Berdasarkan rajah, hitung jumlah pecahan bagi bahagian berlorek. (1 markah)

7.

Nyatakan nombor perpuluhan bagi bahagian yang berlorek. (1 markah)

3
8. 10 = 5 (1
markah)
9. Nyatakan dua nilai wang yang dibundarkan kepada ringgit terdekat menjadi RM400.
(2 markah)

10. Perdana Menterei Malaysia yang pertama, Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-
Haj berkhidmat kira-kira 13 tahun.
Nyatakan tempoh perkhidmatannya dalam bulan. (2 markah)

11. 34.13 - 0.14 - 20 = (2 markah)

12. Rajah menunjukkan satu gari nombor..

Cari perbezaan antara P dan Q. (3 markah)


13.
Rajah menunjukan waktu Amir bertolak dari Putrajaya ke
Seri Iskandar, Perak pada waktu pagi. Masa perjalanan yang
diperlukan oleh Amir untuk sampi ke destinasi adalah 4 jam
30 minit. Pukul berapakah Amir akan sampai ke
destinasinya?
(2 markah)

14. 16.48 ÷ 4 = - 2.11 (3 markah)

15. Sebuah bas bergerak sejauh 9 632km selama 2 minggu dari pekan X ke pekan Y. Jarak
perjalanannya adalah sama bagi setiap hari. Kira jarak perjalanan bas itu dalam masa 8
hari.
(3 markah)
3 1
16. Susan menggunakan kg gula pasir untuk membuat biskut dan kg lagi untuk
8 2
membuat kek. Kira jumlah jisi gula pasir yang digunakan.
(2 markah)

17.
P ialah segi empat sama. Cari luas dalam

, kawan yang berlorek.


cm2

(3 markah)

18.
Puan Azwin ingin membeli 3 buah peti ais untuk restoran
baharunya. Puan Azwin membayar dengan 98 keping wang
RM50. Hitung baki wangnya. (3 markah)
19.
Berdasarkan jadual piktograf di sebelah,
berapa batang aiskrimkah yang dijual pada
hari Ahad? Kemudian, hitungkan jumlah
jualan aiskrim dalam masa 4 hari tersebut.

(3 markah)

20.

1l
250ml (3 markah)

Ibu membeli 3 botol susu soya seperti rajah di atas. Susu soya itu diisikan sama banyak
ke dalam 25 biji gelas. Berapakah isi padau, dalam ml, susu soya dalam setiap gelas?
- Soalan tamat -

Anda mungkin juga menyukai