Anda di halaman 1dari 4

ZAMAN PRASEJARAH SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 3

Maksud Zaman Prasejarah


 Zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan.
 Dibahagikan kepada 2, iaitu Zaman Batu & Zaman Logam.
ZAMAN BATU ZAMAN LOGAM
 Zaman Batu merujuk kepada penggunaan teknologi batu dalam kehidupan harian  Zaman Logam merujuk kepada penggunaan
manusia pada zaman tersebut. teknologi gangsa dan besi.
 Terdapat 3 tahap Zaman Batu, iaitu Zaman Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik.  Pada zaman ini, manusia telah melakukan
 Zaman Paleolitik = Zaman Batu Lama. inovasi logam besi dan gangsa dalam
 Zaman Mesolitik = Zaman Batu Pertengahan. peralatan mereka.
 Zaman Neolitik = Zaman Batu Baru.  Manusia sudah mula aktiviti pelayaran.
 Aktiviti pertukaran barangan dan peralatan
 Zaman Paleolitik dianggap sebagai zaman yang serba mencabar kerana manusia berasaskan gangsa yang dapat dikesan
perlu meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan menggunakan teknologi bertaburan di rantau Asia Tenggara.
batu yang serba ringkas.  Peralatan besi seperti kapak, tulang mawas,
 Selain peralatan batu, mereka menggunakan peralatan yang diperbuat daripada beliung dan mata lembing merupakan
tulang binatang dalam aktiviti harian mereka. antara jenis peralatan besi yang digunakan
 Zaman Mesolitik pula memperlihatkan cara hidup yang semakin berkembang. untuk memburu, bertani dan menjalankan
 Cuaca zaman ini tidak terlalu sejuk. aktiviti harian mereka.
 Manusia pada zaman ini bukan sahaja memburu binatang tetapi menangkap ikan
sebagai sumber makanan mereka.
 Zaman Neolitik pula menunjukkan tahap perkembangan teknologi serta corak
kehidupan yang lebih baik.
 Wujud kawasan petempatan yg mengamalkan aktiviti bcucuk tanam, membuat
tembikar dan menternak binatang.

Lokasi Zaman Prasejarah


DUNIA ASIA TENGGARA
Gua Chauvet, Perancis Gua Padah-lin, Myanmar
 Diduduki oleh manusia silih berganti antara 30,000 SM hingga  Lokasi ini merupakan tempat tinggal manusia Zaman Prasejarah
27,000 SM. antara 13,000 SM hingga 11,000 SM.
 Lukisan di dalam gua ini membuktikan penglibatan Ban Chiang, Thailand
masyarakat prasejarah dalam aktiviti memburu binatang.  Lokasi ini merupakan tapak Zaman Neolitik dan Zaman Logam,
Altamira, Sepanyol berusia antara 3,600 hingga 500 SM.
 Bukti lukisan yang ditemukan di dalam gua Altamira  Manusia di Ban Chiang menjalankan aktiviti pertanian,
menunjukkan kewujudan manusia Zaman Mesolitik. pembuatan logam, tekstil, tembikar tanah dan kegiatan
 Mereka hidup antara 35,000 hingga 11,000 SM. menternak binatang.
Catal Huyuk, Turki Sa Hyun, Vietnam
 Diduduki oleh manusia antara 7,100 – 600 SM.  Lokasi ini merupakan tapak Zaman Besi yang paling menonjol di
 Aktiviti utama termasuklah pertanian, terutamanya Asia Tenggara.
penanaman barli dan gandum.  Berusia antara 1000 SM hingga 200 M.
Stonehenge, Britain  Aktiviti utama ialah pembuatan tembikar.
 Dibina antara 3,700 hingga 1,600 SM. Lenggong, Malaysia
 Binaan ini dikaitkn dgn upacara ritual dan tempat mengkaji  Lokasi ini merupakan antara tapak Zaman Prasejarah terpenting
bintang. di rantau Asia Tenggara
Bhimbetka, India  yang menunjukkan kehidupan manusia merentas Zaman
 Di bahagian tengah India ini berusia 30,000 SM. Paleolitik, Hoabinhian dan Neolitik.
 Bukti di tapak ini = kehidupan manusia prasejarah di India.  Rangka Perak Man yang berusia antara 11,000 hingga 10,000 SM
Zhoukoudian, China merupakan bukti paling penting menunjukkan kehidupan
 Tapak ini berusia antara 18,000 hingga 11,000 SM dan manusia Zaman Prasejarah di negara ini.
ditemukan rangka manusia yang dinamakan Peking Man. Gua Liang Bua, Pulau Flores Indonesia
Shahr-i-Sokhta, Iran  Penemuan fosil dan sisa tulang yang berusia antara 94,000
 Berusia antara 3,200 hingga 1,800 SM. hingga 12,000 SM yang dinamakan sebagai Flores Man atau
 Bukti di tapak ini menunjukkan kehidupan masyarakat yang Homo Floresiensis.
telah tersusun dengan kawasan perumahan, kawasan  Tapak ini juga menunjukkan kehidupan manusia sejak Zaman
pkuburan & kawasan pbuatan barangan harian. Paleolitik hingga Zaman Logam.
Gobekli Tepe, Turki Gua Tabon, Filipina CIKGU DAYANA
 Tapak ini diduduki oleh manusia pada 12,000 SM.  Dianggarkan berusia 47,000 SM.
 Binaan batu di tapak ini bkaitan dengan upacara ritual.  Tinggalan rangka manusia berusia antara 22,000 hingga 24,000
tahun yang lalu ditemui di sini.
Ciri-ciri Kehidupan Zaman Prasejarah
Ciri-ciri Zaman Paleolitik Zaman Mesolitik Zaman Neolitik Zaman Logam
 Tumpuan utama petempatan ialah gua dan  Masih mendiami gua, dan lubang bawah  Tinggal secara menetap di kawasan petempatan  Manusia telah menetap dan membina tempat
lubang bawah tanah. tanah serta tempat berlindung yang terutamanya di kawasan lembah sungai dan di kediaman mereka dengan lebih baik.
 Mereka berlindung di bawah pokok dan diperbuat daripada ranting kayu. pesisiran pantai.  Binaannya diperbuat daripada batu, tanah liat
Tempat tempat berlindung yang diperbuat daripada  Tumpuan petempatan mereka di pinggir  Mereka telah membina rumah yang diperbuat dan kayu serta lebih tersusun.
Kediaman ranting kayu. sungai dan laut bagi memudahkan daripada batu, tanah liat dan kayu.  Selain kawasan lembah sungai dan pesisiran
 Gua Niah, Sarawak. mereka mendapatkan bekalan air dan  rumah masyarakat Neolitik di Ban Kao, Thailand. pantai, mereka juga tinggal di kawasan tanah
makanan. tinggi.
 Gua Franchthi, Greece.  Petempatan Bena, Flores, Indonesia.
 Membuat peralatan daripada batu, kayu dan  Peralatan Zaman Mesolitik masih  Peralatan zaman ini lebih halus dan  Manusia telah mampu mencipta peralatan yang
tulang haiwan. diperbuat daripada kayu, batu dan kemas. diperbuat daripada logam.
 Peralatan ini pula dalam bentuk sedia ada, tulang haiwan.  Pelbagai peralatan termasuklah alat menggali dan  Pembuatan ini berlaku seiring dengan
ringkas dan kasar pembuatannya.  Namun, buatannya lebih halus & kemas. roda. pengetahuan manusia tentang teknologi
Peralatan  Terdapat juga alatan lebih kecil yang peleburan serta pembuatan acuan.
dikenali sebagai mikrolit.  Manusia memiliki tahap kehidupan yang lebih
 Mereka juga menggunakan panah tinggi berbanding dengan Zaman Batu.
semasa memburu binatang & perangkap  Peralatan zaman ini terdiri daripada tembaga,
utk menangkap ikan. gangsa dan besi.
 Kegiatan mengumpulkan makanan merupakan  Manusia pada zaman ini masih  Kemampuan manusia untuk menjalankan aktiviti  Aktiviti pengumpulan makanan hampir tidak lagi
aktiviti paling penting untuk mendapatkan menjalankan aktiviti mengumpulkan pertanian dan penternakan menyebabkan aktiviti dilakukan kerana kemajuan yang berlaku dalam
Pengumpulan makanan selain memburu binatang. makanan. mengumpulkan makanan semakin berkurangan. bidang pertanian, penternakan dan
Makanan  Mereka mengumpulkan buah-buahan,  Mereka juga mengumpulkan kerang dan perdagangan tukar barang.
cendawan, bijiran dan pucuk tumbuhan yang siput yang ditemui di pinggir sungai &  Kegiatan ini membolehkan mereka memperoleh
tumbuh liar di dalam hutan. laut. makanan yang mencukupi.
 Manusia zaman ini bergantung sepenuhnya  Manusia pada zaman ini masih lagi  Manusia tidak lagi mjadi pengguna sumber alam,  Aktiviti pertanian, penternakan dan
pada sumber alam semula jadi. mengutip hasil hutan, memburu sebaliknya mereka menghasilkan makanan perdagangan pertukaran barang merupakan
Kegiatan
 Mereka hidup secara nomad untuk mencari binatang dan menangkap ikan. melalui kegiatan pertanian dan penternakan. aktiviti utama penduduk.
Ekonomi
makanan dan dikongsi bersama.  Perkongsian makanan masih berlaku.  Aktiviti pdagangan dgn guna sistem barter dan  Selain itu, aktiviti pembuatan dan pertukangan
 Aktiviti ekonomi mereka bersifat sara diri. pengkhususan kerja telah bermula. turut berkembang.
 Manusia hidup dalam kelompok kecil yang  Manusia masih lagi hidup dalam  Manusia hidup menetap dan telah mewujudkan  Kehidupan manusia zaman ini lebih tersusun.
terdiri daripada gabungan beberapa keluarga kelompok kecil. sistem sosial yang lebih baik.  Pemimpin bertanggungjawab menyelesaikan
dan masih hidup dalam keadaan nomad.  Mereka juga masih lagi hidup secara  Terdapat ketua yang dipilih daripada kalangan masalah yang timbul dan membentuk aturan
Organisasi nomad dan belum mempunyai sebuah mereka dan bermulanya pembahagian dalam kehidupan agar diikuti oleh setiap anggota
Sosial organisasi sosial yang tersusun. sosial, iaitu adanya kelas atasan atau pemimpin masyarakat.
dan kelas bawahan.  Keadaan ini membawa kepada pembentukan
 Kemunculan organisasi ini membolehkan aturan sistem pentadbiran.
kehidupan yang lebih baik dibentuk.
 Manusia pada zaman ini mengamalkan  Manusia pada zaman ini masih  Manusia pada zaman ini melakukan ritual bagi  Penyembahan manusia terhadap kuasa alam
animisme dan kepercayaan alam semula jadi mengamalkan kepercayaan animisme. mewujudkan perdamaian dengan kuasa alam dan semakin jelas.
yang menentukan kehidupan mereka. amalan penyembahan mula dilakukan.  Binaan khusus telah diwujudkan bagi upacara
 Mereka percaya pada kuasa alam semula jadi  Wujud kepercayaan kehidupan selepas mati dan ritual dan menyempurnakan kepercayaan
Kepercayaan
seperti petir, kilat, angin, hujan dan matahari. mayat akan diuruskan dengan teliti serta mereka.
 Selain itu, setiap objek yang terdapat di dikebumikan dengan sempurna.
sekeliling mereka seperti pokok, batu, bukit, CIKGU DAYANA
sungai dan laut dipercayai mempunyai kuasa.
 Manusia menghasilkan lukisan gua.  Lukisan gua masih merupakan antara ciri  Selain lukisan gua, kesenian turut dapat dilihat  Manusia mementingkan nilai estetika yang
Kesenian dan  Lukisan ini pula bersifat realisme. kesenian yang wujud pada zaman ini. melalui corak menghiasi permukaan tembikar. ditemukan pada peralatan mereka.
Kebudayaan  Pola geometri, pola utama yang dikenali sebagai  Seperti gendang gangsa yang mempunyai pola
simbolisme. hiasan yang menarik.
Kesinambungan sumbangan Zaman Prasejarah terhadap kemajuan kehidupan manusia
 Giat dijalankan bermula pada Zaman Neolitik. Antara jenis tanaman termasuklah padi, gandum dan barli.
 Menjadi sumber makanan penting kepada manusia hingga membolehkan mereka tinggal secara menetap.
 Aktiviti ini terus diamalkan oleh manusia dan menjadi pekerjaan yang penting sehingga hari ini.
Aktiviti
 Menjalankan aktiviti pertanian sara diri secara kecil-kecilan untuk memenuhi keperluan padi, gandum dan barli.
Pertanian
 Aktiviti ini turut menjadi pekerjaan yang penting sehinggalah ke hari ini.
 Kemahiran manusia prasejarah dalam menjalankan aktiviti pertanian diteruskan oleh manusia moden dengan
menjalankan aktiviti pertanian
 Aktiviti memburu binatang merupakan aktiviti paling tua yang diamalkan oleh manusia untuk mendapatkan makanan.
 Pada Zaman Prasejarah, aktiviti memburu binatang dilakukan menggunakan senjata yang diperbuat daripada batu,
tulang, kayu, gangsa dan besi.
 Selain itu, tombak dan panah digunakan bagi aktiviti memburu.
Memburu
 Bagi sesetengah manusia, mereka menggunakan sumpit untuk aktiviti memburu. Masih diamalkan sehingga kini.
Binatang
 Pada zaman moden, aktiviti memburu dijalankan sebagai hobi dengan menggunakan senjata yang lebih canggih,
berlesen dan berdaftar.
 Kini, aktiviti memburu perlu mendapatkan lesen daripada pihak berkuasa.
 Di negara kita, lesen dikeluarkan oleh Perhilitan (Jabatan Perlindungan Haiwan Liar dan Taman Negara).
 Sejak Zaman Neolitik, manusia telah mempunyai kemahiran menternak binatang.
Menternak  Aktiviti ini membolehkan mereka mendapatkan sumber makanan secara berterusan.
Binatang  Pada zaman moden, penternakan binatang dijalankan secara komersil bagi menampung keperluan daging dan tenusu
bagi sesebuah negara.
 Peralatan manusia Zaman Prasejarah diperbuat daripada batu, kayu dan tulang haiwan yang digunakan untuk pelbagai
kegunaan dalam kehidupan mereka.
 Peningkatan pengetahuan manusia tentang campuran logam, acuan dan suhu pembakaran telah membolehkan
peralatan gangsa dan besi dicipta bagi menggantikan peralatan batu dan kayu.
 Peralatan gangsa & besi merupakan hasil ciptaan inovasi yang banyak membantu kehidupan manusia sehingga hari ini.
Peralatan
Antaranya termasuklah pedang, parang, tombak, cangkul, keris dan kapak.
 Pembuatan peralatan besi ini terus kekal dalam sejarah dan tamadun manusia.
 Peralatan pada zaman moden berubah apabila mesin dan jentera mula digunakan.
 Aktiviti memotong dan menghiris daging tidak lagi menggunakan peralatan batu mahupun besi, sebaliknya
menggunakan mesin terutamanya dalam aktiviti komersial.
 Manusia Zaman Prasejarah mempunyai pengetahuan dan kemahiran membuat tembikar yang dijadikan bekas makanan
dan peralatan masakan.
 Kedua-dua pengetahuan ini masih diamalkan hingga hari ini.
 Pada Zaman Prasejarah, tembikar turut dijadikan peralatan dalam upacara ritual.
 Tembikar buatan China seperti tembikar Dinasti Ming serta buatan Vietnam pernah menjadi komoditi perdagangan
Tembikar
yang penting pada abad ke-14 dan ke-15 Masihi.
 Pembuatan tembikar terus kekal sehingga kini dan menjadi industri yang sangat penting. Pembuatan labu sayong
merupakan industri yang penting di Kuala Kangsar, Perak.
 Replika tembikar berkaki tiga Zaman Hoabinhian yang ditemukan di Bukit Keplu, Kedah, Malaysia.
 Tembikar dari Delta Sungai Merah, Vietnam bertarikh abad ke-15 Masihi yang ditemukan di Pulau Jawa, Indonesia.
 Manusia Zaman Prasejarah percaya bahawa kematian bukan penamat kepada kehidupan.
 Mereka amat menghormati mayat.
 Pelbagai kaedah pengebumian mayat dilakukan dan kebiasaannya mayat akan dikebumikan bersama-sama dengan
pelbagai peralatan.
Ideofak
 Di Gua Cha, Kelantan, kepala mayat diletakkan di atas “bantal” batu. CIKGU DAYANA
 Pengebumian memanjang di Gua Cha, Kelantan, Malaysia.
 Mayat juga disertai dengan bahan makanan dan terdapat ritual yang menampakkan kedudukan istimewa seseorang.
 Di Sabah, terdapat masyarakat memasukkan mayat ke dalam keranda kayu dan disimpan di dalam gua batu kapur.
 Sehingga kini, penghormatan terhadap mayat masih terus diamalkan mengikut agama masing-masing.
 Kawasan perkuburan tentera Komanwel di Taiping, Perak, Malaysia.
 Sejak Zaman Neolitik, manusia mempunyai kebolehan dan kepakaran untuk membina monumen dan binaan yang
digunakan untuk pelbagai tujuan.
Monumen
 Binaan ini sebahagiannya masih kekal sebagai warisan sejarah untuk diwarisi oleh generasi akan datang.
dan
 Contoh = Struktur megalitik berusia 3,700 SM di Ggantija, Malta; Angkor Wat, Kemboja
Seni Bina
 Pada zaman moden, kemampuan manusia membina binaan yang mengagumkan terus meningkat.
 Contoh = Menara Berkembar Kuala Lumpur (KLCC).
Bukti tinggalan Zaman Prasejarah di Malaysia
 Penemuan tinggalan manusia menunjukkan sejak 40,000 tahun yang lalu, manusia telah menetap di negara ini.
 Tempoh itu dikenali sebagai Zaman Paleolitik.
 Setelah zaman itu, manusia melalui kehidupan pada Zaman Mesolitik.
 Di Asia Tenggara, Zaman Mesolitik = Zaman Hoabinhian.
 Ini kerana unsur-unsur Zaman Mesolitik sebagaimana yang ditemukan di Eropah tidak ditemukan di Asia Tenggara.
 Sebaliknya, penggunaan alatan kerikil repih yang digunakan pada Zaman Paleolitik lebih banyak ditemukan.
 Zaman ini juga dikenali sebagai Zaman Epi-Paleolitik.
 Zaman ini diikuti dengan Zaman Neolitik.
 Tingkayu, Sabah
40,000 SM  Gua Niah, Sarawak
Paleolitik  Kota Tampan, Perak
 Lembah Mansuli, Sabah
 Jenderam Hilir, Selangor
12,000 SM – 2,800 SM  Gua Madai, Sabah
Mesolitik (Hoabinhian)  Gua Cha, Ulu Kelantan
Lokasi  Bukit Tegun Lembu, Perlis
 Gua Kecil, Pahang
 Sungai Tembeling, Pahang
2,800 SM – 500 SM
 Lubang Angin, Sarawak
Neolitik
 Gua Tapadong, Sabah
 Jenderam Hilir, Selangor
500 SM – 500 M  Sungai Tembeling, Pahang
Logam  Lembah Bernam, Selangor
 Bukti penting yang menunjukkan kewujudan Zaman Prasejarah di Malaysia ialah penemuan pelbagai jenis peralatan.
 Menunjukkan manusia prasejarah di negara ini mempunyai kemahiran menghasilkan peralatan batu dan logam.
 Peralatan ini digunakan dalam kehidupan harian mereka untuk memotong, menetak atau memecahkan tulang.
 Penemuan di Kota Tampan, Perak dan Tingkayu, Sabah menunjukkan wujud bengkel membuat peralatan batu.
Teknologi
 Zaman Paleolitik = Peralatan batu ditemukan di Kota Tampan, Perak.
 Zaman Mesolitik (Hoabinhian) = Peralatan batu yang telah dilicinkan di Gua Senyum, Pahang.
 Zaman Neolitik = Peralatan batu Zaman Neolitik yang telah digilap ditemukan di Hulu Perak, Perak.
 Zaman Logam = Peralatan logam yang ditemukan di Klang,
 Kewujudan Zaman Prasejarah di Malaysia seterusnya dibuktikan dengan kemahiran pembuatan tembikar dan manik.
Tembikar  Penemuan pelbagai jenis tembikar seperti yang ditemukan di Gua Niah, Sarawak merupakan inovasi yang hebat.
& manik  Tembikar ini mempunyai pelbagai bentuk, saiz dan corak hiasan.
 Selain tembikar, pelbagai jenis manik telah ditemukan, seperti di Kuala Selinsing, Perak dan di Lembah Bernam, Selangor.
 Bukti paling ketara ialah penemuan lukisan gua dan ukiran batu.
 Lukisan gua dan ukiran batu ini merupakan cara komunikasi untuk menyampaikan maklumat tentang kehidupan mereka.
 Selain itu, lukisan dan ukiran menggambarkan kehidupan harian manusia, seperti aktiviti memburu dan amalan ritual.
 Lukisan gua ini biasanya menggunakan arang dan oker merah.
Lukisan Gua  Contohnya, lukisan gua di Gua Niah, Sarawak.
&
Ukiran Batu  Ukiran batu banyak ditemukan di Sabah dan Sarawak.
 Sementara di Semenanjung Malaysia, hanya ditemukan di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan.
 Kewujudan ukiran batu mempunyai kaitan dengan budaya megalit.
 Ukiran batu di Kelabit Highlands, Sarawak, yang dikenali sebagai Batu Patung.
 Ukiran pada batu megalit di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan.
 Aktiviti memburu dan memungut hasil hutan
merupakan aktiviti paling penting yang dijalankan oleh masyarakat Zaman Paleolitik hingga Zaman Haobinhian.
 Aktiviti ini berbentuk sara diri sepenuhnya.

 Aktiviti penanaman padi dijalankan oleh manusia Zaman Neolitik.


 Antara tapak prasejarah yang penting termasuklah di pinggir sungai dan lembah yang subur, seperti di Hulu Tembeling, Pahang;
Ekonomi Jenderam Hilir, Selangor; dan Lembah Nenggiri, Ulu Kelantan.
 Terdapat juga peralatan yang dikaitkan dengan aktiviti penanaman padi, iaitu “Pisau Tembeling” di Pahang.
 Pisau ini dikatakan digunakan ketika menuai padi.
 Lebihan padi pula menjadi barang pertukaran dalam masyarakat ketika itu.

 Kegiatan perdagangan melalui sistem pertukaran barang berlaku sama ada melalui laluan daratan atau maritim.
 Antara barang dagangan yang penting termasuklah loceng dan gendang gangsa.
 Penemuan ideofak di beberapa tapak perkuburan.
 Masyarakat zaman tersebut mengamalkan kepercayaan dan memberikan penghormatan kepada orang mati.

 Pengebumian Memanjang = Gua Cha, Kelantan.


Kepercayaan  Pengebumian Melentur = Gua Gunung Runtuh, Perak. CIKGU DAYANA
 Pengebumian Keranda Kayu = Pantai Timur, Sabah.
 Kubur Kepingan Batu = Lembah Bernam, Selangor.
 Pengebumian Perahu = Kuala Selinsing, Perak.
 Pengebumian Tempayan = Sabah, Sarawak dan Kampung Limbongan, Terengganu.