Anda di halaman 1dari 34

SEKOLAH KEBANGSAAN BELIMBING DALAM ,

MELAKA

pg. 1/Modul Kaunseling SKBD


MODUL CELIK MINDA TAHUN 5
ISI KANDUNGAN

A PEMBANGUNAN DAN PERKEMBANGAN SAHSIAH DIRI MURID


1 Keselamatan Pergi Sekolah
2 Beradap & Menghormati Guru
3 Perubahan Diri
4 Kebolehan Diri & Rakan Anda
5 Peranan & Tanggungjawab
6 Kepentingan Matapelajaran
7 Cara Buat Jadual Belajar

B. PENDIDIKAN KERJA

1 Jenis Pekerjaan
2 Makan Gaji & Bekerja Sendiri
3 Cita –cita Saya
4 Anak Cemerlang
5 Teka Teki Pekerjaan
6 Reasek
7 Huraian Reasek

C. PENINGKATAN DISIPLIN DIRI

1 Pencegahan Dadah
2 Larangan Merokok
3 Soalselidik HIV/AIDS
4 Pendidikan Gangguan Seksual
5 Keistimewaan Sebagai Lelaki
6 Keistimewaan Sebagai Perempuan
7 Situasi & Tindakan
8 Menghargai & menghormati Anggota Seksual
9 Say No
10 Batas Sentuhan

D. PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL DIRI MURID

1 Pengurusan Diri
2 Kawan Rapat
3 Kesan Konflik & Stress
4 Emosi , Mental & Sosial
5 Cari 5 Perkataan
6 Kehidupan Manis Pahit

pg. 2/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :_________

pg. 3/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

pg. 4/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :_________
PERUBAHAN DIRI

[Seawal Usia Kanak-Kanak dan Remaja]

KANAK-KANAK
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
REMAJA
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
pg. 5/Modul Kaunseling SKBD

________________________________________________________
TARIKH :______________ HARI :____________

Senaraikan lima kebolehan diri dan rakan anda.

DIRI RAKAN

pg. 6/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

INDIVIDU PERANAN / TANGGUNGJAWAB

BAPA

IBU

ANDA

pg. 7/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

Kepentingan Mata Pelajaran

BAHASA • 1)
MELAYU

BAHASA • 1)
INGGERIS

SAINS • 1)

MATEMATIK • 1)

pg. 8/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

pg. 9/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

Senaraikan pekerjaan yang terdapat di persekitaran kamu.

BIL JENIS PEKERJAAN

10

pg. 10/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

Senaraikan bidang kerjaya mengikut kategori.

MAKAN GAJI BEKERJA SENDIRI

1. ………………………….. 1. …………………………..

2. ………………………….. 2. …………………………..

3. …………………………..
3. …………………………..

4. …………………………..
4. …………………………..

5. …………………………..

5. .…………………………..

6. …………………………..

6. .…………………………..
7. …………………………..

7. …………………………..

pg. 11/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

Jawab soalan-soalan yang berikut:-


1. Cita-cita saya ialah

a. ________________________________________________________

b. ________________________________________________________

c. _______________________________________________________________

2. Saya meminati cita-cita tersebut kerana

a. ________________________________________________________

b. ________________________________________________________

c. ________________________________________________________

3. Cara yang saya lakukan untuk mencapai cita-cita ialah

a. _______________________________________________________

b. _______________________________________________________

c. _______________________________________________________

4. Nilai-nilai yang perlu ada pada saya untuk mencapai cita-cita tersebut.

a. _______________________________________________________

b. _______________________________________________________

c. ______________________________________________________

d. ______________________________________________________

pg. 12/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :___________

DIRI
SEKOLAH
Apakah tanggungjawab anda
Apakah peranan anda di sekolah
terhadap diri ?
?
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_____________
_____________

RAKAN SEBAYA KELUARGA


Apakah tanggungjawab anda Apakah tanggungjawab anda
terhadap rakan sebaya? terhadap keluarga ?
___________________________ ANAK ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________
CEMERLANG
___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
_____________ _____________

GURU

Apakah tanggungjawab anda


terhadap guru ?

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_____________

pg. 13/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

pg. 14/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

pg. 15/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

RIASEC

pg. 16/Modul Kaunseling SKBD


pg. 17/Modul Kaunseling SKBD
TARIKH :______________ HARI :____________

PADANKAN GAMBAR DENGAN PERKATAAN YANG SESUAI

pg. 18/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

KEPENTINGAN MEMBUAT ADUAN / MELARANG MEROKOK

1.

2.

3.

4.

5.

pg. 19/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

SILA TANDAKAN { / } YA ATAU TIDAK

BIL SOALAN YA TIDAK

1 Adakah akibat jangkitan HIV /AIDS boleh menyebabkan


kematian ?

2 Bolehkah HIV/AIDS berjangkit melalui sentuhan?

3 Adakah HIV/AIDS boleh berjangkit melalui makanan?

4 Berkongsi jarum suntikan dengan pesakit HIV/ AIDS


menyebabkan jangkitan.

5 Menerima darah dari pesakit HIV/AIDS akan menyebabkan


Jangkitan
.

6 Perhubungan seks rambang boleh menyebabkan penyakit AIDS.

7 Adakah penyakit AIDS boleh diubati ?

8 Bolehkah anda mendapat penyakit HIV/AIDS dengan menderma


darah.

9 Adakah penyakit HIV/AIDS itu merbahaya?

10 Adakah seseorang itu akan dijangkiti HIV/AIDS sekiranya ia


tinggal atau belajar dengan pesakit HIV/AIDS?

pg. 20/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

PENDEDAHAN TENTANG PENDIDIKAN GANGGUAN SEKSUAL.

Apakah tindakan kamu jika berlaku situasi ini kepada kamu? Bincangkan

1.

2.

3.

pg. 21/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

Keistimewaan sebagai lelaki.


Lengkapkan peta buih di bawah ini.

pg. 22/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

Keistimewaan sebagai Perempuan.


Lengkapkan peta buih di bawah ini.

pg. 23/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

1 4

2
5

3 6

Bincangkan dalam kumpulan dan tuliskan tindakan kamu dalam ruangan di bawah.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

pg. 24/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

pg. 25/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

pg. 26/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

Sila tuliskan “betul” pada gambar yang menunjukkan batas sentuhan yang betul dan
tuliskan “ salah” pada gambar yang menunjukkan batas sentuhan yang salah.

pg. 27/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

KEBAIKAN MENGAMALKAN PENGURUSAN KEBURUKAN MENGABAIKAN


DIRI YANG BAIK PENGURUSAN DIRI YANG BAIK

pg. 28/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

Jawab soalan- soalan berikut:

1. Siapakah rakan yang paling rapat dengan anda?


_____________________________________________________________________

2. Dari manakah asal rakan anda?


_____________________________________________________________________

3. Apakah cita-cita rakan anda?


_____________________________________________________________________

4. Apakah perkara yang paling tidak disukai rakan anda.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Apakah perkara yang paling tidak disukai rakan anda.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Apakah hobi rakan anda?


_____________________________________________________________________

7. Berikan pendapat anda tentang sikap rakan anda.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

pg. 29/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

pg. 30/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

Tuliskan kesan perbuatan di bawah.

Senaraikan situasi –situasi seperti di atas yang pernah berlaku dalam hidup kamu.

2. 1.

4. 3.

5.

pg. 31/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

pg. 32/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

pg. 33/Modul Kaunseling SKBD


TARIKH :______________ HARI :____________

GRAF KEHIDUPAN MANIS DAN PAHIT

Pengalaman manis
5 -
4 -
3 -
2 -
1 -

Umur 7 8 9 10 11
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -

Pengalaman pahit

pg. 34/Modul Kaunseling SKBD