Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Kokurikulum - Bola Sepak

Kelas : Tahun 2, 3 dan 5.

Bilangan Murid : 39 Orang

Tarikh : 19 Jun 2019

Masa : 3.15 – 4.45 Petang

Tajuk : Bola sepak (hantaran leret)

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah bermain bola sepak pada waktu petang.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

Psikomotor : Membuat hantaranleret tepat ke sasaran dengan menggunakan teknik dan gaya
yang betul.
Kognitif : Menerangkan hantaran bola dengan teknik yang betul.
Afektif : Memupuk sifat kerjasama dan yakin diri melalui permainan yang akan dijalankan.

Nilai : Kerjasama, Keyakinan diri

Bahan Bantu Mengajar : Bola (5), Kon (4), wisel (1)


Catatan
Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

1. Persediaan: 1. Memanaskan badan Nilai : Kerjasama

( 10 minit ) Kawasan perbarisanPetunjuk:

= Guru

= Murid

2. Regangan Otot:

Leher

Tangan

Kaki

 Regangan
 Tangan
 Kaki
 Regangan otot bahagian leher, tangan
dan kaki untuk elak daripada
kecederaaan.
Catatan
Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Perkembangan 1. Hantaran leret bahagian dalam kaki. Langkah 2: Nilai : Kerjasama, yakin

(30 minit) diri, berdisiplin


 Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan iaitu 7
hingga 8 orang dalam satu kumpulan.
BBM : Lirik lagu, laptop,
 Setiap kumpulan perlu membuat bulatan.
speaker
 Seorang murid dalam satiap kumpulan akan
berada di tengah-tengah dan perlu menghantar
bola menggunakan tendangan leret kepada
Petunjuk:
rakan mereka.
= Murid
 Murid akan menendang semula bola kepada
rakan mereka yang berada di tengah-tengah.
= Guru
 Murid yang berada di tengah-tengah akan
bertukar-tukar sehingga giliran murid di tengah-
= Kon
tengah selesai.
 Seorang murid berada dalam bulatan
 Bola dihantar kepada rakan
2. Hantaran leret bahagian dalam kaki.  Aktiviti dijalankan sehingga giliran
murid selesai.
 Murid membuat satu barisan dalam kumpulan.
 Murid perlu menjarakkan
Catatan
Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

 Murid diminta berbaris dalam kumpulan dan


Kemuncak Nilai : Keyakinan diri,
berbaris menghadap Astaka sekolah.
kerjasama
(15 minit)  Setiap kumpulan diminta membuat aksi
pergerakan mengikut lirik lagu KRS di atas
BBM : Lirik lagu KRS,
astaka.
Laptop, speaker
 Kumpulan yang membuat aksi dengan baik
diberi pujian dan tepukan.
Petunjuk:

= Murid
= Guru

= Tempat
pertandingan

GURU
Guru merumuskan persembahan murid dalam
setiap kumpulan. Guru mengucapkan tahniah
kepada setiap kumpulan kerana dapat membuat
Nilai : Keyakinan diri,
Penutup aksi pergerakan denga baik.
didiplin
(5 minit)

Refleksi Pelajar :

Disemak Oleh pensyarah: Ulasan Pensyarah :


T/tangan:
Nama

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Kokuriulum –Unit Berunifom (Kadet Remaja Sekolah)


Kelas : Tahun 5

Bilangan Murid : 24 Orang

Tarikh : 11 Oktober 2016

Masa : 8.00 pagi – 9.30 pagi

Tajuk : KawadKaki Dinamikdan Ikatan– Buku Sila dan Bunga Keti,

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat aktiviti kawad kaki dan ikatan asas – Buku Sila dan Bunga Keti

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


Psikomotor : melakukan aktiviti kawad kaki dinamik dan ikatan Buku sila dan Bunga Keti dengan cara
betul
Kognitif : menerangkan hukuman kawad kaki dinamik dan cara –cara membuat ikutan Buku Sila
dan Bunga Keti dengan jelas dan betul.
Afektif : Kerjasama , bertanggungjawab dan tolong menolong.

Bahan Bantu Mengajar : Tali 2 meter seorang

Penilaian PdP : Borang Pemarkahan


Catatan
Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Permulaan Upacara Pelaporan / Menaikkan Bendera Nilai : Kerjasama,


a. Nyanyian lagu Negaraku keyakinan diri, hormat
(10 minit) b. Nyanyian lagu KRS menghormati.
b. Bacaan Doa daripada wakil murid
c. Guru menerangkan aktiviti pembelajaran pada hari ini. Fasa Imaginasi
Kawad kaki dinamik
Ikatan Buku Sila dan Bunga Keti. Aktiviti di luar bilik darjah BBM : Lap top

Perkembangan 1. Aktiviti Kawad Kaki Dinamik Murid berada persekitaran tempat secara Nilai : Kerjasama,
bebas untuk menunggu arahan aktiviti. keyakinan diri, hormat
(25 minit) a. Masuk Baris. menghormati.
Arahan masuk baris.

“ Dengar sini semua sekali, apabila mendapat


hukuman tiga barisan di hadapan saya gerak, skuad
hendaklah sedia, berlari, berbaris dalam tiga barisan, di
hadapan, di tengah –tengah, di mana saya mengadap.
Faham itu skuad.”.

b. Membetulkan Barisan.
“ Ke kanan…….Lurus”
“ Pandang ……..depan “
“ Luruskan ……..barisan”

c. Nombor.
“Dari kanan ……Nombor”

d. Buka / Tutup Barisan.


“ Buka barisan ………Gerak”
“ Tutup Barisan ………Gerak”
“ Jadikan tiga barisan ……Cepat jalan”.
“ Keluar Baris “
Ulangan aktiviti kawad kaki sehingga sempurna.
Murid Dibahagikan Empat Orang Satu Nilai : Kerjasama,
15 minit 2. Aktiviti Kemahiran ikatan Tali.
Kumpulan.
Ikatan Buku Sila Lantik seorang ketua.
a. Tali kuning di atas tali biru CARA- CARA MEMBUAT IKTAN BUKU SILA
b. Lilitkan punca tali biru dalam U dan
lilitkan tali kuning sebagaimana
gambar 3 Alatan :
c. Ketatkan ikatan buku sila
Tali panjang
Kegunaan. Ikatan Buku Sila

a. menyambung dua tali yang sama saiz


b. mengikat bugkusan , kain pembalut dan
sebagainya.
c. digunakan untuk mematikan sebarang 4
ikatan
d. Ikatan ini direka agar kedua-dua punca
tali senang dibuka semula.

Ikatan Bunga Keti CARA –CARA IKATAN BUNGA KETI


15 minit a. Tali kuning dibuat seperti gelung.
b. Masukkan punca tali biru ke dalam
gelung dan buat lilitan pada tali kuning.
c. Masukkan punca tali biru dibawah tali
biru dan tarik punca biru.
Seterusnys ketatkan ikatan.

Kegunaan Ikatan Bunga Keti.

a. Menyambung 2 tali yang tidak


sama saiznya atau satu tali licin.
Kemuncak Pertandingan Membuat Ikatan Buku Sila dan Bunga Murid berada dalam kumpulan kecil Nilai :
Keti. berempat.
(15 minit)
1. Pertandingan mengikut kumpulan a. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil
berempat.
a. Setiap kumpulan mesti menghasilkan ikatan bunga b. Setiap kumpulam lantik seorang ketua.
keti dan Buku Sila dengan secepat dan betul dikira
pemenang.

2. Pertandingan individu sebagai wakil kumpulan.


Murid berada dalam kumpulan kecil
a.Guru memanggil wakili 2 orangmurid setiap kumpulan berempat.
secara rawak dan melakukan ikatan Bunga Hanya 2 orang sebagai wakili yang dipilih
Keti dan Buku sila dihadapan guru. secara rawak.
b. Pemenang dikira berdasarkan ikatan yang cepat siap
dan betul.

Penutup Guru membuat rumusan tentang hukuman kawad kaki


yang betul serta cara membuat ikatan Bunga Keti
(10 minit) serta Buku Sila dengan betul.

Refleksi Pelajar :
Disemak Oleh pensyarah: Ulasan Pensyarah :

T/tangan:
Nama

Anda mungkin juga menyukai