Anda di halaman 1dari 7

CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Kelas : Tahun 1 Bilangan Murid : 27

Tarikh : 05 Oktober 2020 (Rabu) Tempat : Dewan Sekolah Masa : 0750-0820

Tajuk : Gerak Pelbagai

Standard Kandungan : 1.3 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor.

Standard Pembelajaran : 1.2.4 Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), mengayun, memusing, mengilas, meregang, menolak, menarik, dan mengimbang

2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.

5.4.2 Mempamerkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Standard Prestasi : Tahap Penguasaan 1

 Boleh melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), mengayun, memusing, mengilas, meregang, menolak, menarik dan
mengimbang.
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir sesi ini murid dapat:

Psikomotor :Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), mengayun, memusing, mengilas, meregang, menolak, menarik,
dan mengimbang.
Kognitif: : Mengetahui pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor

Afektif: : Mempamerkan rasa seronnok semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Keusahawanan- Mempamerkan rasa yakin diri dan tanggungjawab.

Kemahiran Berfikir : Mengenal pasti dan mengaplikasi

Pengalaman Sedia Ada : Kemahiran yang diajar berkait rapat dengan pergerakan kehidupan seharian.

Penerapan Nilai : Mempunyai keyakinan semasa melakukan aktiviti.

Penggabungjalinan : Sains

Bahan Bantu Belajar : Kon (4), wisel (1),

Penilaian Pdp : Senarai semak dan lembaran kerja

Sumber Rujukan : Kementerian Pendidikan Malaysia.(2016) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5. Dokumen Standars Kurikulum dan
Pentaksiran. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Bahagian / Masa Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan / Strategi PdP Alatan / Catatan

Aktiviti memanaskan badan.


Memanaskan 1. Regangan  Meningkatkan kadar x x x Alatan:
Badan  Kepala nadi.  Wisel (1)
 Badan x x
 Pengenalan kepada
 Kaki
(5 minit) aktiviti PdP.
x x x

2. Murid membentuk bulatan besar dan guru


berada di tengah-tengah.
3. Guru menerangkan pergerakan yang akan
dilakukan.
4. Murid melakukan pergerakan mengikut Petunjuk:
guru.
x = Murid
5. Guru akan menerangkan aktiviti kemahiran
yang dipelajari pada hari tersebut.
= Guru

Perkembangan Aktiviti 1: x x x Alatan:


x x
( 10 minit) ‘membongkok, mengayun, memusing’  Teknik melakukan  Kon (4)
x x
1. Murid membentuk ladam kuda. pergerakan yang betul. x x  Wisel (1)
2. Guru menerangkan cara cara  Kedudukan tangan, kaki
melakukan pergerkan dan badan hendaklah
membongkok, mengayun, dan seimbang dengan
memusing. pergerakan yang akan
3. Murid diminta melakukan dilakukan.
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

pergerakan sebanyak 5 kali. Petunjuk:


4. Guru membimbing murid
X = Murid
melakukan pergerakan.

= Guru

= Kawasan Bermain

Alatan:
Kemuncak Aktiviti 1:  Mengaplikasikan Wisel (1)
‘Mengilas, meregang, menolak, menarik, dan
x x x
kemahiran yang telah Kon (5)
(10 minit) mengimbang’ dipelajari.
 Meningkatkan keyakinan x x x
diri, bekerjasama dan Nilai & sikap
1. Murid dibahagikan kepada diminta
mempelajari sesuatu  Sanggup
berbaris mengikut kon yang x x x
yang baharu. menerima
disediakan.
2. Murid melakukan pergerakan cabaran
mengikut langkah yang diberi oleh  yakin diri
guru.  seronok
X = Murid
3. Murid melakukan pergerakan
sebanyak 5 kali dan murid harus
= Guru
mengulang semula sekiranya
mereka belum dapat melakukan
pergerakan tersebut.
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Penutup 1. Aktiviti menyejukkan badan. 1. Aktiviti regangan Murid membentuk ladam kuda. Nilai & sikap
(5 minit) x  Kerjasama
2. Rumusan PdPc 2. Gaya pergerakan yang x x  Berani
2.1 Pengukuran psikomotor betul.  Yakin diri
x x
 Guru meminta murid
3. Murid mengetahui
menunjukkan pergerakan
pergerakan lokomotor
yang telah dipelajari.
dan bukan lokomotor.

2.2 Pengukuran Kognitif 4. Guru ucapkan tahniah Petunjuk:


 Murid mengetahui kepada murid yang dapat
pergerkan lokomotor dan menunggu giliran x = Murid
bukan lokomotor. semasa melakukan
2.3 Pengukuran Afektif aktiviti.
= Guru
 Murid seronok melakukan
aktiviti.
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Kekuatan Isu/Perkara yang difokuskan:

Kelemahan Isu/Perkara yang difokuskan:

Cadangan untuk
memperbaiki
kelemahan

Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh pensyarah penyelia Disemak oleh Guru Besar

Tandatangan:………………………………
Tandatangan:……………………………….. Tandatangan:……………………………………..
Nama:………………………………………
Nama:……………………………………….. Nama:……………………………………………..
Tarikh:………………………………………
Tarikh:……………………………………….. Tarikh:……………………………………………..
.
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

BI KOMEN/CATATAN TANDATANGAN
L
1

( )
Guru Pembimbing

Tarikh :______________________________

( )
Guru Besar

Tarikh :______________________________

( )
Pensyarah Penyelia

Tarikh :______________________________

Anda mungkin juga menyukai