Anda di halaman 1dari 7

CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Kelas : Tahun 6 Bilangan Murid : 19

Tarikh : 09 Oktober 2020 (Jumaat) Tempat : Dewan Sekolah Masa : 0750-0820

Tajuk : Servis Tinggi

Standard Kandungan : 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori jaring dengan lakuan yang betul.

Standard Pembelajaran : 1.7.1 Melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan anggota badan dan alatan.

2.7.1 Menyatakan perkaitan antara pemindahan daya dengan jarak objek ke ruang sasaran semasa melakukan servis.

5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal dalam pendidikan jasmani sebagai satu cara meningkatkan tahap kecergasan.

Standard Prestasi : Tahap Penguasaan 6

 Boleh menggunakan pelbagai kemahiran asas permainan kategori serangan, jaring, dan memadang untuk bermain dalam permainan kecil
mengikut kategori dan mengaplikasikan strategi yang sesuai dengan situasi permainan.
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir sesi ini murid dapat:

Psikomotor : Melakukan kemahiran melakukan servis tinggi ke ruang sasaran dengan menggunakan raket.

Kognitif: : Dapat mengenalpasti antara pemindahan daya yang kuat dengan jarak objek ke ruang sasaran semasa melakukan
servis.
Afektif: : Dapat melakukan aktiviti fizikal sebagai satu cara meningkatkan tahap kecergasan.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Pemikir- Berfikir secara kreatif semasa melakukan servis ke arah sasaran.

Kemahiran Berfikir : Mengenal pasti dan mengaplikasi

Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah membuat aktiviti servis bola semasa bermain badminton.

Penerapan Nilai : Bertoleransi semasa melakukan aktiviti.

Penggabungjalinan : Sains

Bahan Bantu Belajar : Kon (4), wisel (1), Raket (19), Bulu Tangkis (20)

Penilaian Pdp : Senarai semak

Sumber Rujukan : Kementerian Pendidikan Malaysia.(2016) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 6. Dokumen Standars Kurikulum dan
Pentaksiran. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

Bahagian / Masa Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan / Strategi PdP Alatan / Catatan
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

Aktiviti memanaskan badan.


Permulaan 1. Regangan  Meningkatkan kadar nadi. x x x Alatan:
 Kepala
 Pengenalan kepada aktiviti  Wisel (1)
 Badan x x
(5 minit) PdP.  Raket (20)
 Kaki
 Bulu tangkis
x x x
2. Murid membentuk bulatan besar dan guru (20)
berada di tengah-tengah.
3. Murid diminta melambung bulu tangkis
dengan raket dan mengira jumlah bulu
tangkis yang dilambung. Petunjuk:

4. Guru akan menerangkan aktiviti yang akan


x = Murid
dijalankan. = Guru

Perkembangan Aktiviti 1:  Teknik servis tinggi bulu tangkis Alatan:


( 10 minit) ‘Cara Servis’ dengan betul.  Kon (4)
1. Murid membentuk bulatan besar.  Pegang raket dengan teknik
 Wisel (1)
2. Guru menerangkan cara servis pegang depan
 Raket (19)
menggunakan raket dengan betul.  Berat badan di kaki belakang.
 Sebelah tangan memegang  Bulu tangkis
3. Guru melakukan servis kepada murid dan
murid juga perlu servis ke kepada guru. bulu tangkis paras pinggang. (20)
4. Murid pelu melakukan servis dengan cara  Ayun tangan ke hadapan

yang betul. sambil lepaskan bulu tangkis.


 Mengenal daya yang
digunakan dengan jarak objek.
 Dapat meningkatkan aktiviti
fizikal.

Alatan:

Kemuncak Aktiviti 1:  Mengaplikasikan kemahiran x x Raket (19)


CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

1. Murid dibahagikan kepada 20 yang telah dipelajari. Bulu Tangkis (10)

(10 minit) kumpulan (2 orang dalam satu  Melakukan servis yang Kon (10)
x x
kumpulan). betul. Nilai & sikap
2. Setiap murid perlu melakukan  Meningkatkan
servis kepada rakan mereka X = Murid tahap
sebanyak 5 kali. kecergasan
3. Setelah habis, aktiviti diterukan = Guru
dengan rakan mereka melakukan
servis. = Arah servis bola

Penutup 1. Aktiviti menyejukkan badan. 1. Aktiviti regangan Murid membentuk ladam kuda. Nilai & sikap
(5 minit) 2. Rumusan PdPc 2. Gaya servis yang betul. x  Toleransi
2.1 Pengukuran psikomotor 3. Murid pemindahan daya x x
 Guru meminta murid dengan jaran objek.
menunjukkan teknik melakukan 4. Guru ucapkan tahniah
servis bulu tangkis yang betul. kepada murid yang dapat x
x
2.2 Pengukuran Kognitif melakukan aktiviti
 Guru bertanyakan kepada pendidikan jasmani dengan
murid mengenai perkaitan daya baik.
dengan jarak objek. Petunjuk:
2.3 Pengukuran Afektif.
x = Murid
 Meningkatkan tahap
kecergasan.

= Guru
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

Kekuatan Isu/Perkara yang difokuskan:

Kelemahan Isu/Perkara yang difokuskan:

Cadangan untuk
memperbaiki
kelemahan

Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh pensyarah penyelia Disemak oleh Guru Besar

Tandatangan:………………………………
Tandatangan:……………………………….. Tandatangan:……………………………………..
Nama:………………………………………
Nama:……………………………………….. Nama:……………………………………………..
Tarikh:………………………………………
Tarikh:……………………………………….. Tarikh:……………………………………………..
.

CATATAN SEMAKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI


CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

BI KOMEN/CATATAN TANDATANGAN
L
1

( )
Guru Pembimbing

Tarikh :______________________________

( )
Guru Besar

Tarikh :______________________________

( )
Pensyarah Penyelia

Tarikh :______________________________

Anda mungkin juga menyukai