Anda di halaman 1dari 1

PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BORANG KEBERHASILAN
TAHUN 2021
GRED
NAMA PYD
JAWATAN
NO.K.P. TEMPAT
JAWATAN GURU AKADEMIK BERTUGAS

PENILAIAN PENILAIAN MELEBIHI


BIDANG TUGAS NO SASARAN KEBERHASILAN CATATAN
PERTAMA AKHIR SASARAN

Memastikan ___/____ bilangan murid kelas ___ mata


PENGURUSAN
1 pelajaran ______ mencapai tahap minimum (MTM) pada
KURIKULUM
pentaksiran akhir tahun 2021.
Memastikan ___/____ bilangan murid kelas ___ mata
2 pelajaran ______ mencapai tahap minimum (MTM) pada
pentaksiran akhir tahun 2021.

Memastikan 5% peningkatan TP3 PBD Kelas ____ dalam


3
mata pelajaran _____ dalam setiap penilaian.

Memastikan 5% peningkatan TP3 PBD Kelas ____ dalam


4
mata pelajaran _____ dalam setiap penilaian.

mencapai 85% ke atas dalam pencerapan PDPC mata


5 pelajaran_____ dalam semester 2 di kelas tahun ____
(semua guru)

mencapai sekurang-kurangnya 80% pelaksanaan program


6
panitia ______ pada akhir tahun.

memastikan purata kehadiran tahunan murid ke sekolah


PENGURUSAN HEM 7
mencapai 95% di kelas Tahun ____ (semua guru)

memastikan semua murid dalam kelas sekurang-kurangnya 1


kali rekod amalan baik sepanjang tahun. (guru kelas)
8
memastikan merekod sekurang-kurang 35 kali amalan baik
sepanjang tahun (bukan guru kelas)

Memastikan purata kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum


PENGURUSAN KK 9
peringkat sekolah mencapai 95%
memastikan satu pasukan berseragam/kelab/permainan
10 menjalankan satu program/pertandingan inovasi untuk
pasukan berseragam/kelab/permainan
Memastikan salah satu pasukan pertandingan sekolah dapat
11
menyertai dalam peringkat daerah
PENGURUSAN SUMBER mencapai minima 7 hari berkursus sebelum bulan Julai 2021
12
MANUSIA (semua guru)

LAIN-LAIN BIDANG 13

BILANGAN SASARAN 0 0 0
JUMLAH MARKAH 0 0 0
PERATUS PENCAPAIAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SKOR #DIV/0! #DIV/0!
PENGESAHAN
T/TANGAN & TARIKH PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR

PP1

PP2

PYD

Tarikh Dicetak: 03/12/2021