Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU

Mata Pelajaran Bahasa Melayu

Tarikh 23 Ogos 2019

Masa 9.30 pagi – 10.50 pagi

Kelas 4 Mawar

Bilangan Murid 28 orang

Tema Mata Pelajaran Potret Malaysia

Tajuk Pekerti Mulia Amalan Kita

Kemahiran/Fokus Kemahiran membaca

Kemahiran Sedia Ada Murid pernah mengamalkan amalan menghormati guru di sekolah.
2.5 membaca memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam
Standard Kandungan pelbagai bahan.

2.5.2 membaca, memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan
Standard Pembelajaran
betul.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Melafazkan dialog “Hari Guru” dengan intonasi yang betul dan difahami dengan bimbingan
guru.
Objektif Pembelajaran
2. Mengenalpasti cara-cara menghormati guru berdasarkan petikan dialog dan bahan
rangsangan seperti gambar.
Pentaksiran Penilaian Formatif

Tabiat Berfikir (HOM/KBAT) Mencipta, Membayangkan Dan Berinovatif

 Ilmu : Sains, Pendidikan Moral


 KB: Menjanakan idea
 KP: Verbal linguistik
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)  Pembelajaran Kontekstual: Menghubungkaitkan kepelbagaian ragam dalam kehidupan seharian
 Pembelajaran Konstruktivisme : Mengembangkan idea
 Strategi Pengajaran dan Pebelajaran: Perbincangan
 BCB : mengumpul maklumat dan memproses maklumat mengenai ragam ayat

 Kerjasama
Penerapan Nilai
 Kerajinan

 Komputer riba
 Projector
 Pembesar suara
Bahan Bantu Mengajar  Kad manila
 Lembaran kerja
 Kad hari guru

Seni dalam Pendidikan Kinestatik


A. BUTIRAN GURU

Tema Fokus Bimbingan(TFB) :


Pelaksanaan: aspek Induksi set.

Kemahiran Insaniah (KI):


TS1, TS3, ET1

Pedagogi Masa Ini(PMI):


Kompetensi 6C, Pembelajaran Berasaskan Penyelesaian Masalah.
Langkah / Masa
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
(Minit)

1. Murid diminta untuk mengutip sampah di


sekitar kelas.
Persediaan bilik  Kebersihan kelas
darjah
2. Murid ditanyakan khabar. Peralatan yang sesuai
 Persediaan murid untuk belajar
( +/- 2 Minit )

3. Guru memperkenalkan diri.

BBB :
- LCD
Tayangan video lagu ‘Hari Guru Upin - Komputer riba
Ipin’. 1. Guru menayangkan video lagu ‘Hari Guru - Pembesar suara
Upin Ipin’.
Soalan : ENT:
a. apakah yang Kemahiran berfikir
2. Murid bersoal jawab dengan guru
Set Induksi ditunjukkan dalam
berkaitan video yang ditayangkan. KB:
klip video ini ?
menghubungkait
( +/- 3 Minit )
Tajuk : menghormati guru. 3. Guru mengaitkan video tersebut dengan Teknik :
tajuk pembelajaran. - soal jawab

KP:
TMK

Fasa Imaginasi Berdialog 1. Guru mengedarkan petikan teks Ilmu :


dialog yang tertulis di dalam kad Pendidikan Sivik dan
Kad hari guru dan Teks dialog ‘Hormati hari guru kepada murid. Kewarganegaraan
guru’
. 2. Murid diminta membaca dialog BBB :
ini secara senyap. -Kad Hari Guru
Petikan teks: -Topeng
3. Murid diminta membaca dialog -LCD.
Emak: Darwish. Esok merupakan hari ini dalam kumpulan lelaki dan -Komputer riba.
guru. apakah hadiah yang akan perempuan secara bergilir-gilir
Darwish berikan kepada cikgu? mengikut intonasi yang telah BCB:
ditunjukkan. Kemahiran membaca

Nilai Murni :
4. Guru menunjukkan topeng
- tanggungjawab
kertas kepada murid.

(20 Minit) KP :
5. Guru memilih dua orang murid - Verbal Linguistik
untuk melafazkan dialog
dengan memakai topeng itu.

6. Guru membimbing murid untuk


melafazkan dialog dengan
betul.

7. Guru meminta murid untuk


memberikan perkataan yang
baru dan tidak difahami untuk
diterangkan maksudnya.

Fasa 1. Murid membuka muka surat kedua dalam BBB :


Perkembangan kad hari guru yang telah diedarkan. - Kad Hari Guru
Kenalpasti cara menghormati guru - LCD
berdasarkan gambar 2. Guru meminta murid mengenal pasti - Komputer riba
apakah amalan menghormati guru
berdasarkan gambar yang diberi. EMK :
- Nilai murni
3. Murid-murid menyatakan pendapat dan
menulis jawapannya pada ruangan yang BCB:
(15 Minit) diberikan. - Mengumpul dan
memproses maklumat.
4. Guru menunjukkan jawapan dan
meminta semua murid membaca Nilai Murni :
jawapan tersebut. - kasih sayang

Fasa Tindakan Aktiviti kumpulan menjawab Soalan


pemahaman BBB :
1. Guru membahagikan murid
( 15 minit ) - Komputer riba.
kepada empat kumpulan.
Contoh soalan: - LCD
1. Bilakah sambutan hari guru di - Lembaran kerja
2. Setiap kumpulan akan menerima penggayaan dan
Sk Marian Convent akan
kertas soalan dan kad manila. pemulihan.
diadakan?
-kad manila
3. Setiap kumpulan dikehendaki
menjawab soalan berikut pada kad
manila.
KB :
4. Setiap kumpulan akan - menjana idea
membentangkan hasil jawapan
mereka di hadapan kelas. Pendekatan :
- berpusatkan murid
5. Guru mengedarkan lembaran
penggayaan. Nilai Murni :
- kerjasama

1. Guru membuat kesimpulan terhadap isi pelajaran


Pelajaran hari ini dirumuskan dengan
hari ini.
penggunaan nilai kerjasama dan kerajinan.
KB:
Merumus
Penutupan a. Apakah yang kita belajar hari ni?
KP:
(5 Minit)
2. Guru memberikan pujian atas sikap dan usaha Interpersonal
murid pada hari ini.

Catatan Refleksi Pelajar :

Catatan Guru Pembimbing :


Catatan Pensyarah Penyelia :

Anda mungkin juga menyukai