Anda di halaman 1dari 9

SJK TAMIL METHODIST

UJIAN BULANAN MAC 2017


BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN
TAHUN 4
NAMA :__________________ KELAS : 4 _________________

BAHAGIAN A

(20 MARKAH)
Soalan 1 hingga 16

Pilih jawapan yang paling sesuai.

1. “_________________ mahu rakyat hidup aman dan damai,” titah Sultan Melaka
kepada bendaharanya.
A. Saya C. Beta
B. Kamu D. Baginda

2. Ramu dan Ravi mandi di sungai itu. ____________ mandi dengan gembira.
A. Dia C. Kita
B. Mereka D. Anda

3. Suzi pergi __________ kedai untuk membeli gula-gula.


A. ke B. di C. kepada D. dari

4. Monica memasukkan botol kosong ke ______________ tong sampah.


A. dalam B. bawah C. tengah D. atas

5. __________________jumlah guli dalam botol itu ?


A. Berapakah C. Di manakah
B. Mengapakah D. Siapakah

1
6. Hervin memelihara beberapa_________ anjing untuk mengawal
rumahnya.
A. buah B. ekor
C. biji D. bilah

7. Kita harus ___________________ orang yang lebih tua daripada kita.


A. menghormat C. memarah
B. menghormati D. memarahi

8. Adik saya suka mengejar ______________ di taman bunga.


A. anai-anai C. rama-rama
B. orang-orang D. bunga-bunga

9. Soalan 9 berdasarkan gambar.


Di dalam periuk itu ada lima ________ terung.
A. buah C. helai
B. biji D. bilah

10. Murid-murid dikehendaki memakai ___________________ ketika


bersenam di padang.
A. pakaian adat C. pakaian seragam
B. pakaian sukan D. pakaian angkatan

11. Pak Cik Kishen ____________ dengan pantasnya apabila dikejar oleh
anjing .
A. bertepuk B. berlari
C. tersenyum D. bersedia

12. Sangeetha ____________ kerana kakinya terseliuh.

2
A. menjerit B. menonton
C. berteriak D. Menuntun

13. Soalan 13 berdasarkan gambar.

Doktor sedang ___________________ pesakit di klinik.

A. menyuntik C. memberi
B. merawat D. menggunting

14. Deepa akan melanjutkan pelajarannya________ Australia.


A. di            C. ke             
B.dari                 D.daripada

15. Pilih ayat yang sama maksud.


Salmah membantu kakaknya memasak di dapur pada hari minggu.
A. Kakak Salmah memasak di dapur pada hari minggu.
B. Salmah meminta kakaknya memasak di dapur pada hari minggu.
C. Salmah dan kakaknya bercadang memasak pada hujung minggu.
D. Pada hujung minggu , Salmah menolong kakaknya memasak di dapur.

16. Pilih ayat yang betul.


A. Di zaman dahulu , manusia tinggal di dalam gua.
B. Tolong serahkan buku ini ke pegawai itu.
C. Buku cerita saya ada pada Parimala.
D. Kumar berasal daripada Johor.
Soalan 17 hingga 20
Baca petikan di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Penduduk Taman Harmoni mengadakan Hari Terbuka. Hari Terbuka itu diadakan
pada hari Sabtu di kawasan padang dan balai raya.
Pada hari Jumaat, mereka bantu-membantu membersihkan kawasan balai raya.
Kemudian , mereka mendirikan khemah di padang. Mereka bekerja secara sukarela dari
3
pukul 9.00 pagi hingga 11.00 tengah hari.
Hari Terbuka bermula dari pukul 8.00 pagi hingga pukul 5.00 petang. Pada hari itu ,
pelbagai aktiviti diadakan oleh pihak penganjur. Antara aktiviti yang diadakan termasuklah
perlawanan futsal , menderma darah dan pameran keselamatan.
Hari Terbuka itu telah mendapat sambutan yang baik. Sikap
bekerjasama ditunjukkan oleh penduduk dapat memupuk semangat perpaduan.

17. Apakah sambutan yang diadakan oleh penduduk


Taman Harmoni ?
A. Sukaneka C. Hari Terbuka
B. Pameran D. Gotong-royong

18. Bilakah mereka mula mendirikan khemah ?


A. Pukul 11.00 tengah hari C. pukul 5.00 petang
B. Pukul 8.00 pagi D. pukul 9.00 pagi

19. Pada hari Jumaat, penduduk Taman Harmoni ….


A. menderma darah
B. bermain futsal
C. membersihkan balai raya
D. mengadakan jamuan

20. Perkataan sama erti dengan bantu-membantu ialah …


A. beri-memberi
B. tolong-menolong
C. tarik-menarik
D. sayang-menyayang

BAHAGIAN B
(30 markah)
Soalan 21

Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi di tempat kosong dalam petikan yang diberi.

dan di atau untuk


4
yang dalam pada kerana
Semua murid dikehendaki melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Salah
satu daripada aktiviti kokurikulum yang mesti disertai ialah sukan ____________ boleh
dipilih oleh murid.
Antaranya , mereka boleh memilih sama ada hendak menyertai sukan hoki ,
bola sepak ____________ badminton. Aktiviti kokurikulum penting ___________dapat
membantu perkembangan mental , fizikal ________________ sahsiah murid-murid.
(4 markah )

Soalan 22

a. Tulis ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberi
Ayat Tanya :
___________________________________________________________
Jawapan : Saya tidak hadir ke sekolah kerana demam. (2 markah )

B. Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah.

Jangan bermain di luar rumah!

(2 markah )
c. Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.
Tulis ayat majmuk berdasarkan gambar

5
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(2 markah )
Soalan 23
Baca petikan di bawah ,kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Susu perlu diminum oleh kanak-kanak. Ia mengandungi khasiat pemakanan yang


diperlukan untuk tumbesaran kanak-kanak. Kanak-kanak perlu membesar dengan sihat ,
cergas dan ceria. Kanak-kanak disarankan untuk minum susu sekurang-kurangnya dua gelas
setiap hari.

Susu adalah sumber vitamin dan mineral yang baik kepada kesihatan tubuh badan
manusia. Susu juga kaya dengan nutrien seperti protein yang diperlukan untuk tisu badan.
Kalsium yang terkandung dalam susu baik untuk kesihatan tulang dan gigi.

a. Susu perlu diminum oleh ______________________________________


(1 markah)

b. Berapakah gelas susu yang perlu diminum oleh kanak-kanak ?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(2 markah)

c. Padankan pernyataan di bawah berdasarkan petikan. Satu daripadanya telah


ditunjukkan sebagai contoh.

Kanak-kanak tidak boleh minum susu.


Kanak-kanak perlu minum dua gelas susu Betul
setiap hari.

Karbohidrat terkandung dalam susu. Salah

6
Susu kaya dengan protein dan kalsium.

(3 markah)

Soalan 24
Baca situasi dan jawab soalan di bawah.

Salmah ditegur oleh guru kelasnya kerana tulisan yang tidak kemas.

a. Tulis simpulan bahasa yang sesuai berdasrkan situasi.


_____________________________________ (2 markah)

B. Tulis ayat berdasarkan gambar.


i) _______________________________________________________________

______________________________________________________________

(2 markah)
C. Gariskan kata sendi
i) Pada hari itu, saya terjatuh lalu pengsan.

ii) Saya tinggal di Kampung Mawah.

iii) Cikgu memberi hadiah kepada murid.

iv) Meja itu diperbuat daripada kayu. ( 4 markah)

7
Soalan 25
Baca pantun di bawah , kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Manis buah longan ,


beli di kedai Payang ,
kakak ringan tangan,
tentu ibu sayang.

Manis ciku dimakan burung ,


burung jelantik terbang ke hulu,
manis cikgu berbaju kurung,
tambah cantik senyum selalu.

Bau semerbak serata rumah,


a) Pantun dinangka
atas bertemakan buah-buahan.
masak sudah dibelah,
Betul ayah baik ibuSalah
pun ramah,
(2 markah)
Kami hormat jiran sebelah.

b) Bilakah kecantikan guru akan bertambah ?


___________________________________________________________
(2 markah)

c) Siapakah yang perlu kita hormati ?


___________________________________________________________
(2 markah)

8
Disediakan oleh : Diluluskan oleh : Disahkan oleh :

_____________________ ____________________ _____________________

Pn. S.Vinothini Puan k. Kalachitra Puan M.Suseela


Guru Bahasa Malaysia Ketua Panitia GPK Kurikulum
Tahun 4 Bahasa Malaysia

Anda mungkin juga menyukai