Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) - KSSRPK


PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 (SEMAKAN)

MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1 1. PERSEPSI MUZIK 1.1 Mengenal muzik


1.1.1 Mengecam bunyi alam dari persekitaran kelas

2 1. PERSEPSI MUZIK 1.1 Mengenal muzik 1.1.2 Memberi respon terhadap lagu yang diperdengarkan

3 1. PERSEPSI MUZIK 1.1 Mengenal muzik 1.1.2 Memberi respon terhadap lagu yang diperdengarkan

1. PERSEPSI MUZIK 1.1 Mengenal muzik 1.1.3 Menyanyikan semula lagu mudah yang telah
4
diperdengarkan.

1. PERSEPSI MUZIK 1.1 Mengenal muzik 1.1.3 Menyanyikan semula lagu mudah yang telah
5
diperdengarkan.

2. PENGALAMAN 2.1 Menyanyi mengikut muzik 2.1.1 Humming


6 NYANYIAN i. secara bebas
ii. mengikut melodi

2. PENGALAMAN 2.1 Menyanyi mengikut muzik 2.1.2 Menyanyi lagu yang pernah didengar|
7 NYANYIAN Contoh: "lagu ”Selamat Hari Jadi”"

-1-
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) - KSSRPK
PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 (SEMAKAN)

MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2. PENGALAMAN 2.1 Menyanyi mengikut muzik 2.1.2 Menyanyi lagu yang pernah didengar|
8
NYANYIAN Contoh: "lagu ”Selamat Hari Jadi”"

9 2. PENGALAMAN 2.1 Menyanyi mengikut muzik 2.1.2 Menyanyi lagu yang pernah didengar|
NYANYIAN Contoh: "lagu ”Selamat Hari Jadi”"

10 2. PENGALAMAN 2.1 Menyanyi mengikut muzik 2.1.3 Menyanyi lagu yang digemari
NYANYIAN Cadangan: "Lagu Negaraku"

2.1 Nyanyian mengikut muzik


11 2. PENGALAMAN 2.1.3 Menyanyi lagu yang digemari
NYANYIAN Cadangan: "Lagu Negaraku"

3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai 3.1.1 Meniru bunyi yang didengar
sumber melalui pengamatan i. Haiwan
12 3. PENGALAMAN
MUZIKAL dan pendengaran ii. Manusia
iii. kenderaan

3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai 3.1.1 Meniru bunyi yang didengar
sumber melalui pengamatan i. Haiwan
13 3. PENGALAMAN
MUZIKAL dan pendengaran ii. Manusia
iii. Kenderaan

-2-
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) - KSSRPK
PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 (SEMAKAN)

MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai 3.1.2 Mengecam bunyi yang didengar
sumber melalui pengamatan i. Haiwan
14 3. PENGALAMAN
MUZIKAL dan pendengaran ii. Manusia
iii. kenderaan

3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai 3.1.2 Mengecam bunyi yang didengar
sumber melalui pengamatan i. Haiwan
15 3. PENGALAMAN
MUZIKAL dan pendengaran ii. Manusia
iii. kenderaan

3. PENGALAMAN
3.2.1 Mengenal perksi badan
16 MUZIKAL 3.2 Mengenal alat perkusi

3. PENGALAMAN
17 3.2.1 Mengenal perksi badan
MUZIKAL
3.2 Mengenal alat perkusi

3.2.2 Mengenal alat perkusi konvensional


3. PENGALAMAN 3.2 Mengenal alat perkusi i. Kerincing
18 MUZIKAL
ii. Kastenet
iii.tamborin

3.2.2 Mengenal alat perkusi konvensional


3. PENGALAMAN
19 i. Kerincing
MUZIKAL
3.2 Mengenal alat perkusi ii. Kastenet

-3-
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) - KSSRPK
PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 (SEMAKAN)

iii.tamborin

MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


3.2.2 Mengenal alat perkusi konvensional
3. PENGALAMAN i. Kerincing
20 MUZIKAL 3.2 Mengenal alat perkusi ii. Kastenet
iii.tamborin

4 APRESIASI DAN 4.1 Membuat pergerakan mengikut 4.1.1 Melakukan gerakan secara bebas
21 ESTETIKA SENI irama lagu
MUZIK

4 APRESIASI DAN 4.1 Membuat pergerakan mengikut 4.1.1 Melakukan gerakan secara bebas
22 ESTETIKA SENI irama lagu
MUZIK

4 APRESIASI DAN 4.1 Membuat pergerakan mengikut 4.1.2 Melakukan gerakan secara terkawal
23 ESTETIKA SENI irama lagu
MUZIK

4 APRESIASI DAN 4.1 Membuat pergerakan mengikut 4.1.2 Melakukan gerakan secara terkawal
24 ESTETIKA SENI irama lagu
MUZIK

25 4 APRESIASI DAN 4.1 Membuat pergerakan mengikut 4.1.2 Melakukan gerakan secara terkawal
ESTETIKA SENI

-4-
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) - KSSRPK
PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 (SEMAKAN)

MUZIK irama lagu

MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

4.2 Menghayati muzik dalam 4.2.1 Menghayati muzik secara berpasangan dalam
4 APRESIASI DAN
26 sosialisasi. melakukan aktiviti.
ESTETIKA SENI
i. Lakaran
MUZIK
ii. Bentuk

4.2 Menghayati muzik dalam 4.2.1 Menghayati muzik secara berpasangan dalam
4 APRESIASI DAN
sosialisasi. melakukan aktiviti.
27 ESTETIKA SENI
i. Lakaran
MUZIK
ii. Bentuk

4.2 Menghayati muzik dalam 4.2.1 Menghayati muzik secara berpasangan dalam
4 APRESIASI DAN
sosialisasi. melakukan aktiviti.
28 ESTETIKA SENI
i. Lakaran
MUZIK
ii. Bentuk

4.2 Menghayati muzik dalam 4.2.2 Menghayati muzik secara berkumpulan dalam
4 APRESIASI DAN
sosialisasi. melakukan aktiviti.
29 ESTETIKA SENI
i. Lakaran
MUZIK
ii. Bentuk

4.2 Menghayati muzik dalam 4.2.2 Menghayati muzik secara berkumpulan dalam
30 4 APRESIASI DAN
sosialisasi. melakukan aktiviti.
ESTETIKA SENI
i. Lakaran
-5-
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) - KSSRPK
PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 (SEMAKAN)

MUZIK ii. Bentuk

MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

4.2 Menghayati muzik dalam 4.2.2 Menghayati muzik secara berkumpulan dalam
4 APRESIASI DAN
sosialisasi. melakukan aktiviti.
31 ESTETIKA SENI
i. Lakaran
MUZIK
ii. Bentuk

4.2 Menghayati muzik dalam 4.2.2 Menghayati muzik secara berkumpulan dalam
4 APRESIASI DAN
sosialisasi. melakukan aktiviti.
32 ESTETIKA SENI
i. Lakaran
MUZIK
ii. Bentuk

-6-

Anda mungkin juga menyukai