Anda di halaman 1dari 1

Untuk pelajaran hari ini..

( aneka CAPAN )
1. Murid- murid lihat video dari youtube 1. https://www.youtube.com/watch?
v=CSQFWs4Lk98
2. Baca buku teks muka surat 22 hingga 23
3. Murid - murid dikehendaki membuat LUKISAN berdasarkan arahan di dalam muka surat
22-23
4. Kamu boleh rujuk video yang diberikan. Kamu bebas menggunakan apa saja bahan
untuk menyiapkan tugasan kamu
5. Cadangan Bahan : Warna Air ( wajib ) Kertas A4 ( wajib ) Bahan Capan ( Bebas )
5. Hantar gambar hasil lukisan kamu secara peribadi kepada cikgu dan letakkan dalam
fail kamu