Anda di halaman 1dari 1

JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

JADUAL KURSUS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) 2011

UNTUK GURU –GURU DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) DAN TEKNOLIGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 2012

HARI/MASA 8.00-8.30 8.30 – 10.30 10.30-12.30 12.30-2.30 2.30-4.30


AHAD Housekeeping Penerangan Aspek Elemen EMK (Buku Panduan)
17.07.2011 Pendaftaran Taklimat Umum KSSR/JNJK Merentas Kurikulum (EMK)
Kreativiti, TMK dan Elemen
Keusahawanan

ISNIN Taklimat Konsep Teras Tema Taklimat Menghayati Kurikulum Pengoperasian PBS &
18.07.2011 Dunia Dan Sains Teknologi Dunia Sains & Teknologi Penggunaan Standard
Modul P&P Prestasi Dalam Pentaksiran
Sekolah

SELASA MINUM Bengkel Pemetaan Pembentangan Hasil Pemetaan MAKAN Pembentangan Hasil
19.07.2011 PAGI Standard Pembelajaran dan Standard Pembelajaran dan TENGAHAR Pemetaan
Standard Prestasi Standard Prestasi I Standard Pembelajaran dan
Standard Prestasi
RABU Taklimat Standard TMK Penerangan Terperinci Tentang Sesi Umum
20.07.2011 &Standard Prestasi TMK Penggunaan SPPBS
Perbincangan

KHAMIS Penataran Dunia sains Penutup


21.07.2011 Teknologi Tahun 2