Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KOKURIKULUM)

TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH (TKRS)

Mata pelajaran : Kokurikulum Kelas : Tahun 4,5,6

Bilangan Murid : 27 orang Masa : 2:45 – 4:45 petang

Tajuk : Latihan Kawad Kaki Statik Tarikh : 23 September 2020

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah menonton video kawad kaki.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

Psikomotor : Melakukan kawad statik dengan betul.

Kognitif : Mengetahui faedah kawad dalam unit beruniform.

Afektif : Disiplin dalam berkawad

Nilai : Kerjasama

Bahan Bantu Belajar : Panduan asas kawad

1
Langkah / Masa Fokus Aktiviti Cara Pengelolaan Catatan

 Murid berkumpul dan guru 1. Murid dalam keadaan berbaris dengan kemas
Persediaan
penasihat menyemak dan tersusun.
kehadiran murid. Nilai: Disiplin

( 5 minit )
 Pemeriksaan pakaian:
 Borang pemeriksaan G

 Lapor diri
BBB:Panduan
M M Asas
M M
Kawad
M M M M
 Pengenalan: 2. Guru memeriksa barisan murid dan pakaian
1. Guru memperkenalkan murid. M M M M

tajuk yang akan diajar 3. Guru menyatakan aktiviti yang akan dilakukan
pada hari tersebut iaitu pada hari tersebut.
kawad statik (masuk
baris, sedia, senang
diri, luruskan barisan,
rehat diri dan keluar
baris.)

1. Murid didedahkan dengan pergerakan-


pergerakan dan arahan.
 Kawad statik 2. Guru mengajar murid pergerakan kawad statik.
1. Masuk baris 3. Semasa latihan perbarisan, murid berada dalam
Perkembangan
tiga barisan.
(60 minit) 4. Apabila masuk baris, murid dikehendaki berada
dalam ’sedia’.
5. Guru memastikan murid sudah menguasai
2
arahan masuk baris.

6. Arahan sedia akan diberikan kepada murid.


Refleksi pelajar :

Disemak oleh pensyarah: Ulasan Pensyarah :

Tandatangan :

3
Nama :

4
5