Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA PENGAMBILAN STR DOKTER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : dr. Elma Tiana
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 12 Makassar
No HP : 082152993975
Memberi kuasa penuh kepada yang namanya tersebut di bawah ini:
Nama : Sudarmaji, S.Kep
Alamat :  Jl. Semangka No. 234 Makassar
No HP : 081258049789
Untuk pengambilan berkas berupa STR Dokter di kantor pos Pettarani, Makassar atas nama:
Nama : dr. Elma Tiana
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 12 Makassar
No HP : 082152993975
Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan seperlunya Atas
perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Makassar, 12 September 2018
Yang Menerima Kuasa Yang Memberi Kuasa
   
Sudarmaji Elma Tiana