Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BEROJAYA TIMUR
Alamat : Jln Raya Palembang - Jambi Km 168 Desa Berojaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya 30756
e-mail : fktpberojayatimur@gmailcom telp :085215580460

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUMBER HARUM


NOMOR: 440/ /SK/BJT/II/2019

TENTANG

MEDIA KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBERI UMPAN BALIK KELUHAN


MASYARAKAT ATAU SASARAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS BEROJAYA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan perbaikan agar pelaksanaan program dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, Pusat Kesehatan
Masyarakat berojaya timur perlu media komunikasi untuk memberikan umpan
balik keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan upaya kesehatan masyarakat;

b. bahwa untuk menentukan media komunikasi yang


digunakan di Puskesmas berojaya timur perlu dilakukan rapat media komunikasi
yang digunakan dan pembuatan media komunikasi yang digunakan.
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a dan point b, perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat berojaya timur

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor


KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan


Masyarakat;

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BEROJAYA TIMUR TENTANG MEDIA
KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBERI UMPAN BALIK
KELUHAN MASYARAKAT ATAU SASARAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT DI PUSKESMAS BEROJAYA TIMUR
Kesatu : Kebijakan seperti dimaksud diktum kesatu adalah menentukan jenis media
komunikasi untuk memberikan umpan balik keluhan masyarakat atau sasaran
kegiatan upaya kesehatan masyarakat.
Kedua : Kebijakan seperti dimaksud diktum kedua adalah:
1. Pertemuan dengan tokoh masyarakat
2. Kotak saran
3. Telepon 085215580460
4. Papan informasi
5. Media sosial Facebook
6. Surat elektronik email “fktpberojayatimur@gmail.com’’
Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini
dibebankan pada anggaran Pusat Kesehatan Masyarakat berojaya timur.
keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Berojaya Timur


Pada Tanggal : 2019
Kepala
UPTD Puskesmas Berojaya Timur

Kebayaken Tarigan, SKM, M.Kes


NIP. 196803131991031007

Anda mungkin juga menyukai