Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SESI PRAKTIKUM

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani


Tarikh : 13 Julai 2010
Masa : 07.30-8.00 pagi
Tahun : 5 Biru
Bilangan Murid : 40 Orang
Pengalaman Sedia Ada : Murid-murid pernah melakukan aktiviti masa tindak balas semasa di Tahun 4
Tunjang : Kecergasan
Tajuk : Masa Tindak Balas
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :
Psikomotor : melakukan sekurang-kurang dua daripada empat aktiviti yang melibatkan masa tindak
balas dengan teknik yang betul
Kognitif : menyatakan secara lisan definisi masa tindak balas dan sekurang-kurangnya dua aktiviti
yang melibatkan masa tindak balas
Afektif : menikmati keseronokan daripada aktiviti yang dilakukan
Penerapan Nilai : Bekerjasama, berkeyakinan, jujur, berani mecuba
KBKK : membuat analisis tentang konsep masa tindak balas
Pengabungjalinan : komponen kemahiran ( olahraga )
Kesepaduan : Bahasa Inggeris (Counting in English ), Sains ( jenis-jenis otot dalam badan )
Bahan Bantu Mengajar :
 Wisel
 Skital
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SESI PRAKTIKUM
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5
 Bola
 Kad aktiviti

Strategi : perbincangan, tunjuk cara, demonstrasi


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SESI PRAKTIKUM
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5
MASA AKTIVITI BUTIRAN MENGAJAR ORGANISASI CATATAN
/ALATAN/
STRATEGI
Perm ulaan 1.kehadiran o guru memastikan murid yang
5 minit 2.kesihatan tidak hadir dan bertanyakan
3.pakaian tentang kesihatan. -nilai
o guru menasihati murid yang *jujur
mempunyai masalah
kesihatan supaya melakukan
aktiviti mengikut kemampuan
diri sendiri
o guru memastikan murid-
murid memakai pakaian yang
sesuai dan mengasingkan
murid yang tidak memakai
pakaian PJ untuk diberikan
denda yang sesuai

Set induksi
-alatan
*puzzle
X X X X *wisel
X X X X *skital
X X X X
X X X X
X X X X -strategi
*perbincangan
G
-nilai
*bekerjasama

Memanaskan badan

Permainan bola beracun. o Berdiri tegak, kaki buka


seluas bahu -alatan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SESI PRAKTIKUM
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5
o Luruskan kedua belah tangan *wisel
ke hadapan dan kemudian di *skital
belakang.
o Tolak tangan perlahan- lahan -nilai
ke atas dan ke bawah dalam *jujur
kiraan 8
o Kedua-dua tangan
didepangkan dan jari-jari
dipercikkan. Diikuti dengan
tangan ke atas dan ke bawah
dan di kira dalam kiraan 8.

Regangan o Berdiri tegak dan kaki dibuka


1.kepala seluas paras bahu
o Badan dibongkokkan dan -nilai
tangan kanan menyilang ke *bekerjasama-
kiri di hadapan dan diulangi mengira bersama
dengan tangan kiri ke kaki X
kanan -kesepaduan
o Tangan kiri memegang siku X X *Sains-mengenal
otot
kanan dan tarik kearah bahu
X G X *Bahasa Inggeris-
kiri dan diikuti dengan siku
mengira dalam BI
kiri ditarik ke bahu kanan
X X
2. tangan dan bahu
(triseps,biseps dan X
o Berdiri tegak dan kaki dibuka
trapezius)
seluas paras bahu
o Angkat kaki kanan 90 darjah
dan tahan dalam kiraan 8
o Diulangi dengan kaki kiri

3. pinggang
(oblik eksternal)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SESI PRAKTIKUM
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

4. kaki dan paha


(kuadriseps,hamstring
,gastroknemius)

Perkembangan
30 minit

Langkah 1 1. lari permulaan o Murid barisan pertama akan


7 minit X X X X
berdiri membelakang bersedia dalam keadaan -alatan
X X X X
5m berdiri dan membelakang *wisel
X X X X
laluan larian *skital
X X X X
o Apabila wisel ditiup mereka X X X X
akan berpusing mengadap - strategi
laluan dan berlari ke arah * demonstrasi dan
skital yang telah disediakan tunjuk cara
dan membuat barisan bagi
kumpulan masing-masing G - nilai
o Seterusnya akan diteruskan *berkeyakinan
oleh pelari barisan kedua dan
barisan seterusnya sehingga
kumpulan tersebut selesai
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SESI PRAKTIKUM
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Langkah 2 1. lari dekam dan o Murid-murid berada dalam -alatan


8 minit lompat kangaroo barisan kumpulan masing- *wisel
masing, murid barisan *skital
pertama akan bersedia dalam
kedudukan gaya dekam. - nilai
o Setelah wisel ditiup mereka *berkeyakinan
akan berlari dan apabila wisel
sekali diiup mereka akan
melompat kangaroo sehingga
sampai ke skital yang telah
ditandakan.
o Seterusnya akan diteruskan
oleh pelari barisan kedua dan
barisan seterusnya sehingga
kumpulan tersebut selesai
X
X X

X G X
Langkah 3
7 minit 1.tindak balas ikut
X X -alatan
o Murid akan berjalan di dalam
wisel bulatan dan apabila wisel X * wisel
ditiup, murid akan berlari ke * skital
arah empat skital yang telah *kad aktiviti
ditanda pada setiap penjuru.
o Setelah itu, setelah tiba di - nilai
skital tersebut muridperlu * jujur
melakukan perlakuan yang
telah di tandakan pada skital
tersebut dan kaku dalam
keadaan perlakuan tersebut.
- skital 1- tangan kiri
pegang hidung, tangan
kanan pegang telinga
- skital 2 –
mencangkung dan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SESI PRAKTIKUM
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5
tangan diletakkan di
bahu
- skital 3 – angkat
sebelah kaki dan
tangan di angkat ke
atas
- skital 4 – tangan tutup
mulut dan kaki
disilangkan

Langkah 4 1.tindak balas ikut o Murid akan menari di -alatan


8 minit muzik kawasan permainan apabila *wisel
muzik mula dipasang *skital
o Apabila muzik diberhentikan, *radio
semua murid akan berada
dalam keadaan kaku tetapi - nilai
mereka hanya dibenarkan * berani mencuba
kaku dalam keadaan berdiri
tegak, berdiri satu kaki
ataupun mengangkat kedua-
dua tangan ke atas.

Kemuncak 1.permainan kecil o Murid akan dibahagikan -alatan


12 minit - bola beracun kepada dua kumpulan *wisel
o Kumpulan 1 akan beada di *skital
dalam bulatan yang dibuat *bola
2
oleh kumpulan 2
o Kumpulan 2 akan cuba untuk 2 2 -nilai
mematikan ahli kumpulan 1 1 *bekerjasama
2 1 2
dengan membaling kaki ahli 1 1
kumpulan dengan
menggunakan bola yang 2 2
disediakan 2
o Peranan akan bertukar G
apabila 10 orang ahli
kumpulan 1 berjaya
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SESI PRAKTIKUM
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5
dimatikan oleh kumpulan 2

Penutup a. penyejukan badan -alatan


10 minit - cihcken dance o Murid akan mengoyangkan *wisel
anggota badan mengikut *skital
muzik *radio
X
o Regangan kepala, tangan,
X X
pinggang, kaki dan paha akan
dilakukan menggunakan -strategi
X G X
kiraan 4 *perbincangan

b. soal jawab lisan o Menyatakan definisi masa -KBKK


tindak balas *analisis konsep
o Menyatakan dua aktiviti yang masa tindak balas
melibatkan masa tindak balas

c. rumusan o guru merumuskan P&P dan -nilai


mengarahkan semua murid *bekerjasama
bersama-sama mengemas
peralatan yang telah
digunakan

Refleksi pelatih :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Ulasan pensyarah/guru pembimbing :


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SESI PRAKTIKUM
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________