Anda di halaman 1dari 3

Bukti Kekufuran Syiah

Syi’ah Mendakwa: Nabi Adam Mempunyai Usul Kufur

Dipetik dari www.darulkautsar.net


Terjemahan
Syi’ah: Nabi Adam Mempunyai Usul Kufur

Ini Bab Tentang Usul Kufur Dan Rukun-Rukunnya

Daripada Abi Basyir katanya, Abu Abdillah a.s. berkata: “Usul kekufuran ada tiga iaitu
terlalu tamak, sombong dan hasad. Adapun terlalu tamak, ia terdapat pada Adam a.s.
ketika dia ditegah daripada pokok (larangan) maka terlalu tamak telah mendorongnya
supaya makan daripadanya. Adapun sombong, ia terdapat pada iblis ketika dia
diperintahkan supaya sujud kepada Adam lalu dia enggan. Adapun hasad, ia terdapat
pada dua orang anak Adam ketika salah seorang membunuh pasangannya”.
(Rujukan: Muhammad bin Ya’kob al-Kulaini al-Usul min al-Kafi jil. 2 hal. 289)

Kesimpulan:

 Syi’ah menghina Nabi Adam a.s. dengan mengatakan baginda mempunyai salah satu usul
kekufuran.

 Syi’ah telah menghina Nabi Adam a.s. dengan meletakkannya setaraf dengan iblis yang
dilaknat oleh Allah ta’ala.

Sumber: http://www.darulkautsar.net/article.php?ArticleID=3640