Anda di halaman 1dari 1

Soalan Cikgu Ivyner Anak Pian

1. Berapa lamakah anda sudah mengajar?


2. Bagaimanakah anda menjadi seorang pemimpin professional di sekolah?
3. Bagaimanakah anda menunjukkan semangat kepemimpinan semasa di dalam kelas?
4. Apakah teknik atau strategi pengajaran dan pembelajaran yang kerap anda gunakan?
5. Apakah inovasi yang telah anda cipta selama berkecimpung dalam bidang pendidikan?
6. Adakah anda selalu menggunakan kemahiran TMK dalam PdP dan berikan pendapat
anda.
7. Apakah pencapaian terbaik anda selama berkhidmat lebih daripada lapan tahun menjadi
seorang pendidik?
8. Apakah kaedah yang anda gunakan bagi menerapkan sifat kepemimpinan dalam diri
murid?
9. Pada pendapat anda, bagaimanakah peranan guru sebagai pemimpin dapat memberi
kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid?

Anda mungkin juga menyukai