Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK PERKEMBANGAN BAHASA DAN KOMUNIKASI AWAL

KANAK-KANAK (5 TAHUN)

NAMA: ____________________________ UMUR: ________________

TADIKA: _____________________ NAMA GURU: _______________________

OBJEKTIF:
1) Menguji dan memerhati kebolehan kanak-kanak berkomunikasi dan keupayaan
bercakap dengan menggunakan perbendaharaan kata yang betul.
2) Mencatat perbualan dan komunikasi bukan verbal seperti mimik muka / pergerakan
anggota badan.
Arahan: Berikan skor (0 – 3) untuk BELUM MENGUASAI (4 – 7) untuk SEDANG
MENGUASAI dan (8 – 10) untuk SUDAH MENGUASAI.

BELUM SEDANG SUDAH


ITEM MENGUASAI MENGUASAI MENGUASAI
 Menyebut dan menunjukkan huruf
A-Z dengan tepat.
 Perbendaharaan kosa kata
meningkat sehingga 300 patah
perkataan.
 Membaca suku kata dengan betul .
 Membaca sesuatu ayat dengan
sebutan yang jelas.
 Memahami kata-kata larangan
“Jangan”, “Tidak” dan “Tidak
Boleh”
 Boleh megenalpasti fungsi objek
yang diberikan/ ditunjukkan kepada
kanak-kanak.
 Memberikan idea dan melibatkan
diri dalam perbincangan aktiviti
berkumpulan.
 Berjaya memadankan 4 hingga 5
jenis warna dengan perkataan.
 Boleh bercakap/ bertutur dengan
ayat penuh dalam Bahasa Melayu
 Bercerita tentang keluarga sendiri
dengan menggunakan bahasa yang
betul.
 Berbual dengan rakan dengan
menggunakan bahasa yang tepat.
 Menerangkan sesuatu dengan jelas.
 Banyak bertanyakan soalan kepada
pendidik

ULASAN:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________