Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

6 Rabu 4 SAINS

TEMA: SAINS HAYAT UNIT: 2.0 MANUSIA

TAJUK: MANUSIA
STANDARD
2.1 Pernafasan Manusia
KANDUNGAN
STANDARD
2.1.1 Menyatakan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan.
KRITERIA
Murid berjaya melabel organ pernafasan manusia.
KEJAYAAN
1. Murid bercerita tentang gambar dan situasi dalam buku teks halaman 23. (PAK21)
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid diterangkan tentang organ pernafasan manusia.
AKTIVITI PDPC 4. Murid membuat Aktiviti Ria ‘Melabel Organ Pernafasan Manusia’ secara berkumpulan. (PBD)
5. Murid menjawab soalan halaman 25 dalam kumpulan. (KBAT)
6. Murid menyalin semula soalan tersebut dalam buku latihan sains.
7. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Free Discussion (Perbincangan Bebas)

Memerhati / Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 23-25, alat dan bahan untuk aktiviti ria seperti halaman 25.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Kelestarian alam sekitar Berdisiplin

TP 4 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Bercerita


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI ___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

6 Khamis 4 SAINS

TEMA: SAINS HAYAT UNIT: 2.0 MANUSIA

TAJUK: MANUSIA
STANDARD
2.1 Pernafasan Manusia
KANDUNGAN
STANDARD 2.1.2 Memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan pertukaran gas yang berlaku di
PEMBELAJARAN peparu melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan pertukaran gas yang berlaku di
PEMBELAJARAN
peparu melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
KRITERIA
Murid berjaya menceritakan proses pernafasan manusia.
KEJAYAAN
1. Murid bercerita tentang gambar dan situasi dalam buku teks halaman 26. (KBAT)
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid diterangkan tentang proses pernafasan manusia.
4. Murid membuat peta alir yang menunjukkan proses pernafasan manusia. (PAK21)
AKTIVITI PDPC
5. Murid ceritakan secara kreatif tentang laluan udara dan pertukaran gas semasa manusia bernafas.
(PBD)
6. Murid menyalin semula peta alir tersebut tersebut dalam buku latihan sains.
7. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Learning Experiences (Pengalaman Peribadi)

Memerhati / Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 26-28
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Bahasa Kesyukuran

TP 6 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Bercerita


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI ___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai