Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

1 Selasa 2.2.2021 4 PDPR SAINS

TEMA: INKUARI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK: Kemahiran Proses Sains


STANDARD
1.1 Kemahiran proses sains.
KANDUNGAN
1.1.1 Memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku
1.1.2 Mengelas dengan membandingkan atau mengenal pasti persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri sepunya.
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul.
STANDARD 1.1.4 Membuat inferens dengan menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah bagi sesuatu
PEMBELAJARAN pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperoleh.
1.1.5 Meramal dengan membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu atau data.
1.1.6 Berkomunikasi dengan merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut secara sistematik.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Mengulangkaji dan menyenaraikan enam kemahiran proses sains, iaitu memerhati, mengelas,
PEMBELAJARAN
mengukur dan menggunakan nombor, meramal, membuat inferens dan berkomunikasi.
KRITERIA Murid berjaya menyenaraikan enam kemahiran proses sains, iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan
KEJAYAAN menggunakan nombor, meramal, membuat inferens dan berkomunikasi.
1. Murid mengingat kembali dan memahami kemahiran proses sains (KPS) yang telah dipelajari dalam
tahun sebelumnya melalui aktiviti sumbangsaran. (PAK21)
2. Murid membaca dan memahami kisah dalam buku teks halaman 2-3.
3. Murid menyenaraikan 6 kemahiran proses sains yang telah digunakan dalam kisah tersebut dalam
AKTIVITI PDPC bentuk peta i-think.(PAK21)
4. Murid berbincang dalam kumpulan untuk menyatakan maksud setiap KPS dinyatakan melalui aktiviti
penulisan yang sesuai. (KBAT)
5. Murid mencatatkan nota berkaitan aktiviti ke dalam buku nota dengan kemas dan betul. (PBD)
6. Murid melengkapkan lembaran aktiviti sebagai pengukuhan dan pengayaan.
AKTIVITI PAK-21 Checklist (Senarai Semak) i-Think Map - Peta Buih
Memerhati Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 2-3
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Sains dan Teknologi Berdisiplin

TP 4 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Buku Latihan

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
Pdpc dijalankan secara PDPR
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

1 Selasa 9.2.2021 4 PDPR SAINS

TEMA: INKUARI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK: Kemahiran Proses Sains


STANDARD
1.1 Kemahiran proses sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.1 Memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat
PEMBELAJARAN pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. memerhati dan membuat inferens terhadap payung terjun.
KRITERIA
Murid berjaya memerhati dan membuat inferens terhadap aktiviti ria - Payung Terjun.
KEJAYAAN
1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu. (PAK21)
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid membuat Aktiviti Ria ‘Payung Terjun’ secara berkumpulan. (PBD)
AKTIVITI PDPC 4. Murid menjawab soalan-soalan halaman 4 dalam kumpulan. (KBAT)
5. Murid menyalin semula soalan tersebut dalam buku latihan sains.
6. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Rocket writing (Penulisan pantas)

Memerhati / Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 4, alat dan bahan untuk aktiviti ria seperti halaman 4.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Kelestarian alam sekitar Berdisiplin

TP 4 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Projek Mudah


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI ___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdPc dijalankan secara PDPR

Anda mungkin juga menyukai