Anda di halaman 1dari 1

16/3/2021 HASIL UJIAN

DAFTAR NILAI 60718983 SIMULASI 3


UJIAN SEKOLAH BERBASIS KOMPUTER

NAMA ALAMAT Jl. Utama Ds.


: Mi Mathlabul Ulum :
SEKOLAH SEKOLAH Palebon
KELAS : (MI) VI-MI JURUSAN : MI (UMUM)
HARI, TUESDAY, 16 MARCH
: PUKUL : 16:00 - 18:30
TANGGAL 2021
MATA
: Try Out Feqih (VI MI)
PELAJARAN

ASAL NILAI PG ESSAY


NO NIS/NISN NAMA PESERTA TOTAL
SEKOLAH (100%) (0%)
Mi Mathlabul
1 111235250085150013/3095642424 SINTA AULIA ROHMAH 55,00 0,00 55,00/100
Ulum
NAURA ZAINIL Mi Mathlabul
2 111235250085150011/3097368982 65,00 0,00 65,00/100
FARADISA Ulum
MUHAMMAD HISHNAN Mi Mathlabul
3 111235250085150007/3092370537 50,00 0,00 50,00/100
HASHIN Ulum
ELIYAH NURUL Mi Mathlabul
4 111235250085150002/3092320235 40,00 0,00 40,00/100
FUROIDAH Ulum
AHMAD ADITIYA Mi Mathlabul
5 111235250085150001/3084102125 25,00 0,00 25,00/100
RAHMAN Ulum
MUHAMMAD FAHAD ALI Mi Mathlabul
6 111235250085150010/0 20,00 0,00 20,00/100
KAROR Ulum
Mi Mathlabul
7 111235250085150012/3091768795 SIALIF FERDIANSYAH 40,00 0,00 40,00/100
Ulum
MUHAMMAD NIZHAM Mi Mathlabul
8 111235250085150008/3081980342 30,00 0,00 30,00/100
AINUN NA''IM Ulum
MUHAMMAD FAREL Mi Mathlabul
9 111235250085150006/3095638768 15,00 0,00 15,00/100
TAQOYUDDIN Ulum
MUHAMMAD CHILMAN Mi Mathlabul
10 111235250085150005/3099516916 55,00 0,00 55,00/100
FAIRUS Ulum
MUHAMMAD SIHONO Mi Mathlabul
11 111235250085150009/3092864590 30,00 0,00 30,00/100
GUTAMA Ulum
Pengawas

(_____________________)
NIP.

103.142.21.78/sd/admin/laporan/cetak_hasil_ujian/5976/698 1/1