Anda di halaman 1dari 1

15/3/2021 HASIL UJIAN

DAFTAR NILAI 60718983 SIMULASI


UJIAN SEKOLAH BERBASIS KOMPUTER

NAMA ALAMAT Jl. Utama Ds.


: Mi Mathlabul Ulum :
SEKOLAH SEKOLAH Palebon
KELAS : (MI) VI-MI JURUSAN : MI (UMUM)
HARI, MONDAY, 15 MARCH
: PUKUL : 08:00 - 12:00
TANGGAL 2021
MATA
: Try Out IPA (VI MI)
PELAJARAN

ASAL NILAI PG ESSAY


NO NIS/NISN NAMA PESERTA TOTAL
SEKOLAH (100%) (0%)
NAURA ZAINIL Mi Mathlabul
1 111235250085150011/3097368982 63,33 0,00 63,33/100
FARADISA Ulum
MUHAMMAD CHILMANMi Mathlabul
2 111235250085150005/3099516916 36,67 0,00 36,67/100
FAIRUS Ulum
Mi Mathlabul
3 111235250085150013/3095642424 SINTA AULIA ROHMAH 40,00 0,00 40,00/100
Ulum
AHMAD ADITIYA Mi Mathlabul
4 111235250085150001/3084102125 46,67 0,00 46,67/100
RAHMAN Ulum
SYARIFA Mi Mathlabul
5 111235250085150014/3083905006 33,33 0,00 33,33/100
ROMADHONIYAH Ulum
ELIYAH NURUL Mi Mathlabul
6 111235250085150002/3092320235 56,67 0,00 56,67/100
FUROIDAH Ulum
ZAHWA ITSBATUN Mi Mathlabul
7 111235250085150015/3089730991 36,67 0,00 36,67/100
NAJWA Ulum
MUHAMMAD FAHAD ALI Mi Mathlabul
8 111235250085150010/0 10,00 0,00 10,00/100
KAROR Ulum
MUHAMMAD HISHNAN Mi Mathlabul
9 111235250085150007/3092370537 36,67 0,00 36,67/100
HASHIN Ulum
Mi Mathlabul
10 111235250085150003/3092656798 IBRAHIM ABBAS 43,33 0,00 43,33/100
Ulum
MUHAMMAD FAREL Mi Mathlabul
11 111235250085150006/3095638768 36,67 0,00 36,67/100
TAQOYUDDIN Ulum
LAURA HANIA Mi Mathlabul
12 111235250085150004/3092093377 26,67 0,00 26,67/100
ASSYIFAH Ulum
Mi Mathlabul
13 111235250085150012/3091768795 SIALIF FERDIANSYAH 26,67 0,00 26,67/100
Ulum
MUHAMMAD NIZHAM Mi Mathlabul
14 111235250085150008/3081980342 23,33 0,00 23,33/100
AINUN NA''IM Ulum
MUHAMMAD SIHONO Mi Mathlabul
15 111235250085150009/3092864590 46,67 0,00 46,67/100
GUTAMA Ulum
Pengawas

(_____________________)
NIP.

103.142.21.78/sd/admin/laporan/cetak_hasil_ujian/1134/698 1/1