Anda di halaman 1dari 21

SJKT LADANG CHEMBONG

PENJAJARAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SJKT

STANDARD PEMBELAJARAN (SP) 学习标准


MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN KANDUNGAN ASAS KANDUNGAN KANDUNGAN
TAMBAHAN PELENGKAP
TEMA 1 : KELUARGA SAYA UNIT 1: KELUARGA GUAN HONG
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam,
Amalan Baik respons memahami dan menyebut;
Guan Hong (i) frasa
Minggu 1
20/1-22/1 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan
Keluarga Saya sebutan yang betul dan
Rajin intonasi yang sesuai;

Minggu 2 (i) perkataan


25/1-29/1
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara
Cucu Yang mekanis;
Prihatin (i) perkataan

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu


Sayangi kesantunan bahasa dalam bahan dengan sebutan yang betul
sastera
Keluarga dan intonasi yang sesuai
serta melakukan aksi
mengikut lirik;
(i) melodi lagu kanak-kanak

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan


Aktiviti menggunakan golongan kata mengenal pasti penggunaan
mengikut konteks
Keluarga golongan kata mengikut
konteks;
(i) kata nama am
TEMA 1 : KELUARGA SAYA UNIT 2: KAMI GEMBIRA
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam,
Minggu 3 Pergi Bercuti respons memahami dan menyebut;
1/2-5/2 (i) frasa

2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan


Wah, sebutan yang betul dan
seronoknya! intonasi yang sesuai;
(ii) ayat

Melawat Ke 3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara


Tokong Ular mekanis;
(ii) ayat

4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan


keindahan dan kesantunan bahasa menuturkan dialog yang
dalam bahan sastera
Naik Feri mengandungi gaya bahasa
yang indah;
(i) simpulan bahasa dan
bandingan semacam

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan


Hotel Batu menggunakan golongan kata mengenal pasti penggunaan
mengikut konteks
Kawan golongan kata mengikut
konteks;
(ii) kata nama khas

TEMA 1 : KELUARGA SAYA UNIT 3: SAUDARA-MARA SAYA


1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam,
Minggu 4 Meriahnya! respons memahami dan menyebut;
8/2-12/2 (i) frasa

10/2-12/2 CUTI 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dan
TAHUN
Sepupu Guan memahami;
BAHARU CINA
Hong (i) perkataan
Minggu 5 Album Ibu 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis;
15/2-19/2 Saudara ayat yang bermakna (i) perkataan

4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan


Kolam Ikan keindahan dan kesantunan bahasa menuturkan dialog yang
dalam bahan sastera
Pak Cik Teoh mengandungi gaya bahasa
yang indah;
(i) simpulan bahasa dan
bandingan semacam

Datuk Dan 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan


Nenek Saya menggunakan golongan kata mengenal pasti penggunaan
mengikut konteks
golongan kata mengikut
Seronoknya konteks;
Bergambar (iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

TEMA 2 : RAKAN DAN JIRAN UNIT 4: MARI BERKAWAN


Kawan Baik 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam,
Saya respons memahami dan menyebut;
Minggu 6 (ii) ayat tunggal
22/2-26/2
Terima Kasih, 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dan
Kawan memahami;
Minggu 7 (ii) ayat
1/3-5/3
Kawan Sekolah 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis;
ayat yang bermakna (ii) frasa

Kalau 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu


Berkawan kesantunan bahasa dalam bahan dengan sebutan yang betul
sastera dan intonasi yang sesuai
serta melakukan aksi
mengikut lirik;
(ii) melodi lagu rakyat

Merdunya 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan


Muzik menggunakan golongan kata mengenal pasti penggunaan
mengikut konteks golongan kata mengikut
konteks;
(iii) kata ganti nama

TEMA 2 : RAKAN DAN JIRAN UNIT 5: HORMATI JIRAN


1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam,
Minggu 8 Silalah Datang respons memahami dan menyebut;
8/3-12/3 (iii) ayat majmuk dengan
betul dan tepat

2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan


Minggu 9
Jiran Yang sebutan yang betul dan
15/3-19/3
Sopan intonasi yang sesuai;
(iii) perenggan

Jiran Yang 3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara


Prihatin mekanis;
(iii) perenggan

4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan


Jiran Yang keindahan dan kesantunan bahasa menuturkan dialog yang
dalam bahan sastera
Baik Hati mengandungi gaya bahasa
yang indah;
(i) simpulan bahasa dan
bandingan semacam
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan
Mesranya Jiran menggunakan golongan kata mengenal pasti penggunaan
mengikut konteks golongan kata mengikut
konteks;
Kuih Untuk (iv) penjodoh bilangan
Jiran
5.1.4 Memahami dan
mengenal pasti penggunaan
kata tugas mengikut
konteks;
(i) kata hubung

TEMA 2 : RAKAN DAN JIRAN UNIT 6: BEKERJASAMA


1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami,
Tugasan Seni respons dan memberikan respons
Minggu 10 terhadap;
22/3-26/3 (i) soalan

2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan


Cantiknya Pasu sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai;
(iv) petikan

3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara


Saling mekanis;
Membantu (iv) petikan

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan


Amalan Murni kesantunan bahasa dalam bahan mengenal pasti ciri-ciri
sastera
pantun;
(i) pembayang dan maksud

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami dan


Tahun 2 Mawar menggunakan golongan kata mengenal pasti penggunaan
mengikut konteks kata adjektif mengikut
konteks.
Sahabat Yang
(i) sifat / keadaan
Baik
5.1.4 Memahami dan
mengenal pasti penggunaan
kata tugas mengikut
konteks;
(ii) kata sendi nama

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


27/3 - 4/4 (9 HARI)
TEMA 3 : KITA BERSIH KITA SIHAT UNIT 7: BERSIH DAN CERIA
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami,
Rambut Bersih respons dan memberikan respons
Minggu 11 terhadap;
5/4-9/4 (ii) suruhan

2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dan


Gigi Bersih memahami;
Wajah Ceria (iii) perenggan

Rumah Bersih 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis;
Kita Selesa ayat yang bermakna (iii) ayat

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mempersembahkan


Pak Pandir dengan menyerapkan keindahan cerita;
dan kesantunan bahasa serta
Sakit Perut (ii) cerita jenaka
mempersembahkannya secara
kreatif.

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami dan


Cerianya menggunakan golongan kata mengenal pasti penggunaan
mengikut konteks kata adjektif mengikut
Taman
konteks.
(ii) warna

TEMA 3 : KITA BERSIH KITA SIHAT UNIT 8: SEKOLAH BERSIH MURID SELESA
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami,
Minggu 12 Kelas Bersih respons dan memberikan respons
12/4-16/4 terhadap;
(iii) pesanan
13/4
AWAL 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dan
RAMADHAN Taman Bahasa memahami;
Melayu (iv) petikan
15/4
CUTI HARI 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis;
PERISYTIHARA Pusat Sumber ayat yang bermakna (iv) perenggan
N MELAKA
Ceria
BERSEJARAH 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan
Sekolah Bersih kesantunan bahasa dalam bahan mengenal pasti ciri-ciri
16/4 sastera pantun;
dan Ceria
ULANG TAHUN (ii) rima akhir dan jeda
SEKOLAH
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami dan
menggunakan golongan kata mengenal pasti penggunaan
mengikut konteks
Taman Ilmu kata adjektif mengikut
konteks.
(iii) bentuk

Bilik Sukan 5.1.4 Memahami dan


Sekolah mengenal pasti penggunaan
kata tugas mengikut
konteks
(iii) kata arah

TEMA 3 : KITA BERSIH KITA SIHAT UNIT 9: HARGAILAH KESIHATAN


1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami,
respons
Enaknya Jus dan memberikan respons
Lobak terhadap;
Minggu 13 (iv) permintaan
19/4-23/4

2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal


karya sastera dan bukan sastera pasti dan menyatakan nilai
Sihat Dan
Gembira daripada bahan sastera dan
bahan bukan sastera;
(i) lagu kanak-kanak

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang


ayat yang bermakna
Mari Bersukan diimlakkan;
(i) perkataan

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan


kesantunan bahasa dalam bahan
Menjaga mengenal pasti ciri-ciri
sastera
Kesihatan pantun;
(iii) format penulisan

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami dan


menggunakan golongan kata mengenal pasti penggunaan
Tidurlah
mengikut konteks
Secukupnya kata adjektif mengikut
konteks.
(iv) waktu
Jururawat
Pergigian 5.1.4 Memahami dan
mengenal pasti penggunaan
kata tugas mengikut
konteks;
(iv) kata tanya

TEMA 4 : KITA CERMAT KITA SELAMAT UNIT 10: PENTINGNYA KESELAMATAN


1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan
respons memberikan respons dengan
Pentingnya
Minggu 14 Keselamatan membuat tafsiran terhadap;
26/4-30/4 (i) soalan bercapah

2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal


karya sastera dan bukan sastera pasti dan menyatakan nilai
Gunakan Lif
Dengan daripada bahan sastera dan
bahan bukan sastera;
Selamat
(ii) cerita
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis
ayat yang bermakna jawapan pemahaman dengan
Kita Patuh Kita
Selamat berdasarkan soalan;
(i) bertumpu

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mempersembahkan


dengan menyerapkan keindahan lagu;
Hati-hati
dan kesantunan bahasa serta
Kawan (i) kanak-kanak
mempersembahkannya secara
kreatif
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami dan
menggunakan golongan kata mengenal pasti penggunaan
Selamat
mengikut konteks
Semasa Hujan kata kerja mengikut
konteks;
(i) kata kerja aktif transitif

TEMA 4 : KITA CERMAT KITA SELAMAT UNIT 11: KESELAMATAN DI SEKOLAH


1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan
respons
memberikan respons dengan
Minggu 15 Sentiasa membuat tafsiran terhadap;
3/5-7/5 (ii) pesanan
Bersedia

2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal


karya sastera dan bukan sastera pasti dan menyatakan nilai
Keselamatan
Minggu 16
Murid daripada bahan sastera dan
10/5-14/5 bahan bukan sastera;
(iii) pantun
11/5 – 14/5
CUTI HARI 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang
RAYA ayat yang bermakna
diimlakkan;
Patuhi
Peraturan (ii) frasa

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mempersembahkan


dengan menyerapkan keindahan
Pesan Merpati cerita;
dan kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara (i) cerita haiwan
kreatif

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami dan


menggunakan golongan kata mengenal pasti penggunaan
mengikut konteks
Selamat Tiba kata kerja mengikut
konteks;
Di Sekolah
(ii) kata kerja pasif

Selamat Di 5.1.4 Memahami dan


Taman Sains mengenal pasti penggunaan
kata tugas mengikut
konteks;
(ii) kata sendi nama

TEMA 4 : KITA CERMAT KITA SELAMAT UNIT 12: KESELAMATAN DI JALAN RAYA
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk
maklumat dan idea bagi pelbagai
Poster menjelaskan sesuatu
tujuan
Keselamatan perkara secara
Minggu 17 bertatasusila mengikut
17/5-21/5
konteks.

Berjalan Ke 2.2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami


menaakul bahan grafik dan bukan dan mengenal pasti
Minggu 18 Sekolah
grafik
(i) kosa kata
24/5-28/5
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan
Ingat Sebelum naratif dan bukan naratif
26/5
Kena secara
CUTI HARI
(i) separa terkawal
WESAK
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mencipta secara
dengan menyerapkan keindahan separa terkawal dan
Waspada
dan kesantunan bahasa serta
Selalu mempersembahkan:
mempersembahkannya secara
kreatif (i) pantun dua kerat

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan


Lampu Isyarat menggunakan golongan kata mengenal pasti penggunaan
mengikut konteks kata tugas mengikut
Jalan Raya
konteks;
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata mengikut (ii) kata sendi nama
konteks 5.2.1 Memahami dan
Naik Bas Turun mengenal pasti penggunaan
Bas kata mengikut konteks;
(iii) kata berimbuhan awalan

第一学期年中假期 CUTI PERTENGAHAN TAHUN


29/5 - 13/6 (16 HARI)
TEMA 5 : BIJAK SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI UNIT 13: BIJAK SAINS
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan
maklumat dan idea bagi pelbagai
Makan untuk menjelaskan maklumat yang
tujuan
Hidup tersurat dan tersirat
Minggu 19 dengan menggunakan idea
14/6-18/6
yang kritis dan kreatif

2.2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami


menaakul bahan grafik dan bukan
Minggu 20 Gunakan Deria dan mengenal pasti
grafik
21/6-25/6 (i) isi tersurat

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang


ayat yang bermakna
Timbul atau diimlakkan;
Tenggelam? (iii) ayat

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan


kesantunan bahasa dalam bahan
Pantun Bijak mengenal pasti ciri-ciri
sastera
Sains pantun;
(i) pembayang dan maksud

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan


menggunakan golongan kata mengenal pasti penggunaan
Panasnya
mengikut konteks
Cuaca kata tugas mengikut
konteks;
(iii) kata arah

TEMA 5 : BIJAK SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI UNIT 14: HEBAT DAN BERGUNA
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam,
respons
Buku Digital memahami dan menyebut;
Minggu 21 (iii) ayat majmuk dengan
28/6-2/7 betul dan tepat

2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal


karya sastera dan bukan sastera pasti dan menyatakan nilai
Gunakan
Minggu 22
Dengan Bijak daripada bahan sastera dan
5/7-9/7 bahan bukan sastera;
(iv) petikan

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan


Tong Sampah naratif dan bukan naratif
Pintar secara
(ii) berpandu

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mencipta secara


dengan menyerapkan keindahan
separa terkawal dan
dan kesantunan bahasa serta
Teknologi mempersembahkannya secara mempersembahkan:
Untuk Kita kreatif (ii) pantun empat kerat
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan
menggunakan golongan kata mengenal pasti penggunaan
Ciptaan Hebat
mengikut konteks
kata tugas mengikut
konteks;
Lampu Meja
(iv) kata tanya
Istimewa (v) kata perintah

TEMA 5 : BIJAK SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI UNIT 15: BIJAK MENCIPTA
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami,
respons
Penyangkut dan memberikan respons
Minggu 23 Tisu terhadap;
12/7-16/7 (i) soalan

2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan


karya sastera dan bukan sastera mempersembahkan karya
Pencipta
Terkemuka sastera dan bukan sastera
dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai;
(i) lagu kanak-kanak

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan


Pembalut memurnikan hasil penulisan
Hadiah daripada aspek
(i) ejaan

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mempersembahkan


dengan menyerapkan keindahan
Cipta Hiasan lagu
dan kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara (ii) rakyat
kreatif

Beg Pintar 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan


menggunakan golongan kata mengenal pasti penggunaan
mengikut konteks
Mudahnya kata tugas mengikut
konteks;
Mencipta
(v) kata perintah
第二学期中段假期 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
17/7 – 25/7 (9 HARI)
TEMA 6 : BUDAYA BANGSA UNIT 16: SAMBUT PERAYAAN
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami,
respons
Hidangan dan memberikan respons
Minggu 24 untuk Tetamu terhadap;
26/7-30/7 (ii) suruhan

2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan


Minggu 25 karya sastera dan bukan sastera
Pantun Hari mempersembahkan karya
2/8-6/8
Raya sastera dan bukan sastera
dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai;
(iii) pantun

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan


ayat yang bermakna mencatat maklumat yang
Yee Sang
bermakna tentang sesuatu
perkara

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mempersembahkan


dengan menyerapkan keindahan
Rayakan lagu
dan kesantunan bahasa serta
Bersama mempersembahkannya secara (i) kanak-kanak
kreatif
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan
pembentukan kata mengikut mengenal pasti penggunaan
Selamat Hari
konteks
Vaisakhi kata mengikut konteks;
(i) kata dasar

TEMA 6 : BUDAYA BANGSA UNIT 17: HARGAILAH SENI


1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam,
respons
Taici memahami dan menyebut;
Minggu 26 (iii) ayat majmuk dengan
9/8-13/8 betul dan tepat

10/8 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan


CUTI AWAL karya sastera dan bukan sastera
Seni Sulaman mempersembahkan karya
MUHARRAM
sastera dan bukan sastera
dengan sebutan yang betul
Minggu 27 dan intonasi yang sesuai;
16/8-20/8 (iv) petikan bukan sastera

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan


Bakul Siya naratif dan bukan naratif
secara
(i) separa terkawal
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 mempersembahkan
dengan menyerapkan keindahan
Rumah Baharu cerita;
dan kesantunan bahasa serta
Bayan mempersembahkannya secara (i) cerita haiwan
kreatif

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan


pembentukan kata mengikut mengenal pasti penggunaan
Seni Seramik
konteks
kata mengikut konteks;
5.1 Memahami fungsi dan (ii) kata tunggal
menggunakan golongan kata
Alat Muzik mengikut konteks 5.1.4 Memahami dan
Tradisional mengenal pasti penggunaan
kata tugas mengikut
konteks;
(v) kata perintah

TEMA 6 : BUDAYA BANGSA UNIT 18: INDAHNYA BUDI BAHASA


1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami,
respons
Saya Berbudi dan memberikan respons
Minggu 28 Bahasa terhadap;
23/8-27/8 (iv) permintaan

2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan


karya sastera dan bukan sastera mempersembahkan karya
Budi Pekerti
Minggu 29
sastera dan bukan sastera
30/8-3/9 dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai;
(ii) cerita
31/8
CUTI HARI 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan
KEMERDEKAAN Mari Membantu memurnikan hasil penulisan
KE-64
daripada aspek
(ii) tanda baca

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3


Budi Baik dengan menyerapkan keindahan Mempersembahkan lagu
dan kesantunan bahasa serta
(ii) rakyat
mempersembahkannya secara
kreatif

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan


pembentukan kata mengikut mengenal pasti penggunaan
Amalan Mulia
konteks
kata mengikut konteks
(iii) kata berimbuhan awalan

Terima Kasih, 5.2.2 Memahami dan


Cikgu. mengenal pasti peggunaan
kata majmuk mengikut
konteks

TEMA 7 : SAYANGI MALAYSIA UNIT 19: CINTAILAH BAHASA KITA


1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan
respons
Minggu Bahasa memberikan respons dengan
Melayu membuat tafsiran terhadap;
Minggu 30 (i) soalan bercapah
6/9-10/9
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami
menaakul bahan grafik dan bukan
Tahniah, Guan dan mengenal pasti
grafik
Hong! (iii) isi tersirat

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis


ayat yang bermakna
Permainan jawapan pemahaman dengan
Bahasa berdasarkan soalan;
(ii) bercapah

4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan


keindahan dan kesantunan bahasa
Udin Yang menuturkan dialog yang
dalam bahan sastera
Hebat mengandungi gaya bahasa
yang indah
(i) simpulan bahasa dan
bandingan semacam

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan


pembentukan kata mengikut mengenal pasti penggunaan
Kamus Bahasa
konteks
Melayu kata ganda mengikut
konteks

第二学期中段假期 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA


11/9 – 19/9 (9 HARI)
TEMA 7 : SAYANGI MALAYSIA UNIT 20: MALAYSIA INDAH
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan
respons
Bercuti Di memberikan respons dengan
Pulau Redang membuat tafsiran terhadap;
Minggu 31 (ii) pesanan
20/9-24/9
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal
karya sastera dan bukan sastera pasti dan menyatakan nilai
Kisah Anak
Helang daripada bahan sastera dan
Minggu 32 bahan bukan sastera;
27/9-1/10 (ii) cerita

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan


ayat yang bermakna mencatat maklumat yang
Indahnya
Sabah bermakna tentang sesuatu
perkara

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan


kesantunan bahasa dalam bahan
Kunjungi mengenal pasti ciri-ciri
sastera.
Sarawak pantun
(ii) rima akhir dan jeda

Kenali Negeri 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan
mengikut konteks mengenal pasti penggunaan
Sembilan
ayat mengikut konteks;
Kampung (i) pola ayat
Indah (ii) ayat penyata

TEMA 7 : SAYANGI MALAYSIA UNIT 21: NEGARA TERCINTA


1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk
maklumat dan idea bagi pelbagai
Bunga menjelaskan sesuatu
tujuan
Minggu 33 Kebangsaan perkara secara
4/10-8/10 bertatasusila mengikut
konteks
4/10
CUTI
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan
PERISTIWA karya sastera dan bukan sastera mempersembahkan karya
Lagu sastera dan bukan sastera
8/10
dengan sebutan yang betul
CUTI HARI Kebangsaan
dan intonasi yang sesuai;
JADI YANG DI- (iv) petikan bukan sastera
PERTUA
NEGERI 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan
MELAKA
Bandar naratif dan bukan naratif
Bersejarah secara
Minggu 34
(ii) berpandu
11/10-15/10

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan


kesantunan bahasa dalam bahan
Malaysia mengenal pasti ciri-ciri
sastera.
Harmoni pantun;
(iii) format penulisan

Merdeka! 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan


mengikut konteks mengenal pasti penggunaan
ayat mengikut konteks;
(iii) ayat tanya dengan kata
Semangat
tanya
Patriotik (iv) ayat perintah

TEMA 8 : WANG DAN PERBELANJAAN UNIT 22: URUS WANG


1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan
respons
memberikan respons dengan
Wang Belanja membuat tafsiran terhadap;
Minggu 35 (ii) pesanan
18/10-22/10
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dan
19/10
Rancang memahami
CUTI HARI
KEPUTERAAN Belanja (iii) perenggan
NABI
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis
ayat yang bermakna
MUHAMMAD Berbelanja di jawapan pemahaman dengan
S.A.W Kantin berdasarkan soalan;
(i) bertumpu
Minggu 36
25/10-29/10 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mencipta secara
dengan menyerapkan keindahan
separa terkawal dan
dan kesantunan bahasa serta
Wang Kami mempersembahkannya secara mempersembahkan
kreatif (ii) pantun empat kerat

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami dan


mengikut konteks mengenal pasti penggunaan
Mata Wang
Malaysia ayat mengikut konteks.
(i) ayat dasar

TEMA 8 : WANG DAN PERBELANJAAN UNIT 23: RAJIN BERUSAHA


1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk
maklumat dan idea bagi pelbagai
Doktor menjelaskan sesuatu
tujuan
Nandran perkara secara
Minggu 37 bertatasusila mengikut
1/11-5/11
konteks

3/11-5/11
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami
CUTI HARI menaakul bahan grafik dan bukan
DEEVAPALI Kedai Jam Tik dan mengenal pasti
grafik
Tok (ii) isi tersurat
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis
ayat yang bermakna
Bijak jawapan pemahaman dengan
Minggu 38 Matematik berdasarkan soalan;
8/11-12/11 (ii) bercapah

4.2 Menghayati keindahan dan 4.3.2 Mempersembahkan


kesantunan bahasa dalam bahan
Pak Pandir di cerita
Minggu 39 sastera.
15/11-19/11 Kedai Runcit (ii) cerita jenaka

Cadar Buatan 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami dan
mengikut konteks mengenal pasti penggunaan
Nenek
ayat mengikut konteks.
(ii) ayat tunggal
Ternakan
(iii) ayat majmuk
Datuk
TEMA 8 : WANG DAN PERBELANJAAN UNIT 24: BIJAK BERBELANJA
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan
Minggu 40 maklumat dan idea bagi pelbagai
Tawaran menjelaskan maklumat yang
tujuan
22/11-26/11 Istimewa tersurat dan tersirat
dengan menggunakan idea
yang kritis dan kreatif

Minggu 41
2.2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami
29/11-3/12 menaakul bahan grafik dan bukan
Kasut Sama dan mengenal pasti
grafik
Harga Berbeza (iii) isi tersirat

Minggu 42 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan


6/12-10/12 Pembeli Bijak memurnikan hasil penulisan
daripada aspek
(iii) penggunaan kata

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu


kesantunan bahasa dalam bahan
Jimat Belanja dengan sebutan yang betul
sastera.
dan intonasi yang sesuai
serta melakukan aksi
mengikut lirik;
(i) melodi lagu

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan


mengikut konteks mengenal pasti penggunaan
Biskut Bijirin
ayat mengikut konteks;
(iii) ayat tanya dengan kata
Pilihlah Yang
Tanya
Sesuai (iv) ayat perintah

CUTI AKHIR TAHUN


11/12 – 31/12 (21 HARI)

Anda mungkin juga menyukai