Anda di halaman 1dari 16

SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021

TAHUN 1

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1


SESI 2021
1. PENDAHULUAN

Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu merupakan satu program yang telah dirangka dengan
tujuan untuk membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari
pendidikan tidak formal sama ada di rumah ataupun di prasekolah ke pendidikan formal di Tahun 1
Sekolah Rendah.
Adalah diharapkan kanak-kanak yang datang dari latar belakang yang berbeza akan dapat
menyesuaikan diri dan bersedia meneruskan pembelajaran formal. Seramai ____ orang murid tahun
1 akan mendaftar pada sesi 2021

2. KONSEP DAN COGANKATA

“ MINDA CERDAS MATA BERCAHAYA “


MINDA CERDAS :
Kemampuan murid Tahun 1 membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara aktif melalui
aktiviti berkumpulan dan saling membantu di antara satu dengan yang lain serta penglibatan yang
menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti terancang menunjukkan minda cerdas
MATA BERCAHAYA :
Murid Tahun 1 ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar bersama-sama dengan
kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru baru.

3. RASIONAL
Mengurangkan jurang penguasaan, aspek perkembangan kanak-kanak dan norma baharu.

4. MATLAMAT / TUJUAN

4.1 Murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran guru-guru dan kawan-kawan baru
dalam masa yang singkat.

4.2 Dapat meningkatkan minat dan semangat murid – murid untuk datang ke sekolah tanpa
banyak masalah.

4.3 Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi dan jasmani.

4.4 Mengenali dan membina hubungan mesra di kalangan murid dan murid, murid dan guru
dalam masa yang singkat.

4.5 Mengurangkan rasa malu, takut dan tidak yakin.

4.6 Mendedahkan murid dengan suasana persekitaran di sekolah baru.

4.7 Memupuk semangat kerjasama dikalangan murid.

1
SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021
TAHUN 1

4.8 Membina dan meningkatkan kemahiran murid yang lemah dan potensi diri mereka.

5. OBJEKTIF

5.1 Menyesuaikan murid dengan persekitaran sekolah

5.2 Membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru.

5.3 Mencapai tahap perkembangan kognitif yang hampir sama untuk memudahkan
pengajaran dan pembelajaran.
5.4 Meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial dan
pembelajaran.

5.5 Menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran
seterusnya.

6. KUMPULAN SASARAN
6.1 Murid Tahun 1
6.2 Guru Tahun 1
6.3 Pihak sekolah
6.4 Pihak Prasekolah
6.5 Ibu bapa
6.6 PIBG

6.1 PERANAN KUMPULAN SASARAN


Kumpulan sasaran ini memainkan peranan penting dalam melaksanakan dan menjayakan Program
Transisi ini iaitu :

2
SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021
TAHUN 1

7. PELAKSANAAN
Secara keseluruhannya, Program Transisi dan Guru Penyayang ini mengambil jangka masa selama 10
minggu. Segala aktiviti perlu dirancang secara terperinci dan padat agar matlamat dan objektif
tercapai dengan jayanya.
Murid-murid akan menggunakan Kit Transisi BPK. Ia akan disesuaikan dengan iklim sekolah
dan tahap murid-murid. Persediaan dan perlaksanaan program ini dibahagikan kepada tiga fasa :

3
SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021
TAHUN 1

7.1 FASA PERSEDIAAN 11-19 JANUARI 2021


Garis Panduan Persediaan.
a) Guru didedahkan tentang konsep dan objektif program. Pihak pentadbir mengadakan
taklimat,mesyuarat dan kursus dalaman kepada bakal guru tahun 1 sesi 2021.
b) Menubuhkan jawatankuasa induk program dan jawatankuasa pelaksanaan program.
c) Mengadakan taklimat kepada ibu bapa dan PIBG
d) Merangka aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk murid Tahun 1 berdasarkan Kit Transisi 2021.
e) Penyediaan Bahan Bantu Belajar dan persiapan-persiapan lain.
f) Menceriakan bilik darjah.

7.2. FASA PENYESUAIAN - 20 JANUARI - 29 JANUARI 2021


Modul Orientasi

Fasa ini proses awal untuk


murid-murid dan guru. Ia
melibatkan :
a) Rutin kelas
b) Perbualan awal
c) Aktiviti fizikal
d) Aktiviti suai kenal
e) Aktiviti pembelajaran
f) Rehat

4
SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021
TAHUN 1

g) Pelbagai aktiviti akan dijalankan antaranya aktiviti pranombor, prabacaan, pratulisan, prawarna,
dinamika kumpulan, dan lain-lain.

7.3. FASA KESEDIAAN - 1 FEBRUARI - 25 MAC 2021


Modul PdP

Modul PdP yang disediakan oleh pihak BPK ini melibatkan Ibu bapa/penjaga,pentadbir,guru dan
persekitaran,
Modul ini bagi memastikan kesediaan murid tahun 1 selepas Program Transisi dari aspek :
- Kognitif
- Nilai
-Kreativiti dan Estetika
-Kesejahteraan Fizikal dan Kesihatan
-Sosio Emosi
-Kognitif

Modul ini dirangka mengikut tema dan subtema yang bersesuaian.

5
SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021
TAHUN 1

7.4 KIT PROGRAM TRANSISI 2021


Kit Program Transisi telah disediakan oleh pihak BPK sebagai panduan para guru tahun 1.
Sehubungan dengan itu, penyelaras telah merangka buku pengurusan guru bagi merancang
semua aktiviti berdasarkan tema yang diberikan. Untuk melancarkan lagi perjalanan aktiviti,
penyelaras transisi telah merangka modul murid yang mengandungi lembaran kerja yang akan
digunakan sepanjang PdP fasa 3 ini.

8. AJK INDUK

Sekolah Kebangsaan Abang Haji Matahir


Jalan Masjid Baru,
96100 Sarikei,
Sarawak.

AHLI JAWATANKUASA INDUK


PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1
SESI 2021
6
SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021
TAHUN 1

PENGERUSI : GURU BESAR

EN HISHAMMUDIN BIN GIMIN

T.PENGERUSI : PENOLONG KANAN KURIKULUM

EN AWANG SPAWI BIN AWANG BAKAR


N.PENGERUSI 1 : PENOLONG KANAN HEM
PN HAJINAH BINTI MOHAMAD
N.PENGERUSI 2 : PENOLONG KANAN KO KURIKULUM
EN DANIEL RITCHI ANAK THOMAS
GURU PENYELARAS
TRANSISI : PN HAIRUL NIZA BINTI AHMAD
P. PENYELARAS : PN ROSANAH BINTI ELIA
SETIAUSAHA : PN HAIRUL NIZA BINTI AHMAD
BENDAHARI : PN HAMIDAH BINTI TAUFIK

AJK : KAUNSELOR
KETUA-KETUA PANITIA MATA PELAJARAN
KETUA-KETUA UNIT HEM
SEMUA GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1 SESI

9. AJK PELAKSANA

Sekolah Kebangsaan Abang Haji Matahir


Jalan Masjid Baru,
96100 Sarikei ,
Sarawak.

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA


PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1
SESI 2021

7
SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021
TAHUN 1

PENGERUSI : GURU BESAR

EN HISHAMMUDIN BIN GIMIN

T. PENGERUSI : PENOLONG KANAN KURIKULUM


EN AWANG SPAWI BIN AWANG BAKAR
N.PENGERUSI 1 : PENOLONG KANAN HEM
PN HAJINAH BINTI MOHAMAD
N.PENGERUSI 2 : PENOLONG KANAN KO KURIKULUM
EN DANIEL RITCHI ANAK THOMAS
GURU PENYELARAS
TRANSISI : PN HAIRUL NIZA BINTI AHMAD
PEN. PENYELARAS : PN ROSANAH BINTI ELIA
SETIAUSAHA : PN HAIRUL NIZA BINTI AHMAD
BENDAHARI : PN HAMIDAH BINTI TAUFIK

AJK : AJK LEMBARAN KERJA - ,MENYEDIAKAN ,


RISO & POTONG
SEMUA GURU MP TAHUN 1

AJK HADIAH
PN ZUHAIJAH BINTI PANDI

AJK SAMBUTAN HARI LAHIR MURID


SEMUA GURU TAHUN 1

10. PELAN TINDAKAN

Sekolah Kebangsaan Abang Haji Matahir


Jalan Masjid Baru,
96100 Sarikei ,
Sarawak.

PELAN TINDAKAN PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN


1
SESI 2021
BIL PERKARA TARIKH CATATAN
1  Menubuhkan Jawatankuasa Induk dan 11 - 19 Rujuk Carta
Pelaksana Program Transisi JANUARI 2021
8
SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021
TAHUN 1

2  Merancang Aktiviti Program Transisi oleh 11-19 AJK Program


Jawatankuasa Pelaksanaan Aktiviti JANUARI 2021 Transisi
Minggu Orientasi
 Mesyuarat Transisi Kali - 1

3  Proses Penyediaan Fizikal Program 18-19 JANUARI Penolong Kanan


- Bilik Kelas Tahun 1 2021 Kurikulum /
Guru Tahun 1
4  Mesyuarat Guru Kali Pertama bagi Tahun 18 JANUARI Semua Staff
2021 2021

5  Mesyuarat AJK Program Transisi 18 JANUARI Semua Guru Tahun


Tahun 1 Kali yang Pertama bagi Tahun 2021 1
2021

6  Program Transisi Tahun 1 20 JANUARI - Pentadbir


26 MAC 2021 Semua Guru Kelas
Tahun 1 / AJK
Program Transisi
2021

7  Penutup Transisi & Guru Penyayang 26 MAC 2021 Semua Guru

11. CADANGAN SENARAI NAMA GURU KELAS

SENARAI NAMA GURU KELAS TAHUN 1 SESI 2021

BIL GURU KELAS


1 PN ROSNAH BINTI ELIA 1 INTELEK

2 PN HAIRUL NIZA BINTI AHMAD 1 BESTARI

12. KEWANGAN

12.1 Kutipan dari Penjaga

RM /
BIL PERKARA UNIT UNIT CATATAN

1 TANDA NAMA SEMENTARA 1 3.00

12.1 Kewangan Panitia Mata Pelajaran

9
SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021
TAHUN 1

Sumber kewangan adalah dari panitia mata pelajaran yang terlibat untuk membeli hadiah
pertandingan .

BI PERKARA PANITIA ANGGARAN JUMLAH RM


L
1 PERTANDINGA KESENIAN 5 PEMENANG X RM5 RM25
N MEWARNA
2 PERTANDINGA AGAMA ISLAM 5 PEMENANG X RM5 RM25
N HAFAZAN
3 PERTANDINGA B. MELAYU 5 PEMENANG X RM5 RM25
N
TULISAN
KEMAS
4 SUKANEKA PJPK 56 MURID X RM 3 RM
JUMLAH RM

BIL ITEM UNIT CATATAN

1 KERTAS A4 putih 20 rim RISO LEMBARAN

KERTAS A4 WARNA 100


2 KUNING HELAI KOLAJ

KERTAS A4 WARNA 100


12.2 3 OREN HELAI KOLAJ
Kewangan
Alatan dan KERTAS WARNA
Bahan PERLBAGAI WARNA 100
4 A4 HELAI TANGLUNG

30
5 GAM KECIL UHU BOTOL
20
6 PLASTESIN KOTAK
MODEL
7 SALOTAPE BESAR 6 KENDERAAN

50
8 BELON KEPING MAJLIS HARI LAHIR

9 TALI POS 2 BUKU


BATANG AIS KRIM 100
10 BESAR BATANG
10
200
11 KERTAS LUKISAN HELAI
SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021
TAHUN 1

12.3 PERBELANJAAN HARI LAHIR

PERKARA HARGA JUMLAH CATATAN


KEK HARI RM100 X 5 RM500 CSR - Badan Koperat
LAHIR 5
BIJI
MC RM8 X 185 RM1480 CSR - Badan Koperat
DONALD
@
Marrybrown
@
A&W

JUMLAH RM1980
11
SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021
TAHUN 1

Sekolah Kebangsaan Taman Tasik Jaya


Persiaran Utama Taman Tasik Jaya
70400 Seremban
Negeri Sembilan

Kepada,
Semua guru,
SK Taman Tasik Jaya

Tuan/Puan
Taklimat & Mesyuarat Program Transisi Dan Guru Penyayang Tahun 1 Sesi 2021

Perkara diatas adalah dirujuk untuk makluman tuan/puan.

2. Taklimat akan diadakan seperti ketetapan yang berikut :-


Tarikh : 15 Januari 2020
Masa : 9:30 pagi
Medium : Google Meet
.
Agenda :
1. Ucapan Pengerusi
2. Taklimat Program Transisi
3. Persiapan dan Penyediaan Bahan
4. Hal-hal lain

3. Sehubungan dengan itu, tuan/puan adalah dijemput untuk menghadiri taklimat tersebut.

12
SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021
TAHUN 1

4. Kerjasama daripada pihak tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih.

“ MINDA CERDAS MATA BERCAHAYA”

Saya yang menjalankan tugas,

....................................
PN SALMIAH MOHD ISA
GURU BESAR
SK TAMAN TASIK JAYA

13. ENROLMEN MURID


ENROLMEN MURID TAHUN 1 SESI 2021

Kumpulan JUMLAH

1 36
2 36
3** 36
4 36
5 36
JUMLAH 180

92 lelaki
88 perempuan
178 beragama Islam
**2 bukan beragama Islam
13
SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021
TAHUN 1

14. CARTA GANT PROGRAM

CARTA GANTT

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 SESI 2021

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Kehadiran /
murid
2 Minggu Suaikenal /

3 Program Transisi / / /

4 Pengajaran KSSR / / / / / / / /

5 Pentaksiran / / / / / / / / / / /
Berasaskan
Sekolah (PBD)
6 Pengumpulan / / /
Eviden Murid
7 Laporan dan / /
Rekod Pentaksiran
8 Perjumpaan / /
dengan Ibu bapa
9 Program Khas / / / / / / / / / /
(PEMULIHAN )
14
SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021
TAHUN 1

10 Penyediaan Bahan / / /
Bantu Belajar
(BBB)
11 Kursus Dalaman /

16. PENGHARGAAN

PENGHARGAAN

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung kerana telah
memberi sumbangan dan komitmen dengan penuh dedikasi dalam menjayakan Program Transisi Dan
Guru Penyayang Tahun Satu sesi 2021
ini.

Disediakan oleh,

............................
PN HAIRUL NIZA AHMAD
Penyelaras Transisi

Disemak oleh,

..........................
EN AWANG SPAWI BIN AWANG BAKAR
Guru
Pen Kanan Pentadbiran

15
SKAHMS PROGRAM TRANSISI MURID 2021
TAHUN 1

SK Abang Haji Matahir

Diluluskan oleh,
.
...........................
PN HISHAMMUDIN BIN GIMIN
Guru Besar
SK Abang Haji Matahir

16

Anda mungkin juga menyukai