Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH TINGGI KOTA KINABALU

UJIAN PENGGAL 1
TINGKATAN 1 DAN PERALIHAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Bahagian A : Jawab semua soalan


1. Yang manakah di antara berikut
merupakan komponen kecergasan yang 5. Yang manakah di antara berikut perlu
berasakan kesihatan? dilakukan semasa melakukan aktiviti
A Kelajuan dan kuasa latihan bagi mengelakkan kecederaan?
B Kekuatan otot dan kelajuan A Menggunakan kawasan berpokok
C Daya tahan otot dan kelenturan untuk lakukan aktiviti
D Daya tahan kardiovaskular dan kuasa B Melakukan aktiviti mengikut
kemampuan dan kecergasan
2. Yang manakah di antara berikut C Membuat aktiviti latihan tanpa
merupakan komponen kecergasan yang melakukan panaskan badan
berasakan perlakuan atau kemahiran D Melakukan aktiviti mengikut apa
motor? sahaja teknik yang diketahui
A Kelajuan dan kuasa
B Kekuatan otot dan kelajuan 6. Apakah faedah latihan fizikal?
C Daya tahan otot dan kelenturan A Menambahkan berat badan
D Daya tahan kardiovaskular dan B Meningkatkan kandungan kolesterol
kuasa. dan glukosa di dalam darah
C Mendedahkan kepada penyakit
3. Pilih maksud yang sesuai bagi konsep diebetes dan tekanan darah tinggi
daya tahan kardiovaskular; D Meningkatkan fungsi jantung, paru-
A Kecekapan jantung membekalkan paru dan sistem peredaran darah
oksigen kepada otot secara berterusan.
B Kemampuan melakukan aktiviti 7. Bagi mendapatkan kesan yang baik,
berulang kali atau dalam jangka masa aktiviti membina daya tahan
yang lama. kardiovaskular perlu dilakukan selama
C. Keupayaan otot, sendi, tendon dan A 5 hingga 10 minit berterusan,
ligamen membenarkan anggota badan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu
bergerak pada julat pergerakan yang B 10 hingga 20 minit berterusan,
maksimum sekurang-kurangnya 3 kali seminggu
D. Kemampuan untuk melakukan aktiviti C 15 hingga 30 minit berterusan,
untuk mengatasi rintangan atau sekurang-kurangnya 3 kali seminggu
mengangkat beban dengan D 20 hingga 50 minit berterusan,
menggunakan daya yang maksimum. sekurang-kurangnya 3 kali seminggu

4. Apakah aktiviti yang sesuai untuk 8. Pilih maksud yang sesuai bagi konsep daya
membina kekuatan otot di bahagian kaki? tahan otot;
A Aktiviti naik turun bangku. A Kecekapan jantung membekalkan
B Aktiviti lari pecut 30 meter oksigen kepada otot secara berterusan.
C Melakukan lompat jauh berdiri B Kemampuan melakukan aktiviti
D Meniarap, angkat tangan dan kaki berulang kali dalam jangka masa yang
secara bersilang. lama.
C Keupayaan otot, sendi, tendon dan C Aktiviti bangkit tubi
ligamen membenarkan anggota badan D Berlari dan berjalan pantas
bergerak pada julat pergerakan yang
maksimum. 15. Antara berikut, yang manakah aktiviti di
D Kemampuan untuk melakukan bawah ini dapat membina daya tahan
aktiviti untuk mengatasi rintangan atau kardiovaskular?
mengangkat beban dengan A Tekan tubi
menggunakan daya yang maksimum B Dekam lunjur
C Aktiviti senamrobik.
9. Mana satukah aktiviti di bawah ini dapat D Aktiviti bangkit tubi
membina daya tahan kardiovaskular?
A Tekan tubi 16. Apakah faedah memiliki daya tahan otot
B Dekam lunjur yang baik?
C Aktiviti senamrobik. A Mengawal dan mengurangkan berat
D Aktiviti bangkit tubi badan
B Mengurangkan kandungan kolesterol
10. Aktiviti bangkit tubi bertujuan membina dan glukosa di dalam darah
daya tahan otot di bahagian C Mampu melakukan aktiviti secara
A kaki berpanjangan dan berulang-ulang
B abdomen. D Meningkatkan fungsi jantung, paru-
C tangan, bahu dan dada. paru dan sistem peredaran darah
D abdomen dan bahagian punggung.
17. Pilih maksud yang sesuai bagi konsep
11. Aktiviti tekan tubi bertujuan membina kekuatan otot;
daya tahan otot di bahagian A Kecekapan jantung membekalkan
A kaki oksigen kepada otot secara berterusan
B abdomen B kemampuan melakukan aktiviti
C tangan, bahu dan dada berulang kali atau dalam jangka masa
D abdomen dan bahagian punggung. yang lama
C Keupayaan otot, sendi, tendon dan
12. Aktiviti dekam lunjur bertujuan membina ligamen membenarkan anggota badan
daya tahan otot di bahagian bergerak pada julat pergerakan yang
A kaki maksimum
B abdomen D Kemampuan untuk melakukan
C tangan, bahu dan dada. aktiviti untuk mengatasi rintangan atau
D abdomen dan bahagian punggung mengangkat beban dengan
menggunakan daya yang maksimum
13. Aktiviti angkat tumit bertujuan membina
daya tahan otot di bahagian 18. Apakah faedah latihan kekuatan otot ialah
A kaki A menguatkan tulang dan mengurangkan
B abdomen risiko osteoporosis
C tangan, bahu dan dada. B meningkatkan kandungan kolesterol
D abdomen dan bahagian punggung. dan glukosa di dalam darah.
C mendedahkan kepada penyakit
14. Mana satukan aktiviti di bawah ini dapat diebetes dan tekanan darah tinggi
membina daya tahan otot? D meningkatkan fungsi jantung, paru-
A Skipping paru dan sistem peredaran darah
B Aktiviti senamrobik
B. Kemampuan melakukan aktiviti
19. Antara berikut, yang manakah aktiviti di berulang kali atau dalam jangka masa
bawah ini dapat membina kekuatan otot? yang lama.
A Tekan tubi C. Keupayaan otot, sendi, tendon dan
B Dekam lunjur ligamen membenarkan anggota badan
C Aktiviti senamrobik bergerak pada julat yang maksimum
D Berlari dan berjalan pantas D. Kemampuan untuk melakukan
aktiviti untuk mengatasi rintangan atau
20. Apakah maksud yang sesuai bagi konsep mengangkat beban dengan
kelenturan? menggunakan daya yang maksimum.
A. Kecekapan jantung membekalkan
oksigen kepada otot secara berterusan.

Bahagian B
Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan

KECERGASAN FIZIKAL

BERASASKAN KESIHATAN BERASASKAN KEMAHIRAN MOTOR

21. 26.
22. 27.
23. 28.
24. 29.
25. 30.

Daya Tahan Kardiovaskular Daya Tahan Otot Kuasa


Kelajuan Komposisi Tubuh Badan Imbangan

Kelenturan Koordinasi Kekuatan Otot


Ketangkasan

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

………………….. …………………… ………………………………………


JEFFRYSON.S JOAKIM .S SININ@AWANG ALI B. BUKANG
Guru Panitia PJK Ketua Panitia PJK Ketua Bidang Teknik dan Vokasional
Skrip Jawapan PJK Ujian Penggal 1

Bahagian A: Hitamkan jawapan yang betul

1. (A) (B) (C) (D)


2. (A) (B) (C) (D)
3. (A) (B) (C) (D)
4. (A) (B) (C) (D)
5. (A) (B) (C) (D)
6. (A) (B) (C) (D)
7. (A) (B) (C) (D)
8. (A) (B) (C) (D)
9. (A) (B) (C) (D)
10. (A) (B) (C) (D)
11. (A) (B) (C) (D)
12. (A) (B) (C) (D)
13. (A) (B) (C) (D)
14. (A) (B) (C) (D)
15. (A) (B) (C) (D)
16. (A) (B) (C) (D)
17. (A) (B) (C) (D)
18. (A) (B) (C) (D)
19. (A) (B) (C) (D)
20. (A) (B) (C) (D)

Bahagian B: Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan

21. ___________________________________________________

22. ___________________________________________________

23. ___________________________________________________

24. ___________________________________________________

25. ___________________________________________________

26. ___________________________________________________

27. ___________________________________________________

28. ___________________________________________________

29. ___________________________________________________

30. ___________________________________________________