Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENGURUSAN KEHIDUPAN - PENGURUSAN DIRI TAHUN 6 2020

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (KSSRPK)


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)
MINGGU 1
02.01.2020 –
1. Menyebut/ memberi respon
03.01.2020
1.1.1 melalui bahasa badan tentang
Menamakan organ organ deria
MINGGU 2
deria seperti mata, 2. Menerangkan fungsi organ deria
06.01.2020 –
telinga, hidung, 3. Menunjuk cara menjaga organ
11.01.2020
lidah dan kulit deria tanpa alatan/bahan dan
1.1.2 menggunakan alatan/ bahan
MINGGU 3
Menerangkan yang sesuai
13.01.2020 –
1.1 fungsi organ deria 4. Mempraktikkan cara menjaga
17.01.2020 1.
Menjaga 1.1.3 organ deria dengan
URUS DIRI
organ deria Mempraktikkan menggunakan alatan atau bahan
MINGGU 4
penjagaan yang sesuai
20.01.2020 –
organ deria 5. Mempraktikkan cara penjagaan
22.01.2020
i. tanpa alatan/ organ deria dengan alatan atau
(MEMANAH
bahan bahan serta perlakuan yang
1)
ii. menggunakan selamat
alatan/ bahan 6. Berkomunikasi tentang kebaikan
MINGGU 5
yang sesuai menjaga organ deria dengan
27.01.2020 –
betul
31.01.2020
(PANITIA PK)
MINGGU 6 1. 1.2 1.2.1
03.02.2020 – URUS DIRI Memerihal cara Menamakan jenis 1. Menyebut/ menunjuk jenis-jenis
07.02.2020 pemakanan yang makanan makanan yang berkhasiat dan
(PANITIA sihat berkhasiat dan tidak berkhasiat
KHA KEBUN) tidak berkhasiat
1.2.2 2. Menjelaskan kebaikan mengambil
MINGGU 7 Menerangkan makanan berkhasiat dan
10.02.2020 – tentang kebaikan keburukan mengambil makanan
14.02.2020 mengambil tidak berkhasiat
(MEMANAH makanan
2) berkhasiat 3. Menceritakan tentang piramid
1.2.3 makanan
MINGGU 8 Menerangkan
17.02.2020 – tentang keburukan 4. Memerihal cara pemakanan yang
21.02.2020 mengambil sihat berpandukan piramid
(PANITIA makanan tidak makanan
KHA MASAK) berkhasiat
1.2.4 5. Bercerita tentang cara
MINGGU 9 Memilih cara pemakanan yang sihat dan cara
24.02.2020 – pemakanan yang pemakanan yang tidak sihat
28.03.2020 sihat berpandukan
(PANITIA piramid makanan 6. Berkomunikasi tentang kebaikan
PSV) mengamalkan pemakanan yang
sihat

STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)

MINGGU 10
02.03.2020 –
06.03.2020
(MEMANAH
1. Menyebut/ menunjuk jenis-jenis
3/ BOLING 1)
pakaian
1.3.1
MINGGU 11 Mengenalpasti
2. Membezakan pakaian formal dan
09.03.2020 – pakaian formal dan
tidak formal
13.03.2020 tidak formal
(RENANG 1/
3. Menjelaskan cara berpakaian
PANITIA PM) 1.3 1.3.2
yang sesuai mengikut situasi
Mengamalkan Memilih pakaian
MINGGU 12 1. cara berpakaian yang sesuai
4. Mengaplikasi cara memakai
23.03.2020 – URUS DIRI yang sesuai mengikut situasi
pakaian yang sesuai mengikut
27.03.2020 mengikut situasi
situasi.
(KARNIVAL 1.3.3
PENDIDIKAN Mempraktikkan
5. Mempraktikkan cara pemakaian
KHAS) cara berpakaian
yang kemas mengikut situasi.
yang sesuai
MINGGU 13 mengikut situasi
6. Menjadi contoh kepada rakan
30.03.2020 –
melalui cara pemakaian yang
03.04.2020
kemas mengikut situasi
MINGGU 14
06.04.2020 –
10.04.2020

MINGGU 15 2. 2.1 2.1.1


13.04.2019 – KEBERSIHAN Menggunakan Mengenal alatan/
17.04.2020 DIRI DAN alatan/ bahan bahan kebersihan 1. Menyebut/ menunjuk alatan/
(MEMANAH KESIHATAN kebersihan ketiak ketiak dan bahan kebersihan ketiak dan
4/ PANITIA dan bahagian sulit bahagian sulit bahagian sulit.
PAI) seperti sabun, 2. Membezakan bahan/alatan untuk
deodoran, membersihkan ketiak dan
MINGGU 16 pembersih wanita bahagian sulit.
20.04.2020 – dan tuala wanita 3. Menunjuk cara menggunakan
23.04.2020 alatan/ bahan kebersihan ketiak
(BOLING 2) 2.1.2 dan bahagian sulit.
Menerangkan cara 4. Mempraktikkan cara membersih
MINGGU 17 penggunaan ketiak dan bahagian sulit dengan
27.04.2020 – alatan/ bahan menggunakan alatan/ bahan
01.05.2020 untuk menjaga dengan betul.
kebersihan ketiak 5. Menceritakan cara penggunaan
MINGGU 18 dan bahagian sulit alatan/bahan kebersihan ketiak
04.05.2020 – dan bahagian sulit dengan betul
08.05.2020 2.1.3 Menunjuk dan berhemah
cara menggunakan 6. Mengaplikasikan cara membersih
alatan/ bahan ketiak dan bahagian sulit dengan
kebersihan ketiak menggunakan alatan/ bahan
dan bahagian sulit dengan cara yang selamat.
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)

MINGGU 19
11.05.2020 – PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
15.05.2020

MINGGU 20 2.2.1 1. Menyebut/ menunjuk jenis-jenis


18.05.2020 – Menunjuk cara pakaian.
20.05.2020 melipat pakaian
MINGGU 21 mengikut jenis 2. Menceritakan proses penjagaan
08.06.2020 – seperti kemeja, pakaian
12.06.2020 blaus, seluar, kain
(RUMAH
dan pakaian dalam 3. Menunjuk cara melipat, dan
TERBUKA/
PANITIA MZ) menyusun atur pakaian mengikut
MINGGU 22 2.2.2 jenis
2.2
15.06.2020 – 2. Menyusun atur
Mempraktikkan
19.06.2020 KEBERSIHAN pakaian mengikut 4. Menunjuk cara melipat,
cara penjagaan
(MEMANAH 5) DIRI DAN jenis menyusun atur, menyeterika dan
MINGGU 23 pakaian
KESIHATAN menggantung pakaian mengikut
22.06.2020 – 2.2.3 jenis
26.06.2020
Menunjuk cara
(RENANG 2/
DKKM 1)
menyeterika 5. Mempraktikkan cara menjaga
MINGGU 39 pakaian mengikut pakaian mengikut jenis dengan
19.10.2020 – jenis betul dan kemas
23.10.2020
(RENANG 4/ 2.2.4 6. Menjelaskan melalui contoh cara-
HARI Menggantung cara penjagaan pakaian yang
KELUARGA) pakaian mengikut berhemah.
jenis
MINGGU 24 2. 2.3 2.3.1
29.06.2020 – KEBERSIHAN Menentukan jenis Menyatakan jenis 1. Menyebut/ menunjuk jenis
03.07.2020 DIRI DAN penyakit berjangkit penyakit berjangkit penyakit berjangkit.
(LAWATAN
KESIHATAN dan cara seperti selsema,
SOSIAL/
PANITIA TMK)
pencegahan batuk dan demam 2. Memerihal jenis dan cara
penyebaran penyakit berjangkit.
MINGGU 25 2.3.2
06.07.2020 – Menyatakan cara 3. Menerangkan cara mencegah
10.07.2020 penyebaran penyakit berjangkit
penyakit berjangkit
MINGGU 26 4. Menjelaskan dengan contoh cara
13.07.2020 – 2.3.3 menjaga kebersihan bagi
17.07.2020
Menerangkan cara mencegah penyakit berjangkit.
(MEMANAH 6/
PANITIA mencegah penyakit
PSSAS) berjangkit seperti 5. Menghubungkait pengalaman dan
menggunakan pengetahuan tentang penyakit
MINGGU 27 penutup hidung berjangkit dan cara
20.07.2020 – dan mulut (surgical pencegahannya
24.07.2020 mask) dan menjaga
(BOLING 3) kebersihan 6. Merumuskan kebaikan menjaga
kebersihan dan kesihatan
MINGGU 40
26.10.2020 –
30.10.2020
(DKKM2)
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)
3.1.1
Membincangkan
jadual tugasan harian
dalam bilik darjah
seperti menyusun
MINGGU 28
meja, menyapu
03.08.2020 – 1. Mengenalpasti tugasan harian dalam
sampah, memadam
07.08.2020 dan luar bilik darjah.
papan putih dan
(PANITIA MT)
membuang sampah
2. Mencirikan tugasan dalam dan luar
MINGGU 29 bilik darjah.
3.1.2
10.08.2020 – 3.1
Membina jadual
14.08.2020 Membina jadual 3. Menentukan tugasan di dalam dan di
tugasan harian dalam
(MEMANAH 7) 3. tugasan harian di luar bilik darjah yang sesuai untuk
bilik darjah
PENGURUSAN dalam bilik darjah. membina jadual tugasan
MINGGU 30 DALAM DAN
3.2.1 Membincangkan
17.08.2020 – LUAR BILIK 3.2 4. Membina jadual tugasan harian di
tugasan harian luar
21.08.2020 DARJAH Membina jadual dalam dan luar bilik darjah.
bilik darjah seperti
(PANITIA BI) tugasan luar bilik
menyiram pokok
darjah. 5. Membentuk jadual tugasan harian di
bunga,
MINGGU 41 dalam dan luar bilik darjah yang
membersihkan
02.11.2020 – betul dan boleh digunakan
kaki lima di luar bilik
06.11.2020
darjah dan menyusun
(SAMBUTAN 6. Bekerjasama dengan rakan untuk
kasut di rak kasut
HARI KANAK- menyediakan jadual tugasan di
KANAK) dalam dan di luar bilik darjah
3.2.2
Membina jadual
tugasan harian luar
bilik darjah

MINGGU 31 4. 4.1 1. Menyebut/ menunjuk kelengkapan


24.08.2020 – PENGURUSAN Mengenal 4.1.1 dapur dan peralatan memasak.
28.08.2020 TEMPAT kelengkapan Menamakan
(RENANG 3) TINGGAL dapur dan fungsinya peralatandapur dan 2. Menerangkan fungsi kelengkapan
peralatan memasak dapur dan peralatan memasak.
MINGGU 32 4.2
01.09.2020 – Mengurus 4.1.2 3. Menunjuk cara yang sesuai untuk
04.09.2020 kelengkapan dapur Mengenal pasti fungsi mengemas dan membersih ruang
MINGGU 33 dan ruang dapur peralatan dapur dan dapur
07.09.2020 – peralatan memasak
11.09.2020 4. Menggunakan alatan dan bahan yang
(PANITIA PJK) 4.2.1 sesuai untuk membersihkan ruang,
Menjelaskan cara kelengkapan dan peralatan dapur.
MINGGU 34 yang sesuai untuk
14.09.2020 – mengemas dan 5. Mempraktikkan cara membersihkan
18.09.2020 membersih ruang ruang, kelengkapan dan peralatan
(MEMANAH dapur dapur dengan menggunakan alatan
8/LAWATAN dan bahan membersih yang betul
PENANDA 4.2.2
ARAS) Memilih alatan/bahan 6. Menceritakan tentang kelengkapan
yang sesuai untuk dan peralatan di dapur serta cara
MINGGU 42 membersih ruang dan mengurus ruangan dapur dengan
09.11.2020 – peralatan dapur betul dan selamat
12.11.2020
(MEMANAH 10/ 4.2.3
ANUGERAH Menunjuk cara
KECEMERLANG mengemas dan
membersih ruang dan
AN) peralatan dapur

STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)

4.3.1
Menamakan alatan
dan bahan di
rumah yang
boleh
MINGGU 35 1. Mengenal alatan dan bahan yang
mendatangkan
21.09.2020 – boleh membahayakan diri di
bahaya
25.09.2020 rumah
(BOLING 4)
4.3.2
2. Menyatakan kesan jika tidak
Menyatakan cara
MINGGU 36 menjaga keselamatan diri di
menjaga
28.09.2020 – rumah
keselamatan diri
02.10.2020
di rumah seperti
(PERKHEMAH 3. Menunjuk cara menjaga
4. 4.3 tidak bermain
AN) keselamatan diri di rumah
PENGURUSAN Menjaga mancis dan
TEMPAT keselamatan diri benda-benda tajam
MINGGU 37 4. Mempraktikkan cara menyimpan
TINGGAL di rumah
05.10.2020 – alatan dan bahan yang
4.3.3
09.10.2020 mendatangkan bahaya di rumah
Menyenaraikan
(MEMANAH mengikut kesesuaian
akibat tidak
9/ PANITIA
menjaga
BM) 5. Menjelaskan kepentingan
keselamatan diri di
menjaga keselamatan diri di
rumah seperti
MINGGU 43 rumah
terbakar dan luka
17.11.2020 –
20.11.2020 6. Bercerita mengenai cara menjaga
4.3.4
keselamatan diri di rumah.
Mengamalkan cara
menjaga
keselamatan diri di
rumah

MINGGU 38
12.10.2020 – PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
16.10.2020

Anda mungkin juga menyukai