Anda di halaman 1dari 2

PERBANDINGAN NILAI

MUTLAK RELATIF

Kebaikan nilai ini tidak bergantung kepada Nilai yang diingini atau tidak diingini sebagai
situasi atau peraturan khusus yang terdapat alat peraturan masyarakat untuk mencapai
dalam sesebuah masyarakat matlamat yang muktamad.

Nilai ini bersifat kekal dan diterima umum Nilai ini bersifat tidak menentu, tidak
serta telah diuji sebagai sesuatu yang baik sempurna, dan berbeza-beza antara
dan tidak dapat dipertikaikan lagi masyarakat yang berlainan.

Nilai ini kekal sepanjang masa dan Contoh bagi nilai relatif adalah,
digunakan di semua tempat serta hamper
Di Kuala Lumpur, sebuah keluaraga hanya
semua situasi dalam norma masyarakat.
boleh dibina melalui ikatan perkahwinan
yang sah, manakala di Amerika Syarikat pula
Contoh bagi nilai mutlak : sebuah keluarga boleh dibentuk tanpa
 Hidup berkeluarga merupakan satu melalui perkahwinan rasmi
amalan yang baik. Hal ini
memberikan gambaran yang positif
kepada remaja supaya mengamalkan
amalan hidup berkeluarga yang sihat
dan mendatangkan keharmonian
antara ahli keluaraga serta
menyumbang kepada perpaduan
masayarakat dan negara. Justeru
pengalaman nilai yang baik

SUBJEKTIF OBJEKTIF

Kualiti yang diterima atau ditolak oleh Kualiti yang bernilai atau sebalinya bebas
seseorang yang memberikan pandangan daripada piliohan peribadi.

Kualiti yang diterima atau ditolak mengikut Kualiti yang diterima atau ditolak berdasrkan
pandangan seseorang individu. satu set kriteria yang dipersetujui oleh
semua orang atau kebanyakan orang.
Contoh bagi nilai subjektif
 Tindakan Israel yang Contoh
menceroboh palestin dan Lubnan
dinilai baik oleh Amerika dan  AIDS merupakan satu isu moral.

sekutunya tetapi tindakan Menurut WHO, AIDS mengancam


tersebut dinilai jahat oleh negara
setiap individu termasuk kanak-
lain,terutamanya negara islam.
kanak. Pandangan berkenaan
AIDS merupakan nilai-nilai yang
diterima dan dipersetujui oleh
kebanyakkan orang

EKSTRINSIK

Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai Kualiti yang diterima atau ditolak semata-
alat mencapai sesuatu matlamat mata kerana nilai baik atau buruk tanpa
mengambil kira kesannya
Contoh
Contoh
 Hukuman sebat dikenakan
kepada perogol bagi  Kasih saying ibu bapa terhadap
menghapuskanzina dan sumbang anaknya.. Kasih saynag ibu bapa
mahram lahir secara semula jadi dan
bukan untuk mendapatkan
balasan daripada anak mereka.

Anda mungkin juga menyukai