Anda di halaman 1dari 4

3 hb Jun 2010 21 Jamadil Akhir 1431H

dengan burung tersebut.


Daripada Anas bin Malik Namun kemudiannya
r.a beliau berkata; burung itu mati.
”Sesungguhnya
Rasulullah s.a.w selalu Berkata Imam Abu Isa
bergurau dengan kami rahimahullah,
sehingga Baginda pernah
bersabda kepada adik ”Hadis ini
kecilku, menunjukkan bahawa
Rasulullah s.a.w sendiri
Ya Aba Umair , Apa yang pernah bergurau.
dibuat oleh Nughai?r” (Dalam kitab ditulis
(Muttafaqun Alaih) dengan menggunakan
uslub (gaya bahasa)
kana + mudhori’ =
Nughair adalah fe’el madhi istimrari.
burung kecil yang Maknanya sering juga
menyerupai burung bergurau).Baginda
merpati. Adik kepada s.a.w dalam hadis ini
Anas sering bermain telah memberi kunniyah
(gelaran seperti Abu dan sebagaimana layaknya
Ummu ) kepada seorang perihal seorang kanak-
anak kecil dengan kanak biasa. Namun
memanggilnya ‘Aba tidak pada yang ini.
Umair’. Hadis ini juga
menjadi dalil bahawa Berkata Imam al-
tidak salah memberi Manawi rahimahullah:
seekor burung kepada
anak kecil untuk bermain. ”Malah dia menjadi
amat senang hati
Adapun Baginda s.a.w kerana Rasulullah s.a.w
bersabda demikian sendiri berbicara
adalah kerana adik Anas dengannya. Hatinya
r.a ini mempunyai seekor menjadi riang. Dia
burung yang dia selalu bangga kerana Baginda
bermain dengannya, melayannya. Habis satu
namun burung itu keluarga diceritakan
kemudiannya mati. Anak mengenai hal ini.
kecil itu berasa sedih. Rasulullah bercakap
Lalu Baginda s.a.w pun dengan saya! Baginda
bergurau dengannya bertanya pada saya!
untuk membuat dia Dia menyibukkan
gembira. ” [1] dirinya dengan hal ini
sehingga dengannya
Apakah yang hilanglah rasa
menyebabkan kanak- sedihnya. Si kecil ini
kanak ini gembira? mempunyai
kebijaksanaan dan
Adik kepada Anas cerdik, oleh kerana
r.a ini adalah seorang itulah Baginda s.a.w
kanak-kanak yang cerdas. berbicara dengannya
Kalau kita sendiri semasa begitu.” [2]
kecil dahulu, mungkin kita
akan bertambah sedih Faedah hadis:
sekiranya seseorang
menyebut lagi mengenai
kehilangan barang mainan
yang amat kita sayangi
Berkata Imam an-Nawawi betapa Baginda
rahimahullah, s.a.w memiliki
akhlak yang
Hadis ini memberi banyak sangat mulia,
sekali faedah. Antaranya: sempurna dan
1. Harus memberi amat tawadhok.
kuniyah kepada [3]
seseorang yang
belum ada anak
walaupun kanak- Berkata Mulla
kanak. Ini tidaklah (Bahasa Urdu, sama
pula dianggap dengan Allamah
sebagai berbohong. dalam Bahasa Arab)
2. Harus bergurau Ali al-Qari
pada perkara yang rahimahullah berkata,
tidak mendatangkan
dosa Hadis ini
3. Harus menunjukkan harus
mentasghirkan bergurau dengan
sebahagian nama anak-anak kecil
misalnya Hirrah untuk mengubat
jadi Hurairah, Amr dukacitanya.
jadi Umair, Fadhl
jadi Fudhail, Naghr Kesimpulan
jadi Nughair.
4. Harus kanak-kanak Sekiranya gurau
bermain dengan senda yang dilakukan
burung kecil dan adalah bertujuan
menjadikannya untuk menghilangkan
(brung itu) miliknya kesedihan, mengubat
5. Harus menyusun hati yang berduka,
bicara yang baik dan yang
dan indah untuk seumpamanya maka
melembutkan hati ia adalah mustahab
kanak-kanak dan dibenarkan selagi
6. Hadis ini juga mana tiada padanya
menggambarkan unsur-unsur yang
menyalahi syariat
seperti menipu,
menyebabkan
permusuhan dan
sebaginya.

[1] Dinukil oleh Imam


Tirmizi dalam kitab as-
Syamail
[2] Di dalam kitab
syarahnya kepada as-
Syamail
[3] Di dalam Syarah
Muslim
[4] Di dalam Jam’u al-
Wasail

Oleh : Ustaz Akhi Ahmad Kamil


http://jomfaham.blogspot.com/201
0/05/rasulullah-bergurau-dengan-
kanak-kanak.html