Anda di halaman 1dari 8

CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Kelas : Tahun 1 Bilangan Murid : 27


Tarikh : 23 November 2020 (Isnin) Tempat : Bilik Kelas Masa : 0750-0820

Tajuk : Regangan Statik

Standard Kandungan : 3.2 Melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik.

Standard Pembelajaran : 3.3.1 Melakukan senaman regangan dinamik dan statik pada sendi-sendi utama.

4.3.2 Mengenal pasti senaman regangan statik dan dinamik pada sendi-sendi utama.

5.1.4 Mematuhi arahan guru semasa melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.

Standard Prestasi : Tahap Penguasaan 6

Boleh mematuhi arahan guru semasa melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.


CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir sesi ini murid dapat:

Psikomotor :Melakukan senaman regangan statik pada sendi-sendi utama.


Kognitif: : Mengenal pasti pasti senaman regangan statik pada sendi-sendi utama.
Afektif: : Mematuhi arahan guru semasa melakukan aktiviti.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Keusahawanan- Mempamerkan rasa yakin diri dan tanggungjawab.

Kemahiran Berfikir : Mengenal pasti dan mengaplikasi

Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah melakukan aktviti regangan statik semasa kelas pendidikan jasmani.

Penerapan Nilai : Berdisiplin

Penggabungjalinan : Sains

Bahan Bantu Belajar : Kad Gambar (6), Speakers (1), Laptop (1),

Penilaian Pdp : Senarai semak dan lambaran kerja.

Sumber Rujukan : Kementerian Pendidikan Malaysia.(2016) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 1.
Dokumen Standars Kurikulum dan Pentaksiran. Putrajaya: Bahagian Pembangunan
Kurikulum.
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Bahagian / Masa Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan / Strategi PdP Alatan / Catatan

Aktiviti memanaskan badan.


Permulaan 1. Melakukan pergerakan dengan  Meningkatkan kadar x x x Alatan:
lagu ‘Kalau Rasa Gembira’ nadi. Kad Gambar (1)
x x x
(5 minit)  Pengenalan kepada Speakers (1)
aktiviti PdP. Laptop (1)
x x x
1. Murid duduk di tempat masing-
masing.
2. Guru menunjukkan kad gambar
aktiviti fizikal kepada murid.
3. Guru menerangkan tajuk yang
akan dipelajari pada hari Petunjuk:
tersebut.
x = Murid

= Guru
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Perkembangan Aktiviti 1:  Regangan Statik: Aktiviti: Alatan:


( 10 minit) ‘Gaya regangan Statik’  Otot Betis Kad Gambar (6)
 Otot Pinggul x x x
1. Guru menerangkan aktiviti  Otot atas belakang
regangan statik yang akan badan. x x x
dilakukan.  Ototo Sisi Badan
2. Guru membuat demonstrasi
regangan statik di hadapan 1. Mengenalpasti x x x
murid. regangan statik pada
sendi-sendi utama.
2. Bersedia mendengar
Aktiviti 2: penerangan guru.

1. Beberapa orang murid


Petunjuk:
melakukan aktiviti di hadapan
kelas. X= Murid
2. Murid lain bersoal jawab = Guru
dengan guru berkaitan gaya
yang dilakukan oleh rakan
mereka. .

Alatan:
Kad Gambar (4)
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Kemuncak Aktiviti 1:  Mengaplikasikan X x x


‘Ikut Guru’ kemahiran yang telah
(10 minit) x x x
dipelajari.
1. Murid berdiri di tempat masing-
x x x Nilai & sikap
masing.  Mengenal pasti aktiviti
 Keyakinan Diri
2. Murid melakukan aktiviti regangan statik.
x  Bertoleransi
regangan statik mengikut
pergerakan guru.  Mematuhi arahan
3. Setiap pergerakan dikira semasa melakukan
sehingga 10. aktiviti. Petunjuk:
X = Murid

Aktiviti 2:
= Guru
1. Guru memberi lembaran kerja
kepada murid.

Penutup 1. Aktiviti menyejukkan badan. 1. Aktiviti regangan Murid berada di tempat masing- Nilai & sikap
(5 minit) masing.
2. Rumusan PdPc 2. Gaya regangan statik.  Berani
2.1 Pengukuran psikomotor x x x  Yakin diri
 Guru bersoal jawab dengan
3. Guru ucapkan tahniah
murid berkaitan aktiviti x x x
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

regangan statik. kepada murid yang


dapat mendengar
2.2 Pengukuran Kognitif arahan guru dengan x x x
 Murid mengenalpasti baik.
aktiviti regangan statik.

2.3 Pengukuran Afektif Petunjuk:


 Murid mendengar arahan
x = Murid
guru semasa melakukan
aktiviti.
= Guru

Kekuatan Isu/Perkara yang difokuskan:

Kelemahan Isu/Perkara yang difokuskan:


CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Cadangan untuk
memperbaiki
kelemahan

Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh pensyarah penyelia Disemak oleh Guru Besar

Tandatangan:………………………………
Tandatangan:……………………………….. Tandatangan:……………………………………..
Nama:………………………………………
Nama:……………………………………….. Nama:……………………………………………..
Tarikh:………………………………………
Tarikh:……………………………………….. Tarikh:……………………………………………..
.

BI KOMEN/CATATAN TANDATANGAN
L
1

( )
Guru Pembimbing

Tarikh :______________________________

2
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

( )
Guru Besar

Tarikh :______________________________

( )
Penyarah Penyelia

Tarikh :______________________________

Anda mungkin juga menyukai