Anda di halaman 1dari 8

CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Kelas : Tahun 6 Bilangan Murid : 19


Tarikh :4 December 2020 (Jumaat) Tempat : Kelas Online Masa : 0750-0820

Tajuk : Sihat dan Ideal

Standard Kandungan : 3.5 Berkebolehan mengenal pasti komposisi badan.

Standard Pembelajaran : 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan.

4.5.1 Membanding Indeks Jisim Badan (BMI) sendiri dengan norma.

5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan jenis aktiviti yang dijalankan.

Standard Prestasi : Tahap Penguasaan 6

Boleh melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani dengan menunjukkan keyakinan, tanggung

jawab kendiri, berkomunikasi dalam pelbagai cara, dan bekerjasama dalam kumpulan.
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir sesi ini murid dapat:

Psikomotor :Melakukan kemahiran mengukur ketinggian dan menimbang berat badan dengan cara yang
betul.
Kognitif: : Membandingkan Indeks Jisim Badan (BMI) sendiri dengan norma berat badan yang sesuai.
Afektif: : Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarka jenis aktiviti yang dijalankan.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Keusahawanan- Mempamerkan rasa yakin diri dan tanggungjawab.

Kemahiran Berfikir : Mengenal pasti dan mengaplikasi

Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah melakukan aktviti mengukur ketinggian dan menimbang berat badan semasa ujian SEGAK.

Penerapan Nilai : Mempunyai disiplin yang tinggi semasa melakukan aktiviti.

Penggabungjalinan : Sains

Bahan Bantu Belajar : Pembaris Panjang (1), Penimbang Berat Badan (1), Speaker (1), Laptop (1)

Penilaian Pdp : Senarai semak dan lembaran kerja.

Sumber Rujukan : Kementerian Pendidikan Malaysia.(2016) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 6.
Dokumen Standars Kurikulum dan Pentaksiran. Putrajaya: Bahagian Pembangunan
Kurikulum.
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

Bahagian / Masa Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan / Strategi PdP Alatan / Catatan

Permulaan Tayangan Video  Pengenalan kepada x x x Alatan:


1. Guru menayangkan video cara- aktiviti PdP. Speakers (1)
x x x
(5 minit) cara mengukur ketinggian dan Laptop (1)
menimbang berat badan.
x x x

1. Murid duduk di tempat masing-


masing.
2. Guru menerangkan tajuk yang
akan dipelajari pada hari Petunjuk:
tersebut.
x = Murid

= Guru
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

KBB:
Perkembangan Aktiviti 1:  Aktiviti mengukur Aktiviti:  Pembaris
( 10 minit) ‘Aktiviti Mengukur Ketinggian dan ketinggian dan Panjang (1)
Menimbang Berat Badan’ menimbang berat x x x  Alat
1. Guru memberi borang kepada badan. penimbang
setiap murid. x x x berat badan
2. Guru mengajar murid cara-  Menerangkan (1)
cara mengukur ketinggian dan persediaan diri dan
menimbang berat badan. pakaian berdasarka x x x
3. Guru membuat demonstrasi di jenis aktiviti yang
hadapan kelas dengan dijalankan.
bantuan beberapa orang
murid.  Berpakaian sukan
lengkap dan

Aktiviti 2: sopan. Petunjuk:


 Menyimpan
1. Guru meminta murid berbaris X= Murid
semula peralatan
di dalam kelas.
di tempat asal = Guru
2. Setiap murid perlu
selepas digunakan.
bekerjasama mengukur
ketinggian dan berat badan.
3. Guru membimbing murid
mambaca ukuran ketinggian
dan berat badan.
Alatan:
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

Kemuncak Aktiviti 1:  Membandingkan Borang Mengukur


X x x
‘Membanding Indeks Jisim Badan Indeks Jisim Badan Ketinggian dan

(10 minit) (BMI) sendiri dengan norma’. Menimbang Berat


(BMI) sendiri dengan
x x x
Badan.
norma berat badan
1. Guru menerangkan cara mengira yang sesuai. x x x
Indeks Jisim Badan (BMI)
Nilai & sikap
dengan menggunakan data yang IJB x  Berfikir secara
telah mereka peroleh dan (Indeks Jisim Badan )= kreatif
membandingkan dengan indeks
jisim yang normal. Berat Badan (kg)
2. Murid mengira indeks jisim _____________________ Petunjuk:
X = Murid
sendiri dan membandingkan Tinggi (m) x Tinggi (m)
dengan norma.
= Guru

3. Guru memberi lembaran kerja


kepada murid.

Penutup 1. Aktiviti menyejukkan badan. 1. Aktiviti pengukuran Murid berada di tempat masing- Nilai & sikap
(5 minit) ketinggian dan masing.  Kerjasama
2. Rumusan PdPc menimbang berat badan.  Berani
2.1 Pengukuran psikomotor x x x  Yakin diri
 Membandingkan Indeks
 Guru meminta murid melakukan
Jisim Badan (BMI)
aktiviti pengukuran ketinggian sendiri dengan norma x x x
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

dan menimbang berat badan. berat badan yang sesuai.

IJB
2.2 Pengukuran Kognitif (Indeks Jisim Badan )= x x x
 Murid dapat membedakan
Berat Badan (kg)
BMI sendiri dengan norma. _____________________
Tinggi (m) x Tinggi (m)

2.3 Pengukuran Afektif Petunjuk:


 Murid melakukan
x = Murid
persediaan sebelum
melakukan aktiviti.
= Guru

Kekuatan Isu/Perkara yang difokuskan:


CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

Kelemahan Isu/Perkara yang difokuskan:

Cadangan untuk
memperbaiki
kelemahan

Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh pensyarah penyelia Disemak oleh Guru Besar

Tandatangan:………………………………
Tandatangan:……………………………….. Tandatangan:……………………………………..
Nama:………………………………………
Nama:……………………………………….. Nama:……………………………………………..
Tarikh:………………………………………
Tarikh:……………………………………….. Tarikh:……………………………………………..
.

BI KOMEN/CATATAN TANDATANGAN
L
1

( )
CATHERINE ANAK LOO SK BANDAR BINTANGOR RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

Guru Pembimbing

Tarikh :______________________________

( )

Guru Besar
Tarikh :______________________________

( )

Pensyarah Penyelia

Tarikh :______________________________

Anda mungkin juga menyukai