Anda di halaman 1dari 24

KAJIAN

TINDAKAN
SEJARAH
JABATAN PELAJARAN PERAK

PROGRAM KAJIAN TINDAKAN NEGERI PERAK


PERINGKAT SEKOLAH 2005
Pembelajaran Aktif Untuk Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Murid
Dalam Mata Pelajaran Sejarah

OLEH:
PUAN LILY AZIAN ABDULLAH
SMK. METHODIST (ACS),
34200 PARIT BUNTAR, PERAK

20 APRIL 2005
KELOLAAN UNIT KURIKULUM
JABATAN PELAJARAN
PERAK.
PEMBELAJARAN AKTIF
(ACTIVE LEARNING APROACH)

•STRATEGI PENDEKATAN TERANCANG


•MENGEMBANGKAN MINDA PELAJAR
•GURU MEMBERI PELUANG DAN RUANG KEPADA PELAJAR
•AKTIVITI BERPUSATKAN MURID

PERLAKSANAAN DALAM KELAS

PEMBACAAN AKTIF PENULISAN AKTIF

PENDENGARAN AKTIF PERCAKAPAN AKTIF

MANIPULASI
FASILITATOR

PERANAN GURU MERANCANG AKTIVITI

GABUNG JALIN PELBAGAI KAEDAH P & P


LATAR BELAKANG PELAJAR

•4 SEROJA (KELAS KE 4 DRPD 6 KELAS)


31 org pelajar (13 Melayu/ 14 India/ 4 Cina)

•MAJORITI MENDAPAT GRED “D” DALAM M/PELAJARAN SEJARAH PMR

•ANGGAPAN TERHADAP PELAJAR:


•PASIF
•MALAS BERUSAHA
•TIDAK BERMOTIVASI
•LEMAH PENGUASAAN BAHASA MELAYU
OBJEKTIF KAJIAN TINDAKAN

OBJEKTIF AM
Meningkatkan keberkesanan P & P
supaya kualiti “PEMBELAJARAN”
pelajar meningkat

OBJEKTIF KHUSUS
•MINAT PELAJAR MENINGKAT
•Pelbagaikan STRATEGI P & P
•Ubah SIKAP & MINDA pelajar
•Tingkatkan KEFAHAMAN pelajar
•Perbaiki PENCAPAIAN
METODOLOGI
KAJIAN
REKABENTUK KAJIAN

Membuat tinjauan
Masalah & pemerhatian

Membuat tinjauan
Membuat tinjauan
Masalah & pemerhatian
Masalah & pemerhatian

Membuat tinjauan Membuat tinjauan


Masalah & pemerhatian Masalah & pemerhatian
PERLAKSANAAN KAJIAN
PEMERHATIAN
& TEMU BUAL

UJIAN POS KAJI SELIDIK

P&P UJIAN PRA


DAPATAN
KAJIAN
TEMUBUAL / PEMERHATIAN (FEBRUARI)

RESPON PELAJAR
 SEJARAH SUSAH
 BANYAK FAKTA MESTI DIINGAT
 TAK MINAT SEBAB SUSAH
 SELALU GAGAL
 MINAT TAPI TAK INGAT
 TAKUT CIKGU

PEMERHATIAN (FEBRUARI – APRIL)


1) TIDAK MEMBACA BUKU
2) TIDAK MEMBAWA BUKU
3) SUKAR RESPONS KEPADA SOALAN GURU
4) PASIF & SANGAT BERGANTUNG KPD GURU
5) LEMAH BM BAGI PELAJAR BUKAN MELAYU
KAJI SELIDIK

REAKSI BILANGAN %

MINAT 13

TIDAK MINAT 10

TIDAK PASTI 8

MAHU PERUBAHAN
20
SUASANA BELAAJAR

P & P BERPUSATKAN GURU 6


UJIAN PRA

KATEGORI MARKAH JUMLAH MARKAH


SANGAT LEMAH 0 – 20
LEMAH 21 – 39
SEDERHANA 40 – 59
BAIK 60 – 74
CEMERLANG 75 - 100

KEPUTUSAN UJIAN PRA

KATEGORI MARKAH JUMLAH MARKAH %


SANGAT LEMAH 14
LEMAH 9
SEDERHANA 8
BAIK Tiada
CEMERLANG Tiada
MATA PELAJARAN : SEJARAH
TINGKATAN : 4 SEROJA
MASA : 40 MINIT
TAJUK : 3. Tamadun awal Asia Tenggara
SUBTAJUK : 3.1 Bentuk-bentuk Kerajaan Awal
(a) Kerajaan Agraria
HP : Pelajar akan dapat selepas P & P : -
A1 – menyatakan bentuk-bentuk Kerajaan Awal di Asia
Tenggara.
A1 – menyatakan ciri-ciri Kerajaan Agraria.
PATRIOTISME : Berbangga dengan Aset Negara.
Bahan Bantu :
1. Peta (m/s) 72
2. Buku Teks

AKTIVITI :
Induksi Set : Minta pelajar namakan negara-negara di Asia Tenggara.
(Lihat peta m/s 72)

Langkah 1 : (Penerangan Guru)


• Beri gambaran tentang pelajaran pada hari ini.
• Nyatakan bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara.

Langkah 2 : (Kaedah Pemahaman)


• Semua pelajar diminta membaca m/s 75.
• Kemukakan beberapa soalan lisan.
Langkah 3: (Kontekstual - kerjasama)
Murid dibahagikan iku kumpulan :
Kumpulan 1 & 2 - Ciri kerjaan Agraria
Kumpulan 3 & 4 - Aktiviti Ekonomi
Kumpulan 5 & 6 - Kerajaan Angkor Kumpulan
1–6 - Kepentingan Tasik Tonle Sap

Langkah 4: (M1 – Verbal linguistic)


• Salah seorang pelajar dalam kumpulan laporkan dapatan.

Langkah 5: (CL – Line Ups)


• Guru mengemukakan soalan tentang kepentingan Tasik Tonle Sap dan murid beri respon terhadap
soalan.
• Ulasan Guru.

Langkah 6: (M1 – Visual Ruang)


• Pelajar diminta melengkapkan peta minda tentang Kerajaan Agraria
PEMBELAJARAN AKTIF

PROGRAM KAJIAN TINDAKAN


(Borang soal – selidik)

Sila tandakan jawapan anda berdasarkan


1. Tidak setuju
2. Setuju
3. Amat setuju

1) Saya merasakan matapelajaran Sejarah sangat sukar ( )


2) Saya menganggap matapelajaran Sejarah tidak penting ( )
3) Saya bosan belajar Sejarah ( )
4) Saya sukar mengingat fakta Sejarah ( )
5) Saya tidak pasti mengapa saya belajar Sejarah ( )
6) Saya inginkan perubahan suasana belajar yang lebih bebas ( )
7) Saya ingin diberi peluang utk melakukan proses pembelajaran sendiri ( )
8) Saya suka suasana yang humor dan ceria ketika belajar ( )
9) Saya mahu menyediakan sendiri nota sendiri dengan bimbingan guru ( )
10) Saya mahu diber peluang berinteraksi semasa belajar ( )
CONTOH LATIHAN

GEOGRAFI KEMUDAHAN
GEOGRAFI

CIRI-
CIRI-CIRI KERAJAAN AGRARIA

AKTIVITI HUBUNGAN
PENDUDUK LUAR
UJIAN POS

KEPUTUSAN UJIAN POS

KATEGORI MARKAH BILANGAN %

SANGAT LEMAH 9

LEMAH 8

SEDERHANA 12

BAIK 2

CEMERLANG -
RUMUSAN

•Pelajar minat, berkeyakinan & kreatif


•Pelajar lebih menguasai maklumat jika pelajar yang melakukan sendiri

•Memudahkan P & P
•Guru menyediakan penglaman & pelajar memahami melalui pengalaman
1) PEMBELAJARAN HARUS DIJALANKAN

2) GURU PERLU FAHAM TAHAP KEUPAYAAN PELAJAR & PSIKOLOGI PELAJAR

3) GURU HARUS BERI RUANG & PELUANG KEPADA PELAJAR

4) GURU TIDAK WAJAR BERGANTUNG KEPADA SATU KAEDAH P & P

5) GURU SEPATUTNYA MENGGABUNG JALIN PELBAGAI KAEDAH

6) MINAT PELAJAR BERGANTUNG JUGA PADA P & P GURU


HALANGAN

MASA 40 MINIT BAGI SATU WAKTU P & P

GURU PERLU HABISKAN SUKATAN PELAJARAN

MASALAH PELAJAR
KAJIAN TINDAKAN INI PERLU DIIKUTI
PULA DENGAN GELUNG YANG KEDUA &
SETERUSNYA….
THANK YOU