Anda di halaman 1dari 18

LAPORAN

PRAKTIKI]M FISIKA DASAR


O?TIK €EOMC ; foKUJ LENfA
O-tt )

a *
F-

.t
+ r ': +
963

Disusun oleh :

Nama Praktikan : .[thri.nL . 4.?.qr.\tg al honi


NIM Praktikan btAollaD 6
Kelompok Praktikum
AI
Asisten Praktikum , .tTfutt..Nl:\v::flqy

Har' lTanggal :

Pelaksanaan Praktikum . (abu, tz Desember )o>o


Pengumpulan Laporan Xuwobr !s 0estmber *o7o

SEMESTER GASAL
TA H{TN AKAD EMIK 2 O 2A/ 2 O 2 1

LABORATORIUM T'ISIKA I}ASAR


JURUS$I FISIKA
TAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
202A
O ?Trt< 6Eo44fTrLi ! FDF.ut LFrvsa
(o-r)

i. TuluaN
t' Murngntukrrvt Fu": f,^n kek.lat eyl lev-la J,ev u tmobde 6aulr Jrin e
Boslel,
L. AAunwtuLaw hasil u v1 w)arftA

E. T€o tt'1 CI4 5A rL

Lt.;,lsa al^lah VuaV M e&rrwv, trattr aran l*ibatam olth lua


wqVaan a/t yy,LI k, l^u s^VV s^ u oth le a b,,4+ Vueru
l.au Vd. &"tar. 0ldo karena 1tu zuatu ub^ 6l A^h 9 ttuL4gaAyfi ;u4
bfusan a bile, *erreb,.tt. l-{c,i tni d al &;sivu rnediurn tedua

S^trtr^ lan W a wt tl n tvtAe?s' s^tu bias d, indeks bfas le,nra ud.lnh n (


z). Lwsa ioluV bcn$o, rhn Wuym u wtmbiatLan - be*-e*
Ca 4 welowabiut seh; suattr benda beral" k u tea,sa hr-
wor\a ,^ V1
4pi bryd" t_nftub&_"Eaa tefoentak. Lwla ya^ d.

tubr'a* lari Vaca LafiV (atdu ber (Aht',r1, /e0e)


Lcwsa VutzYvriLtk ylylelNaan dortar lraswili\i rdtdiws Pele Vu v1

b ar71 L a qn da, .t;hl.


wevwihV; usql m

+ b adaLah fi dtwana b$kil sinar weLql,,ti thk *k , lihe-


rusVan hq libia*an. frkru utavnt C I aLaLatn k-h! &ynanq berk"s h'nor se-
6[ r {tYqvn . Tara? orda lew^ iakh k anbar-n usctt a ffk A^n
v16 ct oth^wn
( ivrfrtno, lr),lg)
Lwsq tvewtliV-i baasian- heqlioln ?nnii . ?e.rrnr.ttaqn lewa l<ytat b 9tJ -

oku busur rvln q?znu bila d^bar. ?qrnubaa^ Iwsa b.tru q burur
h Eqbi 2fi,6tlWGn ran dan {nLrni\Pi ra&u"r ket V- n
(.+ n ( 0^\nvn hYo', efrs, 6inor kahcr l^ vntlinht vue
lnlu; law,, ?itryq , tenta , d^n t istern of[b ! rngq, 2war o t 4anrte.ln-;
edaW s i L!.dWL
1. bahwa laton {inar Ai l^L^vn sebuah vvtekunn hov*, ad.etl,a,ln

l*trur
l t(b^lnwct
hnar - inqr fottu tarna b,
3 bo,i"wor hwtztan sinqr fr-dr{k dilpqV ( revertlbib n'nc{, le
zl. 'balawrl
Vwtatan yiwcAr M buh k" m fvrgllius u Waa
wbias:an t ete t

Lensa cewbu It) k^n lews'^ lro^rt n Ytl wm-


h4ar t JtAe, lewa cehu (-) vuvru kaq ta,tsq f,iu
! I

b or ti **rt Givwtr (Yut{ orti L91T . lchuah l,uw,l:ot tj


Seberk"s corVa j (^ uynbu ttttLalui lewu tuo*^
h&rv^.s c^U?, *orsebut aVavt Vp-rWvn ul (Voave ) & fi'h F f" dout wem
Vw\ b^ a &'tifik terreLqt. kur^r- iinctr elewab Fi
&rn t,
&is*but +tf,k Ftts srl;au,+rr doq V<A-.^. Xarak F (JluF'crrdan-
lars ksibub l.L dt . fu,n n ii de w ftiVqn
Eeba ( Vot kuanti+"tt lru lewsa . {Paln,a un F<-d.uc fft;
31'

\cncb,et t/^e{y7 t( t'-e q. bzrbd,, te I &h


kar t set.al*r Saaua )- sobuo'h ( r,t t Lail
i 1e wf4 W
j n 'nnh F certnrn erbed'
lo*sa oru bcrV,^m ctt'p, k hb"t- , toda cef-

in tMe ,b^h ctbz ob 1'k- &;kadq Q^ lewa "taLah vnornb


IAA w ne u vl n A ?ewbrasan lwi a'FbalWn
b c.o,lta, a, Aari rd WLV^llri Lewsa. calwot a ttrtr rnewbelpWan tqvale
W wah l lusa a lvbih hbq-
a$ hrt ta.da lewo c t) L&iL4 hl*v Ar n a (
2not).
Mo,vruut bvteihe leoob) Lwbu vt wftarz, bendor ,a bo, qnluk lenta
't
ti i3 vvttuusal &"," Jr rle"^ de

i o-1.1
f s s'
l{wuwL Hbltila ( tqc?\, al da Jihi O*&dant" ,dfrtt q
g(tawaavtvt

I h-l n-l
I rn o F rn o
f
, I

(o - r.e
?ewwlu^vl Lul lu lewa b Aic^ri 9'l fnehde gausr lrrn gessel. k
kulr \e [r) ai+crlukau berMs^rlav (vvuus ,1ut4a,dtt leus^ (iu's
t= o *1.3
td, dr

llth^ av,ha'a [ {iF (F), b hrrl lenta (J) do^ *erv,a-


La (L) di 1.", d 6v1 i
'a(fiaafi
= Ll Jl d=d -Ao Io-r.q)
4v
vu IttenluV-a"r lzwta (f ) :

p= Ityl (dro ) alz,u | = fio an ) (o-I.s)


{ f
h)arna diJ n"lnVo;,tr lawr r, lnlera uVo'tan soh^ ai6 la,n
n l0r,r\"a +$Ul4h+ Wnre,nua al^vt c.erVt^ vmL elA^t
_-;-.
i.,']tr Jj
/loti + wteuavfru\lavr cotVot
"tr^
bo J" VLrw^rn^ v,qe,( U hA n tz tr.y.rno. hih
SeW^V V bwd* .lhh furet^l. Va,&d4 l*svbu+
bLrw^rvre" A S:!.ft4tLst VI

w4rng, \upq jvi-!yl"ttE"^ *p.oo ll dav brewster ( Juwo{ru , ,-oir). 4,j"


- ^l.a*we
Wba.tu teori waLdq v,la^l't'tdt, & 5e cqra ilyu;aV obh rz ahk, Atanlz-
(7rvt

t. "Teorf Ncwtun
W 0,4 i vL4 t/)I t{ Ika A b^h tNa
14 be ntda benl C1 favttlo J t?a u hd.v br.

l^ cd^ torVa {tbuaV benAo tor, ok bzrunrn^ p-uni parenL


(pun^ nqV"p ^/vrtal
f\ese1t" oA WLtfrA A,rtctAtabiq vt^Q-t^an ca-
V^,.9 VuviAq yv"9 hp"nlulkn o\oh b*,1^ tenebut
1
leon You lo^ Hr.lryr hott+, vraa u a V-a V,tpotrelrt b^ln,^t^ W",b, Wo^Wtla ttWe-

nnll,r ? reSe tor LVIONTVA tuLrJt, W^rwd lnrt 1 VnVrzn\, d^rn lrtf -
u

3
-[eon AAaxwell halnwa u)ArYta vtt wle-(hh, Aon lafru nnevu Wotfyl^ n-Mer
Lufawv\ l^Vvu,t tehua\,r ?ot1cayvtpvrhw W^ff-La c.o,ln u1a
{ Teo ri beew Slq t e\ALn^44,Aerla.4^yo^,N^rn^ Ve do|rn Ve{ntnt oL aifu roantq
nVUS,r v,,,tLrzV, pqnin , blnt ), war\1o1 seVuwler (tu*,1 caw,tyurz,n d ua l^Mft7d rf-
vuo-r), w^mc^ luntr (c"v"r vtaan g,^tu bOArvta- c.n la*u u)^r-nc, fe|cqn
lcr), l"^ Loa,r'n< v^efr.l .
frr. ALAI DAN b4H4N
T^bu\ O - 1. t Alat d^q kL^n
No Alat, baVa,n

t ItpvrauSV^b al*
l So^lw buaV ltwo + too mm

t lva bvaV ltwta * Loo v41q

0. c*k* K€rLxA
A. Mchode 6at^ss

I. Alat Ma toaVow &tia Vn"


I bb" &iyora*g ". fll o h'k l,.n suvnbgr cah.^ li[,abuu vl d rn SuWfr>t f
Lr rtn k
3 ar & [{.tzk\."y, crn lan {uvnbu caVartra

4 Lgwa + ttD M,4,1 &tctakkg.ra lsav,tzrz [qtnbo.r c/^h^ la", ls


s I zvtsa rall,ou nnuqlar ht di n a d) etar d,,^ r-
?oal, oda la r:.k lewsa dt- qn [tmbtr cako (A, dau rZ av*zra efi-
Sa nLa r (t;). StAa,, bo dh di *kaL d c^h ar A e w 4h

Jiuk+r ba, a n lan tunnbx- cahagl sawtf*t Vt \ewto.


b ko s4W AI V<t^*" &iulon uurr*ql< Vu [uvvber caka
Sthesar Ct cvvt latn no cM.
+lo 0"tA A Lihr J aA LfSaWot6n
t (o-t.a
t d0 tri
g' KtVu^tzn \rwa< Jitaifu dt tA A

I [o-:.+)
{
I VeAva i fudeln n Li'ALdn urrhft lowsr^ * yoo v^n
w. \atz avuot*^ Jtcqtzt.

ilot-oAo hafiel
4lr* b,, baVoq dtna V-n
1
La,4ar & lasawg yuAa so,l rrphY l"n runaber lilaubw Ju ;vt Euwbr
hrtrik
3 loy4.. JrtrtzFkn pala -6{z f, too crn lofi ruubtr c",lao
{. Ltwa + /t4o vnn JitrhLk"r" linuhrz tuv,,rbrr cc1 la,^ tt l"^ ro.l k
tc-bav lua bu^h"
t Lurrta wtarna &leta A rz! Lo )qir tuvnbtr
6 Lewa VeAua vt Wwl u^lur li, a A do lq I

l/1 n Ai
.-l:::./
+. tW J hda
"ftan lqo rak Ve&u Lusa
g. La l^ M VL rrrv r tuYnh.er cqho
s6r cvt lan 0o cvn.
llhifu la ayna.an
;1 IL o-1.
4t-
(r. \ata w.|ar, )iztz+ .

c. MetbJe V)o{Y1a

t *VL Lt" bzhr^ Lun" l^


e.. Lewa * 1oo v*rm l^lehi&"rn l.rautara )^n Fuvnbor untilk wor-
Wa ntnor.
3.fi UiarWa e Jr vnQ,Qh- u- hru
4" L*t o Jr V w,Ane-wr L,t' t$ u m wal'-l\a
twhlarL (.La"s

s. La l^ vw i Veeva Ji <bu lo, dua worna


MLr w(,ril^- hiru, hle.rzla' V, u-letry, av cqqt Unftia
ttJ^V kbutuhV"n J.i+ut{ 14 uh,
a ab, licofu1 .
"vrr.b,a
l__--___--'l-_l-
t CH

A- Meho&e 6aws5

Mqtqi
l= I - t

&LaL l Tdodi
9,rq qlaL

o {ih M hiu VeVuala,a lusq


r. fatu laur,la ltNsa + too

rhM

3. Dua hwV lusa +


'2-00 vnrvr

I'nwg,tlawg<, V Vplua
lwwasa l. l^nrel tavngzi lArlfuL, lrAelny"n
vr guuber uh^ umfuk lousa * a.oa MrA
I tuwrVtr lt*nk
Mwata\ lr+q wl"+ql

t-okk"tr 4( olo a!
tOo qnn Lan quuVw calaaya Stlo.sai

lv\ul+*zYVn lewsa + too wM


Siay.b,rz S, wber alao donhy

Mo ,t le uwvndar

we*d^ n 4n
li J^^ qLa

U^ tuln u?ur Lz,,

lqi nnfur ddM i lu,ra

,,ala t, ,thvn

h Wma w,*uY \" ke


tuwrbtr Sebeur 9rw1u

AA l^,ilu Ws lura

@D
b' lVttkde bustl

&1qlai -tL J

ALa4- z

t. S e.(6 aLab tu Lens'^

A,ia tquo6 l..vsa +


?o o vuryl
+

Mcvr asa la I a)a r.r.,l +ik lao;,l.coh"l l*v C,*gaVUah


J,atrt Ma Van iuurtber
cahaga lr^ 6tA suvvlber klkik Salet rri

AAalclzWqr. Lr^ r oLa rzk


l.o0 oM lan tuwfuer CaVa a

l/.alilzYVola lcnsa * -Loo vytrtt

&i^vtn* kutvbef ca aL Vgar

lAek.-t;.Vvun le^^so e,rtzwra


^la
aaY lD cs/^ [a; ,nn^yt, caVuuy

l,AmggarzV6n lenso Veduo w"y


t7qtunlur ktrn Va 4ra h o)o

\tgor tMenJztri Fur

ftren lo f(Lai d lan


["*\. Vel"a le^so

k:el; ctr" Savn'


,lAwyLavXt langkc"h
gai ltfu6ul, u,nfuk ynk- lag.r V<
tttvv,rber aqh \ebu^r l0crnb gcrsn

Men vutun fu: lpwu

,j.,.i:-
'l--L]]i-:-J
c. lvtet-o/t ?on Vt^ g6v1 U)arna

tt^q Ia f

4tat:
t.Jr +rz^v-'gVal q1-y
opl(k
t. Scbvo.l^ ltnt,. I
'1,O0 ynvyl

lrttcltktVYa', \euto, + Loo mm


lra^lzr.^ \^gor [a'n 5ttvnbar
caVaga *nrtr"F (Aar^h ig:,t$e(

tvlonalT*'a h a 6uuV+r tllqs-


ttra oVagt | lVttrzh- -h'ru

/'trt \ertsa M^p ruu

Ith 6obu 6qrytq

9o1v9 fsrht/al ,Jtlar

lA Ve\ga *,vnpai

Ve un.fvF

luo wrr-r. rverzL-, -


vUerzL-W u, hi v - brru,,
Qrz wtomu tnq r-nq lner
4id"V d,urlut h, n ufuf

Nleacqtz* dat peng.rualan

Sel a r^i
vl. DA:r4 PENq..4 /w4TAN s€t<u r..iDen-

T^bt-l o-1,. L foEqs Jar^ KgY,qatan Lensa Pori tr- z M-4adq- 6aurs
Lorua plih 1 (1t ) * too rvrm letasa o y)+uomm
ba,gc,wSan ba VI 6w9^v1 Vagan n
-l I
ect ltoy.z'besar AAonyc;l Mernbt sof
^A
(cw) ds fcm) di (crr, ) Jo (on) Ji [*rn ) (.nn ) Jo (".mr,) Ji (cyra) JoGln) tr1 6orr)
loo L4,S 1.,0 r d 9 0l too ?L L8 z+ +,
?S t4 tt I BO 9c 6J; ?o LL 6'l
$o to 9 gr ,o
,o 89 3l 7o 6o

t
(crn) 9rLG g; tt ( CM ) Lo r? 19 18

( f0u? lLtl t rr) 4,9 5rl

\,^btl o-"J..g fotL(s J^. ?slqc^+Z,1 Levt,t., ?rnl-:T z lttetode bersel


Lsnro P odh ( r)
U tcun) J C o'n)

loo c1

9t f,g
9o SL
Icnn 1
\1r 9

? (Aiod") CrI

Iabe,l 0-1.4 k + Cahaga: I buu7am lNa,r'nct ?;yvter


Wq(na fumbss CaLuga INarAa \abu^gavt

lvlw)ra u, hrru Vun\nj


Mual , v\ l(v,^l61

/qwr.V , htru Vnga

lli,Pta biw f{igar',r wruda

Tab4 o -1..r \otb.. Laborahnqq Ucevv ot ngarurE^)


Drata VVtorzlzn,au [utau L4" C

(t vr) Velet^b"b"^ st%


Te,Vnortud6ra I alw
Yrrlr lrnoL 1o z?.' 33t'f, rooo 11'sz " E
VI ?€ILH IT L(N 64N
A Metoda 6ausr
41. LlA h o, I
(+ ) roo urnrn

!:P34r^2?v M QN
Tabcl 0-t.Q Data Lenra\ lon loo luvm AAr,

No Jo (cnn ) Jl C.rrr) Icn,) I (c, "7


:[

I $9 rs- tn t{ 9,3 96 ,49


L 84 irt 9,t X1,09
t 8o t0 t,$ ?7, A1

z LSt/( 31, S Lt rt z5$ , 0L

I L z1 19 l rLto cW
h 7

Iz r'; -- 2sg,oL cm
I
!.

]. \L )
L
('ta,t)' ctMa
= 172,$4 cml
L n( ")- a

nIn-r)
g ( zre ,oL)- (?i",gq)
z(t-i)
7+4 ob-+?ztg4 l, 12

A ot As
^ttl
s ltrbaik ( +A {n ( o,o5ze ! o,roqs m
c P L0 rI l.ro tri
o,o9Z6
b.b" 4vl a,,a M evubc)af
\^Vtl o-L.1 06,Y2^ Vuta ?oh loo wu ba avr Mevubuar
No d.o (cvra) Ji (c,vr1 (cw,.1
'i' t c*n)
I 5 gr SrL t? rL4
L I g6 $,1 6r,gt
t ( gr 6S rct
&,1
L a7 ?59 L4 14 tgg,46
4 L4 ,4 8,ts crrl
h ?

L
(z \). 13g ,4g <*nL
3.( )' -- ( zq , 4)L uML = sl,f , 9o q,rt'
I h (z ')-( )"
n(rr -r
g(t18,<t ,15 ,3e) S9f r 14 - 19s 136 Ot
3 ( r -t ) 6
s \a,rba\l- + A ) rr\ - (o,agt3 t o tooltd) Yvl

6. 0 - t?. 9 Jto brf


0, oblg

AL. LetASr, [orih- l+) tao wvra


q bo cil
Ic^beS o - 1. g p"t"^ l-owso ?on Lo o vvrvl c on lAen
No do Ccm) d r (.rr, ) (cnn) x( r*t
t ?t- LS To rL 10$ r 01

L Cs 3o 'Ll,? 4To,g9
3 s9 7r Lo,3 Alt, o5

z lEo \9 LLtL lL0l,Ot-


z GLtL = Lo,* Crrt

h 3

7. lz ) l7-9t, 0L cuvr'
,l
G )a = (er, z)^ 38'-l , g4 ctfi L
4'a h( 2 )
vr[n-r)
3 tLgttoL)-(e$o(rgq)
3(: -i)
3817,0b - 386t,94 =
4 r L'?- OrTO3 , OrB .th
6 €

J lerbalV -- ( La ) = (o, 70? t Qr oogl n


-i 4,9
OtLoT
b Membllat-
d,tv1
TaVtl o-1.9 gatzVo,vrsa ?on 7Ao fim bo vt7avt /ilernbetur
No lo (cm) tr; (cna ) { (cnn )
t'ur'1
.L?
I ?t lq,? 3$It 09
1
L Lg 6+ lg,7 908 r09

3 10 60 'LO 16\
L gr LO;D Sg r\ ltT6 rll

t. z d9 ,4 19 tt cm
h 3

t ( L
) \+G ,lg w'
9. l?. )t = lsl ,4 1 ' -- j.f ZB r 36 cm'
q ?(u?6,ts)-( ?sle,t3b 95z9 r - }SLQ,96
n (n*r 7(3-t) 6
A 0r t] un
s tqb"tV '- | ta )= gr\98 L o, oo ?) m
(;.
= Sr I Jioptri

b. A4e'bJr bessel
label 0.1- to goH Anc+DJr bessel
No L (cyr,r ) d Ccn) t Cc*) P ( Jiogtn )
I t& 64 (4 rB b,+
t 95 sg 14rl 7,b
9 9o 5Z l\ r4 1,1
z z g-r r?{ 4t 13 7-ltl

"C= zu L6.t 9s crn


yl I
,f, zd
-t (? Sg cln
n 7

-:-t
7L
t =
l' +,f
14u
-- ot4

o
7 ='d a - zt*
?l 2t
" AL = I nst -- 1 < Otl cyv-r = Otod (!r\
7

11t9 orn

4L
2. AJ = n (zJ' zJ)" 36 cm
vr(n-r)
L
A 7 AL '.( ?: AJ = lo,( crr-t

2t- 7J

)uhqiV -- ( y af ) = lortA) t o/toy )n^


t
s -- 6r Lo fr;

J 0t \49
vill ?tMb^fi4raN
/Ae.vruru+, Ncwbon ( rcqr - t+t?), eq Ltaga tcrli; d,^; l.e L rlr' fi'r n ber
uWavl Saau <t teci L C1 Jr ucarPq,n oltr", funb.ervt te cLr4h I qn !e.e-
w sq49aL \vgq.._!au!y M!* | ^V^ b. I ele
Irv-^ nzhk. C"h^ lA evu UA befura terftnh.t n4

at l^id4 ctn vuaFhLuP 14tr, &bu f- cctka au+dG, G


c^ol,tor d". .+ dl qfulltdo, caho o )", ct n cakq uerqrubqt (*rus, calno

$u|vt\wbvts b c-nd"t beni , drrn corha )a liu r-at [Lf nawan, Toto)

a lala
L, bondc^ bpuia lobr+uri oleh dua wele ,net
h tcttu *"n tl lensa lersebut L"idq &,to" (Alrroo, Ls92). Lctnsq
L, duq t5r aitu lewsa co (+) WQ-TU n lenso V.,n
UVVI l?atn tinar , Se n leNso cekq c-.) ,l t44eru ton
ehIdt l^ v, Lr'l h tn WLW borrl-au tinarr ( Uauti ) tql+ fi nac i sliwe -
tna cp,rwin ceVv$u f\Ae l.o,u sinar A+4 n gqmbu
^(
INV^ [^ IA h vLA r Aa +z wg
Y oYg
lA) e vt utr f, t,F wso,t Vele , cc*rvin &i hn
Sootiu - ol,iL bw^ral La filit itr, ( Joc / \q9L). 5ivr^r ishwtewc, d- cenuin
ceVuvr VlrtUvw Vnn hvas &.ba J, guwbu V"farqq ,rVan li qntu yuo\q-
I,t,r; htiL 1 $lvtar latz vuvLraUi Ft;V Vur d, tulb".u Se r Slnn^Ulv utawta,
Aaul 6\var v\ l1 vvlllnlrvrl '+i1\ wqL J o^lrlYqn MoLaU^i h'E
*u ( foo do o, Lqgz).

W'^r^a vv?,w tYcw'l,aq iLav k whvaa 41 f ".vtl i Vtw.\z uvth weuvfuula


l-rnu r 9t(ua bwtl- qa^fu c,|z^ur laeud. lre|"t lA)arno, woru lavt unf,u7 IU
/4 lubuat d^ri weyl , vuzrrwa A.;tt SLcarz q"Vwti \.q l{rvrey,tui l"a
^Yv,bi*
tEAU Q^Lra [^ 9Ltct wtovtivvtbvlkvt tVltuvvt (tui,lra t LDot l,tymo
tw&i" l^A 7 1w$, vtailt ttsqnto .Lr [ouzsq\. &an til4r-ra )affir (uoal^,
, Wrrn^), v)a(n,^ stV-uvrd<r qavla hrzral tr6r6 laz,n\ Lqu,r vrAvt lu- Ltarno, nt/ueC)

ls,n U)rfi,ro sek{uder- huzsa\ L^n covu V|Z\A Whfhat Vner Aau Qzrvta teVttnder (Wha,
?o0g)

Larq vutLtaotl n a kur I a Aqn vt lenso J r^c+ndc 6'aqw


t3"a\-w( ta,Xar ptih hyls^nt9 yad. -yra! t6o cn , \ur,:.o + tol wW J, fe4zlekqvr Ararr+a.^
LwutVtr L d Qtzt , viAi f,o Aov, d; iil*r,ituFr,r, .l
,,.rn
V VII wufidurlqst lpnsq
I
Wl ol
t-
lVan \natr\ t Javr v,iLa( Vus lewo )on, VeVrot^vr \s-wto likif,t tue
wa,lavt wrohAe 6aqrs. Cu,rr, vu\vr\viuVavt ,,,,V lo,vrta lo,r, VsVurlu,v, le*sr,
I t Yv'i L^
vt^thde. 1",1,
Vesrel lo, rqV loo cm , Lu^ hu*h
\av.sa * 1,oo vvt(vr litefzV4,vt [iantz.u S,awtVff a,Va o, )o,r, V c,rt saW 9o.ly lev,y, jp11_

{.FV.,. Ai rz[ t@ cn f,a,a Sc,,\,rvt Ia J vl v vvt q vt d li r v, Vt a

vxiLr,i d Ji nlo[' Aqn c4zV Suvqbtr cc.ha d Itns o, Lrw J; I

,r.N hsvub$- a.o,l,n kt lp.vrsr, A.aq wiL€,i lt wtq A Velur,lar, b.t,to ) lr,,t

lww ,,6r,la.n W(ttnlc ?rasss,t.


I .-., ,
aaVd O-l.lt Datz Aqel l Prakh\.u, to s d^^ YeVuc,tztn Lensa Yoh' trtahtu Aqq f(
Ltvttr' ?otih ,t( ,)+toornrn L$/tta ?or1h !( z,) + zwrnm

bg^u19a_ bo 4tA v1

tlAe 1c\l lrAevvtb.t rar AAutberar


(cnn) do (c'nn ) 61 1.r,n) Jo (.n,) 3; (cr" ) ( cr.t ) l, k,v.) Jr (cnz,) lo Gv^) J i (c-)
r{ g qt 't4 ,L:T
100 $zX [o, .f ld'0 Tt- ?L
xs t1 tl I 86 It 6S ?o LQ eV

?a Qo l0 I €t EO d9 3t
9o 60

1(cu) 5 rLe t,13 ,t L t CMt) 'lorl la.t r I


F (dioTtri; Lo ,7 l^L rZ p (a, 4,Q Srl

\"bt\ 0 -l,lr. D.lc-2, Harit laEtrEuryr frFuL J*- Vep""y.u Lewsa Yoti MetoAe besxl
l-usc^ ?ogth I
L +
L (cvra ) J C rvrzr )

{6b c1

9s (g
9o s'L

tt I ctn'r ) \4rb
P (ar h) Q,7

\^bt\ o- t ,\l Daha haril ?o\.hL.rrrrn Ld lA)arvtq ? n tu ef


Narna $uwber CaW l0^rfia fula\tqgafi
[Ao,roh, br u, hN h,rr,ti

AA{,f^V , Vo^tnr9

lvw\n ,Vi nt QrtSu

Hr ,lcinr H,ig, unlo


f'y Frsran?u LA N
grylatarVa. ra\. hktr nr *eGV 3iV^Vta^ol'on litiry, n i beal*t,
' u ll.a Se

t. Ni[r(i kur teilsa rih aA". AAt hJ,€ 6qqrf :


u Lunf,d + too vuM ? a. fiteltqeerl t g t LL Ctn

b. AAoubesarz QtlT cw
o Ltus d * zoo wu '. a . flAengecil z Lb r ? CM

b" llAaiheiarzt,g,& OWI

z. NtLai Velu.otau le.^fa a A)l|>l< 6-aus, :


" Leusa + @J wrrn .- q AN ci\: t"O,t ctv,
b . {lAr,wrbtsar , tL/ 3 cM
o Leura + 1-oO wtyt t q . AAeq | : 4,q c44

b"/Ugynbtsaf . Crlcwt
l. frJi La; \ensd d..^ keF.rot--.t lewsa rih z.J.a tVlebAe Betsel
o fckur lowsa : \1 ,s cmt

, KeVuotuv \eu"sa . G,7 Cw

{. Hari\ buv, loafna, fivvref :

o Alerzk, lnVu, btnt . Nu;4wg

" AAtrol-,, \rtilaU Vunrng

" fuvraV , bint = UnVu


t-
c to'tnl Hlgau nnuAo
II
D*trrap ?qsTAKA

*\otrio, /V1. M Firrn E. leql Dq"n r -/osa. f;cik., C7niucrrzfa., . lca

bueclne, f 1. "tn06. Cisika Uniyer.ri/a"r, Lq

H,c[tc,lrd tutiarr dvk. zaar. t//i


Lutttra AborAi

feter t S. to??.. 7 q-r 31 0 rta , 6o h


UwivtrEi lrqs

. 'lnt,.

liamd l.?. lnq. Teorf

!0rdia ?. toot . r Llnivetttat

rH It . 'lpot.

ovti. 19, - lefu ber a vt$

Ztruousl t J. \194 .

biuqei
aabol o-l .lt Datz Aanl ?r^kh\'u, to s d^^ FeVuqtan Lensa Yoh' lWlo.le Aqttts
Ltu.ra ?oah ,1(
, )+toornrn Lcvta Vorrh ?.( t) + zoovnm
b u-%L bo 4tA Vo c0 {b

lc\l Me;lvlbcrar ItAe AAuabetur


tcwa) lo (cnn) d i ( crvr) Jo [.,u) 3; ( cr,, ) (.r, ) Jo (crnn) J, C.nz, ) Jo km) d i Cc-)
100 $t1 rt- [o, .f 0 qt I d'o li- 't-b 1,:l T1
c)s e1 it 9 86 1S 6S ?o LQ e1

,0 Qo It) 9 Qt qo {9 3t e,O
3o

{ru) l rLb 1,1! , (,*) 'totT ll tt


(dirptri; L0/? 11 t! 4,Q 5rl
P P (J,'o

\o,Vt\ o-L\t D^t-2, Hatil laFtrEum frtuL J"r. VeV-uqlzv Lewsa |'okh. lVlet>Ae besxl
i-tur-rz^ P"lih ( +
L I cv,,r ) J C svrr', )

i6D c7

9e (g
<a
9o

1 [crnr) \4r9
P (ai l') Ctl

\^Vt\ o- t.tl Dahz" !{aril ?ru\.hkuw, P tt Itr)arvt< ?;nner

Narna Suwber Cal,u" Norfic QtVvta7ovt


[Atr"V,lu u, h* karai

[11srth , Vu^t,r-r9

lvur"\a ,Vt ru Qngu

[.t,r t,l ,lai nr Hig, unl.,

Anda mungkin juga menyukai