Anda di halaman 1dari 12

PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM

SEKOLAH RENDAH
[ PIMK 2082R ]

PENSYARAH :
USTAZAH SITI FATIMAH BINTI AHMAD

TUGASAN 1 :
PEMBINAAN LAPORAN PRESTASI JAWI

KUMPULAN 4 (SR3) :
MOHAMAD AFFI YUSRI MOHAMAD ZAINI
NUR HAZWANI MD YUSOF
NURHIDAYATI BINTI HAMZAH
NUR AIZON BT DAUD
ISI KANDUNGAN
1. PENDAHULUAN 1
2. KONSEP LAPORAN PRESTASI PELAJAR 2
3. TAHAP PENGUASAAN UMUM BIDANG JAWI 3
4. CONTOH DSKP JAWI 4
5. PROSES PEMBINAAN LAPORAN PENILAIAN 5
JAWI
6. KESIMPULAN 9
7. RUJUKAN 10
PENDAHULUAN
Dalam melaksanakan sebarang bentuk pentaksiran, hasil yang diperolehi
sudah semestinya memerlukan dokumen bertulis atau bertaip dalam
menyampaikan apa jua hasil yang diperolehi. Ini adalah penting bagi
seorang guru atau pihak pentadbiran mendapatkan analisis hasil
daripada ujian pentaksiran yang dijalankan terhadap murid.

Selain daripada tujuan merekod perkembangan, laporan ini adalah


amat penting supaya guru terutamanya dapat mengesan titik kelebihan
serta kelemahan murid untuk dipertingkatkan dan diperbaiki.
KONSEP LAPORAN PRESTASI PELAJAR

LAPORAN Dalam konteks


Antara perkara
adalah merujuk pelajar,
Guru perlu yang perlu PRESTASI
kepada apa-apa pelaporan yang
melaporkan dilaporkan merupakan hasil
yg dilaporkan. Ia dibuat adalah
perkara yang adalah dan mutu yg
merupakan berdasarkan
relevan berkaitan diperoleh
proses rekod penilaian
berkaitan dengan prestasi (dicapai) dalam
penyampaian terhadap
dengan pelajar pelajar terhadap menjalankan
maklumat perkembangan
merangkumi penguasan sesuatu tugas,
penilaian dari pengetahuan,
kekuatan dan pembelajaran Ia juga dikenali
semasa ke kemahiran, nilai,
kelemahan yang telah sebagai
semasa tentang sikap dan
pembelajaran, dilalui dalam pencapaian.
perkembangan pencapaian
bilik darjah.
sesuatu perkara. mereka.
TAHAP PENGUASAAN UMUM BIDANG
JAWI

DSKP Pendidikan Islam Tahun 1 (2017)


CONTOH DSKP JAWI TAHUN 1

BIDANG & STANDARD STANDARD


TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
• JAWI Tahun 1 • 7 . JAWI • 7.1.1 : Mengenal dan
• Duniaku indah • 7.1 : Mengenal, menyebut huruf-huruf
menyebut dan jawi tunggal.
menulis huruf-huruf
jawi tunggal.

DSKP Pendidikan Islam Tahun 1 (2017)


PROSES PEMBINAAN LAPORAN PENILAIAN
PRESTASI JAWI
Instrumen yang dipilih:
Guru menyediakan instrumen Pelajar diuji pada S.P 7.1.1 iaitu Guru menggunakan kad imbas
pentaksiran berdasarkan S.P yang mengenal & menyebut huruf – dan meminta murid per individu
ingin diuji huruf jawi tunggal menyebut semula huruf tersebut.

Guru membuat rumusan jumlah


Menyediakan borang checklist
Guru merekod laporan prestasi huruf yang paling sukar diingati
yang mempunyai nama murid
dan membuat refleksi pengajaran oleh murid bagi tujuan
serta menanda huruf jawi yang
akan datang bagi tujuan penambahbaikan Pdpc serta
mampu diingati bagi minggu
penambahbaikan. kesimpulan kepada intrumen
tersebut.
pentaksiran yang dibuat.
CONTOH BORANG PENILAIAN

HARI: TARIKH: KELAS:


NAMA PELAJAR ‫ر‬ ‫ذ‬ ‫د‬ ‫خ‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ا‬
/HURUF
AQEEL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

DARNIA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

HAMIRUL ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔

IZZARA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RISQI ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔

RAFID ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔

AZRIL ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔

Contoh : Bahagian Pendidikan Islam & Moral KPM (2005)


Sambungan …

NAMA PELAJAR ‫ر‬ ‫ذ‬ ‫د‬ ‫خ‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ا‬
/HURUF
FAKHRI ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔

ISKANDAR ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RAZIQ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔

AKMALINA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔

AYIESHA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FADZILLAH ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔

HUMAIRA ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔

Contoh : Bahagian Pendidikan Islam & Moral KPM (2005)


• ANALISIS KEPUTUSAN:
 Seramai 05/14 pelajar berjaya mengenal semua huruf jawi dengan baik.
 Huruf yang paling sukar diingati oleh pelajar ialah huruf ‫ ث‬dan memerlukan
lebih latihan pada masa akan datang.
 Seramai 04/14 pelajar lemah dalam mengenal huruf dan memerlukan latihan
pemulihan seperti yang disenaraikan:

1. Hamirul
2. Rafid
3. Raziq
4. Fakhri

• REFLEKSI:
 Guru perlu membuat penambahbaikan dalam kaedah pengajaran supaya lebih
menarik dan interaktif supaya mudah pelajar mengingati huruf jawi (tambahan
kepada hijaiyyah).
KESIMPULAN
Penilaian merupakan suatu proses untuk mendapat, menentukan,
memberi maklumat ataupun menganalisis dan juga mengukur
kefahaman murid hasil daripada proses pembelajaran.
Dengan pembinaan laporan prestasi murid membolehkan guru
menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pencapaian
hasil pembelajaran. Ini menjadikan proses PdPc lebih dinamik dan
bermakna.
Oleh itu, daripada laporan prestasi PBD ini murid akan mengetahui aras
pencapaian mereka dan akan lebih berusaha memantapkan lagi
ketekunan mereka dalam pembelajaran.
RUJUKAN
• Dokumen Standard Kandungan Pelajaran (DSKP). 2017. Putrajaya:
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
• Ahmad Mohd Salleh. 2011. Siri Pendidikan Guru: Kurikulum,
Metodologi & Pedagogi Pengajian Islam. Edisi ke-2. Shah
Alam:Oxford Fajar Sdn. Bhd.
• Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (KPM). 2005. Buku Panduan
Perlaksanaan Model-Model Pengajaran & Pembelajaran &
Kokurikulum j-Qaf Tahun 1. Putrajaya: KPM.