Anda di halaman 1dari 5

MINGGU

SK 1 Batu 4 Jalan Ipoh, Jalan Sultan PEND.


SYAZA AMALIN SIVIK:
Azlan Shah 51200 Kuala Lumpur KEGEMBIR
AAN

TARIK 19-03- JUMAA MING M DISAHKAN


Convert Ejawi Melayu HARI PK1
H 2021 T GU 9 OLEH

08:40 BAHASA
MASA SUBJEK
1NILA PAGI KEHADIRAN : ___28_ / MELAYU
KELAS/ CLASS : 1
M HINGG 9.40 __31___
DARJAH 1
A PAGI
MINGGU TRANSISI
TEMA/BIDANG TEMA 4 HIDUP BERSAMA
TAJUK : SUBTOPIK 3 JAGA PERSEKITARAN KITA
bit.ly/rujukskspsivi KEMAHIRAN 1: KEMAHIRAN 2: KEMAHIRAN 3:
k Mendengar dan bertutur

1.2 Mendengar,
mengecam dan
STANDARD
menyebut bunyi bahasa,
KANDUNGAN
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan
ayat dengan betul
STANDARD
PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar,
memahami dan
menyebut pelbagai
frasa/perkataan dengan
binaan ayat yang betul
dan tepat

NILAI TERAS KEGEMBIRAAN


TAJUK SIVIK Keluarga Bahagia
Masyarakat Sejahtera
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
KRITERIA KEJAYAAN
PEMBELAJARAN murid-murid dapat:
Murid bercerita dan memberi pendapat
dengan yakin
Pengetahuan:
Sosioemosi:
Tindakan:
1. Murid bersoal jawab dan memberi pendapat bersama guru tentang
AKTIVITI
alat dan cara mejaga kebersihan diri
2. Murid menamakan alat-alat untuk menjaga kebersihan diri
3. Murid membuat lembaran kerja dan mewarnakan lembaran kerja
EMK: Nilai Murni
NILAI-NILAI BBM/ABM/BB
KBAT TEKNIK PAK21
MURNI B
Bekerjasama, Kad bergambar,
kad perkataan Membuat
Menjaga
dan lembaran kaitan
Kebersihan, kerja.
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah
PENILAIAN/ dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Pemerhatia
Bertulis Latihan bertulis Lisan Bacaan kuat
n
daripad Murid bercerita dan memberi pendapat dengan
28 31
REFLEKSI & a yakin

IMPAK

PEMULIHAN
PENGAYAAN
09:10 BAHASA
MASA SUBJEK
1NILA PAGI KEHADIRAN : __28__ / MELAYU
KELAS/ CLASS : 2
M HINGG 10:10 __31___
DARJAH 1
A PAGI
MINGGU TRANSISI
TEMA/BIDANG TEMA 4 HIDUP BERSAMA
TAJUK : SUBTOPIK 2 SELAMAT HARI LAHIR
bit.ly/rujukskspsivi KEMAHIRAN 1: KEMAHIRAN 2: KEMAHIRAN 3:
k Mendengar dan bertutur
STANDARD
KANDUNGAN 1.2 Mendengar,
mengecam dan
menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan
ayat dengan betul
STANDARD
PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar,
memahami dan
menyebut pelbagai
ragam ayat dengan
struktur binaan ayat
yang betul dan tepat

NILAI TERAS KEGEMBIRAAN


TAJUK SIVIK Berterima Kasih
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
KRITERIA KEJAYAAN
PEMBELAJARAN murid-murid dapat:
Murid menghasilkan karya seni mengikut
kreativiti
·   Menerangkan kepentingan ucapan terima
Pengetahuan: kasih apabila menerima bantuan daripada
orang lain
·   Menghargai apa yang dilakukan oleh
Sosioemosi:
orang lain
·   Menzahirkan ucapan terima kasih melalui
Tindakan:
perbuatan dan pengucapan
AKTIVITI 1. Murid menyebut tarikh lahir sendiri mengikut bulan dalam setahun
2. Murid bercerita pengalamanmenyambut atau menghadiri majlis hari
lahir
3. Murid menyanyi lagu mengikut sebutan yang betul
EMK: Nilai Murni
NILAI-NILAI BBM/ABM/BB
KBAT TEKNIK PAK21
MURNI B
menghargai
Kad bergambar,
menyayangi, kad perkataan Membuat
bertanggungjawa dan lembaran kaitan
kerja.
b
PENILAIAN/ Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah
dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Pemerhatia
Bertulis Latihan bertulis Lisan Bercerita
n
daripad Murid menghasilkan karya seni mengikut
28 31
a kreativiti
·   Menerangkan kepentingan ucapan terima
daripad
28 31 kasih apabila menerima bantuan daripada
REFLEKSI & a
orang lain
IMPAK
daripad ·   Menghargai apa yang dilakukan oleh orang
28 31
a lain
daripad ·   Menzahirkan ucapan terima kasih melalui
28 31
a perbuatan dan pengucapan
PEMULIHAN
PENGAYAAN

Anda mungkin juga menyukai