Anda di halaman 1dari 1

MINGGU 42 6 ASPIRASI MURID

Pengetahuan
TARIKH/HARI 6 november 2020 ( Jumaat)
Kemahiran Befikir
MASA 3.35ptg-4.35ptg Kemahiran Kepimpinan
Profisiensi Dwibahasa
MATA PELAJARAN/ KELAS Bahasa Melayu ( 3 Berlian ) Etika dan Kerohanian
Identiti Nasional
TEMA/TAJUK Suku Kata KV
SRATEGIi PDP ABAD 21
SUB TAJUK Perkataan KVKVKV
Pembelajaran Berasaskan
inkuiri
HASIL/OBJEKTIF Pada akhir pelajaran, murid berupaya :
Pembelajaran Berasaskan
PEMBELAJARAN 1. Menyebut dan menulis perkataan KVKVKV.
Masalah ( PBL )
Penggunaan alat Teknologi
KRITERIA KEJAYAAN 1. Murid boleh menyebut 3/5 perkataan KVKVKV
‘Galery Walk’
2. Murid boleh menulis 3/5 perkataan KVKVKV
‘3 stray 1 stay ‘
‘ Jigsaw’
PEMULA
1. Murid membaca kad imbasan suku kata KV secara ‘Role Play’
individu dan bersama-sama. ‘Kajian Lapangan ‘
‘Simulasi’
‘Round Table’
1.1 AKTIVITI UTAMA ‘Think Pair Share’
1. Murid membaca perkataan KVKVKV berdasarkan kad
imbasan KV. Project Base Learning ‘
2. Murid diminta menulis perkataan KVKVKV di papan Lain-lain
putih ( Hot Seat )
3. Murid menulis perkataan KVKVKV berdasarkan
lembaran kerja diberi oleh guru. PETA PEMIKIRAN ( I-THINK )
Peta Bulatan
1.2 PENUTUP Peta Buih
1, Murid menghantar jawapan perkataan KVKV kepada Peta Buih Berganda
guru untuk disemak. Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Alir
BBM/RUJUKAN/SUMBER Lembaran kerja, Kad suku KV, Peta Pelbagai Alir
Peta Titi
KB Menjanakan idea
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
TP 3
TINGGI ( KBAT )
Mengaplikasi
IMPAK/ REFLEKSI ___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran Menganalisis
Menilai
Mencipta
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
( EMK )
Bahasa
Kelestarian Alam Sekitar
TMK
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Nilai Murni
kerana : Kreativiti dan Inovasi
Pendidikan Kewangan
Muzik
Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] PENTAKSIRAN
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ] Latihan Bertulis
Cuti Peristiwa [ ] Relief [ ] -Lembaran Kerja
Lisan
kuiz
Pembentangan
Lain-lain( Nyatakan )